Create IT Blog - vzdělávání

 

 

Jak vytvořit krátkou hru v Pythonuhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/hra-v-pythonu.aspxJak vytvořit krátkou hru v Pythonu<p>Pokud jste se někdy chtěli naučit, jak se vlastně dělají hry, nebude k tomu snad vhodnější čas než po večerech, když se v období nynější pandemie stejně moc nikam nedá jít. V tomto článku se podíváme na to, jak v jazyce Python udělat malý klon legendární hry <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MU4psw3ccUI" target="_blank">Space Invaders</a>. Postačí nám k tomu <a href="https://www.pygame.org/news">framework PyGame</a>, který zajistí vše od ovládání až po grafické objekty.<br></p><h2>Základní nastavení</h2><p>Nejprve vytvořím třídu Game, ze které budu ovládat celou hru. Pak inicializuji <em>pygame </em>instanci a pole pro alieny (nepřátele),<em> </em>nastavím velikost zobrazované plochy (na ní se budou vykreslovat herní objekty), rychlost překreslování na 60 snímků za sekundu a spustím herní "smyčku", ve které se průběžně budou kontrolovat vstupní klávesy, kliknutí myši a vykreslovat grafika.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/Picture%201.png" alt="" /> <br> </p><h2>Vytvoříme si nepřátele</h2><p>V klasické hře Space Invaders jsou hlavními nepřáteli alieni, které musí hráč všechny pobít. V této hře vytvořím jednoduchý objekt Alien, který použije souřadnice, barvu a velikost a vykreslí objekt ve formě čtverce na herní plochu. Objektu nastavím "klesání" o 5 % velikosti pixelu za jeden herní snímek. Instanci aliena pak vytvořím před herní smyčkou a v herní smyčce volám metodu <em>draw</em> pro vykreslení. <br></p><p>Poznámka: Část kódu se vkládá do již napsané sekce. Pro přesné umístění se můžete podívat do kompletního zdrojáku, který je nalinkovaný na konci článku.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/Picture%202.png" alt="" /> <br> </p> Po spuštění vypadá hra následovně, zatím jen s jedním Alienem - za chvíli jich vytvořím celé pole:  <div> <img src="file:///Users/veronikajandova/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image007.gif" alt="" /> <p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/1.gif" alt="1.gif" /><br></p><h2>Hlavní hrdina</h2><p>Hrdina, kterého ovládá hráč, je vytvořen obdobně jako Alien, pouze má jiné rozměry, pozici dole v centru herní plochy, jinou barvu a bude na něj napojeno ovládání klávesami.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/Picture%204.png" alt="" /> <br> </p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/2.gif" alt="2.gif" /> <br> <p> <br> </p><h2>A teď tomu dodáme šťávu!</h2><p>Nejprve přidám více nepřátel. Pro to postačí jednoduchý generátor Alienů, kterými zaplním horní polovinu plochy (<em>height/2</em>) a v herní smyčce vykreslím.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/Picture%206.png" alt="" /> <br> <br> </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/3.gif" alt="3.gif" />Dále přidám hrdinovi nějaké útočné prostředky - tedy rakety. Objekt rakety má také vlastní třídu, která je skoro stejná jako Alien a Hero, jen má důležitou vlastnost - a totiž, že po herní ploše "letí" nahoru - a to rychlostí 2 pixely za snímek. Vykreslovací plocha je indexovaná od levého horního rohu (x=0, y=0), proto je nastavena <em>y</em> souřadnice do mínusu (hráč je na cca (x=300, y=380). V herní smyčce pak kontroluji, zda hráč stisknul mezerník a pokud ano, vytvořím raketu na pozici hrdiny.<img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/Picture%208.png" alt="" /><br></p><p>Střela po stisknutí mezerníku letí nahoru:</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/4.gif" alt="4.gif" /> </p><p>Teď už jen stačí přidat kontrolu kolize rakety a aliena (v tom případě jsou alien i raketa zničeny). Otázkou je, zda bude kontrolovat alien, že do něj narazila raketa, nebo jestli raketa bude kontrolovat, zda narazila do aliena. Volím kontrolu z pozice aliena. Každý alien sleduje seznam raket a kontroluje, zda do něj nějaká nenarazila (dívá se na souřadnice x a y). Je to opravdu triviální a neoptimální kontrola, běžně se samozřejmě používají optimalizované přístupy jako kontrola pouze těch objektů v blízkosti atd.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/Picture%2010.png" alt="" /> <br> </p><p></p><div> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/5.gif" alt="5.gif" /> <br> </div> <img src="file:///Users/veronikajandova/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image019.gif" alt="" /> <p>Nakonec přidám pohyb hrdiny doleva a doprava, nastavím konečné podmínky pro výhru a prohru - když hráč všechny zničí vs. když alien přistane na zemi - a hra je hotova.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/Picture%2012.png" alt="" /> </p><p> </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/hra-v-pythonu/6.gif" alt="6.gif" /> </p><h2>Závěrem</h2><p>Výsledná hra by se ještě dala okořenit efekty jako jsou zvuky, textury a hlavně "game feel" mechaniky, např. třepání obrazu při každém výstřelu, pozastavení hry na 50 ms při každém výbuchu pro umocnění dopadu rakety a jiné běžné používané efekty (více o game feel <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Fy0aCDmgnxg">zde</a>). Kompletní kód hry jsem umístil na svůj <a href="https://github.com/janjilecek/pygame-invaders/blob/master/main.py">github</a>.</p><p>Framework PyGame, který jsme si zde ukázali je vhodný pro jednoduché projekty, ale pokud vás herní vývoj více zaujal, doporučuji "dospělé" herní frameworky jako Unity, používající jazyk C#; Game Maker Studio 2 používající jazyk GML; a nebo Unreal Engine 4, stojící na verzi jazyka C++. Nejvhodnější pro začátečníky je však Unity a GMS2. Přeji happy coding!</p><p> </p><p> <i>Jan Jileček</i></p><p> </p><p> </p><p> <br> </p></div>odborné;#vzdělávání;#
Základy Machine learningu v Pythonuhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/python1.aspxZáklady Machine learningu v Pythonu<p>Machine learning (ML) neboli strojové učení je poslední dobou velmi používané slovní spojení, které v sobě obsahuje vše od zpracování dat až po neuronové sítě. V tomto článku vám představím základní terminologii a na krátkém příkladu ukážu klasifikaci filmových hodnocení a sentimentu v textu.</p><h2>Učení s učitelem a bez učitele</h2><p>Strojové učení se obecně dělí na dvě kategorie, a totiž na Supervised (s učitelem - systém se "učí" funkci z trénovacích dat) a Unsupervised (bez učitele - systém hledá zákonitosti v datech sám).<br></p><p>První kategorie je specifická tím, že vstupní data, která budeme analyzovat, mají dodatečné atributy, které data nějakým způsobem popisují. Příkladem mohou být údaje o teplotě ve městech za nějaký časový úsek, typickým příkladem v ML je však tzv. <a href="https://medium.com/syncedreview/mnist-reborn-restored-and-expanded-additional-50k-training-samples-70c6f8a9e9a9" target="_blank">MNIST dataset</a>. Je to sada psaných číslic, jejichž atributem je právě odpovídající číslo na obrázku.<br></p><p>S daty můžeme dále provádět tzv. klasifikaci, nebo regresi. Klasifikace slouží ke správnému zařazení datových vzorků bez atributů (tedy např. rozpoznání nově napsané číslice a její správné označení, nebo níže v návodu - rozpoznání pozitivního a negativního filmového hodnocení z textu). Regrese slouží k "předpovídání" dalších výsledků, používá se např. pro generování textu - lze tak vygenerovat celou <a href="https://twitter.com/botnikstudios/status/940627812259696643" target="_blank">novou kapitolu Harryho Pottera</a> na základě předchozích 7 knih.<br></p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/dataset.png" alt="dataset.png" /> <p style="text-align:center;">Příklad vzorků z datové sady MNIST<br></p><p>Druhou kategorií je učení bez učitele. Používá se pro neoznačená data bez atributů, nejčastěji pro nalezení skrytých vzorců a spojení mezi datovými vzorky nebo pro jejich setřídění do skupin (tzv. clustering).<br></p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/bezucitele.png" alt="bezucitele.png" /> <p style="text-align:center;">Učení bez učitele - <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Unsupervised_learning#/media/File:Kernel_Machine.svg">určení hranic mezi rozdílnými body</a>, clustering<br></p><h1>Datové sady, datasety</h1><p>Datová sada (pro učení s učitelem) se dělí na tři části - trénovací, testovací a validační. Trénovací sada obsahuje hlavní data, na kterých se ML bude učit "vzorce chování", konfigurace datových vzorků a určovat váhu jednotlivých rozhodnutí pro konečný výsledek klasifikace/regrese. Validační datová sada je pak část disjunktní s trénovací sadou, avšak ze stejné množiny dat, resp. z dat se stejnou distribucí pravděpodobnosti (jinými slovy: z jedné datové sady psaných číslic vezmu náhodně 70 % vzorků pro trénovací sadu a 30 % pro validační). Poslední částí je ta testovací, která používá podobná data s odlišnou distribucí pravděpodobnosti - v případě datové sady psaných číslic, kde trénovací a validační sada byla psaná mnou, trénovací sada by byla psaná někým jiným - pro výsledný klasifikátor tak mohu určit jeho přesnost správného určování nově napsaných číslic, a jako takový slouží tato přesnost jako hlavní metrika určující kvalitu natrénovaného modelu.<br></p><h1>A teď k praktickému příkladu</h1><p>Jako malý příklad zde uvádím klasifikátor filmových hodnocení. K tomu jsem nejprve získal textová data ze serveru imdb.com, a to hodnocení k novému filmu "1917". Ručně jsem zkopíroval 20 pozitivních hodnocení a 20 negativních hodnocení filmu (v reálném projektu by se samozřejmě použilo IMDB API pro hromadné stažení dat) do jednoduchého textového souboru - prvních 20 řádků pozitivní hodnocení, dalších 20 řádků negativní. Reálná data jsou formátována sofistikovaněji, např. v csv formátu a s explicitně uvedenými třídami, ale pro názornost to zde postačí.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/prikladreview.png" alt="prikladreview.png" /><br></p><p style="text-align:left;">V Pythonu pak tento soubor "dataset.txt" načtu:<br></p><p style="text-align:left;"> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/nacistdataset.png" alt="nacistdataset.png" /> <br> </p><p>Nyní mám načtené všechny věty do pole hodnot. Dále text musím zpracovat, aby z něj mohl klasifikátor při tréninku úspěšně extrahovat smysluplné informace. Anglický text tedy zbavím apostrofů, znamének apod. a provedu lematizaci - tedy převedení slov do jejich kořenové podoby (movies -> movie, being -> be).<br></p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/lematizace.png" alt="lematizace.png" /> <p>Takto zpracované věty teď musím nějakým způsobem převést do formátu zpracovatelného pomocí ML. Provedu proto vektorizaci slov - jejich převedení na číselnou hodnotu (tedy něco přibližně podobného získání počtu nejčastějších pozitivních slov, akorát s mnohem hlubším kontextem). K tomu použiji vektorizační metodu <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bag-of-words_model" target="_blank">Bag of words</a>. Vektorizér nastavuji tak, aby bral pouze prvních 20 nejčastějších slov jako významných, používal ta slova, která se vyskytují alespoň dvakrát, a jsou nejvýše v 60 % hodnocení (jinak by ztratily svůj význam, kdyby byly používány všude). Navíc vyřazuji anglická "stop" slova, která nenesou žádný význam (and, the, ...).</p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/transformace.png" alt="transformace.png" /> <p>Po této transformaci pomocí vektorizace jsou vstupní textová data s hodnoceními filmů reprezentována čísly (každý řádek je jedno celé souvětí/hodnocení):</p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/matice.png" alt="matice.png" /> <p>A teď se můžeme vrhnout na samotný trénink klasifikátoru. Používám zde jednoduchý klasifikátor, <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Algoritmus_k-nejbli%c5%be%c5%a1%c3%adch_soused%c5%af" target="_blank">K-nejbližších sousedů</a>, s K-okolím velikosti 5 (na složitější klasifikátory a jejich hlubší popis se podíváme v příštím článku). Trénovací data jsem rozdělil na trénovací a testovací (beru 30 % datové sady pro testování).<br></p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/klasifikatory.png" alt="klasifikatory.png" /> <p>Nakonec probíhá tisk tzv. matice záměn, která ukazuje úspěšnost natrénovaného modelu klasifikátoru, výstupu klasifikace a hodnoty přesnosti našeho modelu.</p><p>Matice záměn ukazuje počet správně uhodnutých hodnocení na jedné diagonále a špatně uhodnutých na diagonále druhé - viz obrázek níže, tedy 2-7 je počet tzv. true positives a true negatives (tzn. správně uhodnutá hodnocení patřící do správné třídy a správně vyloučená hodnocení nepatřící do třídy) a 1-2 je počet false positives a false negatives, tyto chybné false hodnoty chceme udržet na minimu.</p><p>Bohužel zde používám jen extrémně malou datovou sadu, takže přesnost klasifikace je mizerná - jen 75 % hodnocení je zařazeno správně jako pozitivní nebo správně jako negativní, a to po úpravě parametrů pro lepší výsledek (v závislosti na parametrech klasifikátoru přesnost padala i na pouhých 35 %). Při zvětšení datové sady na několik tisíc hodnot a použití inteligentnějšího klasifikátoru by se přesnost značně zvýšila.</p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/presnost.png" alt="presnost.png" /> <h1>Analýza sentimentu v textu<br></h1><p>Pro zajímavost ještě ukážu analýzu sentimentu z textových dat. Jedná se o NLP - Natural Language Processing (neplést s Neuro-linguistic programming), analýzu přirozeného jazyka, jejímž cílem je extrakce názorů a emočního zabarvení textu (datové sady bývají vzaty zejména z Twitteru). Sociální sítě jsou tedy přirozeně hlavním polem, kde se NLP využívá v praxi.<br></p><p>Pro příklad použiju VADER (Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner) na jednom z filmových review. VADER dokáže analyzovat pozitivní nebo negativní sentiment v textu na základě předtrénovaného klasifikačního modelu (pro přesnější klasifikaci lze použít např. Google Cloud Natural Language API).</p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/vader.png" alt="vader.png" /> <p>Výstup předchozích 3 řádků nám ukazuje ze 70 % neutrální sentiment a z 22 % pozitivní sentiment (jde o jedno z pozitivních hodnocení).</p><h1> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python1/sentiment.png" alt="sentiment.png" />Na závěr</h1><p>Pokud vás datová analýza a strojové učení zaujalo, můžete začít u mého příkladu, který jsem umístil ve svojí celkové podobě na <a href="https://github.com/janjilecek/ML_article" target="_blank">github</a>. Strojové učení má velkou škálu možných použití a nepřeberné množství algoritmů, kde se každý hodí pro jinou oblast. Na tyto algoritmy se podíváme příště, do té doby přeji happy machine learning!<br></p><p><em>Jan Jileček</em><br></p><p> <br> </p>odborné;#vzdělávání;#
Když bakalářka dává smyslhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/bakalarka.aspxKdyž bakalářka dává smysl <p> <strong><em>Zásadní rozhodnutí je pro někoho otázkou vteřin, pro jiného představuje náročný rozhodovací proces. Vstupu do „velkého světa IT" dnešní doba fandí a podporuje ty, kteří v sobě odvahu najdou a zkusí to. Podobně to máme postavené i my v Cleverlance. </em></strong></p><p> <em>Ať už dostanete dobrou radu od rodičů nebo k rozhodnutí dospějete sami, je potřeba udělat první krok. A zároveň mít dobrou sebereflexi a zvolit správnou cestu rozvoje. Při své praxi se nám bohužel často stává, že jen zkušenosti nestačí a je nezbytné disponovat dalšími ingrediencemi - mít předpoklady, pevnou vůli a motivaci. Správný poměr všech uvedených přísad je klíčovým, pokud chcete úspěšně nastartovat svou pracovní cestu již během studia.</em></p><p> <em>Tato ideální kombinace nastala například u Pavla. Pavel studuje Fakultu informatiky a statistiky na VŠE, aktuálně již v magisterském programu se zaměřením na Informační systémy a technologie. Zajímá se hlavně o předměty business inteligence, ekonomie v účetnictví či programování. Před několika měsíci se na jedné z přednášek se od známého dozvěděl o možnosti zúčastnit se JAVA Clever Akademie. A to byl zjevně ten správný podnět.</em></p><p> <strong>Prošel jsi náročným výběrovým řízením a své místo v akademii sis zasloužil. Co vše ti program přinesl?</strong></p><p> Kromě dobré party lidí, kteří byli na stejné vlně jako já, s podobnou úrovní znalostí a zkušeností, jsem získal příležitost během akademie překlápět teorii rovnou do praxe, což se ve škole ne vždy zadaří. Naučil jsem se s programy pracovat efektivněji a znalosti aplikovat do skutečného prostředí projektu, kde všechny podmínky nejsou zdaleka ideální. Získal jsem praktické zkušenosti s programováním nejen v Javě, ale i v dalších programech - Spring, Maven, Hibernate, jak jednotlivé programy reálně fungují, jak nástroje správně využívat, ale taky jak ne. Ale abych jen nechválil (smích), jednodenní blok na Liferay bych třeba vynechal, reálně jej člověk využije jen na vybraném typu projektu.</p><p> <strong>Po absolvování akademie jsi dostal nabídku na pozici developera v interním vývojovém oddělení Application development.</strong><strong>  </strong> <strong>Jaké byly začátky?</strong></p><p> Znalosti z akademie se mi rozhodně v začátcích hodily. Musím přiznat, že to pro mě nebylo úplně jednoduché skloubit studium a práci na poloviční úvazek, ale na druhou stranu jsem věděl, že chci programovat a byla to pro mě skvělá příležitost. S dalšími dvěma kolegy, Bořkem a Honzou, tvoříme dobrý tým. Dokonce mi pomohli i s bakalářkou.</p><p> <strong>Jaké si měl téma bakalářky a jak jsi se k němu dostal?</strong></p><p> Byla to úplná náhoda, tehdy proběhl v Cleverlance interní email s nabídkou bakalářek/diplomek. A dávalo mi to smysl. Vybral jsem si téma z nabídky- „Analýza a implementace unifikovaného logovacího systému", zní to možná trochu suše, ale řešení, které se mi podařilo navrhnout, má reálnou možnost praktického využití na projektu - a to už je zajímavé. Zároveň mi to přišlo jako velká výhoda spojit psaní bakalářky s prací, vycházet z reálných věcí, které znám, ale hlavně mít u sebe schopného spolehlivého kolegu, s nímž mi diskuze a reálná oponentura dala opravdu hodně.</p><p> <strong>Můžeš nám blíže popsat, v čem tedy tvůj návrh spočívá a jaký byl výstup tvé bakalářské práce?</strong></p><p> Představte si nějaký systém, který když spadne, tak ideálně chcete mít informaci o všem, co se stalo, abyste mohli zjistit, proč se to stalo a chybu napravit. Právě tyhle informace lze uchovat prostřednictvím záznamů, tj. logů. To je ten jednodušší případ. Ale představte si, že systémů či aplikací máte vícero a teď vám spadnou všechny najednou. Aplikace běží na různých serverech, tím pádem záznamy o nich jsou uložené na různých místech, v různých formátech. A nyní to teprve začíná být zajímavé (smích). Musíte se dívat do neskutečně velkého množství složek, abyste zjistili, co se nepovedlo, a to je dost časově náročné.</p><p> <strong>Můžeš uvést příklad?</strong></p><p> Tak například systém nám vyhodí chybu: máme pomalé SMS zprávy. Pro nás to znamená, že musíme vyzkoumat, jak dlouho trvalo zprávu odeslat na našich i na klientských systémech, jinými slovy potřebujeme zjistit, za jak dlouho si tenhle konkrétní uživatel na tohle číslo dobil 100,-Kč kreditu.</p><p> <strong>A jaké řešení jsi navrhl, aby to vývojářům zjednodušilo práci?</strong></p><p> Vymyslet řešení znamenalo najít sadu nástrojů, které umožní dávat záznamy do jednoho místa tak, aby šlo v záznamech jednoduše vyhledávat. Využil jsem tedy částečně stávající řešení a ve spolupráci s Honzou, který mi dělal vedoucího práce, jsem toto řešení modifikoval a vylepšil (smích). Vedli jsme s Honzou dlouhé diskuse, zkoušeli různé varianty, jakou to má mít paměť, kolik to bude zpracovávat požadavků atd. Nakonec nám z toho vypadlo celkem zajímavé řešení, které nabízí kombinace nástrojů Elastic Search, Kibana a upravená verze Logback appenderu.</p><p> <strong>Jaké to je mít hotovou bakalářku? A co plánuješ teď?</strong></p><p> Upřímně jsem si oddechl, že už mám hotovo, i když na stupni vítězů s inženýrským titulem a červeným diplomem v ruce ještě nestojím (smích). Beru to tak, že první meta ve škole je za mnou, bakalářka úspěšně obhájena a v práci se účastním dalšího zajímavého projektu, takže se chci více věnovat koníčkům, na které nebylo teď moc prostoru. Plánuju se naučit nové recepty z vegetariánské kuchyně, abych udělal radost své přítelkyni, dostat se na in-liny a třeba si přečíst něco dalšího od Neila Tysona.</p><p> <strong>Pavle děkuji za rozhovor i za důvěru.</strong></p><p>Zdeňka Sacke<br></p><p> <br> </p>odborné;#vzdělávání;#projekty;#
Jak jsem ovládal hry vlastní myslíhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/ovladani-her-mysli.aspxJak jsem ovládal hry vlastní myslí<h1></h1> <span style="text-align:justify;">Neuroinformatika je rozsáhlý obor zabývající se zpracováním dat z oblastí neurověd pomocí výpočetních nástrojů. Tyto nástroje jsou tzv. Brain-Computer Interfaces, jsou však velice drahé, ve vědeckých sférách se cena hardwaru pohybuje cenově mezi 20-50 tisíci dolary. Dobrou alternativou pro nadšence a experimentátory jsou proto nástroje na nižší úrovni - mají menší přesnost snímání, ale pro běžné experimenty postačí. Čtečku mozkových vln si tak můžete koupit i vy za cca 10-20 tisíc korun. Jednu z těchto čteček jsem osobně využil k ovládání her, jak jsem to udělal se dočtete dále.</span> <h2>Trocha teorie</h2><p>Nejprve si ale popíšeme pár důležitých pojmů. <em>Elektroencefalografie</em>, neboli EEG, je metoda pro zaznamenávání elektrické aktivity mozku skrz detekci povrchového napětí na pokožce hlavy, kam probíjí elektrické impulsy probíhající při přenášení informací mezi neurony v mozku. K získání elektrického výstupu jsou použity elektrody, které jsou umístěny na pokožku hlavy (v některých případech se používá vodivý gel, jelikož např. ženy mají menší vodivost kůže než muži). Tyto elektrody pak čtou mozkové impulsy ve formě signálu, který odpovídá části mozku, která jej vysílá.<br></p><p>BCI je zařízení, které nevyžaduje ovládání pomocí fyzické aktivity, ale spoléhá čistě na čtení mozkových vzruchů přes elektrody rozmístěné na hlavě.Toto zařízení lze pak použít pro ovládání široké škály dalšího hardware, jako jsou počítače,vozíky, robotické paže, pro implementaci robotického vidění atp. BCI zařízení jsou často používána pro výzkum, mapování, asistenci, augmentaci nebo opravu kognitivních nebo <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_cortex">sensorimotorických</a> funkcí.<br></p><p>Elektrody jsou podle mezinárodně uznávaného "Systému 10-20" rozmístěny na odpovídající pozice na hlavě. Čísla 10 a 20 v názvu značí vzdálenost 10% a 20% od přední/zadní strany hlavy a levé/pravé strany hlavy. Každá pozice má přiřazenou jinou oblast mozkové kůry, pozice vpředu jsou tak zodpovědné za prefrontální kortex, vzadu zase za vizuální kortex.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/ovladani-her-mysli/pozice.png" alt="eeg.png" /> <br> </p><h4 style="text-align:center;"> zdroj: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/10%E2%80%9320_system_%28EEG%29#/media/File:21_electrodes_of_International_10-20_system_for_EEG.svg">https://en.wikipedia.org/wiki/10%E2%80%9320_system_(EEG)#/media/File:21_electrodes_of_International_10-20_system_for_EEG.svg</a><br></h4><p>Mozkové vlny mají různou frekvenci, na základě které můžeme přibližně určit, v jakém stavu se zkoumaný mozek nachází. Pokud jsou v mozku dominantní pomalé mozkové vlny, resp. vlny nízké frekvence, člověk se může cítit pomalý neb unavený. Naopak čím vyšší frekvence, tím je obecně člověk soustředěnější a ve střehu. Mozkové vlny se měří v Herzích (Hz). Většina mozkových vln se vyskytuje ve frekvenčním rozsahu od 0.5 do 100 Hz.</p><p>Každé vlnové spektrum je symptomem jiného stavu mozku a každá mozková oblast má jiné „rozpoložení" těchto vln.<br></p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=agV1B2l-QLw"> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/ovladani-her-mysli/video_BCI.png" alt="video_BCI.png" /></a> <br></p><h4 style="text-align:center;">Podívejte se, jak detekce probíhá v praxi - zde je video o nástroji OpenBCI Ultracortex, který jsem použil pro vlastní výzkum.<br></h4><h2>Ovládání her</h2><p>Pro ovládání her jsem použil detekci úmyslu zvednout jednu z končetin. Tento "úmysl" lze detekovat v sensorimotorickém kortexu na frekvenci Mu rytmů. Sensorimotorický kortex je na vrcholu hlavy a signál jeho neuronů měří elektrody C1, Cz a C2 (obrázek výše). Díky tomuto kortexu můžeme pohybovat končetinami. Je zodpovědný za jemnou (prsty) i hrubou motoriku, a také za synchronizaci pohybu (chůze).<br></p><p>Na frekvenci 7.5-12.5 Hz lze detekovat už i jen samotný úmysl zvednout jednu z končetin. K ovládání her samozřejmě postačí i jednodušší detekce - např. v prefrontálním kortexu (za čelem, umožňuje plánovat, držet pozornost, rozhodovat se a dokončovat úlohy) lze snadno detekovat pokles napětí při zavření očí. Lze tak detekovat otevřené a zavřené oči pomocí EEG vln - ale mnohem snazší metoda by v tomto případě byla samozřejmě kamera s detektorem. Výstup pak stačí namapovat na herní příkazy.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/ovladani-her-mysli/graf.png" alt="graf.png" /><br></p><h4 style="text-align:center;">příklad poklesu napětí (mV) v mém mozku při zavření očí a krátké meditaci (10-65 sekund)<br></h4><p>Podobně tomu je i u detekce úmyslu zvednout končetinu. Samozřejmě, že to není snadný úkol. Musel jsem použít několik testovacích subjektů, u kterých jsem nasbíral potřebná data - nechal jsem je koukat na vcelku nudný program, prezentující jim příkazy jako "Mysli na to, jak zvedáš levou ruku" zároveň s vizuálním stimulusem v podobě GIF obrázků z filmů, vyobrazující daný pohyb. Nasbíral jsem tak data (signál, hodnoty mV), ve kterých jsem se snažil naleznout nějaký vzor, který by spolehlivě dokázal rozlišit mezi myšlením na zvednutí pravé ruky/levé ruky atp. K tomu jsem použil strojového učení - pro člověka je to na takovém množství zdánlivě náhodných dat nemožný úkol. Velkou roli hraje také mozkový šum, ruchy vyslané pohyby čelisti nebo těla uživatele a v mysli se odehrávající myšlenky, které mohou proces narušit. Při sbírání dat bylo nutné, aby byl uživatel v klidu a soustředěn.</p><p> </p><p>Na nasbíraná a předzpracovaná EEG data jsem použil klasifikační metody jako <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machines">Support Vector Machines</a>, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting">Gradient Boosting</a> a <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hodn%C3%BD_les">Random Forests</a> (v oboru Data Science vcelku běžné metody - nejsou tak silné jako neuronové sítě, ty však při experimentech v jiných výzkumech ukazují podobnou úspěšnost při klasifikaci dat). Určil jsem tak, zda nositel myslí na pravou/levou nohu/ruku - tzn. může použít 4 příkazy nebo namapovat svoje myšlenky na klávesy ve hře.<br></p><p>Metoda je však velice nepřesná, díky již tak nízké přesnosti BCI zařízení. Použil jsem tedy další metodu, a to tzv. <strong>detekci soustředěné pozornosti.</strong></p><h2>Detekce soustředění</h2><p>U dětí s poškozeným prefrontálním kortexem se vyskytuje ADHD a jedna z alternativních léčebných terapií je tzv. neurofeedback - biofeedback terapie využívající BCI zařízení a vizuální hry. Uživatelův mozek se tak díky zpětné vazbě naučí, jak správně držet pozornost.<br></p><p>Pro neurofeedback se v prefrontálním kortexu detekuje poměr alfa (8-13 Hz) a beta vln (>13 Hz) - někdy se používá i poměr mezi alfa a theta (3.5 - 7.5 Hz) vlnami.<br></p><p>Tato detekce se řadí mezi ty snadnější, na vstupním signálu se provede frekvenční analýza a pokud poměr vln spadá pod nějakou hranici, člověk se pravděpodobně nesoustředí. Jinak se soustředí. Na základě toho jsem vytvořil jednoduchou hru, kde je cílem hráče zvednout sochu Buddhy vlastní soustředěnou pozornosti. Prezentoval jsem ji na ExcelFIT konferenci, kde si příchozí mohli vyzkoušet, jak dlouho vydrží. Nejdelší čas byl 38 sekund.<br></p><h4 style="text-align:center;"> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/ovladani-her-mysli/budha.png" alt="budha.png" style="margin:5px;width:650px;" />Hra vytvořena v Unity - pojmenoval jsem ji NeuroBuddha</h4><p>Pokud vás ovládání počítače myslí zaujalo, budete potřebovat vhodný BCI hardware. Já použil OpenBCI Ultracortex IV, který není přiliš vhodný na běžné používání, např. pro analýzu statistik vlastní meditace - z elektrod, které jsou pevně zabodnuté do pokožky hlavy bolí po 30 minutách hlava.<br></p><p>Doporučuji proto alternativní (a pohodlnější) BCI nástroje jako jsou např. Neurosky MindWave, Muse, Emotiv EPOC nebo Neuroelectrics Enobio.<br></p><p> <i>Jan Jileček​</i><br></p>odborné;#vzdělávání;#
Příběh Testing Clever Akademiehttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TCA.aspxPříběh Testing Clever Akademie<p>​​​Představte si zábavnou práci, která má budoucnost, potenciál, je každodenní výzvou a budete se do práce těšit. Pak si představte, že se na ní můžete připravit během jediného týdne a nemusíte studovat roky. To není jen iluze, to vám umožní Testing Clever Akademie!</p><h2>O co vlastně jde? </h2><p>​Celé odvětví IT neuvěřitelně roste a vzhledem k nezbytnosti technologií pro dnešní svět a každodenní život bude vývoj neustále pokračovat. A všichni víme, že se veškeré technologie rozvíjí raketovou rychlostí. A že ten, kdo zaspí, bude konkurenci dohánět jen velmi těžko. Aplikace a systémy, které nám usnadňují naprosto běžné činnosti našeho života, se musí jako každý jiný výrobek náležitě testovat, než jsou představeny veřejnosti, a to jak z důvodu kvality, tak z důvodu vysokých požadavků. </p><p>Práce profesionálních testerů spočívá v navrhování, spouštění a organizování manuálních i automatických testů. To se můžete naučit pouze jako součást několika málo inženýrských programů na vysokých školách. Tam nebude ale věnován studiu testování takový prostor, jako u nás. <strong>Během jediného týdne se v našem kurzu naučíte vše potřebné, abyste se mohli začít živit jako tester/ka. </strong>Co si přát víc? Co třeba tohle: úspěšným absolventům rovnou nabízíme pozici u nás v <a href="http://www.cleverlance.cz/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment">Cleverlance </a>a následně se pečlivě staráme o jejich profesní rozvoj. <strong>S ohledem na budoucnost jde o skvělou kariéru, která otvírá neustále nové a nové možnosti, protože IT business opravdu jen tak neskončí</strong>.</p><h2>Příští Testing Clever Akademie se koná 24. - 28. 2. 2020 </h2><p>Můžete se hlásit na první akademii v roce 2020! <br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Letak-TAC-2019-02.png" alt="Letak-TAC-2019-02.png" /> <br> </p><h2>Chcete vědět, jestli máte nadání stát se testerem? </h2><p> <strong>Zkuste najít co nejvíce chyb v následujícím screenshotu a v případě zájmu o účast napište na e-mail <a href="mailto:%20justyna.neuhortova@cleverlance.com">justyna.neuhortova@cleverlance.com</a>, kolik a jakých chyb jste našli. A nezapomeňte přiložit své CV!  </strong></p><p> <strong> <img alt="tca.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/tca.png" /> <br></strong></p><h2>Jak to začalo?</h2><p>Na jaře roku 2015 jsme uspořádali 1. ročník Testing Clever Akademie ("TCA"). Vymysleli jsme koncept, vybrali kandidáty, vytvořili plán školících dnů a zajistili následné začlenění budoucích kolegů a kolegyň do celého týmu. Hledali jsme a hledáme hlavně nadšené a zvídavé mladé lidi, kteří se o testing, programování ale i kompletní IT odvětví zajímají. </p><p>Společně s největšími specialisty v oboru jsme vybrali ty podstatné body, které musí každý tester ovládat. Koncept a obsah upravujeme po každé další akademii tak, aby byla vždy zajištěna aktuálnost. Pouze vyzkoušením a testováním může být ověřena funkcionalita daného systému. <br></p><p> <img alt="TCA_class.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/TCA_class.jpg" /> <br> </p><h2>Jak to probíhá?</h2><p>Pokud vás možnost zúčastnit se akademie zaujala, není nic jednoduššího, než číst dál. </p><p>První kontakt s námi proběhne přes HR. Motivace a předpoklady jsou velice podstatné pro další bod a tím je <b>závazná pozvánka</b> na Testing Clever Akademii. Tak se stanete účastníkem a my vás pod vedením expertů – našich zkušených kolegů a kolegyň – naučíme vše, co potřebujete k profesi testera či testerky. </p><p>Během týdenního kurzu se seznámíte s metodikou, SQL a databázemi, analýzami a základními testovacími technologiemi. V poslední den si vaše nově nabyté znalosti vyzkoušíme. Pro ty nejúspěšnější máme připravenou pracovní pozici na HPP v Praze a navíc naši tři nejlepší absolventi získají jako bonus finanční odměnu v hodnotě 4, 6 a 10 tisíc korun. Pracovní nabídky nejsou omezené počtem, ale odvíjejí se od vaší pracovitosti a schopností.</p><p> <br> </p><h2>Naše akademie má téměř 50​procentní úspěšnost absolventů. </h2><p>Budoucí absolvent by měl být především <strong>bystrý, pečlivý a pohotový, mít povědomí o IT </strong>- zdravý rozum a analytické myšlení jsou důležitější, než notoricky naučené poučky či citace. Týmový duch, ale zároveň schopnost samostatné práce, perfektní čeština či slovenština, trocha angličtiny a možnost pracovat na HPP po absolvování, jsou veškeré požadavky! <br></p><p>V další části se můžete podívat na pár krátkých příběhů našich úspěšných účastníků!</p><h2>Medailonky</h2><p>   <img alt="Klara.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Klara.png" style="margin:5px;width:120px;height:120px;float:right;" /></p><p>Po ukončení VŠE jsem zvažovala, kde najít uplatnění. Testování SW mi přišlo jako vhodný způsob, a když jsem vyhrála TCA, už jsem se mohla jen těšit na projekt. </p><p style="text-align:right;">Klára</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Martin_OK.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Martin_OK.png" style="margin:5px 20px;width:120px;height:120px;float:left;" /> </p><p>Mám vystudovanou střední průmyslovku se zaměřením na IT a TCA mi přinesla hlavně možnost získat pracovní uplatnění jako tester bez předchozí praxe. Mám za sebou několik projektů v telekomunikacích a pořád se mám co učit. </p><p style="text-align:left;">Martin</p><p> <img alt="Petra_ok.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Petra_ok.png" style="margin:0px 20px 30px 15px;width:120px;height:120px;float:right;" /> </p><p style="text-align:right;"> </p><p>Vždycky jsem byla nadšená pro IT, ale nevěděla jsem, jak začít. TCA mi pomohla naučit se základům testování, které nyní můžu využít na projektu. </p><p style="text-align:right;">Petra</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Run.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Run.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:left;" /> </p><p> Díky TCA jsem se dostal na zajímavé projekty nejdřív v telekomunikacích a nyní i v bankovnictví. Rád se učím novým technologiím a nástrojům, v čemž mi Cleverlance dává prostor. Možná i proto jsem se v TCA umístil na prvním místě v závěrečné soutěži. </p><p>Run</p><p> </p><p> <img alt="Martina.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Martina.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:right;" /> </p><p>O TCA jsem se dozvěděla od kamarádky a přišla mi jako fajn způsob, jak si „nanečisto“ vyzkoušet svou budoucí práci. Z testerky jsem se po půl roce stala databázovou vývojářkou a práce mě zkrátka baví. </p><p style="text-align:right;">Martina</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Pavel_ok.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Pavel_ok.png" style="margin:5px 20px;width:120px;height:120px;float:left;" /> </p><p style="text-align:left;">Od tej doby, čo som sa zúčastnil I. ročníku TCA, pracujem v Cleverlance ako Test analytik. Mám za sebou už veľa práce na niekoľkých projektoch v telekomunikáciách a stále sa mám čo učiť. TCA mi priblížila podstatu reálnych projektov a vďaka mojim analytických schopnostiam som sa po jej absolvovaní stal Test analytikom. </p><p style="text-align:right;">Pavel</p><p style="text-align:left;"> </p><p> <img alt="Simona_OK.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Simona_OK.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:right;" /> </p><p>Jsem absolventkou VŠE, při které jsem pracovala na administrativní pozici. TCA mi dala možnost začít pracovat v IT. Hodně mě při jejím průběhu zajímala analýza, a jelikož jsem v ní byla dobrá, našla jsem v ní i uplatnění a působím na telco projektu jako Test analytička. </p><p style="text-align:right;">Simona </p><p> </p><h2>A kdo za to všechno může?</h2><table width="100%" cellspacing="0" style="border:0px;"><tbody><tr><td style="width:25%;vertical-align:top;">​<img alt="MiCakrt.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/MiCakrt.png" style="width:200px;" /></td><td style="width:75%;padding-bottom:40px;"><p>​V Cleverlance jsem začínal zhruba před 16 lety na pozici Testera na projektu v bance. Za tu dobu jsem vystřídal mnoho projektů, což je i důvod, proč mi práce přijde stále dynamická a mám možnost získávat neustále nové zkušenosti. Dnes zastávám funkci Competence Leadera pro oblast testingu a stojí za mnou tým více než 200 QA specialistů. Předloni jsem se stal i garantem programu pro začínající testery - Testing Clever Akademie, která mi přijde jako skvělý způsob, jak si najít a vychovat vlastní testery a začínající analytiky. Všichni noví kolegové a kolegyně se zapracovali, stali se platnými členy týmu a pracují na reálných projektech v bankovnictví a telekomunikacích. </p><p style="text-align:right;">Michael Čakrt<br> QA Competence Leader a garant TCA</p></td></tr></tbody></table><table width="100%" cellspacing="0" style="border:0px;"><tbody><tr></tr></tbody></table><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"> A pokud chcete vědět, jak vypadá velký testerský projekt v praxi, přečtěte si tento článek: <br> <a href="/Blog/Stranky/TaaS-na-O2.aspx">http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TaaS-na-O2.aspx</a> </p><p style="text-align:justify;"> <em>Článek původně z 6.1.2016 byl aktualizován ke dni   7. 10. 2019.</em></p>vzdělávání;#
5 programovacích jazyků pro začátečníky https://www.create-it.cz/Blog/Stranky/5-jazyku-pro-2020.aspx5 programovacích jazyků pro začátečníky <p>Na sklonku roku si řada lidí dává předsevzetí a často mezi ně patří naučit se něco nového. Je i na vašem seznamu kolonka "naučit se programovat", ale nevíte, který programovací jazyk si vybrat a jak vlastně začít? Připravili jsme pro vás malý přehled pěti nejpoužívanějších jazyků na GitHubu včetně tipů, jak na to.<br></p><h1>Python</h1><p>Je obecně vnímán jako vstupní jazyk pro začátečníky, jelikož je rychlý, jednoduchý a má rozsáhlou komunitu vývojářů. Byl vytvořen s důrazem na čitelnost kódu, který se velice podobá angličtině (tedy vysokoúrovňový jazyk, je daleko od strojového kódu). Obsahuje velké množství knihoven, které slouží pro rozšíření funkcionality skriptů - protože se jedná o skriptovací jazyk, nejsou vytvářeny přímo spustitelné (tzv. kompilované) programy, ale skripty, které Python interpretuje. </p><p>V praxi se hodí například pro psaní skriptů pro urychlení repetitivní činnosti, ať už mezi vědci, výzkumníky nebo běžnými programátory. Využívá se hojně pro analýzu dat, zpracování obrazu, zvuku, jako webový backend (framework Django, Flask) a ve strojovém učení je jeho síla znatelná při rychlém návrhu a používání neuronových sítí, pro které existuje také mnoho Python frameworků (Caffe, TensorFlow, Keras). Pro oblasti, kde se musí dbát na bezpečnost (banky, letectví) se Python nehodí, pracují s ním zejména vědci a výzkumníci - využít se ale může takřka pro cokoliv, co vás napadne - od skriptů pro váš smart home, přes posílání stovek požadavků na server za účelem vyhrát nějakou soutěž, programování 2D her, až po detekci aut ve video stopě kamerového provozu v reálném čase. O novinkách (určených pro pokročilejší) v jeho poslední verzi se dočtete v článku "<a href="/Blog/Stranky/python-novinky.aspx">Novinky v Pythonu 3.8</a>".</p><p>Pokud chcete Python vyzkoušet, stačí si stáhnout jeho interpreter na oficiálním <a href="https://www.python.org/downloads/">webu</a> (který obsahuje rozsáhlou dokumentaci a návody), nebo můžete využít nesčetně kurzů na webech jako jsou Udemy a Coursera. Možností je také online interaktivní iPython - <a href="https://mybinder.org/v2/gh/ipython/ipython-in-depth/master?filepath=binder/Index.ipynb">Jupyter Notebook</a>. Malá zajímavost - tvůrce jazyka, Nizozemec Guido Van Rossum, pojmenoval jazyk podle britské skupiny komiků, Monty Python (Monty Pythonův létající cirkus). Ve srovnání s jinými jazyky pro mě i po letech Python zůstává nejzábavnějším jazykem.</p><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/5-jazyku-pro-2020/Python.png" alt="Python.png" style="margin:5px;width:650px;" /><br><h1>Javascript</h1><p>Javascript je programovací jazyk, který přidává interaktivitu webové stránce (například hry, reakce na stisknutá tlačítka, upozornění při špatně zadaných datech do formulářů, dynamické stylování a animace). Zajišťuje generování obsahu předtím, než je stránka vykreslena v prohlížeči, ale také pro dynamickou změnu obsahu stránky za běhu. Javascript má všestranné použití a je relativně přátelský pro začátečníky. Ve svojí původní podobě se ale dnes skoro nevyskytuje, v praxi ho nahradily nesčetné frameworky, které pro něj vývojáři po celém světě vytvořili. Mezi ty hlavní patří NodeJS, VueJS, ReactJS (vytvořen korporací Facebook) a podobné. </p><p>Rozšiřuje se i díky multiplatformním frameworkům jako je např. <a href="https://facebook.github.io/react-native/">ReactNative</a> - ten umožňuje psát aplikace za použití ReactJS, které budou vypadat stejně jak v prohlížeči, tak i jako aplikace na mobilu (Android, iOS). </p><p>Jeho hlavními výhodami je široká použitelnost, pravidelné aktualizace díky ECMA specifikaci a rychlost, jeho hlavní nevýhodou je zneužitelnost pro webové exploity.</p><p>Pokud ho chcete zkusit, zmáčkněte v prohlížeči F12, klikněte na kartu Console a zkuste napsat console.log ("Hello Javascript") a stiskněte Enter. První Javascript příkaz máte za sebou! Zbytek se naučíte v online <a href="https://javascript.info/">kurzech</a> a pro otestování, jak Javascript funguje v online formulářích poslouží tento interaktivní <a href="https://jsfiddle.net/surveyjs/khsf8rdg/">příklad</a>. Pokročilejší ReactJS se zase můžete naučit na Codeacademy.</p><p><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/5-jazyku-pro-2020/Javascript.png" alt="Javascript.png" style="margin:5px;width:650px;" /><br></p><span style="color:#7d3cbe;font-family:source-sans-pro-light, open-sans, sans-serif;font-size:40px;">Java</span><p>Java je tzv. univerzální programovací jazyk, je navržen pro co nejširší škálu využití, podobně jako Python nebo Javascript. Je multiplatformní a její kód se kompiluje do <a href="https://techterms.com/definition/bytecode">byte kódu</a>, který je spuštěn na Java Virtual Machine (JVM). Javu potkáte dnes hlavně v bankovnictví, pro stavbu podnikových aplikací, v mobilních aplikacích (Android, <a href="/Blog/Stranky/Kotlin1.aspx">Kotlin</a>) a při práci s velkými objemy dat. Banky mají Javu v oblibě kvůli její bezpečnosti a stabilitě, a to zejména ve verzi Java Enterprise Edition. Její bezpečnost a stabilita je ale vykoupena relativní paměťovou náročností a pomalostí. Osobně byla Java můj první jazyk na škole, napsal jsem v ní i první 2D hru (použil jsem framework LWJGL, ve kterém vývojář Notch vytvořil slavnou hru Minecraft), ale v praxi jsem ji shledal spíše nudnou - díky zaměření na podnikové aplikace a bankovní sektor se obvykle jedná o projekty orientované hlavně na vydělávání peněz a maximalizaci zisku. Takže pokud chcete programováním vydělat překvapivě vysoké částky, je Java ideální. Z mojí zkušenosti ale není Java pro lidi, kteří potřebují mít v práci jiný smysl, než jen peníze. Vždy samozřejmě záleží na typu projektu.</p><p>S Javou můžete začít stažením vývojového studia <a href="https://www.jetbrains.com/idea/">IntelliJ IDEA</a>, které se za vás postará o instalaci vývojového prostředí a balíků Java Development Kit a Java Runtime Environment.</p><p>Zajímavost - navzdory tomu, že v Javě byla napsána jedna z nejúspěšnějších her všech dob, Minecraft, není Java vhodná pro vývoj her (nedostatky výše). Herní vývojář Notch ji zvolil proto,  že ji slušně ovládal, ale nepovažoval se v té době za dobrého programátora, proto první verze hry nebyly příliš optimalizované pro plynulý běh.<br></p><p><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/5-jazyku-pro-2020/java.png" alt="java.png" style="margin:5px;width:650px;" /><br></p><h1>Go</h1><p>Go, také známý jako Golang je programovací jazyk vytvořený korporací Google. Poskytuje výbornou podporu pro vícejádrové aplikace a proto ho využívají zejména společnosti, které závisí na distribuovaných systémech (startupy v Silicon Valley). Jinými slovy: pokud se chystáte zapojit do startup kultury, Go je ten správný jazyk.</p><p>Je <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Typov%C3%A1_kontrola">staticky typovaný</a> (stejně jako Java) a  tudíž je bezpečnější při vývoji a ne tak náchylný k bugům - ideální pro stavění Single Page Aplikací a programů pro vícejádrové procesory. Jedná se o relativně nový jazyk, proto zatím nepodporuje mnoho knihoven a je spíše jednostranný. Podobá se nízkoúrovňovému jazyku C. Hlavní předností jazyka Go je jeho vyjadřovací síla, čistota a efektivita. Začít můžete stažením <a href="https://golang.org/dl/">kompilátoru</a> jazyka a vyzkoušením návodů v dokumentaci.<br></p><p><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/5-jazyku-pro-2020/go.png" alt="go.png" style="margin:5px;width:650px;" /><br></p><h1>R</h1><p>R je jedním z nejčastěji používaných jazyků pro analýzu dat a strojové učení (ML). Součástí jazyka R je vynikající framework a vestavěné knihovny pro vývoj ML algoritmů. Hodí se také pro statistické výpočty, analýzy a pro tvorbu grafů. Ti, co hledají pozici jako datoví analytici, nešlápnou s jazykem R vedle.</p><p>Hlavní výhodou R je jeho schopnost běžet na různých operačních systémech, masivní komunita vývojářů, vysoká rozšiřitelnost a silná podpora dalších knihoven a balíků. Nevýhodou pak je jeho relativní nebezpečnost a špatná správa paměti. Jedná se o open-source, a kvalita některých balíků je podprůměrná. Začít s R můžete stažením vývojového studia <a href="https://rstudio.com/products/rstudio/download/">RStudio</a> a jako tutoriál poslouží skvělé <a href="https://www.youtube.com/watch?v=s3FozVfd7q4">video</a> od Dereka Banase.</p><p><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/5-jazyku-pro-2020/R.png" alt="R.png" style="margin:5px;width:650px;" /></p><p>Ať už si pro rok 2020 vyberete jakýkoliv jazyk, volte pečlivě podle oboru, do kterého se chcete dostat. Tyto jazyky již existují mnoho let a v praxi se stabilně používají. Každý rok se také řadí mezi nejpoužívanější jazyky, takže s nimi nešlápnete vedle. Závisí už jen na vás, jaké dílo s nimi vytvoříte a jakým projektům přispějete svojí kreativitou.</p><p><em>Jan Jileček </em></p>odborné;#vzdělávání;#
Chléb a hry. A vzdělávání. V Cleverlance.https://www.create-it.cz/Blog/Stranky/skoleni.aspxChléb a hry. A vzdělávání. V Cleverlance.<p>Péče o zaměstnance v Cleverlance má mnoho podob – od klasických benefitů jako jsou stravenky, jazykové kurzy, MultiSport kartička, přes akce a nejrůznější školení až po úsměvy, které každý den rozdáváme na chodbě.<br></p><p>Na interním HR jsme tři holky a staráme se o více než 800 lidí, kteří sedí na různých projektech po celé Praze. Ač se pro někoho může více lokalit jevit jako problém, nás to určitě v ničem nezastaví.</p><p>Propojovat všechny naše pobočky a projekty se snažíme na školeních a akcích, které pro naše zaměstnance organizujeme. Těch je kolikrát až devět za měsíc. Jaké to jsou a jak vůbec vznikají? </p><h2>Externí školení</h2><p>Jako správná IT firma se zaměřujeme na tzv. hard skills, tedy odborná školení na nejrůznější témata z oblasti informačních technologií.  Taková školení máme většinou tři za měsíc a zpřístupňujeme je i široké veřejnosti. Cena jednoho dvouhodinového školení se pohybuje kolem 500 Kč a jejich nabídku lze nalézt na facebookových stránkách Cleverlance nebo na adrese <a href="https://www.sourceit.cz/skoleni">https://www.sourceit.cz/skoleni</a>. Mezi nejvíce navštěvované patří např. základy programování v Java či .NET a školení pro testery a analytiky. Je tedy jedno, jestli jsi začátečník nebo pokročilý, v Cleverlance budeš mít vždy z čeho vybírat.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/skoleni/DSCF2485.jpg" alt="DSCF2485.jpg" /> <br> </p><p>Zorganizovat a připravit takové školení není určitě nic jednoduchého. Základem každého školení je kvalitní lektor. Dobrý lektor = dobré školení. Lektory oslovujeme z řad našich zaměstnanců, ale nebojíme se oslovovat i externisty, kteří často do firmy přinesou nový vhled na dané téma. Pokud máme lektora a vybrané téma, věci už naberou rychlý spád, stačí jen vymyslet datum, připravit letáček a školení může začít. </p><p>Většina školení probíhá na naší centrále v Praze, nicméně moderní technologie nám už dnes umožňují virtuální přenos. Pokud je tedy kurz převážně teoretický, mohou si ho užít naši zaměstnanci jak v Brně, tak i v Bratislavě.</p><h2>Interní školení a akce</h2><p>V Cleverlance pořádáme ovšem řadu školení a aktivit, které jsou pouze pro naše zaměstnance, tedy externí člověk se na ně nemá šanci dostat. Mezi takové patří nejrůznější soft skills školení jako prezentační dovednosti, představení IT nástrojů a systémů, které v Cleverlance používáme, cestovatelské přednášky, pravidelně pořádané charitativní akce, kde třeba pečeme dobroty a prodáváme je zaměstnancům za drobný příspěvek, kupujeme výrobky chráněných dílen na vánočním jarmarku nebo pořádáme sbírku oblečení. Čas od času vyrazíme i na laser game, bowling, komentovanou procházku po okolí nebo uspořádáme soutěž. Rekordy v oblíbenosti ovšem trhají páteční snídaně, kdy nejen, že si dáme pořádně do nosu, hlavně ale máme možnost potkat se všichni u jednoho stolu. <br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/skoleni/lr-3260.jpg" alt="lr-3260.jpg" /> <br> </p><h2>Tematické dny</h2><p>Velmi oblíbené jsou v Cleverlance Tematické dny, a nejsou to jen zaměstnanci, kdo si je užívají. I my organizátorky si při vymýšlení a přípravě užijeme spousty legrace. Pořádáme je přibližně čtyřikrát do roka a jsou často spojeny s nějakou významnou událostí, která se v daný den/týden koná. Na Velikonoce jsme letos rozdávaly mazance, které jsme předem osobně zabalily, v zimě jsme připravily smoothie z čerstvě vymačkaného ovoce, aby naši zaměstnanci nepodlehli chřipkové epidemii. Historicky nejúspěšnější byl ovšem řízečkový den.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/skoleni/DSCF2599.jpg" alt="DSCF2599.jpg" /> <br> </p><h2>Sportovní aktivity</h2><p>Nezanedbáváme ani pravidelný přísun pohybu, proto se mohou všichni z Cleverlance (vedle výše zmíněných MultiSport kartiček), účastnit nejrůznějších sportovních aktivit. Několikrát do roka pořádáme jógu na terase, běžecké tréninky, dny zaměřené na zdraví a pohyb, kde se např. učíme správně sedět na kancelářské židli nebo se zapojujeme do celostátní soutěže Do práce na kole.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/skoleni/lr-3711.jpg" alt="lr-3711.jpg" /> <br> </p><h2>Pro děti</h2><p>V Cleverlance je postaráno i o ty nejmenší, tj. děti našich zaměstnanců. Dětský den v Mirakulu jsme letos pořádali už potřetí a kolikrát k nám na pobočku zavítal Mikuláš, čert a anděl, to už snad ani nespočítáme. Snažíme se naše děti i vzdělávat, proto stále častěji pořádáme setkání, kde je seznamuje s moderními technologiemi - v září proběhl historicky první dětský Beat Saber Cup, kde si děti mohly vyzkoušet virtuální realitu, a v listopadu se učily programovat ve SCRATCHi.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/skoleni/nahled-6049.jpg" alt="nahled-6049.jpg" /> <br> </p><h2>Akce a školení v číslech<br></h2><p>Pokud shrneme rok 2019 v číslech, v Cleverlance se konalo přesně 85 akcí a školení, z čehož 24 bylo externích a zaměřených pouze na IT. Užít jsme si dále mohli např. 12 snídaní, 10 školení přenášených virtuálně, 4 akce pro děti, 4 cestovatelské přednášky, 3 charitativní sbírky, 9 sportovních aktivit či 1 velkou letní soutěž. Pokud vás zajímají fotky a videa z těchto akcí, mrkněte na náš <a href="https://www.instagram.com/cleverlance_com/" target="_blank">Instagram</a>!<br></p><p>Ač nám plánování i příprava školení a akcí zabere spousty času a vezme nespočet energie, vydařená organizace a nadšení zaměstnanců nám zase sílu do dalšího plánování vrátí.<br></p><p>Už teď se těšíme, co nám přinese rok 2020. </p><p>Za HR,</p><p> <i>Míša</i> <br></p><p> <br> </p>vzdělávání;#
Novinky v Pythonu 3.8https://www.create-it.cz/Blog/Stranky/python-novinky.aspxNovinky v Pythonu 3.8<p>Nedávno spatřila světlo světa nová verze skriptovacího jazyka Python.<br></p><p><a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Python" target="_blank">Python</a> je interpretovaný objektově orientovaný jazyk, vhodný zejména pro skriptování a rapidní vývoj aplikací (RAD). V roce 2019 je nejžádanějším jazykem na trhu, přitom je díky svojí jednoduchosti také považován za jazyk pro začátečníky.</p><p>Má lehce čitelný kód (je navržen tak, aby byl co nejpodobnější přirozené angličtině), podporuje více programovacích paradigmatů, má robustní zásobu standardních knihoven a navíc je podpořen mnoha open-source frameworky a nástroji.</p><p>Pojďme se podívat na novinky, které programátorům usnadní a zpříjemní vývoj v jeho nejnovější verzi.<br></p><h2>Nový přiřazovací výraz := neboli mroží operátor</h2><p>Mroží operátor umožňuje zapsat výraz, který zároveň přiřadí do proměnné hodnotu (uvnitř výrazu). Tento zkrácený způsob zápisu nalezne uplatnění zejména v cyklech.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python-novinky/readline.png" alt="readline.png" /> </p><div> <span style="color:#7d3cbe;font-family:source-sans-pro-light, open-sans, sans-serif;font-size:26px;">Pouze poziční parametry (/)</span> <p>Nově lze použít speciální syntax (/) při definici argumentů metody. Pomáhá odlišit argumenty, které jsou pouze poziční a ty, které jsou pojmenované (na levé straně operátoru / jsou všechny argumenty použitelné pouze jako poziční). Tato novinka podpoří konzistenci jazyka a umožní robustnější API návrh.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python-novinky/pow.png" alt="pow.png" /> </p><h2>Pro snadnější debugging nyní F-řetězce podporují =</h2><p>Pro ladění skriptů pomocí tisku proměnných se určitě najde nějaké využití mezi začátečníky a v logovacích výpisech. Ladění pomocí F-řetězců je teď usnadněno díky automatickému přiřazování formátovacích řetězců do výpisu podle jména proměnné.</p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python-novinky/debug.png" alt="debug.png" /> <h2>Funkci reversed() lze aplikovat i na slovníky</h2><p>Python dokáže již od verze 3.7 udržovat pořadí, ve kterém byly přidány klíče do slovníku. Vestavěná funkce <em>reversed</em> nyní obrátí pořadí klíčů - stejně jako <em>OrderedDict</em>.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python-novinky/datetime.png" alt="datetime.png" /> <br> </p> <span style="color:#7d3cbe;font-family:source-sans-pro-light, open-sans, sans-serif;font-size:26px;">Dekorátor "final"</span> <p>Python nově podporuje klíčové slovo "final", které C++ a Java programátoři již dobře znají. Klíčové slovo final dokáže zamezit třídě, aby byla děděna. Proměnné jsou pak finální, nelze jim znovu přiřadit hodnotu a finální metody nelze překrýt.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/python-novinky/final.png" alt="final.png" /> <br> </p> <span style="color:#7d3cbe;font-family:source-sans-pro-light, open-sans, sans-serif;font-size:26px;">Shrnutí</span> <p>V nové verzi Pythonu je značné množství novinek, které stojí za prozkoumání. Ty nejzásadnější jsme probrali, zbytek lze naleznout v <a href="https://docs.python.org/3/whatsnew/3.8.html">dokumentaci</a>. Upgrade na novou verzi je proveditelný bez potíží, takže hurá do experimentování!<br></p><p><i>Jan Jileček</i></p></div>odborné;#vzdělávání;#
Jaký programovací jazyk má nejšťastnější vývojářehttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/nejstastnejsi-vyvojari.aspxJaký programovací jazyk má nejšťastnější vývojáře<p>Ve světě IT existuje hodně stereotypů o programovacích jazycích - typu "PHP je nejhorší jazyk" nebo "Python je pro začátečníky". Díky projektu <a href="https://github.com/trestletech/eigencoder" target="_blank" style="text-align:justify;">eigencoder</a> a analýze dat o vývojářích zjistíme, jaké vlastnosti korelují s jednotlivými programovacími jazyky. <br></p><h2>Získání dat<br></h2><p><a href="https://github.com/" target="_blank">Github</a> je platforma, kterou jistě zná každý vývojář. Vedle své hlavní funkce coby repozitář pro verzování kódu umožňuje získat i statistiky o nejaktivnějších repozitářích a projektech, a tím pádem i o profilech tvůrců a vývojářů přispívajících do projektu (commiterů). Analýzou jejich profilů a avatarů se můžeme dostat k základním informacím jako je věk nebo pohlaví. K této analýze slouží Face API od Microsoftu - fotku obličeje dokáže klasifikovat na základě věku, výrazu a pohlaví.</p><h2>Data</h2><p>Github poskytuje seznam 25 momentálně nejpopulárnějších repozitářů a ukazuje 5 hlavních commiterů. Eigencoder aplikace detekuje pro repozitáře každého programovacího jazyka 30-80 tváří, které lze použít pro další analýzu.<br></p><h2>Pohlaví</h2><p>Jedna z vlastností, kterou dokáže Face API detekovat, je pohlaví. Výsledky jsou v tomto případě poněkud jednostranné.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/nejstastnejsi-vyvojari/p2.png" alt="graf.png" /><br></p><h2>Věk</h2><p>Jak se ukázalo, věk je zajímavá metrika. Dalo by se čekat, že staré jazyky budou používány hlavně staršími programátory a mladší jazyky spíše mladší generací - vyšlo najevo, že i "staré" jazyky jako je Java nebo C používají i mladí programátoři. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/nejstastnejsi-vyvojari/p3median.png" alt="p3median.png" style="margin:5px;width:650px;" /> <br> </p><h2>Úsměv </h2><p>Každý programátor má jazyky, ve kterých není zručný, píše kód jen obtížně a není mu zrovna do smíchu. A možná se pak nedokáže usmát ani pro svoji profilovou fotku. Face API vrací index od 0 do 1 jako aproximaci míry usměvavosti na fotce. Vypadá to, že nejveselejší jsou programátoři ve statistickém jazyce R. Následuje Go, C# a Python, kdežto nejsmutnější jsou podle profilových fotek na githubu Javisti.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/nejstastnejsi-vyvojari/p4usmevavost.png" alt="usmevavost" /> <br> </p><h1>Analýza mluvy vývojářů</h1><p>Tobias Hermann analyzuje ve svém <a href="https://github.com/Dobiasd/programming-language-subreddits-and-their-choice-of-words" target="_blank">projektu</a> programátorské komunity a slovník, který používají při běžné komunikaci v komentářích a příspěvcích. <br></p><h2>Štěstí</h2><p>Nejpozitivnější mluvu najdete u vývojářů ve funkcionálních jazycích Clojure, Lisp a Scala.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/nejstastnejsi-vyvojari/p5slova.png" alt="pozivitni" /> <br> </p><h2>Nadávky </h2><p>Jednoznačně nejvíce nadávají vývojáři pracující v jazyce PHP, což asi nikoho nepřekvapí. Na druhé a třetí příčce je Javascript a Java. Nejkultivovanější se naopak zdají býti uživatelé matematických jazyků jako Mathematica, Haskell a Matlab.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/nejstastnejsi-vyvojari/p6slova.png" alt="nadavky" /><br></p><p>Analýza dat nevykázala příliš vědecké výsledky, určitý obraz o programovacích jazycích ale podává. Jazyky PHP, HTML a R používají hlavně ženy, jazyky C a C++ pak skoro výhradně muži. Nejstarší vývojáře má jazyk C++, kdežto nejmladší jsou Javisti - ti jsou ale nejméně usměvaví. Co se usměvavosti týče u ostatních jazyků, tak absolutně nejlépe na tom jsou vývojáři v jazyce R, Go, C# a Python.<br></p><p>​A jak jste na tom vy?<br></p><p><i>Jan Jileček</i><br></p>hobby;#vzdělávání;#
UX in Action: The Best of WebExpo 2019https://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Webexpo2019.aspxUX in Action: The Best of WebExpo 2019<p>Na konci září v Praze se konala významná evropská konference WebExpo 2019, nabízející aktuální žhavá témata ohledně webu pro vývojáře, designery i markeťáky. Pojďme se podívat, co zajímavého nabídla.</p><h2>Oobah Butler – Jak se prolhat k londýnské jedničce</h2><p>Známý britský publicista a filmový tvůrce Oobah Butler vyprávěl svůj příběh, kdy v roce 2017 založil fiktivní restauraci v Londýně. Vymyslel jí jméno "<em>The Shed at Dulwich</em>", zakoupil doménu a během pár dní vytvořil <a href="https://www.theshedatdulwich.com/" target="_blank">webové stránky</a> (stále fungují), pro které profesionálně nafotil neobvyklá jídla z takových přísad jako houbička na mytí nádobí, tableta do myčky, zrnka kávy nebo holicí pěna(!). Dále zakoupil telefon a restauraci zaregistroval na cestovatelské stránky <a href="https://www.tripadvisor.com/" target="_blank">www.tripadvisor.com</a>. Kamarádi a známí dávali této restauraci falešné recenze, neexistující restaurace začala být známá a lidé začali po nějaké době volat pro rezervaci stolu. Oobah se vždy jen omlouval, že mají bohužel plně obsazeno na několik týdnů dopředu. A tak se stalo, že za půl roku se restaurace, která reálně vůbec neexistovala, stala na webu TripAdvisor restaurací č. 1 v Londýně! Podrobnou reportáž najdete ve webovém magazínu <a href="https://www.vice.com/en_uk/article/434gqw/i-made-my-shed-the-top-rated-restaurant-on-tripadvisor" target="_blank">Vice</a> nebo v dokumentu na <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bqPARIKHbN8" target="_blank">Youtube</a>.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Webexpo2019/Picture2.png" alt="Oobah Butler" />Příběh falešné restaurace šokoval svět a Oobah byl zván do rádií a televizních kanálů po celém světě na rozhovory. Evidentně ho to moc nebavilo a začal tam posílat tajně své kamarády. Vlastně začal sám sebe outsourcovat. A víte co? Vůbec se na to nepřišlo! A natočil o tom další <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zMZ7BsoUAG8" target="_blank">dokument</a>. </p><p>Své vyprávění gradoval třetím, také <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jolbYvAMorY" target="_blank">zfilmovaným příběhem</a>, kdy se rozhodl stát se světoznámým módní návrhářem. Když se procházel po trzích Londýna, zaujaly ho džíny falešné značky <em>GEORGIO PAVIANI</em>. Jakou světoznámou značku nám to jen připomíná?</p><p>Vytvořil webové stránky, nafotil prvotřídní modely oblečení (rozstříhané džíny z trhu) a nechal si udělat vizitky: "<em>GEORGIO PAVIANI - THE MARKET LEADER</em>". Následně si zařídil pozvánku na proslavený Fashion Week do Paříže, kam opravdu odcestoval. Tam Oobah "svou" značku propagoval, seznámil se s několika vlivnými influencery, kteří falešného návrháře a jeho výtvory vychválili na sociálních sítích. Ze značky <em>GEORGIO PAVIANI</em> se tak doslova přes noc stala světoznámá módní ikona a lidé začali do Londýna pro džínové ošacení létat. Nakonec Oobah vybudovaný brand předal původnímu majiteli, který má nyní na stránkách eshop a denně mu chodí objednávky na proslavené módní džíny.</p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Webexpo2019/Picture3.png" alt="Oobah Butler" /> <p>Oobah Butler ve svých reportážích takto demonstroval, jak vzdálená je realita internetu a sociálních sítí od té skutečné reality. Pokud hledáme restaurace pouze podle počtu hvězdiček, můžeme být mnohdy dost zklamaní, protože nákup pozitivních recenzí je dnes na webu běžnou praxí.</p><h2>Petr Štědrý – Nedělejte persony</h2><p>V neobvyklé <a href="https://slideslive.com/38918907/dont-do-personas-start-with-understanding-people" target="_blank">prezentaci</a> nám Pavel Štědrý doporučil, abychom při výzkumu nevytvářeli persony. Metoda person spočívá v tom, že na základě výzkumu a pohovorů sestavíte imaginární profily typických uživatelů. Přirovnával tuto techniku ke kargo kultu, kdy domorodci na tichomořských ostrovech stavěli po válce z klacků a trávy letadla, protože chtěli přivolat zpět americké vojáky, od kterých dostávali jídlo a Coca Colu. Považovali je za božstvo. Vytvářet persony při výzkumu je v dnešní době prý také kult. Použití person je ale mnohdy neopodstatněné. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Webexpo2019/Picture4.png" alt="nedelejte persony" /> </p><p>Mnohem důležitější než vytvářet persony, tedy kategorizovat typické uživatele, je poznat detailně jejich potřeby a proces, jak pracují a jak se chovají. Petr tedy doporučuje zaměřit se primárně na kontextové scénáře. A také provádět uživatelské testování, které zatáhne uživatele přímo do procesu návrhu. Analýzou výsledku testů lze pak přijít na slabá místa produktu, která je třeba vylepšit. S těmito argumenty nezbývá než souhlasit.</p><p>V rozporu s tímto tématem pak proběhla přednáška designerů společnosti <a href="https://global.flixbus.com/" target="_blank">Flixbus</a>, kteří představili případovou studii, kde popisovali design proces mobilního webu. Ti ve svém výzkumu naopak s personami pracovali. Výsledkem byl nový, rychlý a úspěšný web s promyšlenými funkčnostmi a UX. Prezentaci můžete <a href="https://slideslive.com/38918931/the-web-strikes-back-transforming-users-needs-into-a-highly-performant-mobile-web" target="_blank">shlédnout online</a>.<br></p><h2>Vitaly Friedman – Myslete na soukromí během designování </h2><p>Hvězdou konference byl bezesporu Vitaly Friedman, známý odborník v oblasti UX, autor několika knih a spoluzakladatel webového magazínu <a href="https://www.smashingmagazine.com/" target="_blank">smashingmagazine.com</a>. Vitaly měl na konferenci několik přednášek, <a href="https://slideslive.com/38919319/designing-anb-building-with-privacy-in-mind" target="_blank">v této konkrétní rozebíral bezpečnost osobních dat na internetu</a>. </p><p>Upozornil zde na velmi oblíbenou appku <a href="https://www.faceapp.com/" target="_blank">FaceApp</a>, která za pomocí umělé inteligence transformuje váš obličej na úsměv, dítě nebo dědečka. Pokud ji nainstalujete, musíte odsouhlasit podmínky pro používání, které pravděpodobně vůbec nebudete číst. Ale měli byste! Je tam uvedeno, že dáváte plné, placené a neodvolatelné právo společnosti na vaše fotky, které mohou být dále upraveny, šířeny a volně publikovány! Takže se klidně váš obličej může objevit v reklamě na viagru a vy s tím vůbec nic neuděláte! A to nechcete.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Webexpo2019/Picture5.png" alt="Privacy by Design" />Vitaly tímto příkladem upozornil, že zaškrtnutí „četl jsem a s podmínkami souhlasím" je největší lež na internetu. A nabádá s tímto současným problémem bojovat. První vlaštovkou jsou třeba stránky <a href="https://tosdr.org/" target="_blank">https://tosdr.org/</a>, kde jsou hodnoceny podmínky k odsouhlasení u známých internetových gigantů jako Google, Youtube, Twitter, Facebook, Wikipedia a další. Společnosti zde dostávají známku, jak široce své uživatele podvádí. A tito velcí hráči rozhodně nedopadli dobře!</p><p>Další doporučovanou aplikací je <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ghostery-%e2%80%93-privacy-ad-blo/mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij?hl=cs" target="_blank">Ghostery</a>. Jedná se o plugin do prohlížeče Chrome, který ochraňuje vaše soukromí a zabraňuje webům monitorovat vaše aktivity. Nebo další doplněk <a href="https://hellogoodbye.app/" target="_blank">Hellogoodbye</a>, který zabraňuje otvírání otravných oken pro chatování.</p><p>Během své přednášky shrnul typické chování aplikací a webů v roce 2019 a nastínil, jak jsou nebezpečné nebo otravné pro uživatele. A také jak se bránit.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Webexpo2019/Picture6.png" alt="user behavior 2019" /> <br> </p><p>Vitaly nakousl také žhavé téma ohledně GDPR a potvrzování cookies na webu. Uvedl odstrašující příklady, kdy musíte vše zaškrtnout. Uživatel tak nemá šanci se svobodně rozhodnout. A to je vyloženě proti pravidlům GDPR. Nastínil také budoucnost internetu, kdy bude nastavení pro cookies (a jednotlivé úrovně bezpečnosti) přímo v prohlížeči a weby tuto informaci budou jen přebírat a řídit se jimi. Také loboval za příjemnější a hlavně „upřímnější" UX při návrhu cookies souhlasů. Webové stránky a aplikace by se prostě měly chovat k uživatelům fér. <br></p><h2>Inna Kerzman – Jak získat srdce nových uživatelů</h2><p>Inna Kerzman je zkušená designérka z Izraele, specializující se na retenci zákazníků (udržení či zadržení odcházejících zákazníků). Ve své <a href="https://slideslive.com/38918906/how-to-win-the-hearts-of-your-new-users" target="_blank">prezentaci</a> představila konkrétní případy, kdy na webu získáte nové zákazníky, ale ti se už nikdy nevrátí. Ale proč?<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Webexpo2019/Picture7.png" alt="Inna Kerzman" />Krásným příkladem je online aplikace pro vytváření videa, kde na úvodní stránce je uvedeno: "Best online video maker. Free forever." Představte si, že věnujete svůj čas vytváření videa a v posledním kroku se překvapivě dozvíte, že uložit lze pouze 2-minutový vzorek v nízké kvalitě. A pokud chcete stáhnout plnohodnotné video, musíte zaplatit! Cítíte se podvedeni? No jasně! I když autor vyloženě nelže a můžete si video zdarma stáhnout, je vám k ničemu. A to je ten důvod, proč jsou zákazníci službou zklamáni a již nikdy nepřijdou. </p><p>První zkušenost zákazníka je nesmírně důležitá. Inna říká, že průměrně ztrácíme 85% zákazníků po prvním nákupu, kdy zákazník zboží (popř. službu) i samotný nákup vyhodnotí. A vidí zde velkou příležitost k vylepšení. Při výzkumu si proto musíme odpovědět na základní otázky:</p><ul><li>Kdo jsou naši zákazníci? </li><li>Jakou hodnotu očekávají?</li><li>O co jsme lepší než konkurence?</li></ul><p>Díky těmto odpovědím můžeme připravit správné služby a vytvořit u zákazníků pozitivní zkušenost. Ta je pro opakující se návštěvy základním předpokladem. Inna doporučuje se také ptát úspěšných zákazníků (např. emailem, anketa), jaké jsou jejich zkušenosti a tam se inspirovat. <br></p><h2>Vitaly Friedman – Vraťte webu zpět osobitost</h2><p>Tentokrát Vitaly Friedman vystoupil s prezentací, kde mluvil o kreativitě a UX na webu. Potvrdil základní pravidlo UX, že výsledný produkt by měl bavit a uživatel by si jej měl zapamatovat. A proto Vitaly ozvláštnil svou přednášku tím, že všichni účastníci našli pod židlí balónky. Pak 5 minut vysvětlovat, velmi vědecky za pomocí infografiky, jak je nafouknout. Na počítání do tří pak balonky všichni vyhodili do vzduchu. A v tom začala hrát hudba, blikat světla a byla tu … PÁÁÁRTYYY!!</p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Webexpo2019/Picture8.png" alt="Personality on Web" /> <p>Jak to v sále vypadalo lze vidět na <a href="https://slideslive.com/38918862/bringing-personality-back-to-the-web" target="_blank">záznamu</a>, na tuto akci určitě nikdo nezapomene! Následně shrnul současné trendy na webu. Mluvil o extravagantních „<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus" target="_blank">dada</a>" stránkách, které se snaží zaujmout svou originalitou a hravostí. Nebo o webu <a href="https://mailchimp.com/" target="_blank">Mailchimp</a> pro emailové kampaně, který láká zákazníky zábavným dětským komiksem.</p><p>Dále zmínil techniku, kdy by se měl výsledný produkt odlišovat, někdy až provokovat. Jako příklad uvedl síť mexických restaurací <a href="https://tijuanaflats.com/" target="_blank">Tijuana Flats</a> v USA, které jsou vymalovány graffiti ve stylu zombie komiksu. A každých pár měsíců nechají majitelé restaurace komplet přemalovat a tím si zajišťují stálý nával hostů. Hovořil o stránkách ve stylu brutalismu, které nejsou příliš použitelné, ale šokují a pobaví. Příkladem jsou stránky <a href="https://www.ifmparis.fr/en/" target="_blank">Francouzského institutu v Paříži</a> a <a href="https://hansbrinker.com/" target="_blank">hostelu v Amsterdamu</a>. Nebo potvrzovací dialog věku na stránkách <a href="https://austinbeerworks.com/" target="_blank">pivovaru v Texasu</a>, který vás přemlouvá, že vám je 18 let.</p><p>Vitaly říká, že zpestřit UX nějakým neobvyklým a zábavným prvkem je dobré, ale web by měl být hlavně konzistentní. Pokud používáme například své ilustrace, měly by být na webu všude. Výhodné je také přebrat design jako součást své značky.</p><p>Další dobrou technikou, jak vytvářet pozitivní UX, je držet pozornost. Jako negativní příklad uvádí prvek CAPTCHA proti spamování. Uživateli údajně trvá průměrně 9,8 sekund, aby pro stroje šifrovaný nápis vyluštil! A 20% jich to vzdá po neúspěšných pokusech. Přitom sofistikovaní roboti s umělou inteligencí úspěšně vyřeší CAPTCHA v 99,8% případů. Vitaly proto nabádá tento mechanismus nepoužívat a zaměřit se na jiné techniky jako blokování IP adres (<a href="https://akismet.com/" target="_blank">Akismet</a>) nebo tzv. <a href="https://dev.to/felipperegazio/how-to-create-a-simple-honeypot-to-protect-your-web-forms-from-spammers--25n8" target="_blank">Honeypot</a>, kdy robotu předložíme falešný formulář.</p><p>Další nehezký prvek je ověřování emailu nebo hesla, kdy je uživatel nucen jej na formuláři znovu opsat. Bylo zjištěno, že 60% uživatelů tyto informace stejně kopíruje, Vitaly tak doporučuje se tomuto při registraci vyhnout. Naopak uživatel uvítá přehledné potvrzení, že akce (nákup, registrace) dopadla dobře. Na závěr zdůraznil, že vůbec přehledně naservírované informace na webu je jeho velká výhoda. A pokud je web něčím zajímavý, tedy zapamatovatelný, má nejlepší předpoklady být úspěšný.</p><p>Závěr konference pak ukončil Vitaly Friedman podepisováním své nové knihy.<br></p><p><i>Jan Čermák<br></i></p>odborné;#vzdělávání;#
Testovat je lidskéhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TDD2.aspxTestovat je lidské<p>Při troše štěstí byste mohli mít <a href="/Blog/Stranky/TDD.aspx" target="_blank">z minulého dílu</a> pocit, že test-driven development (TDD) není úplně špatný nápad; v ideálním případě ho v tuto chvíli už považujete za životní nutnost (podobně jako deodorant v open spacu nebo neomezenou konzumaci na firemním večírku), takže nebudu testovat (mrk mrk) vaši trpělivost dlouhým úvodem a rovnou půjdeme rozmetat některé testovací mýty.<br></p><h1>ěnčapo ej onhcešV<br></h1><h2>„U nás testy nepíšeme, protože nemáme čas."</h2><p>Totální evergreen, oblíbený zejména tam, kde se testy píší až po implementaci produkčního kódu. Ono vskutku moc nedává smysl stavět lešení až okolo dokončeného domu. Časová náročnost správně provedených testů je ovšem záporná, čili ve skutečnosti <strong>nemáte čas, protože nepíšete testy</strong>. Ano, naprosto vážně vám tu tvrdím, že napsat více kódu je rychlejší než napsat méně.</p><p>Produktivitu vývojáře samozřejmě nelze měřit jako počet úderů za minutu × 60 × 8. Troufám si tvrdit, že větší část z pracovní doby zaberou (kromě obligátního fotbálku a dohadování, kam na oběd) činnosti jako komunikace s kolegy, manažery a zákazníky, návrh struktury nové funkcionality, zkoumání dokumentace, psaní dokumentace, refactoring (doufejme) a debugging (bohužel). Testy za vás hovor se šéfem nebo zákazníkem nevyřídí, ale všechny ostatní uvedené věci dokážou řešit lépe!</p><p>Tak například design nové funkce: I jednoduchá featura je většinou tak implementačně složitá, že není možné ji pojmout celou předem. Takové pokusy v extrémním případě vedou k neblaze proslulé analysis paralysis, česky k tzv. záseku. Unit testy psané popředu přitom nabízí elegantní řešení: Začni z kteréhokoliv konce, zabývej se pouze izolovanými částmi a překvapivě kvalitní design se časem vyloupne téměř sám od sebe. </p><p>Nebo taková dokumentace - většinou přežívá předaleko od kódu, kterého se týká (ideálně za sedmero servery a sedmero přihlášeními v sedmém kruhu pek… ehm, firemní wiki), nikoho nebaví ji psát a už vůbec ne udržovat, takže časem začne lhát, tudíž jí lidé přestanou věřit a ve finále ji nikdo nečte. Testy jsou přitom nejlepší dokumentace, protože tahle forma je vždycky přesná (testy jsou spustitelný program), aktuální (protože jinak by ani nešly spustit) a jednoznačná (jako každý program).</p><p>Refactoring je vyloženě křiklavý případ: Pokud se přidržíme klasické definice, která zní, že refactoring je změna struktury programu, která nemění jeho externí chování, tak je jasné, že pro bezpečný (a zároveň i rychlý) refactoring potřebujeme záruku, že v jeho průběhu ono externí chování nezměníme (tj. nerozbijeme) - a tohle přesně zajistí automatizované testy s kvalitním pokrytím. Nebo z druhé strany: Pokud není možné v průběhu práce na projektu kdykoliv a neustále spolehlivě provádět drobné i větší refactoringy, časem se z něj stane zamotaná, nepřehledná hmota s neexistující architekturou, se kterou se nikdo nechce špinit - legacy kód jako vyšitý.</p><p>V tuhle chvíli je už asi i zřejmé, jak je to s debuggingem. Pokud máte sadu vhodně napsaných testů (izolovaných, dobře zacílených) s kvalitním pokrytím, počet okamžiků, kdy budete zírat do debuggeru, škrábat se na hlavě a nemít ani ponětí, jak ve vašem programu vznikl ten obří kouřící kráter, se začne blížit k nule. Váš debugger skončí zaprášený hluboko v menu vašeho IDE, ale v tomhle případě to není špatně.</p><p>Testy jsou kód, který se nikdy nedostane až ke koncovému uživateli. Někdo by tím pádem mohl naivně tvrdit, že jsou jaksi navíc nebo zbytné. Jak ale vidíme, testy zrychlují implementaci nových funkcí, udržují projekt v dobré kondici díky bezpečnému a rychlému refactoringu, slouží jako nejlepší možná dokumentace a téměř eliminují debugging. Tohle všechno znamená jediné - profit. Software je v mnoha ohledech zvláštní, občas paradoxní věc, a v tomto případě se nevyhnutelně dostáváme k závěru, který se vzpírá našim zkušenostem z „hmotného" světa: Vyrobit netriviální software s vysokou interní kvalitou je ve skutečnosti levnější.</p><h2>„Nepíšeme testy, protože X se často mění."</h2><p>V ideálním světě by neexistovali nerozhodní lidé, nejednoznačné požadavky a rozhraní s více než jednou verzí. Občas se ale prostě stane, že vnější faktory ovlivňující projekt jsou stabilní asi jako vládní koalice, to ale neznamená, že takový projekt nelze testovat!</p><p>Takže: <strong> Právě </strong> <strong>proto, že se X často mění, píšeme testy</strong>. Kolem onoho nestabilního, nepředvídatelného X, je třeba si postavit takovou hezkou vysokou zeď s dobře kontrolovaným místem pro průchod, protože DATA IS COMING (ano, Game of Thrones reference; pokud tohle čtete v roce 2020 nebo později, vůbec nevíte, o co jde). </p><p>Tohle vymezení pak umožní aplikaci rozdělit na dvě části, jednu menší, která se potýká s daty přicházejícími z divočiny (a tu důsledně otestovat; i když se bude často měnit, náklady na úpravy budou minimalizované), a na mnohem větší část, která bude stabilní (a i tu samozřejmě důsledně otestovat). Jak jsme si ukázali výše, důsledkem dobře aplikovaného TDD jsou kromě testů (no tohle!) právě i emergentní, překvapivě hezká rozhraní mezi částmi systému. Za zdí kromě zdivočelých HTTP requestů, nenormalizovaných databází a berserk byznysové logiky může být třeba i samotné UI. Hranice a testy na nich oceníte v každém případě.</p><h2>„Při velikosti našeho projektu nemá cenu psát testy."</h2><p>Je to takový argument žáby v hrnci, ve kterém se postupně zvyšuje teplota vody. Ve francouzské restauraci to možná funguje, při vývoji softwaru vám z toho bude akorát časem nevolno. Jak vůbec definovat „malý" projekt, který zatím nemá cenu testovat? </p><p>Počtem řádků kódu? Existuje bezpočet algoritmů, jejichž zápis je extrémně stručný, ale logika velmi složitá (ano, v takovém případě budou k nim příslušné testy výrazně delší než produkční kód - to je normální). </p><p>Nebo délkou vývoje? Kdy naposledy jste zažili projekt, který skončil tam, kde bylo původně naplánováno, nebo který se následně nerozvíjel nad původní záměr? </p><p>Co takhle podle počtu vývojářů? Nikdy není možné udržet v hlavě naráz celý projekt (tenhle okamžik přichází překvapivě rychle) a i v případě one man show je ve skutečnosti autorem projektu několik různých lidí: Libor právě teď, Libor včera, když došlo kafe, Libor ve čtvrtek ráno po nečekaném středečním večírku, Libor v pátek po obědě...</p><p>Další nebezpečí tohoto přístupu je v tom, že až (nikoliv když!) se projekt rozroste nad míru, kdy přestane být „malý" (ať už to znamená cokoliv), a autoři konečně dospějí do stavu neodvratné touhy po testech, je jednak problém testy dopsat zpětně do už existujícího kódu a druhak takové testy i produkční kód mají evidentně horší kvalitativní vlastnosti oproti variantě, kdy se testy píší dopředu.</p><p>Software je v mnoha ohledech zvláštní, občas paradoxní věc, a v tomto případě se nevyhnutelně dostáváme k závěru, který se vzpírá našim zkušenostem z „hmotného" světa: <strong>Na velikosti nezáleží</strong>.</p><h2>„Testy nepíšeme, protože blá blá."</h2><p>Za blá blá si dosaďte cokoliv z následujícího: „Protože je po nás nikdo nechce," „protože nebyly ve specifikaci," „protože nebyly ve sprintu," „protože management nechce" a tak dále a tak podobně. Minimálně unit testy jsou neoddělitelnou součástí konstrukce kvalitního (což jak už víme znamená levnějšího) softwaru, takže nemá význam je explicitně plánovat, protože se prostě píší neustále. Zároveň nikdy nesmíte prosit o povolení dělat svou práci pořádně, čímž se elegantně zbavujeme i manažerského faktoru.</p><p>Další oblíbené blá blá je „protože to není naše práce," resp. „protože máme testery." Toto je problém druhu a hierarchie testů. Testeři nemohou nahradit testy psané vývojáři (nebo dalšími profesemi) a naopak. Ve zdravém projektu je potřeba více druhů testů ve správném poměru a na to se už opravdu podíváme příště, slibuju!<br></p><p>No a pak tu máme poměrně fatalistické „protože v projektu žádné nebyly, když jsme k němu přišli." Tohle je nezáviděníhodná situace. Zpětné pokrytí rozměrného kódu je upřímně řečeno namáhavá, dlouhodobá práce, která vyžaduje speciální techniky. Je to vlastně klasický problém slepice vs. vejce s tím, že slepice i vejce pochází z pekla: Abychom mohli do legacy kódu přidat testy, je potřeba ho nejdřív refactorovat; abychom ho mohli bezpečně refactorovat, potřebujeme testy. Doplnění testů do takového projektu je ale taky bohužel jediná šance, jak s ním pohnout kupředu a nenechat ho zhroutit se pod vlastní vahou. </p><h1>To jsou paradoxy, pane Turing!</h1><p>Nejtěžší věcí na TDD není implementace testů, ale vůbec implementace změny myšlení v hlavách vývojářů a dalších zainteresovaných lidí. Principy, ale i efekty TDD jsou často neintuitivní, paradoxní a jdou kolikrát přímo proti zažité (a bohužel stále většinové) praxi, takže počáteční odpor, byť třeba i jen podvědomý, bývá silný. </p><p>Jedinou cestou, jak se ale dobrat všech benefitů, které správně prováděné TDD přináší, je vytrvat. TDD je jedna z věcí v životě, kterou je potřeba zažít na vlastní kůži. Na druhém břehu čeká elegantní, spolehlivý a levný software, na kterém je radost pracovat.<br></p><p> <i>Jiří Hutárek</i><br></p> <br>odborné;#vzdělávání;#
Novinka: sjednocení webové a mobilní analytikyhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/sjednoceni-analytiky.aspxNovinka: sjednocení webové a mobilní analytiky<p> Koncem července komunita okolo Google Analytics oznámila zajímavou novinku pro všechny mobilní i webové analytiky: všechna data z webu i mobilní aplikace budou k dispozici v jednotném přehledu Google Analytics. To vše bude umožněno díky novému typu služby „App + Web“, která umožní analýzu dat napříč zařízeními jako nikdy před tím. Díky tomu nás čekají i další novinky v přístupu k datům. </p><p> Pokud analyzujete webová i aplikační data, museli jste je doposud sbírat a následně analyzovat samostatně v Google Analytics a Firebase (případně jiných systémech). Snem každého analytika je jednoduché propojení těchto dat. Jejich integrace vám tak přinese ucelenější pohled na zákazníkovu cestu a zlepší fungování celého marketingu. </p><p> <img src="https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/images/2019-07-31-2.max-1000x1000.png" alt="Onboarding" /> <br> </p><p>Při tvorbě nového účtu si můžete zvolit službu „App + Web“, která bude integrovat data z obou platforem. Uvidíte tak například, kolik uživatelů použilo nejprve vaši aplikaci a poté dokončilo objednávku na počítači. Z klasického přístupu k datům, kdy jsou data zkoumána z pohledu návštěvy a zobrazení stránky, Google Analytics přechází na metodu zkoumání pomocí události a parametru. To znamená, že se k událostem budou vázat různé proměnné, které poskytnou nové a více relevantní pohledy na data.<br></p><p> <img src="https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/images/2019-07-31-3.max-1000x1000.png" alt="User Overview" /> <br> </p><p>Nová funkce <a href="https://tgupta.net/analytics/new-web-and-app-properties-in-google-analytics/" target="_blank">enhanced measurement</a> vám ulehčí práci s implementací. Pouhým kliknutím bez nutnosti kódování můžete aktivovat některé z nejběžnějších událostí, jako je zobrazení stránky, rolování, vyhledávání na stránce atd. Do budoucna můžeme doufat, že se možnosti implementace touto cestou budou rozvíjet.<br></p><p> <img src="https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/images/Enhanced_measurement.max-1000x1000.png" alt="enhanced measurment" />Integrace mobilních a webových dat bude dostupná v beta verzi v následujících týdnech zatím jen pro účty Google Analytics 360. Pro detailnější přehled všech nových funkcionalit navštivte přímo <a href="https://www.blog.google/products/marketingplatform/analytics/new-way-unify-app-and-website-measurement-google-analytics/" target="_blank">blog Google</a>. Už teď je jasné, že tato nová funkce zpřesní vyhodnocování dat a pomůže zvýšit návratnost marketingu.<br></p><p> <i>Aneta Hejnová, Web Analyst</i></p><p> Zdroj obrázků: <a href="https://www.blog.google/products/marketingplatform/analytics/new-way-unify-app-and-website-measurement-google-analytics/">Google blog</a><br></p>odborné;#vzdělávání;#
Kreativní stáž v IT firmě? Jde to!https://www.create-it.cz/Blog/Stranky/kreativni-staz.aspxKreativní stáž v IT firmě? Jde to!<p>Cleverlance věří v kreativitu a podporuje její rozvoj. I to je důvod, proč do portfolia svých aktivit přidala i jednu novou, stáž pro studenty reklamní a umělecké tvorby v kreativní divizi <a href="http://www.qub.digital/en/intro/?utm_source=create_it&utm_medium=clanek&utm_campaign=staz_qub">QUB Digital</a>. QUB digital vytváří funkční design s využitím poznatků designu, UX a analytiky. Stážistky díky tomu měly příležitost zjistit, proč je i v kreativitě výhodné použít osvědčené postupy a techniky. Zkusily si rovnou své designy spojit s reálnými technologiemi.<br></p><p>Stáže pro kreativce v QUB Digital se účastnily Barbora a Veronika, studentky 2. ročníku Střední a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby <a href="https://www.skolamichael.cz/cs/">Michael</a>. Během dvoutýdenní praxe měly za úkol vytvořit návrh mobilní aplikace na běhání. Dalším zadaným projektem bylo navrhnout originální potisk triček, připravit návrh e-shopu na jejich prodej a vytvořit strategii na jeho rozjezd.</p><p>QUB Digital ve své kreativní práci používá různé druhy metodik a postupů, s jejichž základy se měly možnost seznámit i stážistky. Jako první provedly průzkum trhu a díky němu zjistily, jaké podobné aplikace již existují a jaké konkrétní funkcionality konkurence používá. Naučily se efektivně používat rešerši a uvažovat nad tím, co a pro koho designují. Při samotné realizaci aplikace ji s námi průběžně konzultovaly. „Udělaly jsme několik návrhů, ale výsledek se nám pořád nelíbil. Dostaly jsme radu, ať vedle sebe poskládáme části běžeckých aplikací, které se nám líbí, a z mixu uděláme svůj vlastní návrh. A najednou to celé bylo super," hodnotí Bára přínos konzultací.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/kreativni-staz/Blog%20trička.png" alt="Blog trička.png" /> <br> </p><p>Kromě běžecké aplikace vytvářely i vlastní kolekci triček. Při tomhle projektu se naplno ukázala výhoda být jako kreativec součástí IT firmy: budoucí prodej své designové kolekce podpořily návrhem fashion e-shopu. Jeho realizace vyžaduje nejenom hezký design, ale promyšlení celého konceptu značky včetně fungování stránek.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/kreativni-staz/Blog.png" alt="Blog.png" /> <br> </p><p>Se stáží byly spokojené nejen studentky, ale i my v QUBu. Bylo zajímavé a inspirativní mít v kanceláři novou generaci designerů, předávat jim své znalosti, ale zároveň i čerpat podněty z jejich strany. Do budoucna určitě podobnou stáž zopakujeme.</p><p><i>Aneta Hejnová, QUB – Web analyst</i></p><p> <br> </p>odborné;#vzdělávání;#
5 nejlepších bylin pro zvýšení kognitivních schopnostíhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/produktivita-byliny.aspx5 nejlepších bylin pro zvýšení kognitivních schopností<p>​Byliny čínské a ajurvédské medicíny se již po tisíciletí používají ke zlepšení kognitivních schopností, zesílení prokrvení mozku (případně jiných částí těla), zajištění hlubší soustředěné pozornosti, posílení paměti a v mnoha případech i ke zvýšení libida a prodloužení života. Byliny jsem objevil při studiu alternativních metod pro zesílení soustředění a paměti, díky jejich univerzálnosti je však používám i v jiných oblastech - pro posílení imunity nebo dodání energie při sportu.</p><h2> Vitánie snodárná</h2><p>Vitánie snodárná (Withania Somnifera), neboli Ašvaganda, je součástí nejstarší medicíny na světě, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda">Ajurvédy</a>. Ta vznikla přibližně před 5000 lety v Indii a právě Ašvaganda je její součástí od samého počátku, proto se jí někdy přezdívá "Král Ajurvédy". Základem ajurvédy je nalezení a odstranění příčiny nemoci a předcházení jejímu návratu.</p><p>V Sanskrtu znamená spojení Ashwa a gandha "koňská síla". Už v Mezopotámii byla Ašvaganda používána jako afrodiziakum a dnešní Indové v manažerských pozicích ji používají jako uklidňující prostředek a antidepresivum. Používá se také jako dokonalé přírodní léčivo pro hypothyroidismus - zhoršenou funkci štítné žlázy. Podporuje totiž <a href="https://www.curejoy.com/content/benefits-of-ashwagandha-for-thyroid-problems/">produkci TSH hormonů T3 a T4</a>, které pomáhají štítné žláze a zesilují tak imunitní funkci organismu.</p><p>Ašvaganda má antioxidační účinek a je jedním z nejuniverzálnějších <a href="https://adaptogeny.cz/">adaptogenů</a>. Zklidňuje organismus a posiluje nervovou soustavu, čímž podporuje klidný spánek - proto druhové jméno "snodárná". Z vlastní zkušenosti mohu tvrdit, že sny jsou s ní živější a téměř každodenní. Zvyšuje koncentraci a zpomaluje stárnutí mozkových buněk a proto je skvělým pomocníkem při rozsáhlých projektech. Ašvaganda harmonizuje hladinu krevního cukru a cholesterolu. Pacientům podstupujícím chemoterapii pomáhá zvyšovat tvorbu bílých krvinek a u některých druhů rakoviny se dokonce mluví o zastavení růstu nádorů. Udržuje stálou hodnotu vitaminu C a vápníku a tak vyživuje tkáně, svaly a kosti - celkově tedy působí proti stárnutí a pro zhouževnatění organismu, vysloužila si ostatně i označení "bylina mládí". Prokazatelně také zvyšuje <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19789214">plodnost</a> u mužů, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6438434/">testosteron a DHEA-S (cca o 14%). </a>Vlastní zkušeností jsem si také ověřil, že při předávkování se zvýší funkce štítné žlázy natolik, že mírně nateče - nastane hyperthyroidismus, který však během pár hodin ustane.<br></p><h2> Rozchodnice růžová</h2><p>Rozchodnice růžová (Rhodiola Rosea) roste v nadmořských výškách nad 3000 m n.m., díky místům výskytu se jí také říká "Arktický kořen". V Mongolsku býval kořen Rozchodnice předepisován na léčbu tuberkulózy, v Rusku na podporu energie, koncentrace a mysli, ve Švédsku na podporu vitality a na Sibiři se používalo přísloví "Kdo pije Rozchodnici, dožije se sta let". Jde o silný <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptogen">adaptogen</a> s výraznými <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3652169/">neuroprotektivními účinky</a>. Podle čínské medicíny vstupuje do dráhy jater, pročišťuje krev a na organismus má chladivý účinek.</p><p>Rozchodnice obsahuje mangan, selen, zinek, flavonoidy, monoterpeny a fenolové kyseliny, které zvyšují hladiny dopaminu a serotoninu. Má silné antidepresivní účinky díky inhibici MAO-A (miaminooxidása A) a používá se pro léčbu demence díky schopnosti potlačovat MAO-B (díky MAO inhibitorům má mozek k<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19168123"> dispozici více neuropřenašečů</a>). Neobsahuje žádný kofein, přesto dokáže mozek stimulovat účinněji, než některé přípravky s kofeinem. Rozchodnice tak rozjasňuje mysl, zlepšuje paměť a koncentraci, pročišťuje organismus od toxinů, pomáhá při nízkém tlaku, chrání srdce a játra a navíc má afrodiziakální účinky. Rozchodnice také snižuje <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19152369">zánětlivou odezvu </a>v organismu a mozku, kde tak urychluje přenos nervových vzruchů, a tak i rychlost myšlení. Používá se i jako alternativní terapie při léčbě poruch soustředění, jak jsem objevil při studiu neurologa Dr. Amena. Ať už jde o drcený kořen nebo prášek z něj, optimální dávka je přibližně 4 gramy denně - osobně rozchodnici používám ve formě čaje při kognitivně náročných projektech a studiu.<br></p><h2> Pupečník asijský</h2><p>Pupečník neboli Gotu Kola (v Sanskrtu <em>brahmi, </em>latinsky <em>Centella asiatica</em>)<em> </em>zklidňuje a posiluje nervový systém, podporuje paměť, inteligenci a účinkuje na nervová onemocnění, včetně psychických poruch, epilepsii, depresivní stavy, zapomnětlivost a navíc podporuje <a href="https://www.consciouslifestylemag.com/gotu-kola-benefits-of-the-herb-of-enlightenment/">dlouhověkost</a>.</p><p>K bylině se váže zajímavá historie - taoistický mistr a bylinkář <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Ching-Yuen">Li Ching-Yuen</a>, který měl za život 24 manželek a údajně se dožil věku přesahujícího 200 let, byl za svého života aktivním uživatelem Gotu Koly a jeho vysoký věk (ať už byl jakýkoliv) je spojován právě s účinky této rostliny. Dnes je bylina dobře prozkoumána a její pozitivní účinky na dlouhověkost jsou <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116297/">ověřeny</a>. Přednostmi byliny jsou hlavně účinky na zlepšení paměti, obnova mozkových buněk, zprůchodnění krevního oběhu, podpora trávení a urychlování léčby zranění - první znatelný efekt, kterého jsem si při jejím používání povšiml, bylo silnější prokrvení dlaní, naznačující lepší průchodnost krevního oběhu. Podle tradiční čínské medicíny vstupuje do meridiánů plic, sleziny, ledvin a močového měchýře a používala se pro léčbu <a href="http://alternativehealing.org/centella_asiatica.htm">křečových žil</a>.</p><p>V jedné ze studií vykazovaly zaostalé děti používající 0.5 gramu Gotu Koly každý den po celý rok znatelné <a href="https://www.researchgate.net/publication/284026004_Effect_of_Mandookaparni_Centella_asiatica_on_the_general_mental_ability_Medhya_of_mentally_retarded_children">zlepšení intelektu</a>. Již po 6 měsících se u nich projevily znatelné pokroky v inteligenci, kognitivních funkcích a koncentraci.</p><p>V Ajurvédské medicíně je Gotu Kola označována "Rasayana", neboli omlazující bylina - prokazatelně dokáže obnovovat <a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13880200490514177?journalCode=iphb20">nefunkční axony</a> (výběžky neuronů), které jsou používány pro přenos nervových vzruchů mozkem a nervovou soustavou. Proto najde Gotu Kola využití pro zmírnění stresu, léčbu nespavosti a zlepšení koncentrace a paměti. Extrakt z byliny v koncentraci 10:1 má dávkování 1 gram denně, drcené listy pak 8 gramů. Bylinu lze přidávat do smoothie nebo užívat v kapslové formě.<br></p><h2> Leskokorka lesklá</h2><p>Ganoderma lucidum, japonským jménem Rei shi, čínským Ling Zhi neboli "Božská houba nesmrtelnosti" patří mezi velmi stará a ověřená léčiva tradiční čínské medicíny - v Číně se používá již 4000 let a alchymisté ji připravovali jako elixír života pro císaře. </p><p>Tato parazitická houba infikuje kořeny nebo pařez hostitelského stromu, na kterém se vyvíjí. Hostitelem může být dub, ořešák nebo topol.</p><p>Z hlediska obsahu látek bylo zjištěno, že houba obsahuje všechny esenciální aminokyseliny a má výrazný obsah železa, selenu, vitamínů skupiny B a vzácného germánia.</p><p>Houba se používá při problémech s pamětí a také pro <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5233449/">léčbu Alzheimerovy choroby.</a> Látky v ní obsažené zamezují vzniku trombóz (díky adenosinu - o něm se dočtete v mém článku <a href="/Blog/Stranky/kava.aspx">Káva jako nástroj pro zvýšení produktivity</a>) a působí proti uvolňování histaminu (histamin je hlavním hormonem zodpovědným za alergické reakce a kožní výsev, proto je houba použitelná i pro pomoc alergikům). Dle tradiční Čínské medicíny působí houba v organismu neutrálně a vstupuje do srdce, plic, jater, sleziny a ledvin.</p><p>Příznivě působí díky detoxikaci organismu, vyrovnání krevního tlaku, snížení hladiny cholesterolu a silnému imunostimulačnímu účinku. Obsahuje velké množství <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17895634">betaglukanů</a>, které mají výrazný účinek na imunitu (daly by se nazvat hnacím motorem imunitních buněk) - v zimním období je proto Reishi skvělá pro prevenci onemocnění. Zlepšuje buněčný metabolismus (u rakoviny <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15067330">urychluje apoptózu nádorových buněk</a> (umírání buněk)) a podporuje funkci jater a srdce - látky v Reishi totiž zlepšují krevní oběh a tak zefektivňují využívání kyslíku - to potvrzuje i to, že se ve starověké Číně používala Reishi na zmírnění příznaků kocoviny ze saké. Pro mozek je samozřejmě dobré prokrvení požehnáním a spolu se schopností ochrany buněk je tak Reishi skvělá pro regeneraci mozku a celkové zlepšení mentální výkonnosti. Doporučená dávka extraktu (10:1) je 1 gram 3x denně, přidat lze opět do smoothie nebo pokud rádi experimentujete, do jogurtu.<br></p><h2> Ženšen pravý</h2><p>Kořen ženšenu (Radix ginseng), někdy označovaného jako všehoj ženšenový, často roste do tvaru lidské postavy - proto jeho čínské jméno Ren Shen ("člověčí kořen"). Podle čínské medicíny vstupuje do drah plic a sleziny a pro tělo má jemně zahřívající <a href="https://www.patentnimedicina.cz/cz/ze-supliku-tcm/seznam-uzivanych-bylin/ren-shen">charakter</a>.</p><p>Světová organizace World Health Organization označila Ren Shen za profylaktické a regenerační činidlo, protože podporuje fyzický i duševní stav, výkon, koncentraci, používá se jako afrodiziakum a proti únavě nebo poruchám spánku. Jedná se o výrazný adaptogen, jelikož působí právě na tělo i mysl, a stimuluje tak celý organismus. Má vědecky potvrzený účinek na imunitní i oběhový systém a centrální nervovou soustavu. </p><p>Po tisíciletí se používá v lidové medicíně také proti stárnutí a <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92776/">ginsenosidy</a> v něm obsažené pomáhají při léčbě rakoviny, cukrovky, problémů s imunitou a hrají významnou roli při prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Ve <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6026386/">vědeckých studiích</a> ještě není naprosto jasné, jakým mechanismem Ženšen ovlivňuje kardiovaskulární systém, ale jeho silně pozitivní efekty jsou zřejmé.</p><p>U extraktu z kořene s 80% ginsenosidů se běžně používá 1 gram denně. Prášek z kořene je však extrémně hořký, proto ho doporučuji vložit do kapslí (k dostání v lékárně) nebo koupit přímo v kapslové formě.<br></p><p>Používání adaptogenů samozřejmě není bez možných vedlejších účinků - při nadměrném používání se může projevit podrážděnost, ztuhlost a přestimulace organismu. Proto i zde platí pravidlo "všeho s mírou".<br></p><p><i>Jan Jileček </i> <br> </p>hobby;#vzdělávání;#
Slovníček pro začínající testeryhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/typy_testu.aspxSlovníček pro začínající testery<p>Ono se řekne, otestovat software. Ať už jste začínající tester, nebo stojíte na straně firmy, která si svou aplikaci chce nechat testovat, zjistíte, že vlastně existuje mnoho typů testů. Nejen že záleží jakou aplikaci, nebo její část testujeme, ale také v jaké fázi vývoje testujeme, nebo například kdo testuje. Pojďme si je odborně rozdělit a následně si projdeme "slovníček" jednotlivých testů. </p><h2> Podle znalosti kódu </h2><p> Při testování může být rozdíl, zda máme přístup ke zdrojovému kódu a orientujeme se v něm. Rozlišujeme proto testy na "White box", neboli bílou skříňku což znamená, že známe strukturu kódu a testy jsou napsány kódu "na míru". "Black box" je zase černá skříňka, kde na kód nevidíme a testujeme jen podle vstupů a výstupů aplikace. </p><h2> Podle způsobu realizace </h2><p> Jako první uvedu manuální testování, bez kterého by to prostě nešlo. Jde o testování, které provádí tester podle testovacích scénářů, neboli "testcase". Protipólem mu je dnes velmi populární a žádané automatizované testování. Testy píše tester, někdy i vývojář pomocí skriptovacího programovacího jazyku a ty se poté spouští na počítači. </p><h2> Podle fáze testování </h2><p> Testovat můžeme v různých fázích vývojového cyklu a tak testy dělíme na: </p><p></p><ul><li>Unit testy </li><li> Modul testy </li><li> Integrační testy </li><li> Funkční testy </li><li> Systémové testy </li><li> Akceptační testy</li></ul> <p></p><h2>Podle dimenzí kvality<br></h2><p> Pohledů na kvalitu je více, testujem tedy funkčnost, výkon, kompatibilitu, použitelnost, spolehlivost, bezpečnost, udržitelnost a jako poslední přenositelnost. </p><p> To by bylo vše k rozdělení a pojďme si některé názorné ukázky v krátkosti popsat. </p><h2> Integrační testy </h2><p> Integrační testy jdou na řadu jako první ze všech ostatních testů. Unit a modul testy mají na starosti programátoři. Napřed proběhnou <b>u</b><b>nit testy</b> - jedná se o ověření napsaného kódu a jeho funkčnosti - test jednotky (unity). </p><p> <b>Modul testy</b> nejsou moc odlišné od unit testů a jedná se zde o otestování komponenty (modulu) popř. otestování celé knihovny. Nutno podotknout, že unit i modul testy jsou zautomatizované, tedy netestuje je člověk, ale počítač. </p><p> Vnější<b> integrační testy</b> již provádí tester a jedná se test provolávání propojení jednotlivých aplikací / částí aplikace. Oprava nalezené chyby (bugu) v téhle testovací fázi vyjde nejlevněji, odchycení problému později už bývá náročnější a nákladnější. </p><h2> Funkční testy </h2><p> Funkční testy jsou oblastí, pod kterou spadají různé typy testů. Jako první bych zmínil <b></b><b>s</b><b>moke</b><b> testy</b>. Jedná se o rychlý a ne úplně detailní test. Cílem smoke testů je rychlé otestování hlavní funkcionality aplikace. Testy jsou většinou prováděny po nasazení finální verze aplikace na prostředí. Prostředí může být jak naše (testovací), tak produkční (u zákazníka). </p><p> Velmi důležité jsou<b> s</b><b>ystémové testy</b>, které se starají o správnou funkčnost aplikace jako celku. Správnou funkčností je zde myšleno plnění úlohy, pro kterou aplikace byla vyvinuta, ověřujeme, zda jsou v aplikaci ošetřeny všechny nestandardní situace, které mohou nastat. </p><h2> Bezpečnostní / Penetrační testy </h2><p> Bezpečnostní testy tvoří samostatnou kapitolu. Dokonce existují testeři, kteří se zaměřují jen na bezpečnost a pochopitelně i firmy, které hledají testery zabývající se touhle oblastí. Takový tester bezpečnosti se dá považovat za "hodného hackera". Ten "zlý" se snaží získat např. přihlašovací údaje do emailové schránky, bankovního účtu (tedy prolomit přihlášení), dostat se do vašeho soukromí (ovládat váš PC na dálku a tím získat veškerá data uložená na harddisku PC, dostat se do telefonu, udělat si z vašeho telefonu štěnici), nebo třeba soukromí klientů (odcizení informací o klientech bankovní společnosti). "Hodný hacker", neboli tester bezpečnosti provádí "Penetrační" testy, kterými odhalí chyby, které by mohl využít potencionální "zlý hacker". Konkrétně to jsou například testy infrastruktury, aplikací, bezdrátových sítí Wi-Fi nebo mobilních zařízení. </p><h2> Výkonnostní testy / Zátěžové testy </h2><p> Takové testy slouží k otestování počtu lidí, které daný software dokáže obsloužit. Značnou část výkonnostního testování tvoří průběžný monitoring testovaného softwaru. Slouží nám k tomu dnes už spousty nástrojů, sami si můžete vyzkoušet třeba JMeter, který je zdarma. Testy dělíme na několik typů a jako první z nich je p<b>erformance test</b>. V performance testech zjišťujeme jak se chová systém, který předem definovanou zátěží zatěžujeme. Další jsou <b>load</b> a <b>stress testy</b>. Jedná se o zatížení systému, kde zátěž narůstá až do té doby, kdy se zjistí limit při kterém systém překročí akceptovatelné požadavky. Soak test se stará o testy, které běží dlouhodobě, a jejich cílem je odhalit nedostatky testovaného systému, který je v neustálém provozu. </p><p> <i>Marcel Ondruška</i><br></p>odborné;#vzdělávání;#
5 nejlepších nootropik na zvýšení produktivity.https://www.create-it.cz/Blog/Stranky/produktivita.aspx5 nejlepších nootropik na zvýšení produktivity.<p>Znáte to - někdy se potřebujete soustředit, ale zrovna to nejde. Káva už nepomáhá. Existují ale i jiné legální možnosti, jak svůj mozek podpořit. </p><p> Pojďme se podívat na ty nejlepší a nejdostupnější nootropika, která lze použít na zlepšení mentálního stavu a soustředěné pozornosti. Nootropika, neboli léčiva, potravní doplňky nebo funkční potraviny zlepšující schopnosti lidského myšlení, působí hlavně díky modulaci funkce dopaminu v mozku - základy naleznete v <a href="/Blog/Stranky/kava.aspx" target="_blank">článku o kávě</a>. Následující látky jsou v mnoha směrech daleko účinnější než káva samotná a fungují dobře i ve vzájemných kombinacích, jsou proto ideálními kandidáty pro zlepšení pozornosti, kreativity a produktivity. </p><h2>Acetylcholin</h2><p>Možná jste o něm slyšeli v chemii na střední škole, ale jinak se o něm moc nemluví. Jedná se o relativně neznámý, ale velice důležitý neurotransmitter. Podporuje <a href="https://www.britannica.com/science/acetylcholine" target="_blank">pracovní paměť</a>, pozornost, verbální a logické schopnosti a kreativitu. Navíc zlepšuje svalovou paměť, koordinaci a mobilitu. Při narušení produkce acetylcholinu v mozku vznikají symptomy <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4787279/" target="_blank">Alzheimerovy choroby</a>, jeho významný efekt na paměťová centra a pozornost je proto zřejmý.</p><p>Acetylcholin je v těle <a href="https://lpi.oregonstate.edu/mic/other-nutrients/choline" target="_blank">vyráběn z cholinu</a>, který lze získat hlavně z buráků, vajec, masa, ryb, mléka a jogurtu. V případě bylinných doplňků stravy pak s acetylcholinem pomáhá <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5020397/" target="_blank">ašvaganda</a>, <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17969894" target="_blank">ginko biloba</a> a <a href="https://nootropicsexpert.com/gotu-kola/" target="_blank">gotu kola</a>. Také nikotin se váže na acetylcholinové <a href="https://science.howstuffworks.com/nicotine3.htm" target="_blank">receptory</a>, tudíž má zmíněné účinky i jakákoliv forma tabáku. <br></p><h2>Čaj Matcha / Káva s L-theaninem</h2><p>S čajem Matcha (Camellia sinensis) jste se určitě již setkali. Tento zelený čaj má narozdíl od běžně pěstovaného přibližně 5x vyšší obsah L-theaninu, a to díky způsobu pěstování, který se zaměřuje na maximalizaci této látky v listech. </p><p> <a href="https://examine.com/supplements/theanine/" target="_blank">L-theanin</a> chrání mozek před "mentální ránou", kterou způsobuje kofein. Běžně tento efekt můžete cítit přibližně hodinu po konzumaci kávy, která způsobí rapidní pokles krevního cukru. Matcha uvolňuje díky L-theaninu kofein pomaleji než káva, proto je tento pokles skoro neznatelný. L-theanin je také vhodný pro uvolnění a relaxaci.</p><p>Proto je vhodné používat L-theanin jako doplňek stravy při nadměrné konzumaci kávy. Matcha obsahuje vysoké množství anti-oxidantů, ochraňuje buňky jater a srdce, urychluje mozkové funkce, zakrývá signály hladu a preventivně působí i proti rakovině.<br></p><h2>Tyrosin</h2><p>Tyrosin, nebo také L-tyrosin v krevním oběhu dokáže proniknout skrz hematoencefalickou bariéru do mozku. Tam je z něj pak vyráběn dopamin, tedy nedůležitější neurotransmitter pro udržování soustředěné a zdravé mysli. Je využíván i pro produkci epinefrinu a norepinefrinu (možná je vám více povědomé jejich označení adrelanin a noradrenalin). Pokud má člověk dopamin v nerovnováze, může to souviset se symptomy schizofrenie v případě přemíry dopaminu a v případě extrémního nedostatku pak s Parkinsonovou chorobou. Při běžném deficitu dopaminu se vyskytují symptomy poruchy pozornosti a zapomnětlivost. </p><p>Pro správné využití tyrosinu v těle a jeho transformaci na dopamin je potřeba vitamín B6. Dobrým zdrojem vitamínu B6 jsou játra, vepřové maso, makrely, vejce, droždí, banány, brambory, zelí, špenát, kapusta, zelenina, avokádo, mrkev, ořechy, obiloviny a celozrnný chléb. Tyrosin samotný se <a href="https://www.myfooddata.com/articles/high-tyrosine-foods.php" target="_blank">vyskytuje</a> v hovězím a kuřecím mase, vejcích, sýrech (parmezán), sojových bobech, rybách a k dostání je i jako extrakt.<br></p><h2>Mitragynin</h2><p>Mitragynin je hlavní komponentou stromu Mitragyna speciosa, neboli <a href="http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/kratom">Kratomu</a>. Ten roste především v Indonésii a Thajsku. Jeho listy zvyšují motivaci k práci, rapidně zlepšují soustředěnou pozornost, potlačují pocity únavy a zlepšují funkci imunitního systému. Mitragynin potlačuje bolest a neklidnou mysl - podporuje tak kreativní flow. Kratom také uvolňuje zmíněný acetylcholin, a nejen to - také dopamin a serotonin, které jsou klíčové při dokončování úkolů a pro soustředěnou pozornost. Určité <a href="http://www.kratomy.cz/" target="_blank">odrůdy Kratomu</a> pak působí jako lék na depresivní stavy. V Česku je volně k dostání v botanických obchodech.<br></p><h2>Nikotin</h2><p>Nikotin je klasické nootropikum. Používal ho knižní hrdina Sherlock Holmes pro rychlejší uvažování a zvýšenou pozornost a Carl Jung nebo Sigmund Freud také znali jeho pozitivní účinky. V mnoha případech je nikotin používán jako forma sebe-medikace a působí také jako perfektní <a href="https://examine.com/supplements/nicotine/" target="_blank">kognitivní stimulant</a>. Nikotin se, stejně jako kofein, váže k adenosinovým receptorům, a tak zajišťuje oddálení únavy a spánku. Výzkumy také <a href="https://parkinsonsnewstoday.com/2018/11/28/smoking-linked-reduced-parkinsons-risk-but-carries-caveat/" target="_blank">prokazují</a>, že dlouhodobí kuřáci mají menší pravděpodobnost výskytu Parkinsonovy choroby, jelikož nikotin zvyšuje množství dopaminu v mozku. Lze ho používat v mnoha formách, nejenom ve zdraví velmi poškozujících cigaretách, ale i v nikotinových náplastích nebo žvýkacím tabáku (snus). Zářným příkladem je <a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/29/sweden-smokers-option-snus" target="_blank">populace Švédska</a> - dosáhli zde na nejmenší výskyt nemocí a chorob způsobených tabákovými výrobky, a to hlavně kvůli přechodu z cigaret na snus.<br></p><p>Ať už si vyberete pro zlepšení svých kognitivních dovedností jakýkoliv doplňek, mějte na paměti, že jejich přehnané a chronické využívání s sebou může přinést negativní účinky. Stejně jako káva a kofein by mělý tyto látky být používány hlavně v případech zvýšených nároků na mentální výkonnost a v obdobích, kdy je nátlak a stres nevyhnutelný. Pro občasné zlepšení nálady a soustředění jsou však tato nootropika velice účinná.<br></p><p> <i>Jan Jileček </i><br> </p>odborné;#hobby;#vzdělávání;#
Va? Neva? Java.https://www.create-it.cz/Blog/Stranky/java_akademie.aspxVa? Neva? Java.<p>A je to tu zase – máme tu další Java Clever akademii. Letos půjde již o 7. ročník této akce. </p><p> <b>Ideální start pro ty, kteří vědí, co chtějí – stát se výbornými Java vývojáři.</b></p><p> Z absolventů první akademie v r. 2013 vyrostli zkušení Java EE vývojáři, z některých se stali analytici a architekti. Počet kolegů ve firmě, kteří u nás díky této akci začínali, se za těch pár let pěkně rozrostl. A nás to vážně těší. </p><p> Vyrostli. A my s nimi. </p><p> Je i Tvým snem stát se výborným Java programátorem či programátorkou? <strong>Zúčastni se Cleverlance akademie - letos se koná v termínu 15. – 19. 7. 2019</strong>, ozvi se mi se svým CV na <a href="mailto:viera.bohonkova@cleverlance.com">viera.bohonkova@cleverlance.com</a> – sejdeme se a probereme možnosti. Počítej s tím, že o tuhle akci je zájem – akademie je zdarma. A my chceme investovat do lidí, u kterých je na čem stavět. Je potřeba, abys měl/a základy v objektovém programování, uměl/a se k řešení stavět analyticky a věděl/a, že programování v Java je opravdu to, čemu se v nejbližších letech chceš opravdu věnovat.<br></p><p>Pro ty z vás, kteří o této akci slyší poprvé a přesně nevědí, jak akademie probíhá, a co jim může dát, jsem připravila pár informací.<br></p><h2> Proč tento program pořádáme? </h2><p> Dost často se na pohovorech nebo seminářích setkáváme se studenty, kteří nastupovali do školy s tím, že se chtějí věnovat IT. A programování je opravdu původně lákalo. Jenže jsou díky současnému nekoncepčnímu vzdělávacímu systému doslova zahlceni možnostmi a ztratí se ve svém směru – je tolik oblastí a technologií, tolik programovacích jazyků, frameworků a tisíce knihoven... </p><p> A tak se učí a tápou. Jedna věc je teorie a druhá ověřená fakta. Student hledá a pátrá, projíždí tutoriály, noří se do hlubin internetu a knih. Nahazuje udičku ve fórech, zaměřených na programování. Někdo mu poradí slušnou formou, jiný si na něm hojí své ego. A jede „zvesela“ pokus omyl. </p><h2> V čem spočívá princip Java Clever akademie?</h2><p> V Cleverlance víme, že nábor a vzdělávání juniorů může být přínosem pro všechny zúčastněné. Snažíme se dát studentovi/zájemci o roli programátora možnost k učení se ve skutečných, ale bezpečných podmínkách – dát mu prostor a současně zázemí v podobě zkušených kolegů, kteří si již prošli podobným obdobím tápání a hledání řešení. </p><p> Je to podobné, jako když se ve škole učíš cizí jazyk – můžeš mít jazyk v učebních osnovách celou základku, střední a udělat zkoušky na vysoké, ale prostě to pořád není ono – bojíš se mluvit, necítíš se v komunikaci s cizinci jistě. Ale pak vyjedeš na měsíc nebo rok do zahraničí a mluvíš a mluvíš – dojde ti, že ok – gramatika je základ, ale primární je přestat se bát komunikovat. A tvé obavy padnou právě díky té praxi – možnosti mluvit s lidmi, kteří ti naslouchají a mají zájem se domluvit. A kteří tě opraví (bez zbytečných průpovídek), když ti ujede nějaký výraz mimo.</p><p> S programováním to je stejné – můžeš shlédnout stovky videí na Youtube, ale nedá ti to ani z desetiny tolik, jako když si dané věci můžeš „osahat“ v praxi. Spoustu času a energie můžeš ušetřit díky „bardovi“ od vedlejšího stolu, který tě včas zastaví a vysvětlí ti, proč některé věci ne/dělat. </p><p> A právě na tomhle je postaven princip Cleverlance akademie. Každý rok vybereme partu lidí, které učíme. Uspořádáme výběrovku formou pohovorů a testů, kde zjistíme, koho vybrat. Snažíme se, aby znalosti a přístup vybraných zájemců byly na podobné úrovni. Na základě toho potom organizujeme program intenzivního týden trvajícího workshopu. Vyučujícími jsou zkušení lidé od nás z projektů. Po skončení akce vyhodnotíme, komu dáme příležitost u nás nastoupit do praxe a u koho bude pro obě strany lepší se rozloučit.</p><p> Projdeme týmy, kde jsou ochotni začít pracovat s nováčky a věnovat jim svůj čas a zkušenosti. A nebudeme si nic namlouvat – jestli na podobné aktivity mají budget. Protože tahle akce něco stojí – kapacita těch, kteří se věnují juniorům, se pro jiné činnosti na projektu omezí, a to se v rozpočtu a termínech projeví. Je navíc nutné zohlednit, že absolventi akademie jsou dost často ještě nějakou dobu studenti – je třeba skloubit jejich časové možnosti s tomu je potřeba skloubit pracovní dobu a dostupnost nováčka a ostatních členů týmu.</p><p> Po nástupu akademika do týmu začne to pravé – nemusíš se bát, že se zahrabeš jen do „datlování kódu“. Předloni v banking týmu. absolventy akademie čekal roční systém školení a workshopů – byla to docela slušná dřina dostat se na potřebnou úroveň znalostí, aby se srovnal krok s našimi programátory. Loni nováčci bodovali v divizi Application Development. </p><p> Kdokoliv pracuje pod hlavičkou Cleverlance – může si vybrat z nabídky dalších rozvíjejících školení <a href="https://www.sourceit.cz/skoleni" target="_blank">https://www.sourceit.cz/skoleni</a>. </p><h2> Jsou i možnosti mimo Cleverlance</h2><p> Samozřejmě, máš ještě možnost si zaplatit nákladné kurzy. Někdo tyto školící agentury na sobě nechá ještě dokonce i vydělat – zaplatí jim drahé školení a ještě dané firmě dovolí za sebe účtovat zprostředkovatelský poplatek. A pak je „přesazen“ do firmy, která svou investici za něj potřebuje získat zpět – zahltí ho úkoly, snaží se ho dotlačit k tomu, aby se co nejdříve zorientoval v problematice, na kterou byl najat. Asi si dokážete představit, že to je tlak pro všechny zúčastněné. Létají v tom peníze. Velké peníze. A závazky. </p><h2> Pro každého máme jeho šálek Java kávy </h2><p> <img alt="java" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/java_akademie/java.png" style="margin:10px 20px 5px 10px;width:120px;float:right;" />Naši absolventi Java akademie také nastupují na projekty, které jim ovšem vybereme na míru a dále společně pracujeme na jejich osobním rozvoji. A v Cleverlance máme ještě jeden bonus – možnost změnit tým, když dotyčný potřebuje změnu. Někomu vyhovuje „bezpečné“ prostředí jednoho projektu třeba tři nebo pět let. A pak jsou tací, co touží po změně co půl roku či rok. O tom svědčí skutečné příběhy našich kolegů (jména jsme z pochopitelných důvodů pozměnili). </p><p>Třeba Sofie u nás začínala po testing akademii jako junior testerka, pak se rozhodla studovat vysokou školu a dostala možnost se zúčastnit Java akademie a pak programovat. Na projektu se jí naskytla možnost spolupracovat na vývoji Android appky. No uvidíme, kde se s ní potkáme příští rok.</p><p> Ludvík absolvoval analytickou akademii a nejednou zúročil získané znalosti v oblasti business / IT analýzy při vývoji aplikací na automotive projektech. </p><p>Hugo, absolvent naší první Java akademie, pro změnu programuje v naší banking divizi a současně předává své znalosti studentům na vysoké škole. </p><p>Je spousta možností, kterým směrem se dá jít. Přijď to zkusit i Ty!<br></p><p> <i>Viera Bohoňková</i><br></p>vzdělávání;#
Analytika musí být součástí design procesuhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/analytika.aspxAnalytika musí být součástí design procesu<p>Moderní firmy, které řeší svou webovou či mobilní aplikaci, už dávno nesledují jen funkční stránku. Že aplikace dělá, co má, by mělo být samozřejmostí, podstatné však je, jestli to dělá dobře. Tedy zda uživatel najde snadno co potřebuje (nebo co chcete vy, aby si myslel, že potřebuje) a zda bez jakýchkoliv zaškobrtnutí v aplikaci splní cíle, ve které doufáte. Aby to fungovalo, je třeba zahrnout analytiku do přípravné i realizační fáze projektu.<br></p><h2> Začněte analýzou</h2><p> Stanovení cílů by mělo být tím prvním, čím se budete zabývat. Tedy <strong>„Proč?“</strong> vlastně chcete nový web či aplikaci, co si od toho slibujete. Chcete víc zákazníků? Chcete prodat více vašeho zboží? Týká se to i aplikací pro interní účely – chcete, aby vaši obchodníci strávili méně času zjišťováním, který zákazník teď zrovna něco potřebuje? Chcete, aby se zaměstnanci nezdržovali zdlouhavým vyplňováním výkazů?</p><p> <b>Důležitá je analýza, jak ke zvoleným cílům dospět, případně co tomu brání. </b>Nechodí lidé na současný web, nebo se v něm ztrácí? Není třeba problém v nabízených produktech a jejich cenách? Oslovujete svým webem tu správnou cílovou skupinu? Jak je vůbec velká? Jak hledá produkty a služby, které nabízíte? Používají zákazníci spíše web anebo mobil? Jak se ke stejnému problému staví konkurence, kde jsou její slabé a silné stránky a jak jim můžete zákazníky přetáhnout?</p><p> Pravidelně se nám stává, že při takové analýze nalezneme problémy a příležitosti, o kterých klient ani netušil a jejichž vyřešení mu výrazně pomůže plnit jeho cíle. Bohužel ale klienti málokdy věnují péči analytice před samotnou realizací a následné změny pak projekt zbytečně prodlužují a <strong>prodražují</strong>.</p><h2> Nezapomeňte cíle a chování uživatelů vyhodnocovat</h2><p>Následně je potřeba plnění cílů kvalitně měřit a vyhodnocovat. U webů se k tomu účelu používá nejčastěji nástroj Google Analytics (pozor, u mobilních aplikací jeho podpora končí a přechází se na Google Firebase Analytics). Ten má sice mnoho webů nasazený, ale téměř nikdo nevyužívá jeho plných možnosti.</p><p> Schválně – dokážete říct, ve kterém kroku a poli objednávkového formuláře se vám ztrácí nejvíce zákazníků? Nebo která kategorie produktů má nejlepší konverzní poměr? Co uživatelé na vašem webu hledají a jak jsou s výsledkem spokojeni? Či na kolik vás vyšla každá objednávka po sečtení nákladů na reklamu na Facebook, AdWords, Sklik… a jaká byla marže? Které objednávky byly stornovány nebo reklamovány? Dokážete propojit objednávky z mobilní aplikace a webu s nákupy na prodejně? Dokážete testovat různé varianty stránek a říct, která lépe plní vaše cíle?</p><h2> Propojení analýzy, designu a vývoje</h2><p> Často když už se analytika řeší, nastupují bohužel analytici až po realizaci, navíc nejsou součástí realizačního týmu a neznají tak technické pozadí projektu. Vyřešení jejich požadavků je pak opět zdlouhavé a nákladné.<br></p><p> V Cleverlance a QUB nabízíme analytiku jako součást design procesu. Vstupy z úvodní analýzy pomáhají designérům připravit lepší strukturu webu, která bude více vyhovovat uživatelům a se kterou bude klient lépe plnit své cíle. V realizační fázi se pak zaměřujeme na to, abychom plnění těchto cílů dokázali co nejpřesněji měřit a klient mohl následně činit kvalifikovaná obchodní rozhodnutí na základě skutečných dat, nejen dojmů. Můžeme tento postup vřele doporučit i vám. Nebo vám s ním pomoci! </p><p> <i>Tomáš Kapler</i> </p>odborné;#vzdělávání;#
Osm důvodů, proč si zjednodušit život a psát diplomku s Cleverlance!https://www.create-it.cz/Blog/Stranky/diplomky.aspxOsm důvodů, proč si zjednodušit život a psát diplomku s Cleverlance!<p> <b>D</b>iplomka nebo bakalářka? Pojď psát na téma, které tě skutečně zajímá a baví! Napiš práci, která má smysl a nestane se jen podložkou pod viklající stůl. Tvá práce a znalosti budou do budoucna přínosné i pro další lidi. </p><p> <b>I </b>ty můžeš využít šance, kterou ti nabízíme. Zjisti, jestli jsi na správném nástupišti své budoucí kariéry a jedeš tím správným směrem, kterému se chceš věnovat. </p><p> <b>P</b>o odevzdání diplomky třeba naskočíš do týmu Cleverlance, tedy mezi lidi, které už budeš znát. Ale není to povinné, můžeš samozřejmě zamířit i jinam nebo do v jiného oboru. </p><p> <b>L</b>ákají tě moderní technologie? U nás se nemusíš bát, že budeš pracovat na prehistorických věcech. Zkusíš si technologie, které aktuálně na trhu frčí. </p><p> <b>O</b>při se o zázemí jedné z TOP českých IT firem, která jede na různých programovacích jazycích a zakládá si na šikovných lidech: máme vymakaný testerský tým, kvalitní BA / IT analytiky, schopné projekťáky a fakt skvělé programátory. Můžeš začít třeba jako juniorní tester nebo vývojář a časem se posunout třeba do vývoje mobilních aplikací, nebo třeba do DevOpsu... </p><p> <b>M</b>y tě v psaní diplomky podpoříme a rozhodně tě nenecháme na holičkách. Stačí, když si půjdeš za svým a svou práci si odvedeš poctivě.</p><p> <b>K</b>ariéru v IT můžeš nastartovat různě. U nás máš jistotu, že Ti poskytneme tu nejlepší podporu - jsme leaderem v rozvoji juniorů. Mrkni na náš <a href="https://www.facebook.com/Cleverlance" target="_blank">Facebook</a> nebo <a href="https://www.instagram.com/cleverlance_com" target="_blank">Instagram</a>.<br></p><p> <b>A</b> je velká šance, že se trefíme do témat, která tě zajímají.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/diplomky/Screenshot%202019-04-17%20at%2016.35.29.png" alt="Screenshot 2019-04-17 at 16.35.29.png" /> <br> <br> </p><p>Máš vybráno? Super! Nezapomeň sdílet tento článek, třeba si vyberou (i) tví kamarádi či spolužáci. </p><p>Kontakt: <a href="mailto:%diplomky@cleverlance.com">diplomky@cleverlance.com</a>.<br></p>vzdělávání;#
Škola virtuální hrouhttps://www.create-it.cz/Blog/Stranky/skola-virtualni-hrou.aspxŠkola virtuální hrou<p> Na podzim jsme u nás v Cleverlance ve spolupráci s nadací <a href="https://www.facebook.com/NviasOrg" target="_blank">nVias</a> připravili kurz základů <a href="https://www.instagram.com/p/Bqh9Kzil1PM/" target="_blank">programování pro děti</a>. Místo suchého výkladu to bylo ale formou hry Minecraft, v jejímž světě si koncepty spojené s vytvářením kódu rovnou mohly osahat a experimentovat s nimi. A byl to velký úspěch! </p><p>Už od dob Komenského mluvíme o škole hrou, snaze vyučujících žáky aktivně zapojit do prozkoumání učiva, což jim následně umožní si ho lépe vštípit. Není tedy divu, že informační technologie se záhy po jejich masovém rozšíření staly jedním z nástrojů, kterým lze dosáhnout interaktivity s probíranou látkou. Pojďme se společně krátce ohlédnout za historií edukativních her a podívat se, kam jejich vývoj dál směřuje. </p><h2> Programování, psaní a úplavice </h2><p> První z “her”, které se na počítačích objevily, má překvapivě mnoho společného s naší vlastní snahou naučit děti programovat. Logo Programming byl ve skutečnosti zjednodušený programovací jazyk, ovšem s bonusem v podobě kurzoru ve tvaru želvy. V roce 1967 bylo luxusem už jen grafické rozhraní samo o sobě. Želvím kurzorem se žáci pohybovali skrze programovací příkazy a mohly jím například kreslit geometrické tvary. </p><p> Velikánem v prvních edukativních hrách byla platforma Apple II. Například v roce 1979 jste si na ní mohli vyzkoušet kapitalismus v praxi, díky ekonomické hře Lemonade Stand. Skutečným průlomem ale byla hra Oregon Trail, zřejmě nejúspěšnější a nejrozšířenější vzdělávací počítačová hra vůbec. Úkolem hráče je v bezpečí dostat rodinu amerických osadníků v první polovině 19. stol. napříč Spojenými státy. Výuková hodnota leží v historické přesnosti útrap, kterými vygenerovaná digitální rodinka prochází. Velmi častým úkazem je například náhlé úmrtí jednoho z členů na základě zranění nebo nemoci. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/skola-virtualni-hrou/Oregon%20Trail_.jpg" alt="Oregon Trail" /> <br> </p><h4 style="text-align:center;"> <em>Oregon Trail</em><br></h4><p> Snaha ne jenom bavit, ale i něco děti naučit se nevyhnula ani firmě Nintendo, známé díky hrám se svým maskotem, instalatérem Mariem. Bohužel se jednalo o relativně rozšířené, ale ne zrovna oblíbené pokusy a Mario Teaches Typing patří k nejznámějším z nich. Jak napovídá název, jedná se o hru v níž vás má Mario naučit psát na klávesnici. Děje se tomu tak během nudného posouvání Maria z jedné strany mapy na druhou, ale hlavně za snad nejhoršího, kvílivého zvukového doprovodu, jaký se kdy u Maria objevil. Ťukání s Mariem tedy osobně nedoporučuji, ale pokud hledáte dobrý nástroj, jak se zabavit při výuce psaní na klávesnici, zkuste Typing of the Dead. V žádné jiné hře nemáte možnost ustřelit hlavu zombíkovi správně vyklepnutým středníkem. </p><h2> Kam dál? Do jiných světů </h2><p> Zdá se, že nejvýznamnějším moderním milníkem ve vývoji vzdělávacích her je vznik a dostupnost kvalitních VR setů. Víme o tom v Cleverlance své, díky naší spolupráci s Virtual Medicine, projektem, díky němuž si mohou uživatelé virtuální reality skrz naskrz prohlédnout anatomicky přesný model lidského těla. Využití VR ve výuce biologie a medicíny patří k relativně velkým trendům. V nabídce virtuálních aplikací najdeme například InMind, který poskytuje pohled zblízka na náš mozek a jeho neurologická propojení. </p><p> Cesta do útrob našeho organismu ale není zdaleka tak oblíbená, jako VR výlet do vesmíru. Titans of Space nebo Earth AR vás po nasazení VR helmy přenesou mimo zemskou atmosféru a naučí vás fakta o Sluneční soustavě mnohem zábavněji, než se o to marně pokoušejí všichni učitelé zeměpisu. Můj osobně nejoblíbenější výukový projekt nese název Apollo 11 VR, což by mělo jasně naznačit, kam se virtuálně podíváte. Jako velkého fanouška vesmírného programu mě kompletně fascinuje možnost vyzkoušet si naživo (skoro) dobytí Měsíce člověkem. </p><p> <img src="https://cdn.uploadvr.com/wp-content/uploads/2016/05/TitansOfSpace20_Screenshot3.jpg" alt="Titans of Space" /> <br> </p><p style="text-align:center;"><i>Titans of Space<br></i></p><p> Originální využití virtuální reality ale nekončí jenom u simulace těžce dosažitelných prostorů. Public Speaking VR vás dostane do kůže člověka, který musí prezentovat svoje nápady v konferenční místnosti, vysokoškolské třídě či v rámci pracovního pohovoru. Nápadům se ve světě VR meze nekladou, stačí je pouze dobře implementovat - začít se dá třeba s <a href="https://tyinternety.cz/technologie/digitalni-dvojcata-jak-vr-a-ar-meni-vycvik-i-skoleni-bez-pouziti-realneho-prostredi/">technologií digitálních dvojčat</a>. </p><p> S časem a přístupem k novým technologiím začínáme postupně smazávat překážky mezi praktickou, hravou, interaktivní výukou a nudným biflováním faktů. Ať už se nové vědomosti snaží předat učitel nebo získat samouk, mají dnes oba k dispozici nepřeberně větší množství způsobů, jak toho docílit zábavně. Myslím, že kdyby dnes žil, tak by si Komenský s radostí nasadil VR helmu a prozkoumával široké spektrum vzdělávacího softwaru. A třeba by přišel s revoluční aplikací pro výuku latiny. </p><p> <i>Lukáš Horák</i></p>hobby;#vzdělávání;#