​​Ukraine Testing Academy
30.03.2022
​​Ukraine Testing Academy

​​​​​​​Text v češtině pro vaši informaci naleznete ​​ ZDE​.

Увійдіть у світ ІТ ра​​​зом з нами навчившись тестувати програм​не за​безпечення​​!​

Хвиля співчуття та благодійності щодо ситуації на Україні прокотилася усім суспільством Чехії.​ Разом з Cleverlance ми думали, як з нашого боку допомогти Українцям, крім грошей. Ми вирішили полегшити людям, які приїжджають із зони бойових дій, знайти шлях до нового майбутнього. Шлях до праці, яка принесе їм гідну професійну кар’єру в Чеській Республіці і яку вони також зможуть продовжити у рідній країні після повернення.

Протягом багатьох років Cleverlance допомагає людям Чеської Республіки увійти у світ ІТ, навіть, якщо до цього вони працювали в іншій сфері. Ми попросили наших колег з тестингу, які вільно володіють українською та російською мовами, дати своїм співвітчизникам базу у цій галузі. Тому спільно з ними ми організуємо Ukraine Testing Academy.

Ця навчальна програма триватиме 3 дні і є для учасників академії безкоштовною. Вона відбудеться з понеділка 2.5. до середи 4.5.2022 онлайн, завжди з 16:00 до 18:00. Завдяки цьому фактору ви легко поєднаєте навчання з доглядом за дітьми або поточною роботою. Ми не можемо обіцяти вам роботу над нашими проектами, але порадимо, як її знайти на чеському ринку праці.

Тож, як можна взяти участь у цьому заході?

Спочатку з’ясуйте, чи є у вас задатки тестера. Скільки помилок ви знайшли на цих квитках?

Shrnutí.svg

Letenka 1.svg

Letenka 2.svg

​Надішліть своє рішення разом із резю​​ме Марії Павловій через форму заявки на вебсайті Cleverlance.

Марія зв’яжеться з вами, та інформує, чи прийняті ви до подальшої співбесіди, – і якщо так, то вас чекатиме спільна ро​​змова близько 30 хвилин.

Після виборчого процесу ви от​римаєте письмове запрошення на подію. Перед самим курсом ви та інші учасники, зустрінетесь на так званому семінарі, щоб перевірити якість вашого інтернет-з’єднання.

Навчання проходитиме онлайн, але ми всі обов’язково побачимось через камери.
 

Ми познайомимо вас з основами тестингу програмного забезпечення, а також інструментами та технологіями, які використовуються при тестуванні. Ви дізнаєтеся, що таке тестовий анал​із і як підготувати тестовий сценарій. Це і є усе те, що повинен вміти кожен зацікавлений у вакансіях Junior Tester.

 
Ми з нетерпінням чекаємо на вас у Cleverlance.​Vstup s námi ​do světa IT a pojď se naučit testovat software!

 

Napříč celým Českem se v důsledku války na Ukrajině vzedmula vlna charity. V Cleverlance jsme se zamysleli, jak můžeme pomoci i jinak než penězi. Rozhodli​​ jsme se lidem přicházejícím z válečné zóny na Ukrajině usnadnit cestu k nové budoucnosti. K práci, která jim přinese důstojné profesní uplatnění v České republice a kterou budou po návratu moci vykonávat také ve své rodné zemi.

Už řadu let v Cleverlance pomáháme v ČR zájemcům z jiných oborů vstoupit do světa IT. Požádali jsme své kolegy v testingu, kteří ovládají ukrajinštinu a ruštinu, aby umožnili svým krajanům získat vhled do tohoto oboru, a tak spo​​lečně organizujeme Ukraiina Testing Academy.

Tento vzdělávací program zabere 3 odpoledne a je pro účastníky akademie zdarma. Bude se konat od pondělí 2.5. do středy 4.5.2022 online vždy v čase ​​od 16:00 do 18:00 hod. Díky tomu se dá skloubit s péčí o děti nebo současným zaměstnáním.

Nedokážeme vám přislíbit práci na našich projektech, ale poradíme vám, jak najít uplatnění na českém pracovním trhu.
 
A jak je možné se této akce zúčastnit?

Nejdříve zjistěte, zda máte p​​ředpoklady hledat chyby v aplikacích. Kolik chyb najdete na těchto letenkách?

 

Shrnutí.svg

Letenka 1.svg

Letenka 2.svg

Své řešení se pošlete spolu se svým životopisem Marii Pavlove přes přihlašovací formulář na webu Cleverlance​.

Mariia vás bude kontaktovat s informací, zda postupujete do výběrového řízení - a pokud ano, zavolá vám a čeká vás společný asi 30 minutový​​ pohovor.

Když budete vybrán/a, dostanete písemnou pozvánku na akci. Před samotným kurzem se ještě s ostatními účastníky sejdete na tzv. secvič​​né, abychom si vzájemně ověřili kvalitu připojení na internet.

Výuka bude probíhat on-line, všichni se uvidíme na kameře.
 

Seznámíme vás se zákl​​ady testování softwaru a v testingu používanými nástroji a technologiemi. Zjistíte, co je test analýza a naučíte se připravovat test scénáře. Tedy vše, co by zájemce o pracovní pozici Junior Tester měl umět.

 
Těšíme se na vás v Cleverlance.