Create IT Blog - co se děje v Cleverlance

 

 

Inovací je dost a stejně nestačíhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/QUB-inovace.aspxInovací je dost a stejně nestačí<p>​​​Slovo dnešních dnů je <b>inovace</b>. Inovuje se všude. Vznikají startupy, jejichž jediným smyslem je přijít na inovaci tentokrát z jiné strany: levněji a efektivněji. Společnosti si zakládají vlastní inovační oddělení nejlépe mimo budovu hlavního sídla, aby inovace nebyly kontaminovány korporátní kulturou. Zdá se, jako by inovace byly ohrožený druh. Na d​ruhou stranu při každodenním kontaktu s realitou to vypadá, že inovací je v organizacích víc než dost. ​ </p><p>​Přináší je tam mladá generace manažerů, kteří už mají nové vzdělání, častokrát podpořené zkušenostmi ze zahraničí. Ty doplňují seniorní manažeři, kteří využívají své dlouholeté praxe. Se stále vyšší mírou specializace a vznikem nových odvětví se tak ve většině firem rodí know-how, kterému outsider (i takový konzultant, který působí v rámci daného odvětví) nemůže konkurovat. </p><p></p><p> Výzvou se tedy nestávají inovace samotné, ale jejich prosazení v rámci organizace. Opravdu zásadní inovace se ve firmě dotknou prakticky všech oddělení. Každé oddělení má z podstaty věci své vlastní zájmy a častokrát jsou jejich zájmy protipólem oddělení jiného. Z našich zkušeností vyplývá, že k odmítnutí inovace, se kterou přišlo jedno oddělení, dochází zpravidla proto, že si je druhé oddělení nedokáže představit a hlavně neví, co z inovace budou mít oni. „Oni“ je zde zcela zásadní, protože každé oddělení má pocit, že ví, co je dobré pro firmu jako celek. </p><p>Není na tom nic zvláštního. Představte si, že za vámi přijde IT oddělení s vý​​bornou platformou pro CRM a vy jako ředitel obchodu se máte rozhodnout, zda pro ni dát palec nahoru. Jak poznáte, jestli jsou vaše taktické cíle a plány s novou platformou v harmonii? Problém inovací v rámci společnosti je vysoká míra její abstraktnosti pro účastníky.<br></p><p>Čím dál více se nám osvědčuje konkretizovat danou inovaci různými technikami tak, aby si ​​​všichni zúčastnění dokázali představit, jaké bude inovace pro ně mít následky, ale především výhody.<br></p><p> Jednou z technik, kterou v QUB / Cleverlance využíváme, je takzvaný Immersion prototyping. Ten vznikne na základě řízených rozhovorů jak se stakeholdery, tak i se samotnými uživateli. Prototyp se tedy stává výslednicí různorodých zájmů, skutečně demokratickou reprezentací společných potřeb v rámci společnosti. To vše v pixel perfect kvalitě, kterou si zúčastnění mohou prohlédnout, vyzkoušet a vyhodnotit přímo na svých telefonech, tabletech nebo laptopech. </p><p> Výsledkem je - z pozice managementu - relevantní zhodnocení inovace. Inovace viděné v kontextu a v celém rozsahu. Nespornou výhodou tohoto přístupu je i velice přesný odhad budoucích nákladů a pracnosti. </p><p> To nejcennější ale v rámci společnosti je pochopení inovace všemi zúčastněnými stranami. Ty se díky naší metodice stávají jejími spolu​tvůrci a zohledněním jejich zájmů jsou motivováni k tomu, aby se inovace realizovala. </p><p> Jsme přesvědčeni, že skutečné inovace mohu vzniknout jen z jádra firem, ve společném porozumění společným cílů. Inovací je dostatek, jde jen o to použít tu správnou metodu, aby se jich realizovalo co nejvíce.</p><p> <i> <a href="mailto:%20michal.horava@cleverlance.com">Michal Hořava</a></i></p>odborné;#
Jak vidí Cleverlance ostřílený matador, Vláďa Nevoralhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/VN.aspxJak vidí Cleverlance ostřílený matador, Vláďa Nevoral<p>​​​​V IT všechno běží rychleji než kdekoliv jinde. Revoluční inovace mohou být za chvilku součástí všedního života, o kterých sotva přemýšlíme, natož, abychom se jim divili. Proto se nemusíme divit ani tomu, že se v našem oboru najdou i mladí pamětníci. Vladimír Nevoral pracuje v Cleverlance jako Senior Consultant, začínal ale už v roce 2006, na pozici Business Analyst. Popovídal jsem si s Vláďou o tom, co se změnilo, co je pořád stejné a kam to všechno míří.​​</p><h3>Jak ses do Cleverlance dostal? Co jsi ​​​​​​dělal​​ předtím?</h3><p>Do Cleverlance jsem přišel z České Pojišťovny, kde jsem pracoval v IT oddělení. Ještě předtím jsem byl v takové malé rodinné firmě, kde jsme vyráběli software pro obecní úřady. Z toho malého rybníčku jsem přeskočil do velkého korporátního oceánu v České Pojišťovně. Tam jsem se seznámil blíž s Cleverlance, která už tehdy patřila mezi rostoucí firmy a rozhodně nebyla neznámá. Nakonec mě do Cleverlance “přetáhl” Tomáš Koutný, který tady pracuje ještě dýl než já. To hlavní lákadlo pro mě představoval fakt, že jsem po nástupu nebyl kolečko v obrovském systému, ale že jsem dostal možnost se přímo podílet na spoustě zajímavých projektů.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/VN/VN1_.jpg" alt="" /> <br> </p><h3>​​Jak vypadal IT obor v Če​​chách v začátcích Cleverlance a v čem se Cleverlance lišila od ostatních?</h3><p>Na české poměry jsme byli relativně velká IT firma, ale pořád jsme mohli pracovní schůzky skoro pořádat ve výtahu. Člověk se potkával s každým, kdo tady pracoval, a pro každou tvář mohl znát jméno. To znamenalo, že existovala velká spousta možností, kde a jak se uplatnit a jak profesně růst. Platí to pořád, ale ten boom v IT byl na začátku neuvěřitelný, skoro až zlatá horečka. My jsme měli tu výhodu, že už tehdy jsme byli technologickými lídry, zejména co se týká Javy.</p><p>Já osobně jsem měl to velké štěstí, že brzo po nástupu jsem se dostal do týmu, který vedl Jirka Bíba, legenda Cleverlance. To pro mě byla neuvěřitelná škola a těžím z těch zkušeností do dneška. Jirkův manažerský styl je spravedlivý, ale s jasným vědomím cíle, takže člověk bez nasazení a schopností u něj nepochodí. ​</p><h3>Který z projektů ti nejvíce utkvěl v paměti, třeba kvůli jeho úspěchu nebo náročnosti?</h3><p>Co se týče náročnosti, tak si myslím, že se těžko dá najít projekt, který by se obešel bez nějakých komplikací. O to víc pak člověku udělá radost, když se všechno nakonec hladce rozběhne a funguje. Proto jsem z poslední doby hodně hrdý na to, co jsme zvládli v Sazce. To, že SazkaMobil šlape a jedná se o skvělého virtuálního operátora je výsledkem hory práce a potu, která se nádherně vyplácí, jak víme od klienta i od uživatelů.</p><p>Co občas zůstane v paměti, nejsou ani tak detaily jednotlivých projektů, jako lidi se kterými spolupracujete. Jak už jsem říkal, do Cleverlance jsem přišel z České Pojišťovny a asi to byl můj osud, protože jsem poté u nás pracoval na projektu právě pro Českou Pojišťovnu. Na něm bylo to nejzajímavější, že jsem já, externista, fungoval jako prostředník mezi zaměstnanci a jejich šéfem, kterého se všichni báli. Ten šéf byl manažerské eso a měl skvělé výsledky, zároveň z něj ale šla hrůza. Takže jsem tam chodil nejenom pracovat, ale i žehlit průšvihy ostatních.</p><h3>Prozradíš ně​jaký průšvih na sebe?</h3><p>Kdyby člověk nedělal průšvihy, tak by musel být robot, a to já rozhodně nejsem. Vynechám jméno konkrétního klienta, ale bylo to relativně brzo po nástupu do Cleverlance. Měli jsme tehdy na starosti databázi zákazníků a trošku jsme je překvapili tím, že jsme stovkám tisíc z nich rozeslali testovací smsky. I když, on ten průšvih možná spíš byl v tom, že se pak zjistilo, kolik z těch kontaktů v databázi nefunguje.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/VN/VN0_.jpg" alt="" /> <br> </p><h3>Jak funguje ​Cleverlance dnes, v porovnání se začátky?</h3><p>Jsme několikanásobně větší firma a zabýváme se opravdu​ širokou paletou oborů. Když jsme začínali, tak trochu platilo, že všichni dělají všechno a projekty se řešily v rámci celé firmy. Teď u nás funguje mnohem vyšší míra segmentace a specializace na jednotlivá odvětví, ať už je to bankovnictví, telekomunikace nebo třeba energetika. Já jsem často odborník na “to ostatní”, když třeba pracujeme na produktu pro nakladatelství nebo jiného, lehce atypického zákazníka. Jednoduše řečeno, děláme toho hodně a je nás hodně.</p><h3>Kam podle​​ tebe Cleverlance směřuje?</h3><p>Tady můžu jenom nabídnout svůj pohled „ze zákopu“, nejsem ten, který by určoval strategii firmy. Řekl bych​, že se pohybujeme v silně konkurenčním prostředí, takže si nemůžeme dovolit někde dlouhodobě usnout a zastavit se. Chceme se dál věnovat poskytování komplexních produktů, což souvisí i s mojí vlastní prací, kde se zabývám především platformami pro komunikaci mezi obchodníkem a zákazníky. Kromě toho se snažíme rozšiřovat naše portfolio do všech různých směrů. Jednak o nové výzvy, v podobě odvětví, v nichž jsme se doposud nepohybovali,​ a taky o zákazníky ze zahraničí, kam teď s našimi řešeními pronikáme.</p><p> <em>Lukáš Horák</em><em></em></p>projekty;#
Dialogová okna útočí!http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/dialogova-okna.aspxDialogová okna útočí!<p>​​Každý den na nás aplikace chrlí stovky různých oken a my, frustrovaní uživatelé, je musíme stále dokola zavírat. Je to podobné, jako když se Vás ptá tentýž bezdomovec na ulici každý den na drobné. </p><h4>Znáte to, typický den v kanceláři... Zapnete po ránu počítač a hned na vás vyskočí okno “Vaše heslo vypršelo a je nutné jej změnit.” Máte k dispozici tlačítka OK a CANCEL. Zcela automaticky, jako pokaždé, chci stisknout OK. V tom se zarazím a začnu přemýšlet… </h4><p style="text-align:center;"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/dialogova-okna/Picture1.png" alt="Picture1.png" style="margin:5px;width:450px;height:194px;vertical-align:middle;" /><br></p> <em> </em><h4> A co by se vlastně stalo, kdybych kliknul anarchisticky na CANCEL? Dá mi ještě počítač někdy šanci, abych mohl heslo změnit? Hlavou mi běží řada apokalyptických scénářů, jak situaci řešit. Ale nebudu riskovat, že budu bez počítače.Nemohl bych pak pracovat a svět by se určitě v tom okamžiku zhroutil jako Garfield na gauč po pekáči lasagní (čti „lazání“).</h4> <h4> A tak po 3-minutové mozkové simulaci mačkám jako vždy na OK a další minutu vymýšlím nové heslo, které nerozlouskne žádný hacker a zároveň bude natolik krátké, ​abych ho dokázal vepsat fixou na svítivě žlutý “sticker”, který pak přijde nalepit pod stůl. Uf, zvládl jsem to, heslo je změněné a za odměnu se na mě usmály ikonky na ploše milovaného operačního systému. Ale co to?</h4> <h4> Vyskočilo na mě další okénko. Tentokrát s textem “<i>S:\ není přístupný. Síťový disk nebyl nalezen</i>.” a nabízí se tlačítko OK. Anebo křížek v rohu na zavření. </h4><p style="text-align:center;"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/dialogova-okna/Picture2.png" alt="Picture2.png" style="margin:5px;width:450px;height:198px;" /><br></p> <h4> To mi nevadí, “esko” blblo už i včera a stejně je tam jen metodika, kterou nikdo nečte. Klikám na OK, okno se zavřelo a disk S:\ mezi diskovými jednotkami opravdu nevidím. Super, systém funguje bezvadně! Ale co by se stalo, kdybych toto okno zavřel křížkem? Stejný výsledek? Nebo by mě za chvíli systém upozornil znovu? No, zítra to každopádně vyzkouším :)</h4> <h4> Dojdu si pro první kávu a otevírám podnikovou aplikaci. Po několika málo minutách práce však s hrůzou zjišťuji, že počítač mi chce uletět! Nastartoval všechny větráky a hučí jak turbovrtulové letadlo na začátku ranveje. Radši se ho nebudu vůbec dotýkat, aby se nevznesl. Kolega z účtárny, kterého proud vzduchu vtáhl dovnitř kanceláře, tvrdí, že to jsou nejspíše aktualizace. A měl pravdu... Vzápětí se totiž objevilo okno s textem “Restartujte počítač pro dokončení důležitých aktualizací systému”. </h4><p style="text-align:center;"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/dialogova-okna/Picture3.png" alt="Picture3.png" style="margin:5px;width:550px;height:311px;" /><br></p><em> </em> <h4> K dispozici mám tlačítka RESTARTOVAT nebo ODLOŽIT. Samozřejmě vyhrálo to druhé, přece nebudu hodinu čekat, než se to vše doinstaluje. A tak mám první ranní rozcvičku s počítačem za sebou a zahajuji rutinní práci v našem systému: “Chcete uložit fakturu? ANO. Přejete si vytisknout report? NE. Určitě smazat položku? ANO. Špatná emailová adresa - prosím opravte ji. OK. Email nemohl být odeslán - zkusit znovu? ANO. Určitě nechcete uložit rozpracovaný formulář? NE.” Moment?!... NE jako nechci nebo NE jako chci uložit? Po těch desítkách vyskakovacích oken je mi to už vlastně jedno. Dívám se z okna (opravdového skleněného) na rušnou ulici a mám chuť spáchat defenestraci... </h4><h2>T​​ipy dialogových oken</h2><p> Na základě podobných hrůzostrašných zkušeností se systémy a aplikacemi, které na nás chrlí proud dialogových oken, se pojďme podívat blíže, co je to vlastně dialogové okno? Jedná se o grafický ovládací prvek, který uživateli dodává informaci a zároveň od něho požaduje odezvu. Existují dva hlavní typy dialogových oken, modální a nemodální. Modální dialogy zablokují běh aplikace, vyruší uživatele z práce a ten je nucen reagovat. Uživatel nemůže dál pokračovat, dokud nestiskne požadovanou volbu a okno nezavře.</p><p> Druhým typem jsou tzv. “modeless dialogy”, které zobrazujeme paralelně při běhu aplikace, běh aplikace neblokují. Je možné je využívat např. pro zobrazení méně důležité informace, nabídnutí akce, kterou je možné použít i později, nebo jako toolbar (panel s nástroji). </p><p> Jak vyplývá z “reálného” příkladu ze života na začátku článku, dialogová okna (zejména modální) jsou designéry aplikací používána příliš často a více než je zdrávo.. Proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá, dialogová okna je velmi lehké technicky implementovat. Navíc dávají designérovi pocit jistoty, že riskantní operace bude provedena pouze ve správné situaci. Ale už si neuvědomuje, že přenáší odpovědnost za potenciální rizikové jednání na uživatele. Když totiž přijde nešťastný klient, že si například smazal důležitý soubor a zda nejde obnovit, designer mu může alibisticky odpovědět: “Požadovala po Vás aplikace potvrzení pro tuto akci? A kliknul jste na ANO? Tak co se divíte?”. </p><p> Správně by však vůbec nemělo k rizikovým operacím v aplikacích docházet. A pokud se jim už nelze z nějakého důvodu vyhnout, uživatel by je měl předem očekávat a po provedení by měl mít ještě možnost, vrátit aplikaci do původního stavu. Tak alespoň fungují dobře navržené aplikace.</p><h2> Uživatele dialogová okna opravdu ru​​ší!</h2><p> Dialogová okna uživateli dávají informaci, že se něco “divného” děje. To je pozitivní. Ale tím jejich kladný přínos také končí. Je nutné si uvědomit, že většinou takové okno uživatele překvapí a vyruší jej z práce. Navíc mu předkládá nějaké varianty k řešení a uživatel musí rozhodnout o dalším správném postupu. To znamená, že dialog požaduje od uživatele se zamyslet a provést práci navíc.</p><p> No představte si, že jdete po chodníku a dost chvátáte. Jak byste se cítili, kdyby na Vás za rohem “vybafl” cizí člověk a dal Vám logickou úlohu na vyřešení? A že Vás nepustí dál, dokud jí vyřešíte? Asi dost nekomfortně, že? A přesně takto vnímají situaci i uživatelé, na které nečekaně vyskočí dialogové modální okno, které požaduje důležité rozhodnutí.</p><p style="text-align:center;"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/dialogova-okna/Picture4.png" alt="Picture4.png" style="margin:5px;width:450px;height:221px;" /><br></p><p> Dialogová modální okna zastaví běh aplikace, překvapí uživatele, zdržují jej a nutí dělat neoblíbené činnosti a navíc překryjí kontext aplikace. Proč je tedy používat? </p><p> Designer by měl použít dialogy v návrhu aplikace pouze za předpokladu, že k tomu má dobře promyšlený podstatný důvod. Tím může být provádění riskantní operace, která bude mít fatální následky a nelze ji už vrátit zpět. Například při formátování disku počítače musí být uživatel vždy seznámen s rizikem, že přichází o veškerá uložená data a daný proces je nezvratný. Následně musí požadovanou akci potvrdit.</p><p> Dalším důvodem k použití dialogového okna je, pokud chceme uživateli sdělit velmi důležitou informaci a musíme mít jistotu, že ji uvidí a potvrdí (záměrně nepíši “přečte” popř. “pochopí”, protože zde nikdy nemáme jistotu, že toto uživatel udělá :). Příkladem je situace, kdy pracujete v cloudovém úložišti a přeruší se internetové připojení. Pokud Váš systém neumí offline synchronizaci, musí Vás bezpodmínečně informovat, že přerušil práci, protože Vaše další aktivita by nebyla uložena. A k tomuto se perfektně hodí právě dialogové modální okno s tlačítkem “OK, rozumím”.</p><h2> Hrůzostrašná an​​alogie</h2><p> Z příkladů je patrné, že použití dialogových oken vyžaduje znalosti a je nutné navrhovat GUI s rozmyslem. Jinak budou dialogová okna působit škodlivě, budou snižovat použitelnost a kazit celkový dojem z chování aplikace (tzv. UX = User Experience). Dialogové okno obecně je mocný nástroj, který má velkou režii ohledně UX a většinou lze jeho implementaci obejít jiným způsobem. Ale když už se rozhodneme dialogy používat, jak je tedy navrhovat správně?</p><p> Dialogová okna jsou součástí komunikace mezi člověkem a aplikací. A komunikace, aby byla efektivní, musí být očekávaná, přehledná a intuitivní. Komunikace nesmí být dlouhá, ale má být výstižná a snadno srozumitelná. Na to při návrhu dialogových oken musíme myslet, jedná se o stejnou komunikaci jako v reálném světě. Pojďme si uvést příklad analogie modálních oken a běžné komunikace lidí.</p><p><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/dialogova-okna/Picture5.png" alt="Picture5.png" style="margin:0px;width:690px;" /><br></p><p> Představte si, že jdete v noci po ulici a najednou se odněkud z křoví vynoří postava a zahuhlá: “Kámo, nemáš ňáký drobný?”. Jedná se o dialog, který nás určitě dost nemile překvapí. Ale otázka je stručná a ihned pochopitelná. Stejně jako v nějaké aplikaci, máme několik možností, jak reagovat. Mohu stisknout tlačítko “Ano, mám” a nebohého bezdomovce podaruji nějakým drobáskem. Nebo stisknu “Ne, nemám” a s dovětkem o hledání práce, týpka odpálkuji. Anebo mohu stisknout křížek a okno zavřít. Tedy tento dialog prostě ignoruji a odcházím, což by asi udělala většina z nás. Ano, křížek na zavření okna je obecně velmi oblíbená funkčnost. </p><p> No, ale může se stát, že některá dialogová okna křížek na zavření nemají. V tomto případě je to situace, kdy mě neoholené individuum chytne náhle za rukáv. Zde už nemohu dialog ignorovat a musím řešit tuto nezávidění hodnou situaci. Objevuje se zde velké tlačítko “Ano, nějaké drobné snad najdu”, které bych zřejmě zvolil s nadějí, že bude tento nepříjemný dialog co nejdříve ukončen. Ale je dobré také vědět, že pokud vyndáte peněženku, můžete o ni ihned přijít. Nebo radši stisknout červeně označenou volbu “Ne, nic nedostaneš a koukej mě pustit votrapo”? U tohoto tlačítka ovšem bliká důležité varování, že pokud kliknu na tuto rizikovou volbu, může to pro mě mít pro mě dohru, jak ve špatném ninja filmu! </p><p> Rozhodnout se zde opravdu není lehké. Stejně tak uživatelé si v mnoha situacích v aplikacích neví s dialogy rady. Ne vždy totiž můžeme dialog bez obav zavřít a pak jsme nuceni zvolit z několika alternativ, kdy úplně nerozumíme, co vlastně děláme. A to je vždy nebezpečné! Nejlepší je prostě podobným stresovým situacím předcházet. Tedy vyhýbat se opuštěným nočním ulicím a šetřit s použitím dialogových oken v návrhu aplikací! </p><p><em>Jan Čermák</em></p>​odborné;#
Příběh Testing Clever Akademiehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TCA.aspxPříběh Testing Clever Akademie<p>Představte si zábavnou práci, která má budoucnost, potenciál, je každodenní výzvou a budete se do práce těšit. Pak si představte, že se na ní můžete připravit během jediného týdne a nemusíte studovat roky. To není jen iluze, to vám umožní Testing Clever Akademie!</p><h2>O co vlastně jde? </h2><p>​Celé odvětví IT neuvěřitelně roste a vzhledem k nezbytnosti technologií pro dnešní svět a každodenní život bude vývoj neustále pokračovat. A všichni víme, že se veškeré technologie rozvíjí raketovou rychlostí. A že ten kdo zaspí, bude konkurenci dohánět jen velmi těžko. Aplikace a systémy, které nám usnadňují naprosto běžné činnosti našeho života, se musí jako každý jiný výrobek náležitě testovat, než jsou představeny veřejnosti, a to jak z důvodu kvality, tak z důvodu vysokých požadavků. </p><p>Práce profesionálních testerů spočívá v navrhování, spouštění a organizování manuálních i automatických testů. To se můžete naučit pouze jako součást několika málo inženýrských programů na vysokých školách. Tam nebude ale věnován studiu testování takový prostor, jako u nás. <strong>Během jediného týdenního kurzu se v našem kurzu naučíte vše potřebné, abyste se mohli začít živit jako tester/ka. </strong>Co si přát víc? Co třeba tohle: úspěšným absolventům rovnou nabízíme pozici u nás v <a href="http://www.cleverlance.cz/?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment">Cleverlance </a>a následně se pečlivě staráme o jejich profesní rozvoj. <strong>S ohledem na budoucnost jde o skvělou kariéru, která otvírá neustále nové a nové možnosti, protože IT business opravdu jen tak neskončí</strong>.</p><h2>Nově otevíráme hned tři kola Clever Testing akademie, můžete si vybrat jeden z termínů:<br><span style="color:#ff0097;">18. - 22. 9. 2017</span> / ​<span style="color:#ff0097;">2. - 6. 10. 2017</span> / <span style="color:#ff0097;">6. - 10. 11. 2017</span></h2><p> <strong>Chcete vědět, jestli máte nadání stát se testerem? Zkuste najít co nejvíce chyb v následujícím screenshotu a v případě zájmu o účast napište na e-mail <a href="mailto:lucie.kalousova@cleverlance.com">lucie.kalousova@cleverlance.com</a>, kolik a jakých chyb jste našli. A nezapomeňte přiložit své CV!  </strong></p><p> <strong> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/tca.png" alt="tca.png" /> <br></strong></p><h2>Jak to začalo?</h2><p>Na jaře roku 2015 jsme uspořádali 1. ročník Testing Clever Akademie ("TCA"). Vymysleli jsme koncept, vybrali kandidáty, vytvořili plán školících dnů a zajistili následné začlenění budoucích kolegů a kolegyň do celého týmu. Hledali jsme a hledáme hlavně nadšené a zvídavé mladé lidi, kteří se o testing, programování ale i kompletní IT odvětví zajímají. </p><p>Společně s největšími specialisty v oboru jsme vybrali ty podstatné body, které musí každý tester ovládat. Koncept a obsah upravujeme po každé další akademii tak, aby byla vždy zajištěna aktuálnost. Pouze vyzkoušením a testováním může být ověřena funkcionalita daného systému. </p> <img alt="hromadna_TCA.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/hromadna_TCA.jpg" /> <h2>Jak to probíhá?</h2><p>Pokud vás práce testerů zajímá, není nic jednoduššího, než číst dál. </p><p>První kontakt s námi proběhne přes HR. Motivace a předpoklady jsou velice podstatné pro další bod a tím je závazná pozvánka na Testing Clever Akademii. Tak se stanete účastníkem a my vás pod vedením expertů – našich zkušených kolegů a kolegyň – naučíme vše, co potřebujete k profesi testera či testerky. </p><p>Během týdenního kurzu se seznámíte s metodikou, SQL a databázemi, analýzami a základními testovacími technologiemi. V poslední den si vaše nově nabyté znalosti vyzkoušíme. Pro ty nejúspěšnější máme připravenou pracovní pozici na HPP v Praze a navíc naši tři nejlepší absolventi získají jako bonus finanční odměnu v hodnotě 4, 6 a 10 tisíc korun. Pracovní nabídky nejsou omezené počtem, ale odvíjejí se od vaší pracovitosti a schopností.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/letak-TAC-201709-11.jpg" alt="" />​</p><h2>Naše akademie má téměř 50​procentní úspěšnost absolventů. </h2><p>Budoucí absolvent by měl být především <strong>bystrý, pečlivý a pohotový, mít povědomí o IT </strong>- zdravý rozum a analytické myšlení jsou důležitější, než notoricky naučené poučky či citace. Týmový duch, ale zároveň schopnost samostatné práce, perfektní čeština či slovenština, trocha angličtiny a možnost pracovat na HPP po absolvování, jsou veškeré požadavky! </p><p>​<img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/tac_infografika.png" alt="tac-infografika.png" style="width:685px;" /></p><p>V další části se můžete podívat na pár krátkých příběhů našich úspěšných účastníků!</p><h2>Medailonky</h2><p>   <img alt="Klara.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Klara.png" style="margin:5px;width:120px;height:120px;float:right;" /></p><p>Minulý rok jsem končila VŠE a zvažovala, kde najít uplatnění. Testování SW mi přišlo jako vhodný způsob, a když jsem vyhrála TCA, už jsem se mohla jen těšit na projekt. </p><p style="text-align:right;">Klára</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Martin_OK.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Martin_OK.png" style="margin:5px 20px;width:120px;height:120px;float:left;" /> </p><p>Mám vystudovanou střední průmyslovku se zaměřením na IT a TCA mi přinesla hlavně možnost získat pracovní uplatnění jako tester bez předchozí praxe. Mám za sebou několik projektů v telekomunikacích a pořád se mám co učit. </p><p style="text-align:left;">Martin</p><p> <img alt="Petra_ok.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Petra_ok.png" style="margin:0px 20px 30px 15px;width:120px;height:120px;float:right;" /> </p><p style="text-align:right;"> </p><p>Vždycky jsem byla nadšená pro IT, ale nevěděla jsem, jak začít. TCA mi pomohla naučit se základům testování, které nyní můžu využít na projektu. </p><p style="text-align:right;">Petra</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Run.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Run.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:left;" /> </p><p> Díky TCA jsem se dostal na zajímavé projekty nejdřív v telekomunikacích a nyní i v bankovnictví. Rád se učím novým technologiím a nástrojům, v čemž mi Cleverlance dává prostor. Možná i proto jsem se v TCA umístil na prvním místě v závěrečné soutěži. </p><p>Run</p><p> </p><p> <img alt="Martina.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Martina.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:right;" /> </p><p>O TCA jsem se dozvěděla od kamarádky a přišla mi jako fajn způsob, jak si „nanečisto“ vyzkoušet svou budoucí práci. Z testerky jsem se po půl roce stala databázovou vývojářkou a práce mě zkrátka baví. </p><p style="text-align:right;">Martina</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Pavel_ok.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Pavel_ok.png" style="margin:5px 20px;width:120px;height:120px;float:left;" /> </p><p style="text-align:left;">Minulý rok v marci som sa zúčastnil I. ročníku TCA a od tej doby pracujem v Cleverlance ako Test analytik. Mám za sebou už veľa práce na niekoľkých projektoch v telekomunikáciách a stále sa mám čo učiť. TCA mi priblížila podstatu reálnych projektov a vďaka mojim analytických schopnostiam som sa po jej absolvovaní stal Test analytikom. </p><p style="text-align:right;">Pavel</p><p style="text-align:left;"> </p><p> <img alt="Simona_OK.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Simona_OK.png" style="margin:5px 20px;width:120px;float:right;" /> </p><p>Jsem absolventkou VŠE, při které jsem pracovala na administrativní pozici. TCA mi dala možnost začít pracovat v IT. Hodně mě při jejím průběhu zajímala analýza, a jelikož jsem v ní byla dobrá, našla jsem v ní i uplatnění a působím na telco projektu jako Test analytička. </p><p style="text-align:right;">Simona </p><p> </p><h2>A kdo za to všechno může?</h2><table width="100%" cellspacing="0" style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td style="width:25%;vertical-align:top;">​<img alt="MiCakrt.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/MiCakrt.png" style="width:200px;" /></td><td style="width:75%;padding-bottom:40px;"><p>​V Cleverlance jsem začínal zhruba před 14 lety na pozici Testera na projektu v bance. Za tu dobu jsem vystřídal mnoho projektů, což je i důvod, proč mi práce přijde stále dynamická a mám možnost získávat neustále nové zkušenosti. Dnes zastávám funkci Competence Leadera pro oblast testingu a stojí za mnou tým více než 200 QA specialistů. Loni jsem se stal i garantem programu pro začínající testery - Testing Clever Akademie, která mi přijde jako skvělý způsob, jak si najít a vychovat vlastní testery a začínající analytiky. Všichni noví kolegové a kolegyně se zapracovali, stali se platnými členy týmu a pracují na reálných projektech v bankovnictví a telekomunikacích. </p><p style="text-align:right;">Michael Čakrt<br> QA Competence Leader a garant TCA</p></td></tr></tbody></table><table width="100%" cellspacing="0" style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td style="width:50%;">​ <p>Líbí se mi organizovat projekt, který formou intenzivního školení pomáhá nováčkům ve světě IT získat potřebné znalosti a získat zajímavé zaměstnání. Baví mě v průběhu akademie sledovat rostoucí potenciál jednotlivých účastníků, ale i nová přátelství, kterých i v následujících ročnících vznikne nepochybně dost. Těším se na osobní setkání a všem budoucím účastníkům přeji hodně štěstí a úspěchů. </p><p style="text-align:right;">Lucie Kalousová<br> Recruitment Specialist</p></td><td style="width:25%;vertical-align:top;"> <img alt="lucie.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/LucieKalousova.png" style="margin:5px;width:200px;" /> </td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"> A pokud chcete vědět, jak vypadá velký testerský projekt v praxi, přečtěte si tento článek: <br> <a href="/Blog/Stranky/TaaS-na-O2.aspx">http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TaaS-na-O2.aspx</a> </p><p style="text-align:justify;"> <em>Článek původně z 6.1.2016 byl aktualizován ke dni   7. 8. 2017.</em></p><p style="text-align:justify;"> <em>Lucie Kalousová</em></p>vzdělávání;#
Jaká je v praxi beta iOS 11?http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/iOS11beta.aspxJaká je v praxi beta iOS 11?<p>​Jedenáctá verze iOS je venku a to ve veřejně dostupné beta verzi. Před dvěma lety jsem se zapřísahal, že už si betu na svůj iPad ani iPhone nikdy nenainstaluji - beta pro iOS 9, co si budeme povídat, nebyla prostě nijak zvlášť podařená. Ale nakonec jsem se rozhodl zkusit to znova, nehledět na jednotlivé chyby, ale na funkčnost ekosystému tablet + iPhone. </p><p>Na kterých zařízeních si iOS 11 budete moci instalovat? 32bitovým zařízením odzvonilo a nový iOS bude tedy dostupný od iPhone 5S a 5. generace iPadu, případně pro iPad Mini 2 či iPad Air. Abych nezapomněl na uživatele iPodu - tam to bude od 6. generace iPod Touch.</p><h2>  <img alt="iOS11_1.JPG" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/iOS11beta/iOS11_1.JPG" /><br></h2><h2 style="text-align:center;">DESIGN</h2><p>Samozřejmě, první věc, která vám padne do očí, je design. Je to stále ten plochý design, se kterým přišel iOS 7, ale postupně se krásně mění a překvapivě se jednotlivé prvky vracejí do původního stavu jako právě v iOS 7. Texty a typografie na obrazovkách systémových aplikací mají podobný vzhled jako aplikace Music. Drobnými úpravami velikosti textu a hraním si s tučností písma ovšem vznikly přehlednější a čistší obrazovky. </p><p>Krásným příkladem zjednodušení a zpřehlednění je ovládací centrum, které je aktuálně rozdělené na více obrazovek , ale prostřednictvím iOS 11 se vrací na jednu - Apple zřejmě pochopil, že lidé nechtějí v rychlém menu vyhledávat, nýbrž upřednostňují mít vše na jednom místě. Musím však uznat, že designéři odvedli dobrou práci. Jen mě trošku mrzí, že jsem coby uživatel HomeKitu nenašel možnost, jak si připravený scénář domácí automatizace vytáhnout přímo na hlavní obrazovku ovládacího centra, abych nemusel stále klikat na ikonku HomeKitu. </p><h4> <img alt="iOS11_2.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/iOS11beta/iOS11_2.png" />Podrobnosti o tom, jak funguje ovládací centrum v novém iOS, si v případě zájmu můžete přečíst <a href="http://www.idownloadblog.com/2017/06/07/video-hands-on-ios-11-control-center/" target="_blank">zde</a>.</h4><h2 style="text-align:center;">   APP STORE</h2><p>Samotným tématem k diskuzi je podle mě App Store. Změna designu App Storu je markantní a zasáhne všechny uživatele. Zákazníci si změnu zatím chválí. App Store dává více možností, jak promovat aplikaci, samotný design je v zásadě pěkný inzerát na aplikaci, což vůbec není špatný koncept. Jsem zvědavý na názory běžných uživatelů - můj osobní dojem je, že App Store je krásně zpracovaný a po dlouhých letech beze změny se mu nyní dostalo nového kouzla. </p><p>  <img alt="iOS11_3-.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/iOS11beta/iOS11_3-.png" style="width:690px;" /></p><h2 style="text-align:center;">TABLET</h2><p>Files, Drag & Drop a multitasking - přesuňme se nyní s iOS 11 na iPad. Apple slibuje, že více přizpůsobí iPad k práci s dokumenty, aby se z něj stal důstojný protivník PC/Macu. Práce s více okny na jedné obrazovce je lepší a vychytanější, také je k dispozici nová aplikace - Files - tedy obdoba Finderu či Total Commanderu. Základní aktivita jako otevřít e-mail s dokumentem, upravit ho, přidat připomínky, uložit si svou kopii a případně přeposlat dále ovšem zdaleka není tak rychlá jako na Macu a já se musím přiznat, že jsem si na tuto "náhradu" ještě nezvykl. Flexibilita multi window na Macu je prostě rychlejší a to přesto, že funkcionalita Drag & Drop dokáže práci velmi urychlit. </p><p>Dejme tomu ale ještě čas, možná se nakonec z iPadu stane něco víc než zařízení na konzumaci obsahu a médií. Kdo ví, třeba jednoho dne nechám Mac doma a služební cestu zvládnu jen s iPadem. Četl jsem na toto téma řadu blogů, většinou se shodují na tom, že pokud s sebou máte obal a Bluetooth klávesnici, je to ideální zařízení. Já si zatím stále myslím, že než abych s sebou bral dvě věci, vezmu si raději jeden Mac. </p><p> <img alt="iOS11_4.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/iOS11beta/iOS11_4.jpg" /> </p><h2 style="text-align:center;">DALŠÍ VYCHYTÁVKY</h2><p> Ostatní funkce nového iOSu mi přijdou spíš jako rozšíření těch původních. Bavíme se hlavně o iMessage a efektech kolem nich. Zajímavá věcička je ale mini klávesnice pro velké iPhony, která je na dosah jednoho palce. To je super nápad a má podporu jak pro leváky tak pro praváky.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RyCrRsJiOR8" target="_blank"> <img alt="iOS11_5.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/iOS11beta/iOS11_5.jpg" /></a> </p><p>Novou vlastnost dostala aplikace Notes - v novém iOS umí skenovat dokumenty. Je to nyní její nativní funkcionalita. Já už například jiný elektronický poznámkovač ani nepoužívám a tohle mi vyloženě udělalo radost.</p><h2 style="text-align:center;">AUGMENTED REALITY</h2><p>A to nejlepší jsem si pro vás nechal na konec: podpora rozšířené reality. Jedná se o koncept, kdy do reálného světa dokreslujeme pomocí techniky virtuální objekty a uživatel je vidí za pomoci MS Hololens nebo tabletu. Demo představené na vývojářské konferenci bylo opravdu zajímavé a těším se na využití rozšířené reality na našich zařízeních a na prezentacích u zákazníků, potažmo tedy i u běžných uživatelů. </p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EMgDdO0J5rs" target="_blank"><img alt="ios11beta6.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/iOS11beta/ios11beta6.png" /></a> <br>Celkově bych iOS 11 vyhodnotil jako zajímavý update, který je plný vylepšení a dolaďování funkcionality celého systému. Jsem zvědav, jakou synergii poskytne s novým iPhone. Zřejmě se můžeme těšit na zajímavou souhru operačního systému a hardwaru, ale to si nechám na nějaký příští příspěvek. </p><p><em>Milan Mitošinka</em><br></p>odborné;#hobby;#
Jiří Snížek si plní dětské sny. S nadšením a páječkou.http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Retropocitace.aspxJiří Snížek si plní dětské sny. S nadšením a páječkou.<p>​​Počítače a další informační technologie jsou zářivé symboly a nástroje budoucnosti. Ale žijeme v jejich obklopení již dostatečně dlouho na to, že některé jejich verze se stávají pomalu starožitnostmi či přinejmenším svědky minulosti. Představte si, že by se váš smartphone rozhodl, že potřebuje externí mechaniku, nahrání jednoduché aplikace by mu trvalo několik minut, načež by vás přivítala grafika, u které se dá doslova spočítat každý pixel - asi byste radostí nejásali. Ale v případě starých počítačů mají všechny tyto nedostatky kouzlo, alespoň pro určitou skupinu lidí. Mezi ně patří softwarový architekt Jiří Snížek, známý mezi kolegy jako Sníža, který mi pověděl všechno o tom, kolik úsilí takový opravdu povedený nostalgický výlet stojí.<br></p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Retropocitace/retropocitace.jpg" alt="retropocitace.jpg" /> <br> </p><h2> Jak snadno a rychle spadnout do k​​oníčku </h2><p> V první řadě je potřeba pěstovat svoji lásku k výpočetním mazlíkům od malička. Jirka a jeho bratr dostali jako první počítač stroj, založený na klonu ZX Spectra, na který se složili jejich rodiče a strýc. Z dnešního hlediska nabízel tento počítač relativně omezené možnosti, ale netrvalo dlouho a oba bratři začali pracovat na testování hranic toho, co jejich 8-bit vlastně dokáže. Tak jako jiní tehdejší nadšenci se zapojili do tzv. demo scény, kde mladí IT všeumělci programovali, vytvářeli grafiku i skládali elektronickou hudbu. Samozřejmě, že Sníža a jeho bratr také toužili po výkonnějších mašinách, mezi které v té době patřilo například ZX Spectrum 128k. A byl to dospělý Jirka, který se rozhodl, že nadšenému amatérskému IT fanouškovi, kterým býval, tento sen splní. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Retropocitace/ZXspectrum.jpg" alt="ZXspectrum.jpg" /> <br> </p><p> Netrvalo dlouho a na prahu mu přistálo Spectrum 128k+2, dokonce v relativně slušném stavu. Přece jenom ne všechny aspekty práce se starými 8bitovými počítači vyvolávají v uživatelích radostné vzpomínky, a tak si Jirka ještě sehnal mechaniku DIVMMC od Zaxona, které byla schopná k jeho staronovému Spectru připojit SD karty. Po několika dalších moderních vylepšeních byl se s strojem spokojen. Tady se ale vlak nostalgie nezastavil a Jirka se rozhodl objednat si Amigu 500. Stroj, který se mu také v minulosti vyhnul, ale který si rozhodně chtěl “ošahat”. Pořizovací cena pět set korun se zdála více než rozumná. </p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Retropocitace/Amiga.jpg" alt="Amiga.jpg" /> <p> A také odpovídající, jak se ukázalo, když k němu dorazila polomrtvá Amiga zabalená ve starých zaprášených montérkách. Někdo jiný by možná udělal takovému počítači důstojný pohřeb v popelnici a objednal si jiný. Sníža se ale místo toho ze sběratele starých počítačů stal jejich restaurátorem a zachráncem. Amiga za sebou měla opravdu krušný život a předtím, než mohl Jirka vůbec snít o jejím normálním fungování, bylo potřeba odstranit jeho následky. Než skončila na mnoho let v prostředí zaprášené půdy (ideální pro zničení staré výpočetní techniky), vyvrtal do ní bývalý majitel díry pro různé přepínače a dobastlil nekompatibilní zdroj a regulátor napětí. Aby se dopadů téhle nepovedené operace dalo zbavit, musel se Jirka naučit letovat na mnohem vyšší úrovni, než byl zvyklý dosud. Navíc si přál, aby měla jeho Amiga sku​tečně původní vzhled, takže bylo potřeba vymodelovat a vytvořit části, které byly předchozím používáním zničené. Tohle úsilí a ochota učit se se ale nakonec jednoznačně vyplatila, když po dlouhé anabázi přivedl k životu krásnou, funkční Amigu, obohacenou o schopnost přehrávat původní software z USB klíčenky, namísto staré disketové mechaniky.</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Retropocitace/Amiga2.jpg" alt="Amiga2.jpg" /> <br> </p><h2> Problém jako záminka pr​​​o kreativitu </h2><p> Zcela do světa oživování starých počítačů Jirka spadl, když si po svém úspěchu s Amigou objednal Commodore C64, počítač, na kterém se poprvé učil pracovat s informační technikou, ale nikdy ho sám nevlastnil. Celý kolotoč shánění dílů, učení se specifik C64 (a těch je hodně), pájení, zkoušení atd. začal na novo. A opět skončil triumfálním nastartováním původně zcela vyřízeného Commodoru. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Retropocitace/C64.jpg" alt="C64.jpg" /> <br> </p><p> Troufnu si říct, že by Jirku bavilo jeho sběratelství mnohem méně, kdyby o záchranu každého jeho kousku nemusel tolik bojovat. Ať už jde o 8bitové počítače, tuning aut nebo vývoj mobilních aplikací, jasně mi z našeho rozhovoru vyplynulo, že pro Jirku nejsou zádrhely frustracemi, ale spíše výstřely ze startovací pistole. Jeho nadšení pro vytváření nové a obnovování zašlé krásy ve fyzickém nebo digitálním světě je až nakažlivé. A do budoucna určitě pomůže dalším zašlým počítačům, dosud tiše skuhrajícím v nějakém zapadlém koutě. I když už dlouho nepatří ke špičce, umožňují nám tyto přístroje nahlédnout do minulých budoucností, chvil, kdy revolucí v informační technologii mohla být paměť o velikosti 128 kilobytů. Naštěstí existují nadšenci jako je Jirka, kteří se starají o to, aby tihle svědkové minulosti neumlkli. </p><p> <i>Lukáš Horák​</i>​</p>hobby;#
GDPR checklist aneb co všechno je třeba pohlídathttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/GDPR.aspxGDPR checklist aneb co všechno je třeba pohlídat<p>​​GDPR (General Data Protection Regulation) je novodobý strašák všech společností, které zpracovávají osobní data – ať už svých zaměstnanců, nebo klientů. Ze všech stran slyší: „Musíte reorganizovat svou firmu“; „čeká vás revoluční transformace“; „hrozí vám astronomická pokuta“; „musíte zavést do firemních struktur novou pozici zvanou Data Protection Officer“; a hlavně: „včera bylo už pozdě.“</p><p>Ovšem co na to ti, kteří by se nastávající apokalypsy měli bát? Vlastně to moc neřeší. Nevědí. Čekají, až někdo dostane první pokutu. Nejradši by koupili kouzelnou krabičku, kterou jenom někam zapojí, a s GDPR se tak mávnutím kouzelného proutku vypořádají. A popravdě – není se co divit. Většina informací, kterých se jim dostává, jsou vlastně dost abstraktní, obecné a odtržené od každodenního dění ve firmě. </p><p>Co tedy GDPR prakticky znamená? Připravili jsme pro vás checklist, díky kterému byste si měli ujasnit, co vlastně GDPR v praxi představuje. Prostě takový manuál pro případ, že by se vás šéf náhodou zeptal: „Prosím tě, nevíš, co všechno kvůli tomu džídípíár musíme pohlídat?“</p><p>Níže tedy najdete sedm tematických oblastí, kterých se GDPR dotýká. V každé je potom uvedeno, co všechno by firma měla být schopna udělat, aby fungovala v souladu s nařízením GDPR.</p><h3 class="gdpr-title">1. Osobní údaje</h3><ul class="gdpr"><li>vypracovat seznam zpracovávaných osobních údajů <span>(např. jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, číslo účtu…)</span></li><li>identifikovat, zda zpracováváme osobní údaje <ul><li>kategorie zvláštní <span>(vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu; politických postojích; členství v odborových organizacích; náboženství a filozofickém přesvědčení; odsouzení za trestný čin; zdravotním stavu; sexuálním životě; genetický údaj a některé biometrické údaje)</span></li><li>dětí</li></ul></li></ul><h3 class="gdpr-title">2. Role firmy</h3><ul class="gdpr"><li>identifikovat, zda jsme v roli <ul><li>správce <span>(určuje účel a způsob zpracování osobních údajů); správcem jste, pokud vy určujete ,jaká data pro jaký účel se budou pro potřeby vaší firmy zpracovávat, například – pro potřeby poskytnutí služby životní pojištění definujete nutnost získat od fyzické osoby jméno, kontaktní údaje, informace o zdravotním stavu, informace o sportovních aktivitách, atd.; takto získané osobní údaje můžete zpracovávat sami, nebo vám službu zpracování může poskytnout externí zpracovatel</span></li><li>zpracovatele <span>(zpracovává osobní údaje jménem správce); zpracovatelem jste, například pokud poskytujete služby mzdové agendy pro jinou firmu, tj. zpracováváte osobní data zaměstnanců na základě pověření správce, tedy vykonáváte činnost přesně dle jeho příkazů</span></li><li>příjemce <span>(přijímá osobní údaje od správce); příjemcem je například daňový úřad, kterému správce, nebo zpracovatel z pověření správce, poskytuje osobní údaje zaměstnanců</span></li></ul></li></ul><p class="gdpr-comment">Pozn.: jako firma můžete mít více rolí, například být Správcem (zpracováváte osobní údaje vlastních zaměstnanců) a zároveň Zpracovatelem (např. poskytujete služby mzdové agendy, tedy zpracováváte osobní údaje zaměstnanců svých klientů)</p><h3 class="gdpr-title">3. Účely</h3><ul class="gdpr"><li>vypracovat seznam účelů, pro která jsou osobní údaje sbírána <span>(např. mzdová agenda, marketingové účely)</span> <ul><li>sepsat, jaké se pro daný účel sbírají osobní údaje <span>(např. evidenční list zaměstnance – jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu)</span></li></ul></li><li>definovat, zda jsou osobní údaje zpracovávány na základě <ul><li>souhlasu fyzické osoby</li><li>plnění smlouvy <span>(např. spotřebitel si objedná zboží v on-line obchodě, prodávající musí pro účely doručení zpracovat jeho jméno, příjmení, adresu, případně jiný kontaktní údaj)</span></li><li>právní povinnosti <span>(např. účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění)</span></li><li>oprávněného zájmu správce <span>(např. předání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely)</span></li></ul></li></ul><h3 class="gdpr-title">4. Zpracování osobních údajů</h3><ul class="gdpr"><li>zjistit, kde všude se osobní údaje zpracovávají <ul><li>fyzické dokumenty <span>(vypracovat seznam dokumentů, např. pracovní smlouva, mzdový list…)</span></li><li>systémy <span>(vypracovat seznam systémů, např. CRM, mzdový systém, Active Directory…)</span></li></ul></li><li>kdo, která oddělení, s osobními údaji pracují a jaké účely zpracovávají (např. HR oddělení zpracovává osobní údaje za účelem zpracování evidenčních listů zaměstnanců)</li><li>jakým způsobem jsou osobní údaje <ul><li>získávány <span>(popsat proces získání osobních údajů, kde jsou získávány, jakým způsobem, např. osobní údaje pro evidenční list získává HR oddělení první den nástupu zaměstnance a to vyplněním evidenčního listu, tj. fyzického dokumentu)</span></li><li>aktualizovány <span>(popsat proces aktualizace, na základě čeho jsou aktualizovány, kdo a kdy aktualizaci provádí, kde je zaznamenán výsledek aktualizace, např. aktualizace kontaktní adresy klienta probíhá na základě vstupní informace od klienta – webový formulář, adresu aktualizuje oddělení back-office ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne přijetí požadavku, výsledek je zaznamenám do interního systému XY)</span></li><li>likvidovány <span>(popsat proces, viz výše, zároveň doplnit informaci,​kdy jsou likvidovány ve vazbě na jednotlivý účel, např. osobní údaje pro účely evidenčních listů likvidujeme po uplynutí 3 let ode dne ukončení pracovního poměru zaměstnance)</span></li></ul></li><li>zjistit, zda využíváme osobní údaje pro profilování <span>(např. analyzujeme či předpovídáme osobní preference, chování, ekonomickou situaci)</span></li></ul><h3 class="gdpr-title">5. Poskytování osobních údajů třetím stranám</h3><ul class="gdpr"><li>zjistit, kterým zemím jsou získané osobní údaje poskytovány <ul><li>pouze v rámci EU</li><li>mimo EU</li></ul></li><li>zjistit, kterým třetím stranám jsou získané osobní údaje poskytovány <span>(např. firma, která nám zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců, dceřiné společnosti)</span></li></ul><h3 class="gdpr-title">6. Ochrana osobních údajů</h3><ul class="gdpr"><li>jakým způsobem jsou osobní údaje chráněny <ul><li>fyzické dokumenty <span>(např. jsou uloženy v uzamčené skříni, ke které má přístup pouze vedoucí mzdové účtárny)</span></li><li>data v systémech <span>(např. jsou na serveru, ke kterému má přístup pouze administrátor, jsou šifrována)</span></li></ul></li></ul><h3 class="gdpr-title">7. Práva fyzických osob / nové povinnosti</h3><ul class="gdpr"><li>umíme na požádání zajistit přístup ke zpracovávaným osobním údajům <span>(kdo, co, kde, jak dlouho a proč zpracovává)</span></li><li>umíme zajistit na požádání opravu osobních údajů</li><li>umíme zajistit vymazání osobních údajů <ul><li>z důvodu, že již nejsou potřebné</li><li>na žádost fyzické osoby o odvolání souhlasu</li></ul></li><li>umíme informovat zpracovatele, že mají zpracovávané osobní údaje vymazat</li><li>umíme omezit použití osobních údajů (fyzicky, v datech) <span>(tj. že je v čase omezení nebudeme používat například pro nabídku služeb)</span></li><li>umíme na požádání zajistit přenos osobních údajů třetí straně</li><li>víme, jak postupovat v případě narušení bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů <span>(kdo, co, jak udělá, koho informuje a kdy)</span></li></ul><p> </p> odborné;#
Michael Čakrt obnovuje krásy minulostihttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/sudety.aspxMichael Čakrt obnovuje krásy minulosti<p>​Rozhlédněte se kolem sebe a zaměřte se na malé, otravné nedokonalosti. Každý z nás má v domě nebo v bytě věci či zákoutí, které potřebují opravit, ale my opravu neustále odkládáme. Když se pak konečně rozhodneme pustit do díla, udělá nám pohled i na malé zlepšení našeho okolí velkou radost. Samozřejmě existují lidé, jejichž práh trpělivosti s nedostatky kolem nich je mnohem nižší. A jejich cílem nemusí být pouze oprava opadávající omítky na vlastním domě, ale celkové zkrášlení prostředí, v němž se pohybují jak oni, tak jejich přátelé a sousedi. Skupina právě takových bojovníků proti nemilosrdným zubům času se snaží navrátit původní vzhled Krkonošskému podhůří. O jejich projektech i dlouhodobých cílech mi vyprávěl QA Competence leader z Cleverlance, Michael Čakrt.</p><h2>Nezapomenout</h2><p>Netřeba asi nikomu připomínat, že sudetská minulost se pojí s nejtemnějšími kapitolami naší historie. Otázky týkající se pohraničí koneckonců ještě stále vstupují do veřejného života ve chvílích, kdy se rozdmýchávájí debaty o vině či vracení majetku. Pod vším tímto balastem se dá snadno zapomenout na to, že předválečné Sudety byly místem s vlastní specifickou kulturou, v níž se mísily německé a české vlivy. Kromě nákladných staveb, které často navrhovali němečtí architekti, měla svůj typický vzhled i obyčejná sudetská stavení. Jednalo se mnohdy např. o tzv. hrázděné domy, za jejichž poznávací znak můžeme považovat neomítnutou nosnou kostru z trámů, mezi níž se nacházejí omítnuté pálené cihly. Nutno podotknout, že hrázděné domy nejsou v oblasti, kde se Michael pohybuje, typické a spíše patří do oblasti od Lužických hor po cca. oblast Českého Lesa, ale právě jako výrazný prvek sudetské architektury je dobré je zde zmínit. Poválečné události udělaly ze Sudet jakési kulturní vakuum, když se do vyprázdněných oblastí stěhovali lidé ze všech ostatních částí země. Důkazem absence původních kořenů v Sudetech může být například fakt, že na rozdíl od všech ostatních oblastí zde nenajdete žádný výraznější dialekt. Svědky dávné minulosti představují obrazové historické kroniky, v nichž je možno nahlédnout do světa, jenž začal okamžitě po válce mizet. Sdružení<a href="http://bolkov.kybernaut.cz/" target="_blank"> Přátelé Bolkova </a>právě na základě podobných historických dokumentů opravuje zašlé památky i obyčejná stavení, která se nacházejí na pokraji kompletního zhroucení. </p><h4 style="text-align:center;"> <img alt="sudetska vesnice.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/sudety/sudetska%20vesnice.jpg" /> Takhle vypadal původní sudetský venkov</h4><p>Cílem jejich snažení je obnova dezolátních objektů tak, aby se zachoval (či znova objevil) původní kulturní ráz oblasti. Dlouhodobý nedostatek jakékoli péče se na mnoha starých objektech podepsal do té míry, že je často těžké si představit návrat jejich autentického vzhledu. Například mnohé sakrální stavby se nacházejí ve zcela hrozném stavu. Ze starého hřbitova se tak postupně stala provizorní skládka, obrostlá náletovými dřevinami. Přátelé Bolkova přistupují k takovým projektům jako k výzvě. Poprat se musí s desítkami let, kdy byly objekty ponechány svému osudu. To obnáší sehnat experty, sehnat odpovídající materiál a hlavně mít vůli dotáhnout věci do konce. </p><h4 style="text-align:center;"> <img alt="hrbitov pred.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/sudety/hrbitov%20pred.jpg" /> Hřbitov byl napůl skládka, napůl sklad dřeva, napůl změť rozbitých pomníků...  </h4><p>Rozhodně to není procházka růžovou zahradou, po zařízení všech povolení a také financí přijde samotná společná práce, nebojím se říct dřina: obnáší to v průměru 10 hodin manuální práce denně, zarostlé pozemky je třeba vyklučit, pokácet a odstranit vzrostlé stromy, které za ta desetiletí vyrostly na dvorech, uvnitř domů či na hrobech. Následnou údržbu nemusí obstarávat zahradník, pozemky se udržují tradičním způsobem - vypásáním ovcemi a kozami (jenže i o ty se někdo musí starat). U úpravy venkovních ploch to ovšem nekončí a tak se hodí odborné řemeslné znalosti nebo alespoň ochota se je naučit alespoň z části a pomáhat, seč síly stačí: jako zedník, malíř, tesař, truhlář, kameník, pokrývač, klempíř, zámečník... </p><h4 style="text-align:center;"> <img alt="hrbitov po.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/sudety/hrbitov%20po.jpg" /> Přátelé Bolkova navrátili starému sudetskému hřbitovu důstojnost. </h4><h2> Opravovat domy a spojovat lidi</h2><p>Michael se mi svěřil, že jeho dlouhodobým cílem je opravit budovy evangelického kostela (první svého rázu v Krkonoších) a pivovaru. Tedy páteřní místa úzce spojená se zaniklou komunitou i kulturou. Michaelovi a jeho spolupracovníkům nejde totiž pouze o obnovení minulosti, chtějí svojí snahou zajistit i lepší budoucnost tohoto kraje. Michael se v okolí Rudníka - Bolkova pohyboval už od mala a vytvořil si k těmto končinám na periferii oblíbených krkonošských destinací hluboký vztah. Rád by tedy podpořil růst této oblasti i z hlediska ekonomického a kulturního. Tyto záměry mají odezvu u některých místních, velkého množství chalupářů, ale také u původních obyvatel. Podpora z Německa a i místního obecního úřadu se ukázala jako překvapivě velká a pomohla nastartovat některé z projektů Přátel Bolkova. </p><h4 style="text-align:center;"> <img alt="pivovar.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/sudety/pivovar.jpg" /> Zámecký pivovar v Rudníku kdysi a nyní - smutné svědectví doby</h4><p>Vyrovnat se s minulostí lze různými způsoby, ale její popření nepatří k těm nejlepším. Pokud chceme žít v prostředí, které je nejenom hezké na pohled, ale také odráží svůj historický vývoj, musíme pro to udělat víc, než nechat věci ležet ladem. Michael a ostatní Přátelé Bolkova patří mezi ty z nás, kteří to nejenom chápou, ale i aktivně pomáhají slepovat z architektonických střípků mozaiku zašlé krásy minulosti.</p><h4 style="text-align:center;"> <img alt="zvonice.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/sudety/zvonice.jpg" /> Obnova zvonice proběhla přesně podle původních plánů</h4><h4> <em>Lukáš Horák</em><br> </h4>hobby;#
Zázračný dětský den v Mirákulu http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/mirakulum.aspxZázračný dětský den v Mirákulu <p>​Děti i dospělí v dnešní době tráví obrovské množství času sledováním světa za nejrůznějšími obrazovkami. Můžeme být nalepení k laptopu, tabletu nebo mobilu, ale vždy nám tím uniká část z dění přímo kolem nás. Proto jsme se v Cleverlance rozhodli, že jako pozdní oslavu Dne dětí připravíme program, který všem zúčastněným ukáže, kolik radosti spolu můžeme prožívat bez digitálních berliček. Sešly se nás skoro dvě stovky, od dospělých po ty úplně nejmenší a za krásného počasí jsme se v sobotu 10. června vrhli do společných dobrodružství v zábavním parku Mirákulum. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/mirakulum/DSCF4277.JPG" alt="DSCF4277.JPG" /> <br> </p><h2> Nebát se trochu s​​​e bát </h2><p> Každé malé dítě ví to, co leckterý dospělák už dávno zapomněl - největší legrace má v sobě vždycky nádech příjemného mrazení v zádech. Lidé, kteří stojí za koncepcí Mirákula to naštěstí stále mají na paměti a tak jsme se mohli společně ztratit v bludišti nad i pod zemí, kde jsme hledali cestu tmavými uličkami za svitu baterky. Nechyběla ani notná dávka adrenalinu, pro ty, kteří zaskočili do lanového centra. Měli možnost se tak na celý park dívat pěkně seshora a zároveň si na vlastní kůži vyzkoušet kousky, nad kterými by neohrnul nos ani Tarzan. Celému parku pak vévodí velká dřevěná stavba hradu, který by se nemuseli stydět bránit žádní středověcí rytíři (ti by navíc určitě ocenili velké množství skluzavek). Ani nás nepřekvapilo, kolik rodičů se pustilo do veselého řádění spolu se svými ratolestmi. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/mirakulum/DSCF4265.JPG" alt="DSCF4265.JPG" /> <br> </p><h2> V přírodě i o př​​í​​​​rodě </h2><p> Zábavní park se nachází v zalesněné oblasti, která prostupuje jednotlivými částmi a dotváří příjemnou atmosféru. To byl velmi důležitý důvod našeho výběru místa pro uspořádání akce. Nechtěli jsme lidi jenom odehnat od počítačů, ale také jim umožnit pobyt v místě, kde se lidská imaginace setkává s původní přírodou. V Mirákulu jsme tak nenavštívili pouze zábavné atrakce, ale mohli jsme si projít i naučnou lesní stezku, kde se velcí i malí dozvěděli spoustu informací o ochraně našeho přírodního bohatství a hlavně si na vše mohli sáhnout, porovnat, vyzkoušet téměř všemi smysly. Velmi zblízka se mohou návštěvníci seznámit i s našimi srstnatými či opeřenými kamarády, ať už v mini zoo nebo volných výbězích pro divoká zvířata. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/mirakulum/DSCF4361.JPG" alt="DSCF4361.JPG" /> <br> </p><h2> Náš ​​den </h2><p> Přestože se v parku dá strávit opravdu hodně nabitý den, nechtěli jsme všechny jenom tak vypustit do “divočiny”. Naše úžasné kolegyně, Míša Krejčová, Zuzka Kulíšková, Vanda Petržilková a Peťa Bednaříková věnovaly nesmírné úsilí tomu, aby vše klapalo tak jak má (jakou magií zařídily to ideální počasí jsem se zatím nedozvěděl). Kromě možnosti se rozprchnout po celém parku byly pro děti připraveny i nejrůznější soutěže, z nichž si vítězové nakonec odnesli i nadílku cen. Hlavně se ale organizátorky postaraly o to, aby všichni, kdo přišli oslavit den dětí s Cleverlance, měli v zábavném oceánu celého parku záchytný bod, s možností si v klidu odložit věci a vracet se načerpat energii. I v podobě cateringu, který byl přímo zaměřený na děti. Ty nejsou známy zrovna tím, že by většinou patřily k nejodvážnějším strávníkům, ale výběr z typicky oblíbených jídel, jako jsou hranolky, řízky čí párky v rohlíku, přece jenom potěšil všechny. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/mirakulum/IMG_1976.JPG" alt="IMG_1976.JPG" /> <br> </p><p> Virtuální světy za obrazovkami zdánlivě nabízejí nekonečné možnosti. Pro jejich otevření bude ale vždy potřeba velká dávka kreativity a fantazie. Obojího mají děti na rozdávání a my jsme rádi, že jsme tolika lidem naráz poskytli možnost si společně vyrazit do hravého prostředí, kde se mohli pořádně vyblbnout. Náš úkol, udělat radost dětem i jejich rodičům, se nám za prosluněné soboty, podle všeho podařil na jedničku. </p><p><em>Lukáš Horák​</em>​</p>hobby;#
Zbrusu nový magazín IT právě vychází!http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/IT.aspxZbrusu nový magazín IT právě vychází!<p>​Chtěli jsme vám toho říct tolik, že nestačily sociální sítě ani blog, ale připravili jsme pro vás s láskou zpracovaný #IT magazín. Malou upoutávku ukážeme zde a odkaz na celý magazín najdete na konci článku. ​</p><p> Jakmile se společnost zabývá spoustou projektů a má velké množství aktivit, není pro každého snadné držet track. I z toho důvodu vznikl magazín IT, aby všichni, které to bude zajímat, měli přehled. Novinky i cesta firmy, inspirativní rozhovory, lifestyle sekce, která trochu vyšvihne váš vzhled a způsob života. </p><h2>O čem dál se v magazínu doč​tete? </h2><p>Bussiness, protože je dobré vědět, co se děje. Jak vznikla a jak se proměnila společnost Cleverance? </p><p></p><p></p><p> <a href="/Blog/Documents/brand.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/brand.jpg" alt="brand.jpg" /></a> <span style="text-align:justify;">Co ji ček</span><span style="text-align:justify;">á v budoucnosti a co znamenají inovace?</span></p><p> <a href="/Blog/Documents/clevernews.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/clevernews.jpg" alt="clevernews.jpg" /></a>Cleverance pracuje na spoustě různých projektů, mimo jiné třeba taky pomohla vzniknout bance. Normálka. </p><p> <a href="/Blog/Documents/creditas[1].pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/creditas.jpg" alt="creditas.jpg" /></a> <br> </p><p>Dá se ostatně říct, že banky jsou pro Cleverlance srdcovka. </p><p></p><h4> <a href="/Blog/Documents/KB.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/KB.jpg" alt="KB.jpg" /></a> </h4><h2> Inspirace, protože všichni se někam posouv​áme</h2><p> Jestliže vás zajímá, jak vypadá cesta úspěšného člověka na vrchol, přečtěte si rozhovor s šéfem Petrem Štrosem. </p><p> <a href="/Blog/Documents/interview.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/interview.jpg" alt="interview.jpg" /></a>„Inspirovat“ se můžete i k nákupu nejlepší klučičí hračky – Mustangu. Protože pocit ze větru ve vlasech za volantem takové lahůdky nic nenahradí…​<br></p><h2> <a href="/Blog/Documents/mustang.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/mustang.jpg" alt="mustang.jpg" /></a>Lifestyle, protože​ člověk vždycky má co zlepšovat<br></h2><p> Pokud se chcete správně obléknout na pracovní schůzku, vybrat si dokonalý oblek, vybavit si domov tech vychytávkami, vybrali jsme to nejlepší a nejdůležitější, co potřebujete vědět. </p><p> Perfektní volba vhodného dress code je zásadní, pokud chcete vypadat profesionálně, sofistikovaně a jako že víte, co s životem děláte. </p><p> <a href="/Blog/Documents/dresscode.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/dresscode.jpg" alt="dresscode.jpg" /></a>…do kanceláře ale nemusíte chodit jen v obleku. Naučíte se správně zacházet s elegantním office oblékáním, které je mnohem pohodlnější než oblek, přesto vypadá stejně dobře.<br></p><p> <a href="/Blog/Documents/officeAttire.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/officeAttire.jpg" alt="officeAttire.jpg" /></a>Vybavit si dům je jako stahovat ty správné aplikace do telefonu. Vybavte se tím, co vám usnadní život a váš domov posune do budoucnosti. </p><p> <a href="/Blog/Documents/futurehome.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/futurehome.jpg" alt="futurehome.jpg" /></a> </p><p></p><p> Sport, vlastní challenge, cesta k cíli i odreagování. To všechno je pro nás běh. Je to skvělá individuální záležito​st, nebo můžete běhat s partou skvělých lidí.​</p><p> <a href="/Blog/Documents/behani.pdf" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IT/behani.jpg" alt="behani.jpg" /></a>My v Cleverlance běháme rádi! </p><p>Chcete si přečíst ještě víc? Čtěte: <a target="_blank" href="https://issuu.com/itmagazin/docs/001%E2%80%8B">https://issuu.com/itmagazin/docs/001​</a><br></p><p><i>Kateřina Borovanská, agentura Freya​</i></p><p></p>odborné;#hobby;#vzdělávání;#projekty;#
Trendy v designu, které nenakreslítehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/trendy-v-designu.aspxTrendy v designu, které nenakreslíte<p>​​​​​​​S rostoucím důrazem na uživatelský design a stále širšími možnostmi v oblasti technologií (podpora SVG, rozšíření CSS funkcionalit apod.) jsme svědky stále inovativnějších a odvážnějších řešení. Do popředí se dostává rozhraní, které je funkční i hravé zároveň. Designéři hledají nové cesty jak zaujmout a inspirace je opravdu hodně. </p><h2>​​Časově úsporná řešení</h2><p> Čas jsou peníze. A v době chytrých telefonů je toto přísloví aktuální víc než kdy dřív. Řešíme stále komplexnější úkoly ve stále kratším čase. Především v mobilním prostředí vyhrávají lineární designy, které uživateli umožní soustředit se jen na jeden konkrétní krok v danou chvíli. I když tím počet obrazovek naroste, rozložení do menších kroků umožní uživateli orientovat se mezi nimi lépe a rychleji. Během jízdy v tramvaji, v autě, nebo dokonce při chůzi nemá uživatel kapacitu zkoumat složité obrazovky. Často ztratí trpělivost a z aplikace jednoduše odejde. </p><p> Nicméně i lineární design musí být použit s rozvahou a v souladu s potřebami uživatele, jinak dojde k přesně opačnému efektu, než bychom si přáli. Ozývá se i kritika, že tento lineární postup uživatele svazuje, protože předem definuje způsob a cestu, jakým bude s aplikací komunikovat. </p><p> <b>Dobré designové řešení pomáhá uživateli ušetřit čas a usnadnit mu interakci s přístrojem ​</b></p><p> <b> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/trendy-v-designu/ux1.jpg" alt="" /> <br></b></p><p> Podobný trend vidíme i v prostředí webových stránek. Jejich obsah se za posledních pár let značně zkrátil a zpřehlednil. Populární jsou „one-page“ weby s jednoduchou navigací. Většina návštěvníků totiž stránku nejdříve „proskenuje“ a teprve potom se vrátí k obsahu, který jej zaujal. Přehlednost a čas trvání jsou dva základní faktory, které rozhodnou, jestli na stránkách zůstanou, nebo je otráveně zavřou. Pokud se jedná o web s náročným obsahem, nebo operacemi, je důležité uživatele informovat o tom, kolik času mu návštěva celkově zabere. Portál Medium.com například uvádí u každého článku čas, který je potřebný k jeho přečtení. A když už uživatel čekat musí, můžeme mu dobu čekání zkrátit něčím příjemným. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/trendy-v-designu/ux2.gif" alt="ux2.gif" style="width:690px;" /> <br> </p><h2>​​Mikro- a mini-interakce</h2><p> Dalším trendem pro tento rok jsou nepochybně různé interaktivní prvky informativního charakteru. Jsou všude kolem nás, i když je mnohdy ani nevnímáme. Jednotlivé interakce v sobě obsahují další, menší interaktivní elementy (mikro-interakce). Jedná se o různé animace a přechody, které slouží jako zpětná vazba na provedenou akci. Často je vidíme v podobě různých "hover" a "scroll" efektů, nebo u "drag-and-pull" navigací. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/trendy-v-designu/ux3.gif" alt="ux3.gif" style="width:690px;" /> <br> </p><p> I když podobná vizuální vodítka (např. zmáčknu tlačítko > ) jsou v podstatě jedním základním principem UX a sama o sobě nejsou žádnou novinkou, jejich využití začíná být cílenější a méně skryté. Dávají uživateli pocit kontroly a orientace v aktuálním dění. Cílem tedy není​ použít co nejvíce animací, ale smysluplně je využít ke zvýšení funkcionality. Pomocí animací a přechodů působí aplikace přirozeněji a vedou uživatele jejím prostředím plynuleji. </p><h2>​​Chatboty – Konverzační rozhraní </h2><p> <img alt="chatbot" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/trendy-v-designu/chatbot.jpg" style="margin:10px 20px 5px 15px;width:125px;float:right;" />Další horkou novinkou jsou chatboty. Jedná se o personalizované konverzační komunikátory, nejčastěji se s nimi pravděpodobně setkáme ve formě uživatelské podpory. Jejich výhodou je, že působí neformálně oproti klasickým formulářům, se kterými se běžně setkáváme. Tato forma komunikace může uspořit čas nejen návštěvníkovi webových stránek, či aplikace, ale i společnosti samotné. S chatboty experimentují velké společnosti jako např. Google (Google Now), nebo Facebook. eBay zase představil takzvaný ShopBot, který uživateli asistuje při hledání žádaného produktu. V Cleverlance připravujeme rozhraní, které našim zákazníkům usnadní komunikaci se svými uživateli. </p><h2>​​Hlasové technologie </h2><p> <img alt="SIRI" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/trendy-v-designu/SIRI.jpg" style="margin:10px 20px 5px 15px;width:125px;float:right;" />V souladu s předešlými trendy nás nepřekvapí, že posun od statických elementů k větší interaktivitě zasáhl i oblast hlasových tech​​nologií. Android (Google Assistance), iOS (Apple Siri) i Windows (Microsoft Cortana) se snaží tyto služby neustále vylepšovat, i když v současné podobě nám jejich pomoc může přijít spíše kostrbatá. Nicméně je jen otázkou času, kdy se tento osobní pomocník stane součástí každodenního života a třeba za nás bude vyřizovat nepříjemné hovory, zatímco my se budeme věnovat svým záležitostem. </p><p> <i>Andrea Tothová</i></p>​ odborné;#
Namibijské dobrodružství Honzy Sládkahttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/namibie.aspxNamibijské dobrodružství Honzy Sládka<p>Moderní technologie neustále zmenšují svět. Jak můžeme chápat ohromnou rozlehlost naší planety, když se můžeme během okamžiku spojit s člověkem na opačné straně zeměkoule? Cestování je samozřejmě tím logickým klíčem, který nám otevírá oči, ovšem ne nutně. Díky létání z jednoho velkého města do dalšího, můžeme snadno nabýt dojmu, že planeta se skládá ze sítě stejných obchodů a fastfoodových restaurací. Proto se vyplatí vyrazit na skutečně odlehlá, zajímavá místa, která se od šedavé monotónnosti velkoměsta liší ve všech ohledech. Své o tom ví competence leader v Cleverlance Jan Sládek, který má takových zákoutí procestováno několik desítek a naposledy se rozhodl vydat k jihozápadnímu cípu Afriky, do Namibie.<br></p><h2> Vždy připraven (a nejlíp dlo​uho dopředu) </h2><p> Cesta do Namibie slibuje dobrodružství a výpravu do neznáma. Ještě předtím ale cestovatele čeká vcelku neromantické papírování. Bez víza se do téhle africké země totiž nedostanete. Nejbližší ambasádu Namibie najdeme až v Berlíně a získání víza je podmíněno dodáním velkého množství nejrůznější dokumentace. A to včetně kompletního itineráře, spolu s důkazy o rezervaci kempů, hotelů a tak dále. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/namibie/mapy.jpg" alt="mapy.jpg" /> <br> </p><p>Odpadá tedy možnost pouze zakoupit letenku a až na místě se spontánně rozhodnout kam bude nejlepší se vydat. Honza ovšem něco podobného ani nedoporučuje. Namibie se rozléhá na ploše desetkrát větší než je Česká republika a bez pořádného plánu se nedá dobře stihnout vidět alespoň zlomek všeho krásného, co nabízí. Cestování představuje často závod s časem a i kdyby nechtěli namibijští úředníci dopředu znát všechny destinace, kam se chystáte, připravilo by vás zbytečné bloudění či rozhodování o spoustu zážitků. </p><h2> Večeře​​ s šakaly </h2><p> Český cestovatel se v Namibii musí vypořádat hned s několika nepříjemnostmi, na které u nás nejsme zvyklí. Bez pořádného terénního auta na místní silnice nemá moc smysl vyjíždět, protože mimo velká města se jedná o štěrkové cesty, občas uhlazené pluhem. Navíc se jezdí vlevo. Ne, že by příliš hrozila srážka s jinými řidiči. Těch najdete tak málo, že se stalo zvykem se navzájem na n​amibijských silnicích zdravit. Kam vás tedy místní prašné cesty dovedou? </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/namibie/sasci.jpg" alt="sasci.jpg" /> <br> </p><p> Namibie se po většinu roku vyznačuje nedostatkem vláhy a vyprahlostí. Během dne dosáhne teplota klidně 40 stupňů, až má člověk potřebu se zchladit v nejbližší horkovzdušné troubě. Honza sem zamířil v dubnu, chvilku po skončení období dešťů, kdy se z mnoha míst dosud ještě nevytratila zeleň a občasná sprška poskytovala vláhu. V Namibii to ale jednoznačně žije. Svou návštěvou vás mohou poctít téměř všechna zvířata, která jsou s Afrikou spojována. Od jedovatých hadů, přes nosorožce až po slony nebo žirafy. Honza zažil jedno takové setkání hned první noc v kempu, když se jejich cestovatelská skupina rozhodla připravit si večeři. K jeho velkému překvapení se mu za zády objevil šakal, kterého nesmírně zaujalo české kulinářské umění. Naštěstí jsou místní zvířata veskrze plachá a snaží se držet odstup. Samozřejmě, ​situace mohla být horší, kdyby na české maso dostal chuť například lev. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/namibie/sakal.jpg" alt="sakal.jpg" /> <br> </p><h2> Uvařit se na poušti, ​​​​nastydnout se na pláži </h2><p> Pouště patří k namibijským (a světovým) přírodním klenotům. Jedná se o jedny z nejstarších pouští světa, s načervenalým pískem, který vytváří dechberoucí panoramata. Mimo jiné zde například můžeme najít největší písečnou dunu na světě. Místní nabízejí turistům i možnost se po těchto písečných velikánech projet - sami si to ale nezkusíte. Bez zkušeností a dunám uzpůsobeného auta byste brzo skončili zabořeni a nuceni obdivovat nádheru červené pouště při snaze vyprostit kola z písečné pasti. Podle Honzy se taková projížďka po poušti blíží jízdě na horské dráze, s typickou kombinací stoupání a prudkých sešupů. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/namibie/tuleni.jpg" alt="tuleni.jpg" /> <br> </p><p> Přesto, že se jedná o zemi s pouštním klimatem a s pobřežím, na koupání vás myšlenky přejdou, když se na místní pláže vydáte. Studený proud, který pobřeží Namibie ovlivňuje, způsobuje v pruhu kolem moře znatelné ochlazení. Najednou se tedy z ubíjejícího horka dostanete do chladného vzduchu a místo plavek raději sáhnete po mikině. Studenější pobřeží ale vyhovuje obrovské kolonii tuleňů, kterou Honza se svými přáteli navštívil. Desítky tisíc těchto zvířat se zde rozvalují na pobřeží. Vidět něco takového je ohromný zážitek, ale podle Honzových slov by se jednalo o něco lepší zkušenost, kdyby člověk nemusel zároveň tuleně i cítit. </p><h2> Poznat jiné kultury (německou nap​​říklad) </h2><p> Namibie má za sebou, jako skoro každá africká země, historii kolonizace evropskými národy. Oproti mnoha jiným zemím, se ale zde uchytili němečtí kolonisté. Německá kultura v Namibii zanechala jasně viditelné stopy, včetně poměrně velkého množství obyvatel německého původu, kteří zde staví domy inspirované jak evropskou, tak africkou kulturou. Turismus z Německa je zde také velmi běžný (Němci pro vycestování sem nepotřebují vízum). </p><p> Honza se ale setkal i s ještě původnější namibijskou kulturou, když jeho skupina navštívila vesnici kmene Himbů. Tito lidé žijí zcela tradičním způsobem, na hony vzdáleném naší vlastní každodennosti. Hygiena se zde řeší bez pomoci vody. Himbové se čistí směsí kravího tuku a hlíny, načež se dále parfémují vypálenými listy místního vonného stromu. Lidé z tohoto kmene nejsou odříznutí od civilizace geograficky, ale jejich snaha zachovat si vlastní specifický způsob života je tak trochu přivádí do dobrovolné izolace od vnějších vlivů. Jeden z členů kmene, s nímž se Honza bavil, odešel na několik let studovat do hlavního města, ale moderní shon ho donutil se vrátit zpět a žít tradičně. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/namibie/vesnice.jpg" alt="vesnice.jpg" /> <br> </p><p> Honzova cesta trvala dva týdny a skončila v namibijských lázních s horkými prameny, kde se jeho skupina opět dostala do zázemí typického pro cestování po Evropě. Teď si ale v sobě naši cestovatelé nosí zážitky z rozlehlé, načervenalé pouště, savany plné krásných exotických zvířat i setkání s lidmi žijícími úplně jiný způsob života. Právě taková setkání nám opravdu pomohou pochopit, že i když máme možnost se díky internetu spojit s mnoha místy na celém světě, zůstává nám nesčetná řada zkušeností skryta. Jediný způsob, jak se k nim dostat, je připravit se na cestu a vyrazit. </p> <em>Lukáš Horák</em>hobby;#
Jak jsme pomáhali leštit pleš Bruce Willisehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/DigiTV.aspxJak jsme pomáhali leštit pleš Bruce Willise<p>Paní Jirešová z Nové vsi se před několika lety rozhodla jít s dobou a pořídila si satelitní televizi. Doba má ale tu nepříjemnou vlastnost, že kráčí neustále kupředu. Žijeme ve světě, kde HD už se pomalu ale jistě stává standardem a rozlišení, při kterém nepoznáte, jestli sledujete nejnovější Smrtonosnou past, Kojaka nebo záběr na čerstvou snůšku vajec, dnes už nestačí. Když se DIGI CZ rozhodla převést zařízení naší paní Jirešové a desítek tisíc dalších zákazníků na nejnovější technologii, poskytující mimo jiné kvalitnější obraz, my z Cleverlance jsme byli u toho. Podívejme se na to, jak a kde jsme v téhle masivní akci byli nápomocní.</p><h2>​​​Jak to začalo</h2><div>DIGI TV vznikla v roce 2006 v Rumunsku a začala nabízet služby satelitní televize v oblasti střední a východní Evropy, včetně České republiky. Postupně zde získali slušnou zákaznickou základnu. Jejich cíl byl jasný - neztrácet stávající a získávat nové zákazníky. Pro vzrůstající oblibu HD televize bylo potřeba převést vysílání na nový satelit, nabízející lepší podívanou. V cestě stála pouze „maličkost": nutnost kompletně vyměnit přijímací zařízení ve více než stovce tisíc domácností.</div><div>V té době měla Cleverlance za sebou již několik úspěšných implementací produktu People@Work, největší z nich ve Slovak Telekom. People@Work umožňuje efektivní plánování, kontrolu a řízení velkého množství techniků v terénu. Tedy něco, po čem se začalo DIGI CZ rychle shánět, když si uvědomili, že na ukočírování tak gigantické akce nebude stačit pouze tužka a papír nebo tabulka v Excelu. Poté, co se dozvěděli o našem systému, netrvalo dlouho a domluvili jsme se na spolupráci.</div><h2>Co People​​@Work umí</h2><div>DIGI CZ potřebovalo provést výměnu co nejrychleji. Nejenom proto, že se rozhodli zkvalitnit svoji nabídku a nechtěli nechat zákazníky čekat na lepší obraz, ale také aby nemuseli dále platit za využívání starého „rumunského" satelitu. Tým techniků a dispečerů měl před sebou takřka nadlidský úkol a času se jim nedostávalo. V takových náročných situacích je zaprvé potřeba zachovat chladnou hlavu a zadruhé mít absolutní přehled. Minimálně tu druhou část dokáže People@Work jednoznačně zajistit.</div><div><br></div><div><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/DigiTV/sjednani.png" alt="sjednani smlouvy.png" />​Pokrýt celou republiku není snadné. DIGI má zákazníky rozesety takřka náhodně, ve velkých městech i na horských samotách. Někteří jsou doma jen o víkendu, jiní jen v úterý večer. Některým se nedá dovolat, nebo u sebe nemají diář a chtějí být kontaktováni třeba až za dva dny. Kromě výměn stávajícího zařízení je samozřejmě nutné řešit i poruchy, které je třeba odstraňovat přednostně, a přitom se nedají předvídat. A trasy techniků by měly být co nejkratší, aby zvládli obsloužit co nejvíce klientů za den.</p></div><div>Tým techniků by se v tomto chaosu mohl dostat do problémů, kdyby nebylo jasné, kam nejdříve zajet a jakým problémům je potřeba věnovat maximální pozornost. To vše People@​Work zvládá. Navíc ulehčuje i samotnou práci v terénu, díky mobilní aplikaci nabízející spoustu užitečných funkcí, od distribuce denních plánů, přímého volání klientům, skenování čárových kódů až po sběr dat o provedených pracovních úkonech. Můžeme říct, že People@Work přináší pracovníkům veškeré potřebné informace, a to právě tehdy, když je potřebují.</div><div> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/DigiTV/digi-filtrAktivit.png" alt="digi-filtrAktivit.png" /> <br> </div><h2>Jak to dopadlo</h2><div>Během 1 roku dokázal tým přibližně 70 techniků zcela nahradit síť původních zařízení za nové, nasměrované na satelit s kvalitnějším obrazem. Během celé akce byl navíc kladen důraz na to, aby výměna probíhala hladce i z pohledu zákazníka. Všichni známe situaci, kdy nám opravář oznámí, že se dostaví někdy mezi devátou a jedenáctou ráno a u dveří ho vítáme těsně před západem slunce. Nic takového zde nepřipadalo v úvahu. Jak pracovníci, tak zákazníci věděli předem přesný čas výměny, který byl následně dodržen. Otravné papírování pak odpadlo díky digitalizaci podpisu smlouvy.</div><div>Paní Jirešová má nyní možnost si prohlížet Brucovu lesknoucí se hlavu v celé její kráse a vysokém rozlišení. Jejímu diváckému požitku předcházelo hodně dřiny velkého množství lidí, kteří potřebovali svoje společné úsilí efektivně koordinovat. Nástroj People@Work k tomu velkým dílem přispěl, takže každá úspěšná výměna nám v Cleverlance udělala obrovskou radost. Naštěstí pro všechny zúčastněné se těch malých radostí sešlo více než sto tisíc.​</div><div> <br> </div><div> <i>Martin Kuna, Lukáš Horák</i></div>projekty;#
Ženy hýbou testováním softwaruhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/zeny_v_IT_2.aspxŽeny hýbou testováním softwaru<p>​​Přestože jsme všichni jedineční, se svými unikátními schopnostmi a zájmy, tak nám občas nevyhnutelně na mysli vytanou zobecňující fráze typu “Muži jsou… a ženy zase naopak..”. Ačkoliv takové vypichování stereotypů nemám v lásce, je pravda, že například přístup k testování softwaru se u žen a mužů liší. Ženský smysl pro detail je zde k nezaplacení. Cleverlance není výjimkou, talentovaných hledaček chyb máme u nás velké množství. Já jsem měl to štěstí si popovídat s jednou z nich, Monikou, která mi osvětlila její roli v procesu vývoje i její nejoblíbenější pracovní momenty. Navíc jsem si neodpustil historické okénko, které se podívá na další významné ženy, jež se zasloužily o posunutí informačních technologií vpřed. </p><h2> Práce, která pomáhá a ote​​vírá možnosti </h2><p> Testing je nesmírně důležitá součást vývoje jakéhokoliv softwaru. Sebelepší developer může občas škobrtnout nebo něco přehlédnout a navíc se občas zdá, že si programy dělají co chtějí (většinou mají touhu zlobit). Tester či testerka tedy poskytují extra pár očí a analytickou mysl, schopnou podchytit momenty softwarové neplechy. Kromě toho je nutné si uvědomit, že cílový produkt má sloužit uživatelům, kteří nemohou otevřít programovací jazyk a upravit si jej dle libosti. Dobrý testing tedy zaručí nejen to, že software bude dělat všechno co má, ale také, že to bude dělat srozumitelně pro člověka neznalého vývoje v IT. </p><p> Monika se k testování dostala téměř náhodou, když si při střední škole našla brigádu, z níž se vyklubala pozice testerky. Protože ji práce bavila, pokračovala v ní i po ukončení střední školy a nakonec si našla cestu do týmu Cleverlance. U nás spolupracovala na velkém množstvím projektů, například pro firmy Centropol či O2. Největší radost Monice zaručeně udělá “úlovek” velké chyby, která by mohla při přehlédnutí způsobit značné problémy. Testing samozřejmě neprobíhá formou náhodného rybaření v digitálních vodách, ale je potřeba ho mít správně zorganizovaný a připravený. K tomu slouží testovací scénáře, jež si Monika připravuje a díky nimž by neměl její pozornosti uniknout žádný potencionální zádrhel. Testování se skládá z velkého množství různých činností. Moniku například bavilo, když mohla připravovat tzv. automatické testy, které se nacházejí na pomezí mezi testováním a programováním. Monika totiž v budoucnu nechce pouze pročesávat nedokonalosti v softwaru někoho jiného, ale ráda by se stala vývojářkou. Proto během své práce nastoupila na VŠE a připravuje se na developerskou dráhu. Díky testování má jedinečnou možnost být už teď přímo u produkce nejrůznějších programů a pozorovat kreativní řešení, která jsou občas potřeba pro vyřešení nečekaných problémů. Monika je tedy přímým důkazem faktu, že testování může sloužit jako brána i do jiných oblastí IT. V mnohém představuje ideální odrazový můstek, protože hlavním předpokladem dobrého testera je především pohotová a všímavá mysl, nikoliv rozsáhlé znalosti technologií. </p><h2> Hravě na m​ěsíc. </h2><p> Monika se mi svěřila, že ve volném čase ráda chodí ven s kamarády, čte a také hraje počítačové hry. To mě okamžitě inspirovalo k tomu, abych se podíval po významných herních vývojářkách. Našel jsem jich hodně, ale žádná se nevyrovnala Janese Swanson ve snaze zapálit zájem o informační technologie v ostatních ženách a především mladých dívkách. Janese se dostala k vývoji her v osmdesátých letech a brzy přišla s jedinečným hitem nesoucím název Where in the World is Carmen Sandiego. U nás je tato hra méně známá, ale v USA si našla mnoho příznivců a dodnes v mnoha lidech vyvolává nostalgii. Jedná se o edukativní hru, jež umožňuje dětem naučit se velké množství faktů o geografii a kultuře zemí celého světa. To vše zabalené do honu na lupičku Carmen Sandiego. Později zůstala Swanson věrná svému zaměření na vzdělávání dětí a založila firmu Girl Tech, specializující se na hračky pro dívky. Design těchto hraček by měl podle Swanson pomáhat bořit stereotypní představy (například odmítla vyrábět hračky zabarvené do růžova) a vtáhnout dívky do zajímavého světa technologií. </p><p> Výčet historických milníků 20. století by určitě nebyl kompletní bez mise Apolla 11 a vstupu prvního člověka na povrch Měsíce. Tento velký skok pro lidstvo ovšem málem nenastal, protože hrozilo, že lunární modul nebude schopen přistát. Obrovskou zásluhu na tom, že Neil Armstrong mohl svůj malý měsíční krok učinit, měla Margaret Hamilton. Ta byla z velké části zodpovědná za software, který pomáhal řídit let Apolla i lunárního modulu. Její přínos se ukázal být klíčovým, když těsně před přistáním zaplavily modul chybové hlášky. Plavidlo přehltilo velké množství operací najednou. Naštěstí Margaret předvídavě naprogramovala možnost stanovení důležitosti jednotlivých úkonů a astronauti tak mohli úspěšně přistát. </p><p> Chyby, chybky a chybičky se ve vývoji software o​bjevují, ať chceme nebo ne. Nezáleží na tom, jestli se zrovna chystáme spustit bankovní systém či přistát na M​ěsíci. Existuje ovšem dostatek schopných lidí, kteří zabrání tomu, aby se z malých nedostatků stala velká katastrofa. Testerky v Cleverlance patří přesně do téhle skupiny zachránců. My se snažíme jejich talent dál rozvíjet a rozšiřovat naše řady o nové tváře.​ </p><p><i>Lukáš Horák</i></p>odborné;#projekty;#
Virtuální realita: Výlety do zrcadlahttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/VR.aspxVirtuální realita: Výlety do zrcadla<p>​Trvalo jenom pár let, než se kdokoliv přestal divit tomu, že si s sebou v kapse nosíme Internet, foťák a GPSku, které se všechny vejdou do dlaně. Technologie jsou součástí našeho běžného života do té míry, že se pro nás stávají šestým smyslem, bez kterého se skoro nelze obejít. Zatím ale do světa jedniček a nul nahlížíme většinou pouze skrze obrazovky. Velkého množství z nich už se můžeme dotknout a určovat, co se nám v magickém světě za zrcadlem bude ukazovat. Virtuální realita nám umožňuje do něj rovnou vstoupit.<br></p><h2> Revolu​​ce v zábavě </h2> ​<span style="text-align:justify;">​Není náhodou, že výzkum virtuální reality posouvá dopředu především oblast počítačových her. Možnost přenést se do fantazijního světa a na vlastní kůži zažívat dobrodružství ve vesmíru, na dně oceánu nebo třeba v Narnii, působí lákavě snad pro každého. První komerční pokusy s herní virtuální realitou se objevily již na konci 90. let, kdy japonská firma Nintendo uvedla na trh přenosnou konzoli Virtual Boy. Naneštěstí se jednalo o absolutní propadák, protože použitá technologie měla daleko k dokonalosti. Virtual Boy například zobrazoval herní světy pouze v monochromatickém, červeno-černém podání, které vyvolávalo spíše bolení hlavy než nadšení pro nové hráčské zážitky. Po neúspěchu Virtual Boy se herní komunita od virtuální reality nějakou dobu odklonila a vnímala ji jako prakticky nesplnitelný sen. To se změnilo, když před několika lety začaly vznikat moderní VR headsety. Brzy se do jejich vývoje pustily ty největší technologické firmy a dnes se zdá, že virtuální realita představuje jasný směr budoucího vývoje interaktivní zábavy.</span> <p> Schopnost VR zcela změnit způsob konzumování médií se nevztahuje pouze na hry. Jedním z rozvíjených nápadů jsou například virtuální kina, která by mohla v pohodlí domova nabídnout obraz o stejné velikosti i kvalitě jako váš nejbližší multiplex. Za pomocí VR může cestování i po skutečných lokalitách být více ohromující než v případě fiktivních scenérií. Procházka po vrcholku Everestu se díky VR stává dostupnou během několika minut, místo několikaměsíční přípravy a náročného výstupu. </p><h2> Konec f​ront </h2><p> Virtuální realita má potenciál otevřít nové možnosti v mnohem širším spektru činností, než pouze v trávení volného času. Brzy se nejspíše stane neocenitelnou pomůckou lékařů při složitých operacích. Trénink nejrůznějších profesionálů usnadní speciálně vytvořené testovací prostředí, do něhož budou lidé moci vstoupit a vyzkoušet si simulované situace, které se v reálném světě těžko reprodukují. </p><p> Zlepšit život dokáže VR i v obyčejnějších situacích. Baví vás trávit dlouhé hodiny čekáním v bance? I ti z nás, kteří využívají internetbanking prakticky na všechno, se občas nevyhnou cestě na pobočku, kde si popovídáme s pracovníky tváří v tvář. Virtuální pobočka by tak mohla ušetřit čas, bez omezení možností komunikace. Naopak, ve VR prostředí se mnohem snadněji pracuje vizualizací dat a zákazníci by si tak udělali lepší představu o nabídkách jednotlivých služeb. Odpadá čekání ve frontě, ale neztrácí se lidský kontakt a osobní přístup banky ke svým zákazníkům.</p><h2> Rozšířit si ob​zory </h2><p> Nevýhoda virtuální reality spočívá v její nepřenosnosti. VR headset naše smysly přenese do jiného světa, ale oslepí a ohluší naše vnímání skutečného okolí. Proto se do obliby postupně dostává tzv. rozšířená realita. Technologie, které zprostředkovávají rozšířenou realitu, promítají holografické obrazy zakomponované do zorného pole uživatele. Abychom si to vysvětlili názorně, řekněme, že jste se ztratili ve městě, které příliš neznáte. K ruce máte smartphone, VR headset a brýle poskytující rozšířenou realitu, např. MS HoloLens. Na smartphonu si můžete vyhledat mapu a snažit se zorientovat podle ní. Ve virtuální realitě si projdete 3D mapu města, ale pravděpodobně brzo narazíte do nejbližšího sloupu. HoloLens vám pak promítne na chodník šipky, které vás přímo dovedou kamkoliv potřebujete. </p><p> Rozšířená realita v sobě tedy spojuje prvky VR bez prostorového omezení uživatele. V Cleverlance zkoušíme a testujeme, jak pomoci našim klientům využít potenciál těchto technologií, ať už v bankovnictví nebo zdravotnictví. Implementovali jsme například sytém internetového bankovnictví, tak aby byl využitelný ve virtuální i rozšířené realitě. Máme zkušený tým, který je schopný dodat komplexní aplikace v oblasti VR i rozšířené reality. Vyvíjíme v prostředí UNITY, jež nám umožňuje pokrýt všechny platformy, na kterých je virtuální realita dostupná, ať už jde o Oculus, Steam, Samsung, Daydream, Cardboard, Playstation VR či jiné. Naši vývojáři navrhují taková grafická a designová řešení, abychom dokázali plně využít potenciálu VR headsetu. Hlavními překážkami jsou zatím relativně malá uživatelská základna a trošku nešikovné ovládání. To stejné ale před ani ne deseti lety šlo říct o mnoha produktech, bez nichž si dnes neumíme představit život. Začínají se smazávat hranice mezi skutečným a virtuálním světem. <b>My chceme být lídři tady i za zrcadlem.</b></p><p> <i>Lukáš Horák</i></p> <i></i>​odborné;#hobby;#
SAZKAmobilhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/SAZKAmobil.aspxSAZKAmobil​​​SAZKAmobil je největší virtuální operátor v České republice a ač je v provozu teprve od roku 2014, má přes dvě stě tisíc klientů a každý den čísla naskakují. V Cleverlance pro SAZKAmobil dodáváme kompletní systémy pro obsluhu a vyúčtování zákazníků. A to včetně mobilní aplikace pro zákazníky (Mobile Selfcare) <h2>Samoo​bsluha</h2><div> <span style="text-align:justify;">Aplikace SAZKAmobil poskytuje svým uživatelům jasný a přehledný souhrn všech potřebných informací o jejich účtu. Zákazník tak má jasno nejen co se týče stavu svého kreditu, ale také v nabídce nových služeb či výhodných balíčků. Díky systému widgetů si pak může každý sám navolit, které informace jsou pro něj prioritní. Samozřejmostí jsou možnosti dobi​tí kreditu či placení tarifu přímo skrze aplikaci, popř. funkce jako dětský zámek. <b>Personalizace a snaha vyhovět přáním uživatelů je důležitou součástí vývoje i samotného designu aplikace.</b></span></div><div> <span style="text-align:justify;"> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/SAZKAmobil/screenshoty.jpg" alt="" /> <br></span></div><div><h2>Zpětn​​á vazba</h2><div style="text-align:justify;">Pokud se rozhodne zákazník aplikaci ohodnotit a zanechat komentář k její funkčnosti, je tato zpráva okamžitě předána týmu expertů. Ti se pak s uživatelem nejenom přímo spojí, ale především začnou aktivně řešit, jak napravit jakékoliv závady či designové nedostatky, o nichž se zákazník zmiňuje. Hladké a efektivní zajištění zpětné vazby od uživatelů se odráží i v dalších funkcích aplikace, jako například měření signálu a rychlosti. Údaje se posílají přímo do SAZKAmobilu, místo otravného pořizování screenshotů. Odstraňování bariér mezi uživateli a vývojovým týmem patří k hlavním důvodům, proč je hodnocení aplikace nejvyšší mezi zákazníky mobilních operátorů.</div><div style="text-align:justify;">Pokud vás aplikace zaujala, uděláte nám radost, dáte-li jí svůj hlas v soutěži <a href="http://www.aplikaceroku.cz/hlasovani/">http://www.aplikaceroku.cz/hlasovani/</a>.</div><div style="text-align:justify;"><br></div><p>​Děkujeme!​​</p><p>​<br></p></div>projekty;#
Mobilní aplikace nativně nenativněhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/nenativni-mobilni-aplikace.aspxMobilní aplikace nativně nenativně​​Jednou jsem došel k tomu, že by bylo fajn napsat aplikaci pro mobilní telefon. A to aplikaci nativní, nejen tenkého klienta v prohlížeči. Jenže nativní vývoj je poměrně drahý a složitý.  <h2>Nativn​​​í vývoj
 </h2><p>Posuďte sami: Pro Android se píše obvykle v​ Javě, která se překládá pro ART respektive Dalvik. Pro iOS se obvykle vyvíjí ve Swiftu nebo ObjectiveC. A potřebujete na to Mac. Pro Windows P​hone uplatníte C# a pro další platformy (používá se ještě Blackberry bez Androidu?) ještě jinak. Z toho mi vychází, že nativnímu vývoji se věnovat nebudu, protože učit se pro každou platformu něco jiného nechci, ale nutno říci, že co se výsledné aplikace týče, je to stále nejlepší možná cesta.  
 </p><p>Hledám dál. </p><p>Umím docela obstojně Javu a uměl jsem i jiné věci. Musí tedy být nějaká cesta, jak takovou aplikaci udělat bez toho, aby to stálo nekonečně mnoho úsilí a ještě bych ji musel psát pro každou platformu zvlášť. A abych si musel kupovat licenci nebo framework. A tak jsem se do problematiky zahloubal a vynaložil tak onu časovou investici, kterou tak určitě ušetřím vám. </p><h2>HTML5 /CSS/Java​​​​Script </h2><p> Pak je tady možnost psát html5/CSS/JavaScript s použitím Cordova případně nadstaveb. </p><p>Přes všechny výhody, které javascript a html nese, jsou zde také nevýhody stran výkonu a security. Na jednoduché GUI aplikace je to asi vhodné řešení, ale používání nativních služeb je eufemisticky řečeno nekomfortní. </p><p>A krom toho já prostě nejsem tak úplně webař. Takže tomu se věnovat taky nebudu. </p><h2>Nástroje pro vývoj tlustých ap​likací </h2><p> Chceme-li psát tlusté mobilní aplikace, které mají jeden zdrojový kód a běží přitom na různých mobilních platformách (primárně Android a iOS), máme zase více možností. Popíšu tady  tři cesty (tři je dobré číslo), v pořadí od pro mě nejméně zajímavého, po nejzajímavější řešení. </p><h1>JavaFXPorts​​​ (Gl​​uon) ​</h1><p></p> <a target="_blank"> </a> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/nenativni-mobilni-aplikace/javafxports.png" alt="javafxports.png" style="margin:7px;width:250px;height:250px;float:right;" /> <a target="_blank"> <span style="text-align:justify;color:#696158;">P</span><span style="text-align:justify;color:#696158;">rvní framework, který umožňuje psát aplikace v Javě a pak je deployovat a pouštět na Androidu a iOSu, je JavaFXPort. Do JavaFX aplikace v gradlu stačí přidat plugin a hned se objeví tasky pro testování případně výstup buildu pro nativní platformu. Na grafiku se využívá JavaFX, na ostatní Java SE. Jdou použít dokonce další knihovny dostupně jako jary pomocí maven artefaktů. </span></a> <p>Pro Android to funguje tak, že JavaFXPorts plugin s pomocí retrolabdy a dalších nástrojů připraví sadu tasků pro Android Build Tools, tak, aby na konci vypadlo apk spustitelné v Androidu. </p><p>Pro iOS se použijí stejná api a celé se to přebalí RoboVM. Pro balení pro iOS je třeba v souladu s podmínkami Applu Mac. Další platformy se neřeší.   </p><p>Zásadní výhodou je, že se vývojář znalý JavaFX nemusí moc nového učit. Nevýhod to má celou řadu. Například to, že je to postavené na JavaFX, která by byla výborným frameworkem, kdyby se ho rozhodl Oracle náležitě rozvíjet. Takhle jí k dokonalosti spousta věcí chybí. </p><p></p><h1>​Q​​​t​​ </h1><p> <a href="https://www.qt.io/" target="_blank"></a> <a href="https://www.qt.io/" target="_blank"> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/nenativni-mobilni-aplikace/Q-T.png" alt="Q-T.png" style="margin:7px;width:80px;float:right;" /></a>Dalo by se říct, že Qt do tohoto srovnání ani nepatří, protože staví na C++ a ne na Javě. Na druhou stranu většina vývojářů znalých Javy nějaké povědomí a C++ má a Qt už dnes umožňuje napsat kompletní aplikace v QML. </p><p>Qt má duální licenci, s tím, že většina opensource částí je vydávána pod LGPL, což podle většiny výkladů znamená, že když se linkuje dynamicky (náš případ), lze vyvíjet i proprietální aplikace s náležitým informováním o podmínkách. </p><p>Pro Android a jiné VM, Qt vytvoří sadu nativních knihoven a ty pak spouští pomocí JNI. ​</p><p>Pro iOS vytváří nativní aplikaci (opět je třeba mac) stejně jako pro další platformy. </p><p>Qt počítá s deploymentem do jednotlivých app storů včetně nějakých možností monetizace (in app nákupy, reklama). Krom toho, lze Qt použít i pro vývoj na desktopu, ze kterého vzešlo. </p><h1>Code​​na​​me One </h1><p> <a href="https://www.codenameone.com/" target="_blank"><img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/nenativni-mobilni-aplikace/CNO.png" alt="codenameone.png" style="margin:7px;width:180px;float:right;" /></a>Poslední cesta vede přes Codename One. Jedná se o nad Javou postavenou platformu, která využívá vlastní sady knihoven. To s sebou nese jen omezenou podmnožinu komerčně nejzajímavějších vlastností. </p><p>Aplikace vyvíjená v Codename One se pro nativní testování nebo release odešle na buildservery Codename One a následně si vývojář stáhne hotový instalační balíček (případně nainstaluje aplikaci na zařízení přes QR kód). Tento přístup přináší některé zajímavé výhody. Například, že není třeba mít Mac pro vývoj na iOS (část, kde je třeba Mac, probíhá na build serverech Codename One). Nese to ale i některé nevýhody - třeba závislost na Codename One. Pokud Codename One servery vypne, tak už aplikaci pro platformy nezbuildíte. </p><p>Kolem build serverů je stavěna i cenová politika, kdy v rámci jednotlivých subscribtion programů je předplacen určitý počet buildů (na některé platformy méně než na jiné - třeba onen drahý Mac). Existuje i free subcribtion, kde lze buildit pro všechno krom desktopu a ne moc často. Na druhou stranu jsem od jejich podpory na přímý dotaz, zda je v pořádku postup, že si koupím drahou subscription pouze na měsíc, kdy budu produkt releasovat, a následně ji snížím, dostal odpověď, že zcela. </p><p>Obsahuje nástroje pro monetizaci, podepisování aplikací a všechno další, co by člověk potřeboval.</p><h1> Srovná​ní </h1><p>Celkově mi z toho vyšlo, že všechny tři varianty vývoje multiplatformích nativních aplikací mají své užití. </p><p>JavaFXPorts je výborná, pokud máte aplikaci v JavaFX, kterou budete portovat. Nebo rozsáhlé znalosti JavaFX. Možnost využití Java 3rd party Java knihoven pak jen pomáhá tomu, že Java SE vývojář se musí učit/měnit na své aplikaci minimum, aby mohl vyvinout aplikaci pro mobilní platformu. </p><p>Qt je rozsáhlý a vyzkoušený ekosystém pro vývoj aplikací. Pro spoustu Java vývojářů ho ale spolehlivě zabíjí C++ re​sp. QML. Pokud jste ochotni tohle překonat, poskytne vám pro vývoj mobilních aplikací vše potřebné. </p><p>Codename One je pak platforma umožňující vyvíjet cokoliv s minimálním nákladem a silnou podporou pro mobilní vývoj, která je navíc plně v Javě. Nevýhodou je plná závislost na online build servech pro každý release. Další výše nezmíněnou stinnou stránkou je pak určitá omezenost dostupných knihoven třeba oproti Qt (já jsem třeba narazil na to, že v Codename One není podpora UDP).   ​<br></p><p> <i>Martin Koníř</i></p>odborné;#hobby;#
Jak dostat banku do kapsyhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/mobilni-banka.aspxJak dostat banku do kapsy<p>​​Není tomu zase tak dávno, co pro běžného zákazníka znamenala návštěva banky zařadit se do pomalu postupující housenky lidí ve frontě. Pak ovšem narostla peněžním ústavům digitální křídla a nastoupila éra přímého bankovnictví, které umožňuje řešit záležitosti týkající se účtu na dálku. Díky mobilním aplikacím může klient provádět transakce či kontrolovat stav účtu prakticky kdekoliv. Zákazníci si proto mezi bankami dnes nevybírají jenom na základě velikosti poskytovaných úvěrů, ale porovnávají konkurenci i ve schopnosti pohybovat se v kyberprostoru. Komerční banka patří k inovátorům bankovnictví u nás i v Evropě. KB se vždy snažila jít novým trendům vstříc a poskytovat nejrozsáhlejší nabídku služeb přímého bankovnictví, z něhož velkou část dnes tvoří jejich Mobilní banka. Za ní i za jinými nástroji přímého bankovnictví KB, stojí odborníci z Cleverlance. Pojďme se společně podívat, co všechno je potřeba k vytvoření perfektně šlapajícího systému mobilního bankovnictví. </p><h2>Jak to začalo</h2><p>Komerční banku a Cleverlance spojuje partnerství, které trvá již od absolutních počátků naší firmy. Na prvních projektech pro KB jsme začali spolupracovat již v roce 2001. Jen s​i to představte: na stolech stály v​​​​elké 19 palcové CRT monitory a notebooky mělo jen několik lidí v týmu.  </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/mobilni-banka/kb2002.jpg" alt="kb2002.jpg" /> <br> </p><p>Dvacet našich odborníků pracovalo s lidmi od KB i Accenture a společnými silami vznikala vize internetového bankovnictví v českém prostředí. Nápadů a inovativních řešení bylo mnoho, ovšem lidí se občas nedostávalo. Kromě vývoje náš tým také zajišťoval testování či databáze. Všechny části týmu se samozřejmě postupně rozšiřovaly, ale ze začátku bylo běžné, že povinnou výbavu v době testování představovala karimatka a spacák, tak aby se všechno bez problémů stihlo. Když už nějaký problém přesto vykoukl po testování, byli jsme schopní na něj okamžitě zareagovat a téměř v reálném čase ho vyřešit. Tak se například stalo, že jsme jednoho klienta uchránili od zbytečných starostí, když převedl vyšší obnos v dolarech​ mezi účty a systém zaregistroval platbu hned dvakrát. Naše jednotka rychlého vývojářského zásahu chybu odhalila a zaúčtovala se pouze správná částka. <br></p><p>Počáteční přešlapování brzy vystřídaly mílové kroky a postupně jsme pro KB vyvinuli komplexní internetové bankovnictví a také smartbanking, který patřil mezi první na českém trhu. Pokrok ale nelze zpomalit, natož pak zastavit a v roce 2016 se KB rozhodla, že místo postupných změn poskytne svým zákazníkům zcela novou Mobilní banku. Stvořit ji a uvést v pořádku do chodu, byl úkol pro Cleverlance.</p><h2>Pro všech​​ny a všude</h2><p>Vývoj úspěšných aplikací se občas podobá alchymii, spíše než přesné a předpovídatelné vědě. Přesto stojí za to se držet určitých pravidel, jestliže je vaším cílem přivést na trh produkt, který si lidé skutečně oblíbí. Vlastně se jedná o dvě základní pravidla: vaše aplikace musí řešit problémy, které mají uživatelé dnes, i počítat s možnostmi, jež se jim naskytnou v budoucnosti (dřív než jim je nabídne konkurence).</p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/mobilni-banka/mobilni%20banka.png" alt="mobilni banka.png" /> <br> </p><p>V našem případě jsme se rozhodli rozšířit vlastnosti, které činí ze smartbankingu jeden z nejoblíbenějších způsobů přímého bankovnictví. Především to znamená možnost mít přístup ke svému účtu kdekoliv a kdykoliv, bez zbytečného zdržování. MojeMobilní karta umožňuje klientům používat svůj mobil zcela stejným způsobem jako bezkontaktní kartu. Časem bychom tak mohli přispět k větší přehlednosti českých peněženek, v nichž je občas nadlidský úkol najít tu správnou kartu (alespoň z mojí zkušenosti). Stejně tak, jak je snadné sáhnout do kapes a zjistit jestli u sebe máte dostatek drobných, tak i v Mobilní Bance od KB si dokážete bleskově zkontrolovat stav celého účtu. Design aplikace je uzpůsoben tak, že všechny potřebné informace se nacházejí na jedné obrazovce.</p><p>Při tak snadné přístupnosti a jednoduchosti používání, je samozřejmě potřeba zajistit i absolutní bezpečnost. Naštěstí máme v Cleverlance experty, kteří zaručují, že Mobilní banka bude dostupná pouze pro uživatele. Celý systém je šifrován a obsahuje další vrstvy​ zabezpečení, které zabraňují digitálním útokům zvenku. Jsme patřičně hrdí na to, že se jedná se o jednu z nejbezpečnějších mobilních bank v celé Evropě. </p><p>KB chce poskytnout výhody mobilního bankovnictví všem svým zákazníkům, včetně malých a středních firem. Pro ně byla vyvinuta Business verze Mobilní banky, která nabízí přehlednou kontrolu všech druhů účtů i hladký průběh autorizace transakcí. Všechny verze Mobilní banky jsme v Cleverlance vyvíjeli pro platformu IOS, Android i Windows, takže se nemusíte bát, že zrovna váš přístroj nebude aplikaci podporovat. </p><p> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/mobilni-banka/Screen%20Shot%202017-04-19%20at%2011.56.59.jpg" alt="apple_watch_kb.jpg" style="margin:10px 20px 5px 15px;width:120px;float:right;" />​Tím se dostáváme k části vývoje, kdy předvídáme co klienti chtít teprve budou. Nezastavili jsme se totiž jenom u optimalizace Mobilní banky KB pro smartphony a tablety. Nově si mohou zkontrolovat stav svého účtu i uživatelé Apple Watch. Pokud zrovna nutně potřebují hotovost, dozví se i o umístění nejbližšího bankomatu. Pro ty, kteří se dívají do vzdálenější budoucnosti, jsme připravili možnost ovládat mobilní bankovnictví také skrze holografické brýle Hololens. Virtuální a rozšířená realita, do níž se mohou uživatelé Hololens ponořit, postupně získává na důležitosti a Komerční Banka rozhodně nemíní zůstat pozadu v jejím praktickém využití.</p><h2>​Na první dobrou</h2><p>Spolupráce Cleverlance a Komerční banky se od svého počátku vyznačovala vzájemným porozuměním. Obě firmy chtějí přicházet s no​​vými a neotřelými nápady. Zároveň se ale snažíme vyhnout uspěchanosti a zbytečným chybám. Proto sledujeme co se děje ve světě technologií a zároveň nasloucháme lidem, kteří budou naše služby denodenně využívat. Mobilní banka Komerční banky spojuje oba tyto přístupy, protože se vyznačuje jak unikátními prvky, tak bezproblémovou funkčností. Nestačí nám jenom skoncovat s frontami - i banka, kterou nosíte v kapse, musí být​ ta nejlepší.</p><p> <em>Lukáš Horák</em>​<br></p>odborné;#
Jak vznikla Java akademiehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/java-akademie.aspxJak vznikla Java akademie<p>​​Do Cleverlance se hlásí spousta praxe chtivých studentů, kteří chtějí získat zkušenosti už při škole. A my o ně máme zájem. Docela dlouho jsme ale naráželi na fakt, že když student řeší projekt na škole, ta mu zároveň nasimuluje ideální podmínky. Střet s praxí, která hraje i s proměnnými "budget" (malý), "personální obsazení" (lidí je málo, práce moc) nebo "termín dodání" (včera), byl zdrojem mnoha drobných, ale častých kolizí. </p><p>Suma sumárum, když firma přijímá studenta nebo absolventa, je zároveň potřeba uvolnit pro něj mentora, který ho provede začátky. Což je neefektivní. A drahé. A pak nás to napadlo: stejně organizujeme odborná školení - tak co kdybychom to spojili s přijímacím řízením a základním zaučením? Když jsme se rozhlíželi, jak ho udělat nejlíp, zjistili jsme, že hlavní problém je obvykle délka: dva nebo i tři měsíce je prostě hrozně moc (kdo někdy navštěvoval jazykovku, zná: tu se to nehodí, tam zrovna nelze, a na konci je účastníků o hezkých 20 % míň a polovina ze zbytku má 30% neúčast, protože přesně tolik bylo zapotřebí k úspěšnému dokončení kurzu).​</p><p>A o několik litrů kávy později... vznikla myšlenka akademií. Čtrnáctidenní intenzivní workshop je tak akorát dlouhý, aby si jeho absolvent "osahal", čemu se chce věnovat - jestli si vystačí s Java SE nebo ho víc láká Java EE, automatizované testy... - pod trvalým dohledem mentorů, kteří díky svojí běžné práci vědí, jak to celé funguje. Je dost času ho seznámit s pravidly testování, záludnostmi a fičurami frameworků, nechat ho přičichnout k Liferay nebo Wicketu, zkusí si analýzu i návrh architektury. Nám to dává možnost vybrat si z lidí, kteří mají opravdový zájem - a jim zase možnost vyzkoušet si, jak to chodí na skutečných projektech. A když jsou zvlášť dobří, dostanou od nás přímo pracovní nabídku (s tím, že support ze strany mentorů probíhá i nadále).</p><p> <img alt="akademie.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/java-akademie/akademie.jpg" /> </p><p>Teď už za sebou máme 6. akademii. Kromě Java akademií probíhají třeba i týdenní akademie testingu - pro nás ohromná příležitost najít "hotové" absolventy, pro ně výborná možnost vyzkoušet si, jak se hledají bugy i jinde než ve hrách. </p><p>A jak to vypadá v ​číslec​​​​h? ​Tak kupříkladu v roce 2016 se do Java Akademie přihlásilo 31 lidí, 8 z nich akademii absolvovalo​. Již tradičně se nejvíce hlásili studenti ČVUT (4 uchazeči z FIT, 3 z FEL), našli se ale i zájemci z VŠE, VŠCHT, ČZU a Unicornu či Metropolitní univerzity. Většina uchazečů byla z Prahy, ale zastoupena byla i Morava (Brno, Ostrava) a Slovensko.</p><p>Zkušenosti asi nejlíp popsal náš Java Competence Leader Tomáš Koutný: "<em>Musíme počítat s tím, že na Java akademii se hlásí lidi, kterým zbývá třeba půl roku, rok do konce studia. Prioritou je pro ně dodělat školu. Na druhou stranu je to skvělý předvýběr. Když po pohovorech do akademie nabereme 10-12 lidí, ve finále jich přijímáme vždycky 8-10, ta "úmrtnost" je opravdu malá. Po zkušenostech můžu říct, že se to rozhodně osvědčilo. Chodí k nám zajímaví lidi, hodně dobří, a my máme možnost si ověřit nejenom jejich technologické schopnosti, ale taky jestli jsou schopní fungovat v týmu a přemýšlet nad tím, co dělají a k čemu ta práce slouží. A oni zas mají možnost si otestovat, jestli je to bude bavit, proti škole je to rozdíl. Čekají, že se dostanou k něčemu jiném než jenom k teorii, což je pravda, ale taky někdy předpokládají, že se tu budou zabývat strašně složitými úkoly - jenže ta náročnost spočívá spíš v tom, že firma hledá způsob, jak vyvážit rozpočet a požadavky zákazníka - takže ideální řešení použít nemůžeme a musíme hledat to nejlepší možné</em>."<br></p><p> <img alt="akademie2.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/java-akademie/akademie2.jpg" /> </p><p>Zkrátka, funguje to, a navíc oboustranně, jak říkají naše interní zdroje – absolvent naší letní akademie - citujeme: "<em>Na Java akademii jsem šel, když jsem dálkově studoval na FELu - vlastně proto, že jsem chtěl vidět, jak se to dělá v praxi, jak to dělá firma, která se specializuje na komerční projekty. Co mě nejvíc překvapilo, bylo jednak to, že jsme si sáhli na opravdu reálné programování, ale hlavně ten uvolněný styl, v jakém se to celé odehrávalo. Přijdeš, nepřijdeš, tvůj byznys. Když se chceš naučit, máš možnost. Očekávání to určitě splnilo - vzhledem k tomu, že jsem Java akademii vyhrál a nabídli mi práci, tak i předčilo</em>." </p><p> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Junior-Java-Developer.aspx" target="_blank">      </a><img alt="java-akademie-2017.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/java-akademie/java-akademie-2017.jpg" /> </p><p>Článek z listopadu 2015 byl aktualizován ke dni 5. 4. 2017.</p> <br><em>Viera Bohoňková </em><p> </p>vzdělávání;#
Ženy hýbou IThttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/zeny_v_IT_1.aspxŽeny hýbou IT<p>​Práce v IT vyžaduje kreativitu, analytické myšlení a často vytrvalost. Ani jedna z těchto vlastností není vázaná na chromosom Y a můžeme najít nesčetně žen, které se jimi vyznačují. Hůře už se nám budou ženské jehly hledat v samotné kupce profesionálního IT sena. Zastoupení mužů a žen pracujících v oblasti technologií je dlouhodobě nevyvážené, z ne zcela jasných důvodů. Proto jsem se rozhodl vydat na menší túru napříč historií i horkou současností, abych si udělal obrázek o možném budoucím vývoji. Zjistil jsem, že ženy v IT jednoznačně….</p><h2>….mají svoje místo v Cleverlance</h2><p>Moje první zastávka nevyžadovala cestování v čase, a prostoru jsem také moc překonávat nemusel. Popovídal jsem si s Veronikou a Šárkou, které pracují jako vývojářky u nás v Cleverlance. Obě využívají své talenty při vytváření a zdokonalování řešení pro Komerční Banku. Samozřejmě jsem po Veronice ani Šárce nechtěl, aby mi osvětlily celosvětový problém nedostatku žen v IT. Jako zářné příklady těch, které se informačními technologiemi profesionálně zabývají, mi však pomohly osvětlit některé aspekty toho, jak zástupkyně opačného pohlaví vnímají pracovní prostředí v oboru. </p><p> <img alt="pred_KB.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/zeny_v_IT_1/pred_KB.jpg" /> Na první pohled se zdá kariérní cesta Veroniky i Šárky téměř shodná. Obě studovaly na ČVUT, kde se dozvěděly o Java Clever Akademii. Odtud zamířily jako Junior developerky do Cleverlance a týmu v Komerční Bance, kde každý den naplno využívají svoje znalosti Javy. Na otázky ohledně diskriminace naštěstí těžko hledaly případy, s nimiž se osobně setkaly. Pouze Veronika si vzpomněla na svoje studium, kdy měla tu smůlu, že jí byl pro společný projekt přidělen kolega, jehož názory na uplatnění žen ustrnuly někdy kolem první poloviny devatenáctého století (jak si ukážeme, ani tehdy by neměl pravdu). Narazit na chodící snůšku předsudků určitě není příjemné, ale nezdá se, že by u nás mnoho lidí mělo tendenci ženám v IT přímo házet klacky pod nohy. Naopak, jak Veronika, tak Šárka byly až překvapené, jak snadno se staly plnohodnotnými členkami týmu, tvořeného převážně muži. Obě mluvily o přátelské atmosféře, ve které žabomyší ani mužskoženské války nemají prostor. Všichni kolegové v Cleverlance jsou ochotní poradit a zároveň naslouchat odborným názorům svých spolupracovnic. </p><h4> <img alt="Veronika.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/zeny_v_IT_1/Veronika.jpg" /> Veronika: ​“Začala jsem programovat, protože se mi líbilo, že mě někdo poslouchá na slovo. A když neposlouchá, tak jsem něco udělala špatně já a snadno to opravím.”</h4><p>Vraťme se ale ke zdánlivě identické cestě obou kolegyň do Cleverlance. Takový pohled je nesmírně zjednodušující a zastírá nejdůležitější část příběhů Veroniky a Šárky. Obě dvě vývojářky se od sebe navzájem velmi liší v zájmech, myšlení a přístupu. Šárka například holduje běhání a kytaře, zatímco Veronika ráda rybaří a svoje umělecké sklony vkládá do olejomalby. Kromě toho se Veronika během studia i ve volném čase vždy věnovala programování her. Jedním z výsledků jejího snažení je naučná hra určená dětem, <a href="http://my-diabetic.cz/">My Diabetic</a>, jejíž demo můžeme nalézt ke stažení zdarma mezi aplikacemi na Google Play. Šárka se zase zabývala kyberbezpečností, což je oblast, která se jí nyní výborně hodí v prostředí online bankovnictví. </p><h4> <img alt="sarka.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/zeny_v_IT_1/sarka.jpg" /> Šárka prošla Java akademií v Cleverlance a dnes je již samostatnou vývojářkou. </h4><p>Do své práce obě developerky vkládají různorodé zkušenosti a vynikají ne proto, že přísluší k jednomu či druhému pohlaví, ale díky tomu jak doplňují zbytek vývojářského týmu. Mohou tedy sloužit jako inspirace pro kohokoliv, kdo si nemyslí, že existuje pouze jeden jediný stereotyp “správného ajťáka”.</p><h2>….mají na koho navazovat</h2><p>Abychom té inspirace neměli málo, rozhodl jsem se ohlédnout za klikatými dějinami informatiky a najít ty nejobdivuhodnější ženy, které možná nedostávají tolik místa na výsluní jako ostatní průkopníci. Našel jsem tolik materiálu, že vypsat všechny příklady by bylo pro obsah jednoho článku prakticky nemožné Zatím se tedy soustředím na dvě osoby, které pomohly posunout obor informačních technologií o nějaký ten mílový krok vpřed. </p><p> <img alt="Ada_Lovelace.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/zeny_v_IT_1/Ada_Lovelace.jpg" style="margin:10px 20px 5px 15px;width:120px;vertical-align:auto;float:right;" />Ada Lovelaceová prožila fascinující život a jako jediný legitimní potomek Lorda Byrona, se do zajímavého osudu v podstatě narodila. Nás může zajímat zejména její spolupráce s Charlesem Babbagem, který bývá označován za otce počítače. Ve 30. a 40. letech 19. století se tyto dva vynikající mozky sešly a vyprodukovaly teoretické práce, jež stojí na počátku moderní koncepce hardwaru a softwaru. Babbage popsal svůj Analytický stroj v roce 1837 a o pár let později se Lovelaceová seznámila s jeho teoriemi a napsala obsáhlý poznámkový aparát, v němž se zabývá mnoha aspekty a potenciálem Babbageova stroje. Mimo jiné sepsala algoritmus, který by umožnil Analytickému stroji vypočítat Bernoulliho čísla. Tento algoritmus bývá považován za první počítačový program vůbec a z Ady Lovelaceové se tak stala první programátorka v historii. </p><p> <img alt="Grace_Hopper.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/zeny_v_IT_1/Grace_Hopper.jpg" style="margin:10px 20px 5px 10px;width:120px;vertical-align:auto;float:left;" /> Grace Hopperová se do světa informačních technologií dostala o století později než Lovelaceová. 40. léta 20. století se nesla ve znamení globálního konfliktu, během něhož přišli o život miliony lidí. Druhá světová válka ovšem také umožnila ženám zapojit se do mnoha odvětví, které byly dříve výsadou mužů. Tak se stalo, že v roce 1943 byla profesorka matematiky Hopperová přijata do amerického námořnictva, pod jehož záštitou začala spolupracovat na vývoji slavného počítače Harvard Mark 1 (“nultá generace moderních počítačů”). Její přínos se nezastavil u válečného úsilí. Kromě práce na Harvard Mark 2 byla Hopperová jednou z průkopnic ve vývoji kompilátorů, tedy překladačů strojového kódu do běžného jazyka. Vděčíme jí také za pojmenování věčného nepřítele programátorů – chyby v kódu označujeme slůvkem “bugs”, protože Hopperová objevila v útrobách Mark 2 zcela opravdového brouka, který bránil počítači správně fungovat. </p><h2>…..mají co nabídnout</h2><p>Ať se díváme do dávné minulosti nebo se bavíme se ženami v IT dnes, jejich přínos a schopnosti nejsou o nic menší než u jejich mužských kolegů. U nás v Cleverance je vítáme s otevřenou náručí a bez jakýchkoli předsudků. Blíží se nám letní Java Akademie a to je podle mě skvělá příležitost pro všechny nadané mladé programátorky jak ukázat co v nich je. S tím hezkým bonusem, že ty nejlepší mohou ze školy rovnou vklouznout do světa profesionálů. </p><p>V našem společném bádání jsme ale stále na začátku. Zbývá nám například zjistit, jak se stane, že muži mají přesilu, jak tento stav můžeme pomoci změnit, či kde všude se lze s ženami v IT setkat u nás. O tom všem a mnohém dalším si povíme zase příště.</p><p> <em>Lukáš Horák</em></p>projekty;#