Create IT Blog - co se děje v Cleverlance

 

 

Díky Sharepointu je intranet efektivním nástrojem spoluprácehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Sharepoint.aspxDíky Sharepointu je intranet efektivním nástrojem spolupráce<p>Době, kdy zaměstnanci brali firemní portál (intranet) pouze jako prostor pro zjišťování informací o dění ve společnosti, odzvonilo. Mezi pomyslné zvonečky se mimo jiné přidala i platforma SharePoint Server od společnosti Microsoft.</p><h2>Co to ten SharePoint vlastně je?</h2><p>SharePoint je platforma vyvinutá společností Microsoft sloužící primárně k vytváření webů organizací. Lze ho použít i jako bezpečné úložiště dokumentů a ke sdílení informací. Přitom k datům v něm uloženým můžeme přistupovat z libovolného zařízení: notebook, stolní PC, tablet, smartphone, dokonce i prostřednictvím například smart TV. Jediné co potřebujeme je webový prohlížeč např. Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Safari, Opera nebo Firefox, aj.</p><p>Vznik tohoto „kouzelného“ podnikového nástroje je datován do roku 2001. Od té doby vyšlo několik jeho on-premise verzí a dokonce i verze pro cloud, která je součástí Microsoft Office 365.</p><p>Dnes se vám pokusím přiblížit využití nejpoužívanější verze SharePointu 2013 jako intranetového portálu.<br><img alt="image1.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Sharepoint/image1.png" /></p><h4>Obrázek 1 - Základní obrazovka SharePointu 2013</h4><h2>Efektivita především</h2><p>SharePoint nabízí veliké množství předpřipravených šablon pro zakládání webových prostorů, jako např. Týmový web, Projektový web, Web komunity, Web pro vývojáře, osobní web uživatele, tzv. My sites, nebo si můžete jednoduše vytvořit svojí vlastní šablonu, ve které si nadefinujete její strukturu přesně tak, aby splňovala kritéria dle vaší interní firemní metodiky. </p><p>Pojďme se teď společně podívat, jak nám intranet založený na SharePointu může velice zefektivnit práci, tím snížit náklady a sjednotit metodiku činností. Jeho sílu budu demonstrovat na konkrétním, smyšleném příkladu nově vznikajícího projektu.</p><p> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Senior-MS-SharePoint-Developer.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img alt="sp_AD.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Sharepoint/sp_AD.jpg" /></a> </p> <p>Ve firmě se aktuálně plánuje spuštění nového projektu. K jeho správě a řízení se rozhodneme použít intranet, aby vše bylo hezky uceleně na jednom místě. Založíme si tedy webový prostor typu Projektový web. Do takto vytvořeného projektového prostoru jednoduše obsadíme uživatele do rolí, dle jejich funkce a můžeme začít pracovat. SharePoint nám v tuto chvílí nabízí možnosti jako ukládat dokumenty, nad těmito dokumenty spouštět workflow, jedno z předpřipravených je například Schválit. Toto workflow vygeneruje do prostoru úkol a notifikuje uživatele. My si ale velice snadno vytvoříme vlastní, takové, které přiřadí uživateli úkol a notifikuje ho o požadavku na doplnění daného dokumentu. Jedním z největších benefitů dané platformy je jednoznačně možnost spolupráce více lidí nad obsahem uloženým v SharePointu, tzv. kolaborace. Jinými slovy, na jednom dokumentu může pracovat hned několik uživatelů současně. Této funkcionality je docíleno díky naprosto plné integraci Microsoft Office balíku s danou platformou. Ve výsledku to vypadá tak, že jeden dokument edituje současně několik uživatelů. V dokumentu se námi editovaná pole uzamknou pro ostatní, takže každý vyplňuje jen svojí část. Uložením se dokument synchronizuje a změny se projeví u všech spolupracovníků.</p><p>Další velkou výhodou je možnost pracovat s daty uloženými na intranetu v off-line režimu, bez přístupu k jejich úložišti. Tohoto Microsoft dosáhl díky integraci OneDrive for Business. Tato desktopová aplikace synchronizuje off-line verzi dat na harddisk počítače, třeba obsah knihovny s uloženými dokumenty. Na těchto off-line dokumentech můžeme pracovat a po získání přístupu k intranetu se opět automaticky synchronizují.</p><p>Po založení projektového prostoru získáme i možnost využít například fórum, ve kterém budeme diskutovat nad problematikou daného projektu. Nebo seznam obsahující novinky, které se nám zobrazují na vstupní stránce portálu. A pokud to je hodně důležitá novinka, lze ho zobrazit i na úvodní stránce celého intranetu.</p><p>Vše si přitom lze snadno personalizovat a přizpůsobit svým požadavkům pro zobrazení základních informací.</p><p> <img alt="image2.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Sharepoint/image2.png" /> </p><h4>Obrázek 2 - Ukázka podoby projektového webu</h4><h2>Jednoduše a pro všechny</h2><p>Nedílnou částí každého aktivně používaného portálu jsou zajisté číselníky. Všichni se snaží je centralizovat na jedno místo, aby byly jednoduše spravovatelné. SharePoint toto umožňuje pomocí Managed Metada Service. Tato služba nám umožňuje na jednom místě efektivně a přehledně (ve stromečkové struktuře) spravovat číselníkové hodnoty. Nejedná se jen o správu číselníků ve tvaru popisných hodnot, ale lze s ní jednoduše spravovat i dokumentové šablony.</p><p>Pro ilustraci budu pokračovat ve výše uvedeném příkladu použití založeného projektového webu. Součástí každého projektu jsou nějaké průvodní dokumenty, např. nabídka, manažerský plán, zápis z porady, aj. Potřebujeme jeden z těchto dokumentů založit a aplikace nám nabídne dle typu vybrat ten konkrétní a stáhne jeho šablonu z centralizovaného úložiště šablon dokumentů. Takže pokaždé máme k dispozici automaticky aktuální verzi.</p><p>SharePoint podporuje využití číselníkových hodnot z jiných, externích aplikací, které je dokáží publikovat například pomocí nějaké webové služby, nebo přímo zobrazením číselníku z externí databáze.</p><h2>Nevím kde to je a potřebuju to hned</h2><p>Poslední částí, kterou bych chtěl zmínit je možnost jednoduchého vyhledání dat uložených v intranetu. Toto zastřešuje důmyslně navržený vyhledávací mechanismus, který lze opět relativně jednoduše konfigurovat dle vašich požadavků. Například potřebujete vyhledávat podle typu dokumentu, tento typ je uložen v metadatech dokumentu, nebo od kolegy víte, že uložil nový dokument do intranetu, ale nepamatuje si kam. Toto je téměř klasický scénář nejčastějšího použití. I s takto málo informacemi se dá jednoduše dohledat. Do vyhledávače zadáte teoretický název dokumentu a následně pomocí tzv. upřesnění výsledků (upřesnění data vzniku dokumentu od – do, jméno kolegy a typ dokumentu) požadovaný dokument dohledáte.</p><h2>I uživatelé mají svůj prostor</h2><p>Neodmyslitelnou výhodou SharePointu jsou i tzv. osobní prostory (My sites). Toto je takový soukromý internetový prostor každého uživatele. Může si do něj ukládat vlastní dokumenty (osobní OneDrive), které potom lze sdílet s ostatními. Pokud mu byl v rámci celého intranetu přiřazen nějaký úkol, nalezne ho i zde, tzn. z celého intranetu (ze všech projektových webů, týmových webů, atd.) se mu zde kumulují všechny jemu přidělené úkoly. Opět to je hezky centralizované na jednom místě. Současně zde vidí, do jaké diskuse přispěl, nebo zda mu někdo odpověděl, změny nad jím sledovanými dokumenty, či sledování příspěvků s určitými tagy, které si definoval a které ho zajímají. Dobře nastavená MySite se stává pro uživatele velice důležitým rozcestníkem při jeho každodenní pracovní činnosti.</p><p> <img alt="image3.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Sharepoint/image3.png" /> </p><h4>Obrázek 3 - Možná podoba My Sites</h4><h2>Kdo, co a kdy</h2><p>Veškerá uživatelská činnost je, podle výše nastavení, velice detailně logována a verzována. Tím pádem je možné se lehce vracet k předchozím verzím dat uložených v SharePointu, nebo tyto verze porovnávat. Díky rozsáhlému logování je umožněn i reporting v závislosti na činnostech uživatelů.</p><p>Zavedením takto sofistikovaného systému dojde ve společnosti ke znatelnému zjednodušení sdílení informací, umožní spolupráci více uživatelů najednou nad některými dokumenty, jednoduše je vše na jednom místě, lehce dohledatelné a striktně dodržené dle interní metodiky společnosti.</p><h2>Co chybí, dovyvineme</h2><p>Velkou výhodou popisované technologie je i možnost poměrně jednoduchého vývoje vlastních řešení a rozšíření. Tato platforma má velice sofistikovaně řešeno několik rozhraní, které developerům umožní práci s daty v ní uloženými. </p><p>Další možností vývoje je i zakoupení jednoho z několika možných nabízených rozšiřujících řešení pro jednoduché, efektivní a hlavně pohodlné zpracování workflow v podobě grafického návrháře (modelátoru).</p><p> <em>Pavel Kazík</em></p>odborné;#vzdělávání;#
Na nebi září dronyhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Drony.aspxNa nebi září drony<p>​Tak jako v hudebním světě, i v tom technologickém přicházejí na výsluní a poté zapadají „hvězdy“. V současné době na obloze, a to doslova, září drony. Pravděpodobnost, že potkáte někoho, kdo prohání svého „miláčka“ se neustále zvětšuje a to jak doma, tak na cestách po světě. Přestože nejsou k dispozici oficiální čísla o prodeji dronů, odhaduje se, že se v roce 2015 prodalo více než 1 milión dronů značky Parrot a více než 900 tisíc dronů značky DJI. I podle těchto čísel je zřejmé, že se drony stávají součástí mnoha domácností.</p><p>Mohlo by se zdát, že historie dronů, tedy správně bezpilotních letounů, je velice krátká, opak je však pravdou. Prvopočátek dronů sahá až do roku 1849, kdy byl sestrojen a vyslán bezpilotní balón z Rakouska do Benátek. Stejně jako poprvé, tak i po mnoho dalších let, byly bezpilotní letouny využívány zejména k vojenským účelům, např. jako špionážní či naváděcí systémy. Sloužily v první i druhé světové válce stejně dobře jako ve válce studené, nebo válce ve Vietnamu. Armáda drony samozřejmě využívá dodnes. </p><h2>Co je to vlastně dron</h2><p>Jak zde již bylo uvedeno, jedná se o bezpilotní letoun. Existují letouny bez posádky, tedy UAV (Unmanned Aerial Vehicles) a letouny s ovládáním na dálku, tedy RPAS (Remotely Piloted Aerial Systems). Pokud se zaměříme na drony k osobnímu využití, můžeme se setkat s názvy jako například kvadrokoptéra (dron se čtyřmi rotory) nebo hexakoptéra (dron se šesti rotory). Dále pak existují drony, které jsou vybaveny HD kamerou nebo bez kamery. A pak také existují drony s FPV on-line přenosem, kdy můžete snímané záběry sledovat například na svém chytrém telefonu. Drony jsou ovládány ze země, kdy si, dle typu, lze zvolit manuální ovládání nebo asistované, v rámci kterého dron využívá k řízení elektroniku a monitoring (GPS, rychlost letu, atd.).</p><h2>Letem světem s dronem</h2><p>Dnešní využití dronů je mnohem širší, než pouze v armádě. Japonská policie využila letos v únoru několik dronů k monitorování průběhu Tokijského maratonu. Jak sami uvedli, stalo se tak poprvé na takto velké sportovní události. Dron byl využit také pro natáčení slalomu v rámci Světového poháru v Madonně di Campiglio (Itálie). Společnost Amazon testuje drony na doručování malých zásilek. Jeff Bezos, zakladatel Amazonu, předpokládá, že tento způsob doručování objednávek se v budoucnosti stane standardem. V Japonsku zkouší pomocí dronů doručovat občerstvení hráčům na golfovém hřišti. V Austrálii začali využívat dron s názvem Little Ripper, který má sloužit k záchranným akcím na moři nebo monitorování výskytu žraloků. </p><p>Drony se stále více stávají součástí vybavení turistů, kteří natáčí své zážitky z cest. Na internetu dnes najdete tisíce různých, méně či více kvalitních videí, které natočili cestovatelé z celého světa. Video záběry z dronů zachycují nádherné scenérie naší planety, pomocí drona se turisté podívali například do útrob sopky, nebo do rozpadající se Černobylské jaderné elektrárny.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AoPiLg8DZ3A" target="_blank"> <img alt="best_videos.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Drony/best_videos.jpg" /></a>Není proto divu, že v roce 2015 vznikl také první festival, který je zaměřený na krátké filmy natočené drony. <a href="http://www.nycdronefilmfestival.com/">New York City Drone Film Festival </a>vyhlašuje vítěze v kategoriích extrémní sporty, showreel nebo krajina a architektura. </p><p>S drony je svázán také další nový trend. I když dnes po památkách či v přírodě pobíhají turisté se selfie tyčemi a mohlo by se vám zdát, že bez ní na dovolenou vyrazit jednoduše nemůžete, tak věřte, můžete. Pokud žádnou selfie tyč ještě nemáte, tak si ji ani nekupujte. Novou módou jsou totiž dronie, tedy drone selfie. S kamerou umístěnou na dronu zachytíte nejen sami sebe, či své přátelé, ale také pohled na okolí, kde se zrovna nacházíte. </p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FZOgy5V9imI" target="_blank"><img alt="dronies.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Drony/dronies.jpg" /></a>Pokud chcete ve svém životě trochu adrenalinu, můžete s dronem také závodit. V Miami se pro tento rok připravují závody Drone Racing League, které mají vyústit v mistrovství světa. Investoři předpokládají, že se na jednotlivá kola závodů budou diváci dívat on-line na mobilech či počítačích ale také s využitím virtuální reality. Cílem majitelů je vytvořit novou formu zábavy a dostat se do povědomí diváků či závodníků podobně jako Nascar (automobilové závody).</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bOWkkoczEPQ" target="_blank"> <img alt="race.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Drony/race.jpg" /></a> </p><h2>Zábava nebo ohrožení</h2><p>I když se jedná o zcela jistě zajímavou zábavu, ne vždy je však moudré dron vyslat na oblohu. V okrese San Bernardino County (USA) dostalo loni v červenci několik majitelů dronů skvělý nápad natočit si velký požár, čímž ale zabránili hasičským helikoptérám v zásahu, protože ty byly potenciálně ohroženy možnou srážkou s dronem. </p><p>Dle zjištění Federal Aviation Administration (agentury ministerstva dopravy USA) došlo v období od srpna 2015 do ledna 2016 téměř 3,5 krát denně k incidentu letadla s dronem. Potenciální ohrožení civilních letadel dronem jsou hlášena nejen z USA, ale také Francie nebo Anglie. V průběhu let bylo leteckými úřady realizováno mnoho výzkumů rizik a dopadů srážky letadla s ptákem, například pokud by se jednalo o náraz do čelního skla nebo by pták vlétl do motoru. Podobné výzkumy probíhají také u dronů, neboť ty jsou piloty považovány za mnohem větší riziko než ptáci.</p><p>I z tohoto důvodu postupně vznikají v různých zemích zákony regulující používání dronů. Regulace se týká také České republiky, kde provoz bezpilotních letounů řídí zejména Doplněk X - Bezpilotní systémy, Předpisu L 2 - Pravidla létání. Zkráceně dle pravidel svůj dron můžete pilotovat od země do výšky 300 m nad zemí. Zároveň se nemůže jednat o zakázané nebo nebezpečné oblasti (například v těsné blízkosti letiště). Dále pak musíte mít svůj dron vždy na dohled a mít jej plně pod kontrolou. A také dron nesmí létat v menší než bezpečné vzdálenosti od osob, staveb a hustě osídleného prostoru. Přesná a kompletní pravidla a povinnosti si můžete přečíst <a href="http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube">na stránkách Úřadu pro civilní letectví</a>. </p><h2>Jaká bude budoucnost dronů?</h2><p>Potenciál dronů je opravdu velký a proto mnoho firem intenzivně pracuje na jejich zapojení do pracovního či životního cyklu. Buducnost dronů ovlivní, zda a jak rychle se propojí s internetem a dalšími chytrými zařízeními, ale také úroveň základních technických parametrů jako je výdrž baterie či nosnost.</p><p>Pomocí dronů bude například možné natočit akčnější filmové záběry, nebo pořídit unikátní fotografie. Drony bude více využívat policie, hasiči či armáda k monitorování různých událostí. V budoucnosti mohou sloužit k monitorování výškových stavebních prací nebo kontrole stavu budov, pokud budou mít vyšší nosnost lze je použít také k doručování stavebního materiálu do vyšších pater staveb. Asi si můžeme představit, že nám jednoho dne balíček z pošty doručí dron místo pošťáka. V zemědělství mohou sloužit ke kontrole úrody, ale také k postřiku plodin proti škůdcům. Dron se také může stát záchranářem a to tím, že bude doručovat balíčky první pomoci na odlehlá nebo komplikovaně dostupná místa, nebo na místa s hustým provozem. Může také pomáhat při hledání ztracených osob v rozlehlých oblastech. V případě přírodních katastrof, například zemětřesení, by využití dronů mohlo urychlit zmapování rozsahu škod, a to nejen zvenčí ale také zevnitř zasažených budov. A možná se dočkáme také doby, kdy se pomocí dronů budou přemisťovat lidé.</p><p> <em>Zuzana Drotárová</em></p><h3>Zdroje:</h3><p> <a href="http://dronelife.com/2015/04/16/drone-sales-numbers-nobody-knows-so-we-venture-a-guess/">http://dronelife.com/2015/04/16/drone-sales-numbers-nobody-knows-so-we-venture-a-guess/</a> </p><p> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_unmanned_aerial_vehicles">https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_unmanned_aerial_vehicles</a> </p><p> <a href="http://www.digitaltrends.com/cool-tech/drone-plane-encounters/">http://www.digitaltrends.com/cool-tech/drone-plane-encounters/</a> </p><p> <a href="http://qz.com/631401/a-drone-came-within-20-feet-of-potentially-crashing-into-a-french-plane/">http://qz.com/631401/a-drone-came-within-20-feet-of-potentially-crashing-into-a-french-plane/</a> </p><p> <a href="http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/prehled-zakladnich-pozadavku-na-bezpilotni-systemy">http://www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/prehled-zakladnich-pozadavku-na-bezpilotni-systemy</a> </p><p> <a href="http://thedroneracingleague.com/">http://thedroneracingleague.com/</a> </p><p> </p>hobby;#
K čemu je Enterprise Architektovi metodika TOGAF?http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/togaf.aspxK čemu je Enterprise Architektovi metodika TOGAF?<p>Co mají funkční informační systémy společného? Stabilní základ. Za špatně budovanou architekturou ICT jsou padající aplikace, pomalé systémy, problémy s upgradováním a ve výsledku nespokojený uživatel. Mezi typické problémy neřešené Enterprise architektury patří nedokumentovaná rozhraní mezi aplikacemi, problematické přepoužití komponent, více zdrojů pro stejná data, hodně platforem a s tím rostoucí náklady na rozvoj a údržbu ICT. Že vám to něco říká? Pojďme se podívat, jak je možné tyto problémy Enterprise architektury řešit pomocí metodiky TOGAF. V článku si popíšeme co je TOGAF, jak se liší od ostatních metodik a jak jej využít.</p><h2>Co je TOGAF, jak se liší od ostatních metodik </h2><p>Požadavky na funkčnost a komplexnost IT stále narůstají. IT aplikace a systémy se stále více otevírají. Je kladen důraz na mobilitu, dostupnost a bezpečnost. Nejedna organizace se tak dostala do těžkých problémů při upradu či rozvoji ICT. Enterprise architekt požaduje po solution architektech spolupráci při dokumentaci a rozvoji celého informačního systému. Pokud je dodavatel schopen rozumět těmto potřebám zákazníka a ví, jak fungují frameworky pro řešení Enterprise architektury, tak se to pro něj automaticky stává konkurenční výhodou, která mu ve výsledku přináší i úspory MD. TOGAF je jednou z metodik, která říká jak řídit návrh komplexních aplikací a jak ukládat výstupy architektury do architektonického repository k dalšímu využití jak pro Enterprise architekta, tak pro solution architekta dodavatele.</p><p> <img alt="image2.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/togaf/image2.png" /> </p><h4 style="text-align:center;">Přehled metodik pro Enterprise architekturu</h4><h2>Rozdíly mezi rolemi Enterprise a Solution architekt</h2><p>Aplikace, které v Cleverlance vyvíjíme a pomáháme u zákazníků integrovat, se stanou součástí portfolia desítek až stovek aplikací, které tvoří např. informační systém banky. My jako dodavatel máme na projektu vždy svého solution architekta, který pomáhá detailně s technickou specifikací a ví o aplikaci vše. Cílem zákazníka je udržovat si detailní informace o všech částech informačního systému a být schopen řešit změny, které integruje buď Cleverlance nebo někdo jiný. Celá řada firem má problémy převzít a udržet detailní informace od solution architektů, které bude potřebovat při změně aplikací nebo integraci aplikace s jinými částmi systému. Celkovou koncepci a rozvoj všech aplikací u zákazníka si zajišťuje Enterprise architekt, který musí vědět, co ty desítky až stovky aplikací mají za funkcionalitu, jak jsou tyto aplikace propojené a jaká sdílí data. Je naprosto nezbytné, aby Enterprise architekt měl prostředky, jak řídit celou architekturu informačního systému. </p><p>Na schématu níže je modelový informační systém, kde CPS představuje penzijní systém Cleverlance se svým Solution architektem, který je dodán ze strany Cleverlance. Další systémy pro správu dokumentů (DMS), péči o zákazníky (CRM) či hlavní podnikový systém (ERP) mají "své" (často externí) solution architekty. Je zřejmé, že se skončením projektu odejde se solution architektem i detailní know-how. Enterprise architekt je ten, kdo toto know-how bude schopen nejen uchovat v architektonickém úložišti, ale i poskytnout stávajícím i budoucím solution architektům v podobě informací o jednotlivých rozhranních a sdílených datech jednotlivých aplikací. Z existence řízené Enterprise architektury tak těží jednak interně firma, tak i případný externí Solution architekt.</p><h4 style="text-align:center;"> </h4><h4 style="text-align:center;"> <img alt="image3.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/togaf/image3.png" />Role Enterprise a Solution architekta v prostředí ICT</h4><h2>Kdo kromě architektů TOGAF využije?</h2><p>Pro business analytika Cleverlance TOGAF přináší jasné požadavky na artefakty (matice, schémata, diagramy), které mají být v rámci business architektury dodány např. Use-case diagramy, Class diagramy apod. dále říká, jaké nástroje mají být použity (Visio, Enterprise architekt, Archimate apod.) pro tvorbu schématu a do jaké míry má být proveden detail popisu business architektury. Cílem je zajistit, aby výstup business architektury nejen vypadal stejně, ať už jej udělá Hana nebo Honza z Cleverlance, ale aby zákazník měl sjednocený popis i napříč různými dodavateli. Pokud pak zákazník má takto dokumentovanou architekturu (nejen tu business), tak při rozvoji IS a provádění změn je pro všechny dodavatele příjemnější orientovat se ve schématech, které dodal někdo jiný, což zrychluje práci nejen Cleverlance, ale celého týmu zákazníka. Tím sjednocujícím dokumentem, který TOGAF přináší a po kterém se jako dodavatel máme ptát, je tzv. „Architecture method“ dokument, který drží Enterprise architekt ve svém architektonickém repository. Takže až po vás bude chtít zákazník vytvořit „Business Footprint diagram“, tak víte, že jej najdete v „Architecture method“ dokumentu, který se nachází v architektonickém repository ve složce „Architecture metamodel“, kde si jej sami stáhnete, protože vám zákazník dal do architektonického repository přístup pro čtení. Zákazníkovi odpadne složité vysvětlování spoustě analytikům/solution-architektům, co mají a jak popisovat při návrhu architektury aplikace, což ve výsledku šetří čas a peníze všem.</p><p> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/business-consultant.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img alt="solution_architect.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/togaf/solution_architect.jpg" /></a> </p> <p>Pro vývojáře, databázové specialisty, technické architekty analogicky „Architecture method“ dokument jasně přináší seznam a vzory výstupů architektury, jak mají být dodány pro business, aplikační, datovou a technologickou vrstvu budoucí aplikace. TOGAF zároveň řeší kdy a kdo má být příjemcem těchto architektonických výstupů pomocí „Stakeholder mapy“.</p><p>TOGAF je trend v Enterprise architektuře, který se poslední 2-3 roky značně rozšiřuje už i ve státní správě okolo e-govermentu. V soukromém sektoru se s prvky aplikace TOGAFu setkáváme v Komerční bance, v O2, ve Vodafone, v KBC a servisních organizacích, které se starají o implementaci IS pro tyto subjekty – zde stojí za zmínku T-Systems nebo pro PPF skupinu Embedit. Celá řada firem a našich zákazníků nyní v březnu 2016 poptává Enterprise architekty (Komerční banka, Embedit, Microsoft, Česká spořitelna a další). Tím je jasně dán trend řešit Enterprise architekturu a Cleverlance se bude stále více potýkat s požadavky na zajištění souladu dodávky s metodikou TOGAF. Ve státní správě se TOGAF a modelovací jazyk ArchiMate ustanovil v Národním architektonickém plánu eGovernmentu ČR. Je tedy nutné, aby klíčoví lidé na našich projektech (architekti, vývojáři ale i projektoví manažeři) měli nejen povědomí o metodice TOGAF, ale i získali certifikaci TOGAF alespoň na stupeň Foundation. </p><h2>Jak TOGAF funguje a příklady užití</h2><p>TOGAF využívají manažeři a Enterprise architekti jako "manuál", resp. best practice pro návrh Enterprise Architektury (EA) společně s Archimate - podpůrným modelovacím jazykem; oba standardy patří do mezinárodně akreditovaných programů "The Open Group Architecture". Navíc poslední aktualizace Archimate 2.1 spolu s TOGAF 9.1 integrovala nejmodernější poznatky z oblasti EA, které nově zahrnují i řešení servisně-orientované architektury (SOA) a informační bezpečnosti. TOGAF si poradí s integrací na procesy ITIL, Prince2 či SCRUM.</p><h2>Jádro TOGAF tvoří Architecture development method (ADM) a jeho fáze, které si stručně popíšeme:</h2><p> <img alt="image5.jpeg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/togaf/image5.jpeg" /> </p><h3>Preliminary</h3><p>Popisuje přípravné aktivity vedoucí k ustavení útvaru architektury včetně definice architektonických postupů s ohledem na kontext organizace s cílem odstranit problémy neřešení Enterprise architektury a to i z pohledu bezpečnosti IS. Zde se zakládá architektonické úložiště, které má jasně definovanou strukturu - nejde jen o složku s projektovými adresáři, jak to známe z mnoha firem, ale jde o 3 úrovně detailu architektury - obecné schéma architektury celého systému na jednom listu, pak segmentová architektura jednotlivých aplikací a v třetí úrovni detailní architektura jednotlivých aplikací. S obecným schématem a segmenty pracuje spíše Enterprise architekt, solution architekt potřebuje detailní architekturu v třetí úrovni.</p><h3>Architecture Vision </h3><p>Připravuje variantní návrh řešení. <strong>Fáze A </strong>představuje prvotní návrh např. celého nového IS nebo jeho části včetně identifikace klíčových vlastníků aktiv a procesů (stakeholders) a indikace rozpočtu pro sponzora. Vytvoření Architecture Vision dokumentu v souladu s požadavky businessu a s ohledem na architektonické principy včetně bezpečnostní politiky. V Komerční bance jde o tzv. „Project Definition“. Řeší se zde rovněž analýza rizik na projektu.</p><p> <strong>Fáze B: Business Architektura </strong>popisuje rozpracování Business Architektury k podpoře odsouhlasené Architektonické vize (návrhu). Modelace use-case a diagramu tříd může být pomocí UML, nicméně TOGAF má vlastní modelovací jazyk ArchiMate, který je k dispozici zdarma včetně modelovacího nástroje Archi.</p><p> <strong>Fáze C: Information Systems architektura </strong>popisuje rozpracování Information Systems Architektury k podpoře odsouhlasené Architektonické vize. Jde o přípravu podkladů ve formě entitně-relačních diagramů a data-flow diagramů v databázové vrstvě. V aplikační vrstvě architekt pro vývojáře připravuje seznamy služeb pro programování dílčích XML kódů (WSDL).</p><p> <strong>Fáze D: Technologická architektura</strong> popisuje rozpracování Technologické architektury k podpoře odsouhlasené architektonické vize. Modeluje se nová topologie sítě, zapojení serverů, definice datových úložišť či revize havarijních plánů a plánů kontinuity.</p><p>Pro fáze B, C, D ve společných krocích popisujeme Baseline (AS-IS) a Target (TO-BE) architekturu, identifikujeme GAPy, tvoříme Road mapu projektu. Klíčovým výstupem je Architecture definition document, což je rozsáhlejší obdoba Technické specifikace v Cleverlance či poměrně věrná obdoba dokumentu „Solution Design“ v Komerční bance.</p><p> <strong>Fáze E: Příležitosti & Řešení </strong>popisuje prvotní návrh implementačního a migračního plánu včetně architektonické roadmapy. Zahrnuje identifikaci pracovních balíčků k implementaci na základě výstupů architektonické práce v předchozích fázích B, C, D. Zde je již významné zapojení projektového managementu třeba dle Prince2. Zde se řeší detailní rozpočet a alokace v čase na implementaci. Rovněž může dojít k rozslotování projektu pomocí tzv. Transition architektury.</p><p> <strong>Fáze F: Plánování migrace</strong> popisuje finalizovaný implementační a migrační plán případně tranziční architekturu s cílem dodat cílovou architekturu aplikace či IS. V případě, že nejsme v souladu s indikativním rozpočtem z Fáze A, tak je zde prováděno škrtání v projektu na základě cost/benefit a value delivery s klíčovými stakeholdery a sponzorem.</p><p> <strong>Fáze G: Řízení implementace </strong>je implementační. Enterprise architekt předává hotové architektonické návrhy a účastní se celé řady procesů, mezi které patří zajištění dodávky security do projektu včetně subdodavatelů, zajištění Compliance Review (audit), řízení Solution Architektů, dodávky bezpečnosti v rámci vývoje, post-implementační review a zaštiťuje Risk management v průběhu implementace. </p><p> <strong>Fáze H: Změny návrhu </strong>pokrývají celou řadu typů změn přes jednoduché změny k inkrementální m změnám až po rearchitektonické změny. Togaf rozlišuje, zda je nutné provádět popis architektury pro situace, kdy zákazník chce, aby tlačítko bylo modré a ne červené a pro situaci, kdy se významně zasahuje do více vrstev architektury (třeba do business a datové).</p><p> <strong>Fáze Management požadavků </strong>poskytuje rámec na dodávku jakýchkoliv funkčních i nefunkčních (např. bezpečnostních požadavků) kdykoliv v rámci vývoje nových IS. Řeší prioritizaci požadavků a vyhodnocení jejich dopadů.</p><h2>Závěrem</h2><p>TOGAF je aktuální trend řízení Enterprise architektury a vývoje IS s přesahem do procesů fungování organizací. Nyní se prosazuje i ve státní správě s ohledem na kybernetický zákon a metodiky NBÚ. Ministerstvo vnitra pomocí TOGAF nyní zahájilo evangelizaci EA do ostatních ministerstev s cílem podpořit e-government v ČR. Díky propojení řetězce dodávek a subdodávek požadavky propadají i k našim zákazníkům a s požadavky na řešení Enterprise architektury se budeme na projektech potkávat stále více. Je tedy naprosto nezbytné kromě porozumění typickým problémům neřešené Enterprise architektury i být schopen problémy řešit a pokud jste článek dočetli až sem, tak víte, že metodika TOGAF tyto problémy Enterprise architektury umí řešit a věřím, že tento článek pro vás bude prvotním impulzem k dalšímu seznamování se s metodikou TOGAF.</p><p> <em>Martin Tobolka</em><em> </em></p>odborné;#vzdělávání;#
Hra na doktorahttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/vyjednavani3.aspxHra na doktora<h3>​​Máte občas pocit, že byste mohli v práci, při nákupech nebo obecně v každodenním životě vyjednat lepší podmínky? Někdo je přirozený talent od přírody, ostatním pomůže pár tipů, které Vláďa Knop sepsal v krátkém seriálu o vyjednávání. První díl najdete <a href="/Blog/Stranky/vyjednavani1.aspx">zde,</a> druhý díl <a href="/Blog/Stranky/vyjednavani2.aspx">zde</a>.</h3><p>Taky jste si hráli na doktora s kamarádkou (nebo kamarádem) ze školky? A jako to šlo? Jestli to dopadlo jen napůl (byl jste prohlédnut, ale k výměně rolí už pak z nějakého důvodu nedošlo), čtěte dál, je tam prostor pro zlepšení. Jestli to skončilo oboustranným poznáním, jste rozený vyjednavač a poprosím Vás o sdílení, jak na to. A jestli jste prohlížel(a) jen vy, zasloužíte si titulování guru. </p><p>Celé kouzlo tkví v jediném - nejdřív předpoklad, pak Váš závazek: tedy formulace „když vy, tak já“, „pokud vy zajistíte, já dodám“ nebo „až porozumím Vašim prioritám, budu schopný zlepšit nabídku…“</p><p>Zní to jednoduše, co? Stejně tak jednoduše, jako „se“ zapomene nebo „se“ přeslechne druhá část věty, pokud to uděláte opačně („Nechám se prohlédnout od doktora, ale pak si to vyměníme, jo?“ „Ne!“ :-) ).</p><p>Totéž mějme na paměti, když se potřebujete něco dozvědět – <strong>sdílejte, abyste získali</strong>. „Pokud mi povíte více o Vašich zákaznících, já vám za to popíši, jaké produkty z naší nabídky bychom jim mohli nejlépe nabídnout ve společné kampani.“</p><p> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Project-Manager-PHA.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img alt="C-IT-recruitment_PM.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/vyjednavani2/C-IT-recruitment_PM.png" /></a> </p><p>A máte taky někdy pocit, že se vlastně už o ničem jednat nedá, protože je vše dopředu určené? To je nedopatření, ke kterému dochází maximálně jednou za deset let :-) . Záleží to na Vaší přípravě a jak jednání vedete (<a href="/Blog/Stranky/vyjednavani1.aspx">BATNA</a>, <a href="/Blog/Stranky/vyjednavani2.aspx">obchodovat ústupky za ústupky, neuzavírat věci příliš brzy </a>– vzpomínáte?) Nicméně když už budete v koncích nejzazších, vzpomeňte, že <strong>čas </strong>je VŽDY v nějaké podobě k jednání.<br>V jaké podobě? Záleží, o čem jednáte – a můžou to být věci zjevné, jako splatnost faktury, termín dodávky, záloha, ale i na první pohled skryté, jako trvání záruky, dohoda o budoucí spolupráci, rychlost servisních zásahů.</p><p>Také se stává, že protistrana tvrdí, že něco bude fungovat a že poskytne potřebnou součinnost. Vy tomu moc nevěříte. Co v takovém případě? Buď můžete trochu neomaleně říci, že tomu nevěříte, že je znáte a že to takhle nezvládnou. Pěkně se pohádáte a pak si najdete každý nového partnera. Nebo se nechcete pohádat, takže si to necháte pro sebe. A pak se Vám to vysype v nejhorší možný okamžik. Cesta ven se jmenuje <strong>sázka </strong>– samozřejmě, že trošku jiná, než „vsadím se, že to nedokážete“. Co takhle elegantní formulace „<strong>Pokud jste si jistý, určitě Vám nebude vadit při nesplnění součinnosti </strong> <strong>…</strong>“ A za tečky doplňte to, co pro Vás bude dostatečná kompenzace. Připravte se, že budete muset výši té kompenzace vysvětlit, proto by měla být nějak logicky svázaná.</p><p> <img alt="karty.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/vyjednavani3/karty.jpg" /> </p><p>Malý příklad: Kupujete si na svůj projekt externího projektového manažera. Není levný, ale vypadá velmi zkušeně a tvrdí o sobě, že s ním byli vždycky všichni nesmírně spokojení. Protože ho nemáte vyzkoušeného, ještě chvilku sondujete: jak se poznalo, že byli vždycky všichni spokojeni, vůči čemu se to měřilo. Poslechnete si, jak se chválí, zjistíte, že spokojenost byla díky splnění vytčených parametrů projektu. Pak, až se pěkně vychválí, navrhnete mu, že mu jistě nebude vadit, pokud 30% jeho ceny navážete na úspěch projektu. Sebestředný pojekťák a špatný vyjednavač na to kývne. Dobrý projekťák a vyjednavač se nejprve snaží <strong>pochopit motivaci </strong>a zeptá se, proč zrovna 30% a poté, co se při vysvětlování trošku zamotáte, si řekne o další <strong>kompenzující podmínky </strong>(vyhodnotí se, co on může ovlivnit, měření se oboustranně dohodne, cena se o 5% zvýší…). Podobný vyjednávací taneček Vám také ukáže, koho si berete do týmu, a naznačí, zda dokáže coby projekťák vyjednat pak i něco pro Vás.</p><p>A ještě jeden postřeh na závěr, platí asi obecně v životě – naše kroky by měly mít elementární logiku. Protistrana se bude jistě ptát, proč něco navrhujete, proč se něčeho obáváte, co tím sledujete – a je dobré se pak do toho nezamotat (v jednání i v životě). Jeden malý příklad bez elementární logiky byl spíše úsměvný a rád se o něj podělím. Řešil jsem v servisu opravu auta a bavil se i o ceně. Nakonec mě vedoucí ohromil nabídkou, která se neodmítá: 50% sleva. Jupí? Když jsem se ptal, jak toho dosáhne, byl jsem unešený vysvětlením (a dodnes nevím, zda to bylo dané jeho prostotou nebo vykutáleností): slevy 50% dosáhne kombinací 2 slev – sleva 20% na díly a sleva 30% na práci. Pokud se nechcete pustit do výkladu matematiky pro ZŠ, zbyde Vám jen povzdech „Bože!“</p><p> <em>Vladimír Knop</em></p>odborné;#vzdělávání;#projekty;#
Chytré věci kolem náshttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/IoT.aspxChytré věci kolem nás<p>Pokud se z technologického hlediska devatenácté století nazývalo Stoletím páry<span style="font-size:9pt;"><sup></sup><sup>[i]</sup>, </span>tak velice pravděpodobně budou moci naši potomci nazývat to jednadvacáté Stoletím chytrých věcí.</p><p>Již dnes máme kolem sebe spoustu chytrých věcí, kdy vám například pračka nahlásí čas doprání, pro sportovní činnosti máte k dispozici měřiče tepu, auta mají navigaci a automaticky vám otevřou kufr, když máte plné ruce, pokud přijdete pozdě k televizi, můžete si právě běžící film pustit od začátku nebo si nechat automaticky vystříhat reklamy z celodenní nahrávky. Ale jedná se o pouhý začátek, protože chytrých věcí kolem nás bude neustále přibývat.</p><h2>Internet věcí pro všechno a pro každého</h2><p>Pojem Internet věcí, případně Internet všeho jste už pravděpodobně slyšeli, ale možná vám není zcela jasné, co se pod tím ukrývá. Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o koncept propojení různých zařízení na internet a/nebo vzájemně k sobě. Může se jednat o pračku, kávovar, výrobní stroj, auto, jednoduše cokoli, co se nachází ve vašem okolí. Internet věcí se týká všech sfér, ať už jde například o domácnosti, energie, zdraví, průmysl, turistiku, bezpečnost, automobilový průmysl, dopravu či životní prostředí.</p><p>Podle výzkumu společnosti Gartner bylo v roce 2014 do internetové sítě připojeno 3,9 miliard zařízení. Do roku 2020 se má jednat už o 25 miliard zařízení, které budou komunikovat on-line. <br> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/project-manager.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img alt="C-IT-recruitment_mobile.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IoT/C-IT-recruitment_mobile.png" /></a></p><h2>Chytrá domácnost</h2><p>Téma chytrých domácností není žádnou novinkou. Je otázkou, co budete považovat za úplný počátek. Může se jednat o vynález prvního domácího spotřebiče (vysavač poháněný motorem, 1901) nebo skutečně až období, kdy byla automatizace v pokročilém stádiu (1998). Dnes se téma chytré domácnosti, tj. domácnosti, kdy vám přístroje jako pračka, vysavač či myčka šetří čas a usnadňují život, posouvá mnohem dále. Cílem je dát přístrojům nový směr - sbírání dat, vyhodnocování a např. přizpůsobování jejich zapínání či vypínání dle vašeho denního rytmu. </p><p>Může se jednat například o chytrou žárovku, která se rozsvítí v čase vašeho vstávání do práce, nebo automaticky změní intenzitu svícení a barvu dle denní doby, či se rozsvítí, když vejdete do místnosti tak, jak to dělá například žárovka Stack.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AEIS7UJJFAA" target="_blank"> <img alt="zarovka.JPG" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IoT/zarovka.JPG" /></a> </p><p>Chytré květináče se postarají o automatické zavlažování v čase, kdy nejste doma. Samozřejmě díky senzorům poznají, kolik vody květina potřebuje a dle toho jak roste, upravují její zavlažování. Navíc vám poradí, jak se o daný typ květiny co nejlépe postarat.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vwbsNkBbnAY" target="_blank"> <img alt="kvetinac.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IoT/kvetinac.jpg" /></a> <br>Již mnoho domácností má ovládání tepla prostřednictvím termostatu. Ty chytré navíc sbírají data, která následně vyhodnocují a poté automatizují nastavení. Takže ví, kdy přicházíte domů, a zvednou teplotu, nebo naopak, při odchodu do práce ji sníží. Samozřejmě si můžete svůj domov vyhřát před návratem z dovolené prostřednictvím nastavení na webové stránce či v mobilní aplikaci. </p><p>Chytrá trouba vám naopak pomůže upéct husu, steak nebo sušenky lépe, než kdykoliv předtím. Nemusíte pobíhat po kuchyni a sledovat, jestli se maso nepřipálí, trouba vám prostřednictvím on-line sítě posílá ze svých útrob video a dle nastavení typu připravovaného jídla upozorní, že je již hotovo. A pokud patříte k těm, kdo rád sdílí své kuchařské umění na sociální sítě, oceníte, že to s mobilní aplikací půjde snadněji, než kdykoliv předtím.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lCuLxqGd0go" target="_blank"><img alt="trouba.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IoT/trouba.jpg" /></a> <br>Nebo můžete mít doma chytrý zámek vstupních dveří či garáže, který lze odemknout prostřednictvím mobilní aplikace, chytrého náramku, nebo hands-free modu - zámek se otevře automaticky ve chvíli, kdy se přiblížíte ke dveřím. „Klíč“ svému příteli či opraváři můžete poslat prostřednictvím mobilní aplikace. Samozřejmě můžete nastavit, jak dlouho bude daný klíč platit a tím zamezíte jeho zneužití.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HOPdlMrL8_0" target="_blank"><img alt="klice.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IoT/klice.jpg" /></a> </p><p>Chytré věci vám také zmonitorují spánek, vyhodnotí a doporučí, co změnit, jak to slibuje Samsung SleepSense. Nebo chytrý zubní kartáček od Oral-B zjistí, kterou část zubů čistíte více, nebo méně, či jak dlouho si zuby čistíte. Aby vám čas uběhl rychleji, aplikace vám zobrazí aktuální zprávy, které si můžete při ranní hygieně číst. Dámy pak může potěšit chytrá kosmetická maska MAPO, která zajistí skutečnou péči o jejich pleť díky analýze, vyhodnocení a následným doporučením. I on-line nakupování se může stát „chytřejším“. Se zajímavou novinkou přišla společnost Amazon, která vyvinula tlačítko Dash. Malé tlačítko, které si propojíte s on-line aplikací, může monitorovat například stav kapslí do kávovaru. Při každém použití kapsle stlačíte tlačítko, které odečítá jeden kus z původního stavu a v případě, že se blíží k nule, vloží kapsle do nákupního košíku. A je zde něco také pro sportovce. Chytré ponožky Sensoria vyhodnotí způsob vašeho běhu, pro každou nohu zvlášť. K dispozici je dnes také množství systémů, které monitorují vstupní dveře či okna a zavolají vám nebo pošlou zprávu, pokud dojde k narušení v čase, kdy nikdo není doma. Nebo pouze informují, že dítě právě dorazilo ze školy domů.</p><h2>Zábava pro malé i velké</h2><p>Chytré věci nám nemají pouze pomáhat, ale také nás bavit. Výrobci společně s vývojáři vymýšlejí, jak na dnes nasyceném trhu zaujmout. Pobavit a také vzdělávat může chytrý dinosaurus či chytrá Barbie. Dinosaurus od společnosti CogniToys děti zkouší, říká vtípky nebo příběhy. Hello Barbie si s dětmi zahraje interaktivní hry nebo přeříká pohádky. Furby Boom je nejen plyšovou hračkou, ale také kamarádem, který bude s vašimi dětmi komunikovat, kterého mohou „vysprchovat nebo nakrmit“ prostřednictvím mobilní aplikace. Pokud se vám zdají být tyto hračky pořád málo chytré, můžete si pořídit robota Buddyho. Tento robot si zapamatuje všechny členy domácnosti, přijde vás ráno vzbudit, můžete si prostřednictvím něj zavolat babičce, připomene vám narozeniny maminky, nebo bude hlídat dům, když jste pryč. Zcela jistě ale pobaví všechny členy domácnosti.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=51yGC3iytbY" target="_blank"> <img alt="robot.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IoT/robot.jpg" /> </a></p><h2>Cokoliv, kdekoliv, jakkoliv, ale hlavně bezpečně</h2><p>Velký rozvoj v tomto směru se týká průmyslu, kde se pracuje se senzory, které monitorují fungování jednotlivých přístrojů. Získaná data průběžně posílají do interních systémů, ty je vyhodnocují a poté například naplánují servisní kontrolu. Široké možnosti použití jsou ve zdravotnictví, městské infrastruktuře (chytrá města) či dopravě. Jedním ze zajímavých trendů jsou například samořídící automobily, ve kterých jsou průkopníky společnosti Google nebo Tesla. </p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=a9k5c_P-y-k" target="_blank"> <img alt="tesla.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IoT/tesla.jpg" /></a> </p><p>V budoucnu bude pravděpodobně možné připojit do sítě cokoliv, ovládat to kdekoliv prostřednictvím nějaké aplikace. Výrobci a vývojáři se buď soustředí na konkrétní segment trhu, či výrobek, nebo na univerzálně použitelné výrobky či aplikace, které budou použitelné dle aktuálních potřeb uživatele.<br>S přibývajícími věcmi komunikujícími prostřednictvím on-line sítě bude důležité mít k dispozici síť s dostatečným pokrytím. V tomto směru u nás začali budovat síť pro Internet věcí společnosti T-Mobile či České Radiokomunikace. </p><p>Důležitou součástí Internetu věcí je také bezpečnost. Jednotlivá zařízení mohou sbírat množství dat, která mohou být zneužitelná. A protože je Internet věcí novodobým trendem, bude také nabourání se a krádež dat trendem souvisejícím. Z tohoto důvodu mnoho společností zabývajících se bezpečnostními softwary upozorňuje na možná rizika jak výrobce, tak uživatele. </p><h2>CES 2016</h2><p>Prezentace produktů na veletrhu spotřební elektroniky CES 2016, který se konal počátkem ledna v Las Vegas potvrzuje trend chytrých věcí. Společnost DAQRI zde například prezentovala chytrou helmu, která je určena pracovníkům v průmyslu. Helma využívá 4D uživatelské rozhraní, monitoruje průmyslová zařízení a zobrazuje zjištěné informace. Amazon představil své Echo, chytrý reproduktor, jehož součástí je také umělá inteligence Alex. Řekne vám nejnovější zprávy ze světa nebo předpověď počasí, odpoví na mnoho vašich dotazů, nebo přehraje hudbu dle přání. Firma Whirpool představila koncept chytré kuchyně, která vám v průběhu vaření radí jak nejlépe uvařit oblíbené jídlo, zatím co na monitoru můžete sledovat, jak vaše dítě spí v postýlce, nebo si přečíst denní plán celé rodiny. Na veletrhu se prezentovaly také chytré lednice, pračky a sušičky, inteligentní ventilátor, chytrá postel nebo první opravdu chytré boty, které monitorují vaši aktivitu, ale také umí zahřát nebo ochladit na požadovanou teplotu. Představen zde byl také „batmobil“, koncept dalšího chytrého automobilu, tentokrát od společnosti Faraday Future. Mnoho společností, které se veletrhu účastnily, zde prezentovalo své chytré produkty již určené k prodeji, prototypy nebo pouze koncepty. Ať šlo o pouhý prototyp či skutečný produkt, všechno, co bylo k vidění, je důkazem, že zaměření firem na Internet věcí je opravdu velké.</p><p> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BmqmgsAYJiI&feature=youtu.be" target="_blank"><img alt="helma.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/IoT/helma.jpg" /></a> </p><h2>Je důležité neusnout na vavřínech</h2><p>Ať se vám to dnes zdá, nebo nezdá být reálné, je možné, že také firma ve které právě pracujete, se brzy vydá na cestu chytrých věcí ať již určených do domácností, průmyslu či jiného segmentu. Jedná se o novodobý trend, který s sebou přináší příležitost, ale také rizika. Je vcelku možné, že společnosti, které nebudou reflektovat dobu, budou odsouzeny k bankrotu podobně, jak se to stalo společnosti Kodak, která kdysi podcenila trend digitalizace fotografování.</p><p>Proto neusněte na vavřínech a sledujte trendy. A nebojte se snít. Váš, dnes ještě nápad z kategorie sci-fi, se možná v budoucnu dočká své realizace. Mí rodiče mi kdysi říkali na mnoho věcí, které jsem si přála, že je dostanu, až budou existovat hodinky s vodotryskem. A dnes si ty hodinky můžu koupit. K mé smůle a rodičů štěstí si nepamatuji, co všechno jsem měla dostat, pokud budou vyrobeny...</p><p>Zdroje: <a href="http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/Internet%20of%20Things%20beyond%20the%20Hype%20-%20Chapter%203%20-%20SRIA%20-%20IERC%202015_Cluster_%20eBook_978-87-93237-98-8_P_Web.pdf">Internet of Things beyond the Hype: Research, Innovation and Deployment</a>; <a href="http://www.iotevolutionworld.com/m2m/articles/376816-history-smart-homes.htm">The History of Smart Homes</a>; <a href="https://www.cesweb.org/">Consumer Technology Association</a></p><p> <sup>[i] </sup>Řečeno ve filmu „Marečku, podejte mi pero!“ </p><p> <em>Zuzana Drotárová</em></p><p> ​Článek vyšel v časopisu IT Systems (<a href="http://www.systemonline.cz/">www.SystemOnLine.cz</a>).</p>odborné;#hobby;#
Aplikace Domácí štěstíhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/aplikaceDS.aspxAplikace Domácí štěstí<p>Při navrhování mobilních aplikací v Cleverlance se snažíme maximálně vyjít vstříc koncovému uživateli. Našimi zákazníky jsou ale většinou banky či telekomunikační společnosti a aplikace píšeme pro jejich klienty. Nyní jsme se rozhodli zaměřit přímo na jednoho každého z vás.</p><p> <strong>Vyvinuli jsme pro vás novou aplikaci, která vám pomůže dosáhnout štěstí v partnerském vztahu! </strong>Po rozsáhlém testování jsme vyladili rozdílné prvky aplikace pro muže a ženy. Určitě jste slyšeli nebo četli, že “<a href="http://www.databazeknih.cz/knihy/muzi-jsou-z-marsu-zeny-z-venuse-35381">Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše</a>” a potvrdil to i náš výzkum. Vzhledem k rozdílným nárokům a požadavkům má aplikace pro muže jednoduché promyšlené rozhraní o jediné obrazovce, přesně dle zásad moderního UX; aplikace pro ženy naopak zrcadlí rozsáhlý duševní svět těchto něžných stvoření i jejich požadavků a nabízí bohatý výběr možností na několika obrazovkách.</p><p> <img alt="clance-ovladni-zenu-muze.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/aplikaceDS/clance-ovladni-zenu-muze.png" /> </p><p>„<em>Aplikace je vhodná i pro nesmělé páry, které se ostýchají říct své touhy nahlas,“ </em>říká M. J., partnerský poradce, který stál za vznikem tohoto projektu.<em> „V nitru každého z nás je touha ovládnout toho druhého, ale někteří jedinci nelibě nesou být ovládáni. Toto zcela přirozeně řeší náš produkt, díky kterému si to dotyčný vůbec neuvědomí</em>,“ dodává M. J.</p><p> <img alt="ovladni-preview-muze_main.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/aplikaceDS/ovladni-preview-muze_main.png" /> </p><p>„<em>Betatestování aplikace u nás v Cleverlance přineslo zlepšení partnerských vztahů našich zaměstnanců, což se pozitivně odráží i v jejich pracovních výkonech. Máme důvod se domnívat, že několik chystaných svateb v příštím měsíci je jasným důsledkem používání našeho produktu</em>,“ dodala V. J., koordinátorka projektu.</p><p> <img alt="ovladni-preview-zenu.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/aplikaceDS/ovladni-preview-zenu.png" /> </p> <p> <strong>Věříme, že i vám tato aplikace pomůže budovat a rozvíjet šťastné vztahy!</strong></p><p><strong></strong> </p><p><em>S ohledem na datum příspěvku jste správně vydedukovali, že se jedná o apríl. Věříme, že vaše partnerské vztahy a komunikace doma bude fungovat i bez dálkového ovládání na drahou polovičku!</em></p>hobby;#
​​​7 trendů v digitálním designu, které ovládnou rok 2016http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu.aspx​​​7 trendů v digitálním designu, které ovládnou rok 2016<p>Slovem trendy můžeme označit tendence, které výrazně ovlivňují směřování odvětví, jehož se týkají. A proč byste měli následující trendy přijmout za své i vy? Svět digitálního designu se rychle mění a značky by se tomu měly umět přizpůsobit. Odměnou jim za to může být image inovátora nebo dokonce “trend settera”. Navíc je dnes obratná vizuální komunikace důležitější než kdy dříve. Lidově řečeno, jeden dobrý obrázek vydá za tisíc slov.</p><h2>1. Dualita barev a barevné přechody</h2><p>Společnost Pantone vyhlašuje pravidelně barvu roku. Letos úplně poprvé však namísto jedné zvolila barvy dvě, a to konkrétně <a href="http://www.slate.com/content/dam/slate/blogs/the_eye/2015/12/07/151207_EYE_PantoneColorOfTheYear20162.jpg.CROP.original-original.jpg">duo odstínů Rose Quartz a Serenity</a>. Již samotná tato skutečnost potvrzuje barevnou dualitu coby jeden z hlavních současných trendů v digitálním designu.</p><p>Příklad použití v praxi: </p><p> <img alt="01.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu/01.jpg" />Využití kombinace dvou a někdy i více odstínů můžeme sledovat v proměnách vizuální komunikace po celém internetu. Značky dnes cíleně pracují s barevnými přechody (tzv. gradienty), a to zejména na svých webových prezentacích. Tam je pro ně totiž nejlepší prostor, protože přechod na celé obrazovce nejlépe vynikne a působí dokonce přirozeněji než jednolitý odstín. Lidskému oku je takový gradient rovněž příjemnější na pohled díky své jemnosti a pocitu hloubky, který vytváří. Pro zdůvodnění této teze nemusíme chodit daleko - i rostliny či živočichové mají přece zřídkakdy jen jeden barevný odstín, častěji v jejich genetické výbavě naleznete množství nejrůznějších odstínů.</p><p> <img alt="qub.JPG" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu/qub.JPG" />Některé značky navíc využívají přímo kombinace dvou výrazných barev, aby působily živě, moderně a dynamicky. Díky vhodnému spojení dvou odstínů je pak možné vyzdvihnout i další komponenty jako například CTA tlačítko nebo nadpis. </p><h2>2. Typografie a velké dynamické nadpisy</h2><p>Typografie byla odjakživa jedním ze základních stavebních kamenů grafického designu, ale v začátku digitálních médií na ni nebyl kladen takový důraz jako dnes. Původně byla totiž primární funkční stránka webu, nikoli estetická. Navíc bylo v minulosti zařazení dynamických nadpisů na web složitě proveditelné, zatímco nyní již existují nejrůznější “přizpůsobivé” fonty či tzv. typekity, celé balíčky písem pro široké využití.</p><p> <img alt="petra.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu/petra.png" /> </p><p>V současnosti platí, že obsah je stejně důležitý jako forma. Chování uživatelů internetu se od jeho počátků značně změnilo, jsou zvyklí scrollovat a prohlížet weby rychleji než dříve, a proto je nutností návštěvníky stránek zaujmout právě i vhodnou a originální formou. Nikdy nebylo jednodušší přenést ručně psané písmo do počítače, a tak pomalu mizí rozdíl mezi onlinem a offlinem. To je důležité zejména pro kreativní agentury a firmy, které chtějí působit tradičně, lidově, nebo naopak nadčasově. Použití písma je z pohledu marketingu také vhodným nástrojem k vyvolání emocí v potenciálních zákaznících. Díky velkému výběru a variabilitě fontů je možné si vybrat, jak na ně chceme působit. Oblé tvary mohou například symbolizovat autenticitu či kladný vztah k přírodě, ostré tvary zase mohou vyvolávat pocit "prémiovosti" a technické vyspělosti.</p><h2>3. Jednodušší, zato chytřejší loga</h2><p>Moderní digitální design fandí flatu, tedy plochosti grafických prvků. Tento trend je viditelný jak na webových prezentacích, tak ale čím dál častěji ovlivňuje i tvorbu nebo proměnu loga progresivních společností. </p><p> <img alt="GoogleEvolutions.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu/GoogleEvolutions.png" /> </p><p>Při navrhování nového loga se rovněž uplatňuje koncept monoline, což znamená použití stejné tloušťky čar pro celé logo/logotyp. Dále se využívá ikonografie - použití symbolů nebo symbolů skrytých v negativu (např. logo Fedex - v negativu je ukrytá šipka). Trvajícím trendem je nadále retro - vintage. Projevuje se dekorativními "odznáčky", využíváním nápisů, které působí historicky (vhodné např. pro divadlo nebo kulturní památku), nebo ručním psaním (u restaurací evokuje staré postupy, receptury, čerstvější suroviny, ruční výrobu).</p><h2>4. Geometrické tvary</h2><p>S vývojem responzivních webů, s nimiž je spjata potřeba organizace obsahu tak, aby byl snadno zobrazitelný na jakémkoli elektronickém zařízení, byl vytvořen jednoduchý systém adaptace na základě velikosti obrazovky, kde se osvědčilo uspořádání v podobě karet. V něm se části webu rozdělí do samostatných boxů, které se následně přeskládávají podle rozlišení. S tím dnes počítají i designéři při svých návrzích.</p><p> <img alt="geometrie.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu/geometrie.png" /> </p><p>Trendem letošního roku je neustálé zjednodušování a zaoblování tvarů. Z ostrých hran se tak přechází k oblejším, jemnějším. To se týká nejrůznějších ikonek, tlačítek na webu či v newsletterech, stejně tak jako již zmiňovaných fontů.</p><p>(obrázek - stará vs. nová identita QUB, nebo použít jinou značku, lze ale i zaoblený buttonek někde na webu :))</p><h2>5. Minimal is the new black</h2><p>V dnešní zrychlené době jsme neustále rušeni sděleními všech typů. Pro snadnější pochopení i lepší zapamatování je proto základem jednoduchost a minimalismus. Značky, jejichž vizuální identita a komunikace je minimalistická, působí moderně, odlehčeně, čistě.</p><p> <img alt="rift.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu/rift.png" /> </p><p>Minimalismus jako styl je vyjádřen přehledností, systematismem a čistotou. Platí zde stará známá hesla jako "méně je někdy více" nebo "v jednoduchosti je krása". V aktuálních trendech v designu se minimalismus vyznačuje například jednoduchými liniemi, ikonkami složenými pouze z čar, bez stínů, co nejjednoduššími symboly. Ty by měly být "samovysvětlující" - vizuálně ozřejmit obsah, aniž by bylo nutné k těmto symbolům číst jakoukoli legendu. Dále minimalismus používá opakování stejných symbolů a tvarů, což je klíčové pro pochopení jejich významu a stejně tak i pro jejich zapamatování. Z toho pak značky mohou těžit, protože jim postupně vzniká jedinečný styl jejich vlastní minimalistické komunikace. </p><h2>6. Moderní retro</h2><p>Retro má rád snad každý. I proto se k němu značky hlásí - ať už znovuuvedením starého obalu svého výrobku, nebo prostřednictvím svojí identity. Moderní retro a vintage opět vyzdvihují jednoduché symboly (ikonky, loga) a využívají geometrických tvarů. Vrací se také expresivní typy písma, které evokují 80. a 90. léta, nebo i složitější, často ručně psané fonty jako ze šedesátek. Pomyslně se vracíme rovněž ke všelijakým odznakům nebo vývěsním štítům. Ty zažívají svůj comeback jak na ulicích, tak i na našich monitorech. K retru 60. až 90. let dále neodmyslitelně patří používání výrazných barev a jejich nečekaných kombinací. </p><p> <img alt="retro.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu/retro.png" /> </p><h2>7. Flat 2.0</h2><p>Jestliže víme, že soudobý design ovládl již před nějakým časem tzv. flat design, co přijde po něm? Inu, máme tu flat 2.0! Jedná se o jakési rozšíření "plochého stylu", které řeší některé problémy, jež měli uživatelé s jeho předchozím pojetím. Představme si například tlačítka na webu, u kterých nebylo jasné, zdali na ně má kliknout, protože mohla snadno vypadat jako součást pozadí. Flat 2.0 proto zavádí různé triky na zvýraznění vybraných elementů. Jedním ze základních pravidel, kterým se dnešní digitální designéři řídí, je, že by každá vrstva měla být vizuálně odlišná. O soubor tipů a doporučení se nově postarala společnost Google vydáním univerzálně platného dokumentu <a href="https://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html">Google Material Design</a>.</p><p> <img alt="flat.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/7-trendu-v-digitalnim-designu/flat.png" /> </p><p>Ať už se rozhodnete vydat cestou inovací a osvojíte si trendy současného digitálního designu, nebo ne, nikdy nezapomínejte, že koncový uživatel musí být vždycky na prvním místě. Nezáleží na tom, jestli vyvíjíte aplikaci, tvoříte zbrusu nový web nebo obyčejnou firemní prezentaci. Myslete především na to, aby byl výsledek uživatelsky přívětivý, intuitivní, vše bylo jednoduše pochopitelné (i z ikonek a symbolů) a fungovalo to výborně jako celek - s jasnou hierarchií a pravidly. Když k tomu ještě podle našich tipů zkusíte přimíchat emoce, koktejl, který zaručeně osvěží vaši značku, bude hotov.</p><p> <em>Lucie Kalousková, Tomáš Bukoven</em></p>odborné;#
​Nač se připravit, když vám dodávají (IT) projekt?http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/jak-na-projekt.aspx​Nač se připravit, když vám dodávají (IT) projekt?<p>Pokud jste se jako firma rozhodli pro realizaci nového projektu, možná oceníte několik praktických tipů, jak se správně připravit. Nejdříve si řekněme, co se skrývá pod slovem projekt. Jedná se o časově ohraničené úsilí směřující k vytvoření nebo změně unikátního produktu nebo služby. Klíčové je omezení projektu v čase a jedinečnost výstupů. Projekt je také omezen zdroji, které jsou pro jeho realizaci k dispozici.</p><p>Každý projekt má, nezávisle na typu či velikosti, několik fází. Standardně se jedná o přípravu zadání projektu, tj. specifikace požadavků, výběr dodavatele, samotnou realizaci včetně testování a následně nasazení do provozu. V průběhu projektu je vyžadována součinnost pracovníků v různých rolích na straně klienta i dodavatele a to v různém rozsahu.</p><h2>Požadované role a kapacity na straně klienta</h2><p>Součinnost ze strany klienta v oblasti rolí se může měnit dle aktuální fáze projektu. Existují však role, které jsou nezbytné po celou dobu realizace projektu. Jednou z nich je <strong>PROJEKT MANAŽER</strong>, neboli člověk, který bude mít za stranu klienta komplexní přehled, bude koordinovat interní schůzky, komunikovat s dodavatelem, kontrolovat termíny externí, ale také plnění interních úkolů nebo zajišťovat přípravu interních podkladů. Důležitou rolí je <strong>VLASTNÍK PRODUKTU</strong>, neboli člověk, který definuje vize projektu, jeho přínos pro firmu, ale také může určovat priority řešení jednotlivých požadavků. Člověk v této pozici bude mít právo rozhodnout o změně rozsahu projektu, například rozšíření o nové funkcionality, což má obvykle dopad na finanční stránku, či změně termínů projektu, což také může mít dopad na finanční stránku projektu například tím, že se nestihne hlavní prodejní sezóna firmy. Tyto tři role jsou klíčové pro každý úspěšný projekt a to nezávisle na jeho velikosti. </p><p style="text-align:center;"> <img alt="PR2.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/jak-na-projekt/PR2.png" style="margin:5px;width:300px;height:320px;" /> </p><p>Další role, které budou pro projekt nezbytné, obvykle vyplývají ze zaměření projektu. Pokud se bude jednat o projekt typu webová prezentace firmy, budou to například zástupci marketingového a obchodního oddělení, či management firmy. Půjde-li o implementaci CRM systému, bude se pravděpodobně jednat o průřez všemi odděleními společnosti, tj. od call centra až po IT oddělení. </p><p>Ať už se řeší jakýkoliv projekt, je pro definování účastníků důležité vědět, k jakým účelům bude projekt sloužit. Na základě této definice lze určit skupiny pracovníků, kteří by se měli na projektu podílet. Vzhledem k tomu, že součinnost ze strany klienta je jednou z nejdůležitějších součástí projektu, měl by každý dodavatel požadavky tohoto typu pomoci definovat. </p><p>Pokud jde o rozsah součinnosti, tj. kolik hodin či „člověkodní“ bude potřeba alokovat pro konkrétní roli, toto vyplývá z fáze a rozsahu projektu. Tyto informace vám poskytne dodavatel projektu. Finální harmonogram celého průběhu projektu bude reflektovat jak kapacitní možnosti dodavatele, tak kapacitní možnosti klienta. Proto je důležité alokaci pracovníků za stranu klienta řešit již v rámci přípravy projektu.</p><p>Jak již zde bylo uvedeno, projekt má různé fáze. <strong>Z hlediska náročnosti bývá na straně klienta nejdůležitější úvodní fáze</strong>, tj. příprava zadání a výběr dodavatele, příprava zadávací dokumentace, práce na analýze, akceptace dokumentů a designu, <strong>poté závěrečná fáze</strong>, tj. testování a nasazení do produkce. Projekt si lze tedy vizuálně představit jako písmeno ve tvaru U, kdy dva vrcholy jsou z hlediska kapacit na straně klienta nejnáročnější. </p><p>Součástí úvodní fáze je také definice akceptačních podmínek pro převzetí projektu, tj. definice akceptovatelných chyb dle kategorií (zpravidla A-blokující, B-majoritní, C-minoritní), zaškolení pracovníků klienta, dokumentace, další plnění (individuální dle projektu).</p><p>Zvláště upozorňujeme na důležitost závěrečné fáze, tj. testování klientem, kdy je dodavatelem požadována vysoká součinnost ze strany klienta. Testování probíhá na základě připravených testovacích scénářů pokrývajících všechny stavy, které mohou v systému nastat, tudíž se testuje mnoho variant scénářů. Klient zaznamenává zjištěné chyby dle definovaných kategorií. Dodavatel je následně dle dohodnutého harmonogramu odstraňuje.</p><h2>Dostatek prostoru a motivace</h2><p>Možná jste si při čtení předešlých řádků položili dotaz, proč je vlastně potřeba, aby se na projektu podíleli zaměstnanci klienta, když byl pro projekt vybrán kvalitní dodavatel. Na to existuje jednoduchá odpověď. Dodavatel je obvykle odborníkem na technologie, grafické či on-line trendy a pravděpodobně se alespoň částečně orientuje v oboru klienta. Není ale zcela jistě znalcem obchodní či marketingové strategie klienta, nezná konkrétní pracovní postupy a ani neví to, zda klient pracuje s obecně známými pojmy souvisejícími s oblastí jeho podnikání, nebo zda si vytvořil vlastní. Všechny tyto informace a mnoho dalších, musí každý dodavatel získat přímo od klienta, od lidí, kteří pro jeho společnost pracují denně. Pouze prostřednictvím takto získaných detailních znalostí lze realizovat projekt, který bude skutečně řešit potřeby klienta.</p><p> <img alt="PR1.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/jak-na-projekt/PR1.png" /> </p><p>Z tohoto důvodu zde kladu důraz na dvě slova, kterými jsou <strong>prostor </strong>a <strong>motivace</strong>. Vytvořit dostatek prostoru je zároveň základním kamenem motivace, na kterém lze stavět dál. Každý zaměstnanec klienta má obvykle dostatek své práce a nový projekt je často něčím navíc. Proto je důležité definovat požadovaný rozsah hodin či „člověkodní“ a v souvislosti s již existujícími pracovními povinnostmi definovat priority řešení jednotlivých úkolů. </p><p>Pracovníci na straně klienta zároveň musí chtít spolupracovat. Téma motivace by mohlo vydat na jeden samostatný článek, pokud ne více. Uvedu zde tedy alespoň dva tipy, jak na to. </p><p>Čím dříve klíčové zaměstnance do projektu zapojíte, tím lépe. Pokud budou mít prostor vstoupit už do přípravné fáze projektu vlastními nápady či připomínkami, s projektem se sžijí a nebudou mít pocit, že to co potřebují oni, vymyslel někdo jiný, tedy ten kdo tomu nerozumí, tudíž to určitě nefunguje správně, nebo že tuto změnu vůbec nepotřebovali, atd. Zároveň, pokud jednotlivé role zapojíte do projektu již od počátku, budou na konci, ve fázi testování projektu klientem, vědět co, jak a hlavně proč je daná věc řešena takto a ne jinak. </p><p>Dobrou motivací je také prémie za úspěšný projekt. Může se jednat o finanční, ale i nefinanční odměnu, nebo kombinaci obojího. Vhodným způsobem může být například prezentace projektu v rámci celofiremní schůze, s vyzdvihnutím konkrétních lidí, kteří se na projektu podíleli, nebo závěrečný interní e-mail.</p><h2>Plánujte, zapojujte a kontrolujte </h2><p>Jedním ze způsobů, jak do projektu zapojit týmy lidí, jsou <strong>workshopy</strong>. Projekt manažeři za stranu klienta a dodavatele společně připraví plán, kdy, koho a v jakém rozsahu budou potřebovat. V rámci workshopu se poté probírá definované téma, kdy se všichni zúčastnění mohou vyjádřit. Dle fáze projektu se může jednat například o workshop typu brainstorming, prioritizace, či zpětná vazba.</p><p>V průběhu workshopů mohou a <strong>budou vznikat úkoly </strong>pro obě strany, tj. klienta i dodavatele, které budou více, či méně důležité pro realizaci projektu. Proto je nezbytné je zapisovat a sledovat jejich splnění. K tomu lze využít mnoho on-line aplikací, např. JIRA, Asana či Trello. Konkrétní způsob zadávání a sledování úkolů si domluvte s dodavatelem, protože je důležité, aby byl k dispozici jeden nástroj pro obě strany.</p> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Project-Manager-PHA.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img src="/Blog/PublishingImages/Stranky/vyjednavani1/projektak.jpg" alt="" /></a> <p>Naplánujte si <strong>pravidelné statusy</strong> a to jak s dodavatelem, tak interní. Jak často se mají konat, závisí na fázi projektu, ideální je alespoň jeden status týdně. S dodavatelem budete probírat aktuální stav projektu, v rámci interních schůzek plnění úkolů či nové interní požadavky. Tyto statusy se mají konat podle hesla „hlavně efektivně“. Jejich cílem není hloubková rozprava, ale rychlá kontrola stavu projektu, plnění jednotlivých úkolů. Pokud v rámci statusu narazíte na nový požadavek, neřešte jeho specifikaci zde, pouze naplánujte termín splnění a požadované role, které se jeho definování budou věnovat.</p><h2>Není malého projektu</h2><p>Ať se vám ze začátku může zdát, že projekt, který plánujete, je malý, realita může být jiná. Pokud jste se jako klient rozhodli realizovat nový projekt, je zřejmé, že vás to bude stát nějaké peníze. Přímá finanční investice je ale pouze jednou částí projektu. Tou druhou, nepřímou, jsou interní hodiny, které budou projektu věnovat vaši zaměstnanci. </p><p>Proto, nezávisle na rozsahu projektu, věnujte jeho přípravě a průběhu dostatek prostoru. Neváhejte zapojit do přípravných prací vybraného dodavatele, nebo si nechte poradit od odborných konzultantů. Jako klient nemusíte mít mnoho zkušeností s realizací tohoto druhu projektů, na rozdíl od dodavatele, pro kterého je to „denní chleba“. Kvalitní dodavatel doporučí jak správně nastavit komunikační schéma, umí definovat požadované role na straně klienta, také předpokládaný rozsah potřebných kapacit ze strany klienta. </p><p>Vždy mějte na paměti, že jakýkoliv správně pojatý projekt je „týmová hra“, kdy dodavatel a klient tvoří jeden tým s jedním cílem. Pokud se vše zdaří, odměnou pro všechny bude úspěšný projekt, kterým se bude prezentovat klient, dodavatel, ale také jednotliví interní zaměstnanci.</p><p> <em>Zuzana Drotárová</em></p>odborné;#vzdělávání;#projekty;#
Soutěž pro JAVA vývojáře!http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/javasoutez.aspxSoutěž pro JAVA vývojáře!<p>​V praxi velké IT firmy jsme si všimli, že tam, kde u ostřílených vývojářů vítězí při řešení problémů praxe a zkušenost, bodují někteří nováčci v oboru neotřelými a kreativními postupy. Vyhlašujeme proto <strong>soutěž</strong>, v níž se mezi sebou popasují vývojáři s různou délkou praxe na zdánlivě jednoduchém úkolu. Pojďte zjistit, které řešení bude nejelegantnější, které nejčistší a které nejefektivnější - a zda to bude jedno a totéž řešení. </p><h2>Napište nejlepší DateParser!</h2><p>Cílem je <strong>napsat komponentu DateParser</strong>, která převede text na datum. Vstupní text obsahuje <strong>datumový výraz </strong>obsažený v záhlaví internetových článků a diskuzí, tj. <strong>v různých formátech</strong>. Projděte si na internetu různé informační zdroje, nejlépe internetová diskuzní fóra, a všimněte si, jak jsou data zobrazena. Nezapomeňte na zahraniční weby a jazykové mutace a na časová pásma.<strong> Vyvinutý kód bude součástí crawleru internetových zdrojů</strong>. Můžete použít externí knihovny, <strong>podmínkou je nerestriktivní open-source licence </strong>(LGPL, Apache S.F., …). Pokud je k dispozici jen datum a ne čas, použijte čas 12h poledne.</p><p> </p><div style="background:#5b6770;padding:10px 20px;"><p> <span style="color:#ffffff;"> <strong>Vstup: textový řetězec, jazykové kódování</strong></span></p><p> <span style="color:#ffffff;"> <strong>Výstup: java.util.Date nebo null, pokud se nepodařilo datum nalézt</strong></span></p><p> <span style="color:#ffffff;"> <strong>Omezení: Java 8, bez databáze</strong></span></p><p> <span style="color:#ffffff;">Hodnocení dle více kritérií: čistota kódu, rychlost a efektivita, snadná údržba, rozšiřitelnost a konfigurovatelnost.</span></p><p> <span style="color:#ffffff;"> </span><span style="color:#777777;"><span style="color:#ffffff;">package com.crawler;</span><br style="color:#ffffff;"><span style="color:#ffffff;">public interface DateParser {</span><br style="color:#ffffff;"><span style="color:#ffffff;"> //Implementation of this method is the target</span><br style="color:#ffffff;"><span style="color:#ffffff;"> public java.util.Date parseDate(String htmlText, String charset);</span><br>}</span></p><p> <span style="color:#ffffff;"> <strong>Ukázka vstupů:</strong></span></p><p> <span style="color:#ffffff;">-<span style="font-size:11pt;"> 2.6.2015</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- Včera</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- 8 NOV 14</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- 21. ledna 2016 9:13, aktualizováno 10:10</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- 27 bře 2014 12:52</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- dnes v 09:55</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- Dnes 9:49</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- 09:42</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- Wednesday 20 January 2016, 09:30</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- Thu, 21 Jan 2016 00:21:22 GMT</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- 9 hours ago</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- March 10, 2015, 08:32:06 PM by WalterqEr</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- 21 января 2016, 13:10</span><br style="font-size:11pt;"><span style="font-size:11pt;">- 24 марта 2015 г. 18:40</span></span></p><p> <span style="color:#ffffff;"><span style="font-size:11pt;"><strong>​Svůj kód vložte do 17. 4. 2016 na<span style="color:orange;">: </span> <a href="http://goo.gl/forms/5v5LODjinj"> <span style="color:orange;">http://goo.gl/forms/5v5LODjinj</span></a><span style="color:orange;">   </span></strong></span></span></p></div><p> </p><p> <strong>1. cena:</strong> Voucher na únikovou hru "Hackerovo doupě" pro 6 osob + tričko JAVA + odborné školení z nabídky Cleverlance v  roce 2016 dle vlastního výběru až do výše 2000 Kč </p><p> <strong>2. cena: </strong>Odborné školení z nabídky Cleverlance v  roce 2016 dle vlastního výběru až do výše 2000 Kč + tričko JAVA</p><p> <strong>3. cena: </strong>Odborné školení z nabídky Cleverlance v  roce 2016 dle vlastního výběru až do výše 1000 Kč 1000 Kč + tričko JAVA</p><p> </p><p><img alt="poster_java.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/javasoutez/poster_java.jpg" /><br> </p>odborné;#vzdělávání;#
Příběh Testing Clever Akademiehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TCA.aspxPříběh Testing Clever Akademie<p>​Pojďte se s námi dnes podívat pod pokličku Testing Clever Akademie ("TCA"), ať už se chcete sami kurzu zúčastnit, nebo vás prostě zajímá, jak to u nás funguje. </p><h2>Trocha historie</h2><p>Na jaře roku 2015 jsme se rozhodli uspořádat I. ročník TCA. Znamenalo to vymyslet celý koncept, vybrat vhodné kandidáty, vymyslet obsah jednotlivých školících dnů, zajistit organizaci a posléze také začlenění budoucích kolegů a kolegyň do našeho týmu. </p><p>Od samotného začátku jsme hledali nadšence, kteří se chtějí v testingu realizovat, případně se v budoucnosti věnovat programování, analýze či jiným disciplínám. Vybrali jsme zkušené specialisty z našich projektů, dali dohromady témata, která by si měl budoucí tester osvojit, a koncept byl na světě. Žádný učený z nebe nespadl, a proto i my se z drobných chybiček museli pro druhý ročník ponaučit. Upravili jsme témata školení, protože jsme zjistili, že některá nebyla až tak potřebná, a nahradili jsme je jinými. I pro tento ročník jsme udělali drobné změny a sami možná budete mít příležitost zhodnotit, zda k lepšímu. </p><h2>Jak se to má organizačně?</h2><p>Když už vám popisuji, jak akademie vznikla, bylo by dobré povědět i něco o průběhu celého programu, ať máte trochu představu, co vás může čekat. </p><p>Pokud tento náš příběh čtete, tak už jsme z části na dobré cestě, protože se chcete dozvědět víc. </p><p>Jestli zvažujete svoji účast, tak rozhodně pokračujte!</p><h3> Třetí kolo Clever Testing Akademie proběhlo 22. - 29. 2. 2016. O příštích příležitostech vás budeme informovat.</h3><p>První kontakt s námi bude skrze HR, kdy se pobavíme o vaší motivaci a předpokladech se stát testerem/testerkou. Pokud vše klapne, dostanete závaznou pozvánku do Testing Clever Akademie a stanete se jedním z účastníků, kteří se týden budou poctivě vzdělávat pod dohledem našich zkušených kolegů a kolegyň. Během tohoto týdne se seznámíte se základními metodikami testování, SQL a databázemi, základy analýzy, testovacími nástroji a technologiemi. Poslední den akademie má pak prověřit, co jste si z jednotlivých kurzů odnesli, a jak s tím dokážete pracovat. Nejšikovnější z vás získají finanční odměnu v hodnotě 4, 6 a 10 tisíc korun a nabídku na novou práci na HPP v Praze. Finanční odměny jsou omezené počtem, co se týče pracovních nabídek, ty se odvíjejí pouze od vaší snahy a pracovitosti. Dále v článku najdete testing akademii v číslech, kde si můžete všimnout přibližně 50 % úspěšnosti našich absolventů. </p><p>Důležité je taky zmínit, co by takový budoucí tester měl/a umět a jaké mít předpoklady: </p><p> <strong>Hledáme někoho bystrého, spolehlivého a pečlivého s pohotovým přístupem. Uvítáme povědomí o IT, zdravý selský rozum a analytický způsob uvažování. Potřebujeme lidi s týmovým duchem, kteří jsou schopní samostatné práce, mluví výborně česky či slovensky a trochu anglicky. Poslední nutností je možnost pracovat na HPP po absolvování programu. </strong></p><p>V další části se můžete podívat na pár krátkých příběhu našich úspěšných účastníků!</p><h2>Medailonky</h2><p>   <img alt="Klara.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Klara.png" style="margin:5px;width:120px;height:120px;vertical-align:auto;float:right;" /></p><p>Minulý rok jsem končila VŠE a zvažovala, kde najít uplatnění. Testování SW mi přišlo jako vhodný způsob, a když jsem vyhrála TCA, už jsem se mohla jen těšit na projekt. </p><p style="text-align:right;">Klára</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Martin_OK.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Martin_OK.png" style="margin:5px 20px;width:120px;height:120px;vertical-align:auto;float:left;" /> </p><p>Mám vystudovanou střední průmyslovku se zaměřením na IT a TCA mi přinesla hlavně možnost získat pracovní uplatnění jako tester bez předchozí praxe. Mám za sebou několik projektů v telekomunikacích a pořád se mám co učit. </p><p style="text-align:left;">Martin</p><p> <img alt="Petra_ok.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Petra_ok.png" style="margin:0px 20px 30px 15px;width:120px;height:120px;vertical-align:auto;float:right;" /> </p><p style="text-align:right;"> </p><p>Vždycky jsem byla nadšená pro IT, ale nevěděla jsem, jak začít. TCA mi pomohla naučit se základům testování, které nyní můžu využít na projektu. </p><p style="text-align:right;">Petra</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Run.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Run.png" style="margin:5px 20px;width:120px;vertical-align:auto;float:left;" /> </p><p> Díky TCA jsem se dostal na zajímavé projekty nejdřív v telekomunikacích a nyní i v bankovnictví. Rád se učím novým technologiím a nástrojům, v čemž mi Cleverlance dává prostor. Možná i proto jsem se v TCA umístil na prvním místě v závěrečné soutěži. </p><p>Run</p><p> </p><p> <img alt="Martina.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Martina.png" style="margin:5px 20px;width:120px;vertical-align:auto;float:right;" /> </p><p>O TCA jsem se dozvěděla od kamarádky a přišla mi jako fajn způsob, jak si „nanečisto“ vyzkoušet svou budoucí práci. Z testerky jsem se po půl roce stala databázovou vývojářkou a práce mě zkrátka baví. </p><p style="text-align:right;">Martina</p><p style="text-align:right;"> </p><p> <img alt="Pavel_ok.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Pavel_ok.png" style="margin:5px 20px;width:120px;height:120px;vertical-align:auto;float:left;" /> </p><p style="text-align:left;">Minulý rok v marci som sa zúčastnil I. ročníku TCA a od tej doby pracujem v Cleverlance ako Test analytik. Mám za sebou už veľa práce na niekoľkých projektoch v telekomunikáciách a stále sa mám čo učiť. TCA mi priblížila podstatu reálnych projektov a vďaka mojim analytických schopnostiam som sa po jej absolvovaní stal Test analytikom. </p><p style="text-align:right;">Pavel</p><p style="text-align:left;"> </p><p> <img alt="Simona_OK.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/Simona_OK.png" style="margin:5px 20px;width:120px;vertical-align:auto;float:right;" /> </p><p>Jsem absolventkou VŠE, při které jsem pracovala na administrativní pozici. TCA mi dala možnost začít pracovat v IT. Hodně mě při jejím průběhu zajímala analýza, a jelikož jsem v ní byla dobrá, našla jsem v ní i uplatnění a působím na telco projektu jako Test analytička. </p><p style="text-align:right;">Simona </p><p> </p><p>    <img alt="TCAfialova.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/TCAfialova.png" /> </p><h2>A kdo za to všechno může?</h2><table width="100%" cellspacing="0" style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td style="width:25%;vertical-align:top;">​<img alt="MiCakrt.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/MiCakrt.png" style="width:200px;" /></td><td style="width:75%;padding-bottom:40px;"><p>​V Cleverlance jsem začínal zhruba před 13 lety na pozici Testera na projektu v bance. Za tu dobu jsem vystřídal mnoho projektů, což je i důvod, proč mi práce přijde stále dynamická a mám možnost získávat neustále nové zkušenosti. Dnes zastávám funkci Competence Leadera pro oblast testingu a stojí za mnou tým více než 200 QA specialistů. Loni jsem se stal i garantem programu pro začínající testery - Testing Clever Akademie, která mi přijde jako skvělý způsob, jak si najít a vychovat vlastní testery a začínající analytiky. Všichni noví kolegové a kolegyně se zapracovali, stali se platnými členy týmu a pracují na reálných projektech v bankovnictví a telekomunikacích. </p><p style="text-align:right;">Michael Čakrt<br> QA Competence Leader a garant TCA</p></td></tr></tbody></table><table width="100%" cellspacing="0" style="border:0px currentcolor;"><tbody><tr><td style="width:50%;">​ <p>Je radost pracovat na projektu, při němž mají šanci ti, kteří se chtějí dostat do světa IT, ale nemají pro to dostatek zkušeností. Mám to štěstí se tento rok již podruhé organizačně účastnit TCA a přihlížet tomu, jak se parta mladých lidí mění ve skutečné testery. Díky TCA mohu sledovat přátelství, která během týdne akademie vznikají, stejně jako touhu jednotlivých účastníků posunout se ve své kariéře dál. Všem minulým, i budoucím účastníkům přeji hodně štěstí a úspěchů. </p><p style="text-align:right;">Markéta Talacová<br> Recruitment Specialist</p></td><td style="width:25%;vertical-align:top;"> <img alt="marketa.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/TCA/marketa.png" style="margin:25px 0px 0px 15px;width:200px;" /> </td></tr></tbody></table><p style="text-align:justify;"> </p><p style="text-align:justify;"> A pokud chcete vědět, jak vypadá velký testerský projekt v praxi, přečtěte si tento článek: <br> <a href="/Blog/Stranky/TaaS-na-O2.aspx">http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/TaaS-na-O2.aspx</a> </p><p style="text-align:justify;"> <em>Článek původně z 6.1.2016 byl aktualizován ke dni   29. 2. 2016.</em></p><p style="text-align:justify;"> <em>Markéta Talacová</em></p>vzdělávání;#
Představte si válechttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/vyjednavani2.aspxPředstavte si válec<p>​Příspěvek navazuje na <a href="/Blog/Stranky/vyjednavani1.aspx">minulý článek</a>, kde jsme si popsali, jak se na vyjednávání připravit (mj. podívat se na věci i očima druhé strany, vnímat šíři a vazbu všech bodů k jednání a jejich důležitost) a nakonec jsme se slevou koupili fantastické kolo.</p><p>Teď se podíváme na samotný průběh jednání. Vžijme se do role obchodníka, který vyjednává o nabídce Vaší IT firmy vybudovat internetový portál po e-shop. Budete se snažit se nejdříve dohodnout na všech věcných parametrech a postupně si vše zužovat a o ceně se bavit nakonec nebo si necháte zadní vrátka otevřená? </p><p>Řekněme, že stejně jako já máte rádi věci hotové, a tak <strong>neodoláte silnému puzení si při jednání odškrtávat, co všechno jste si už dohodli</strong>: funkčnost, technologii, technické parametry řešení jako dostupnost, dobu odezvy, odolnost proti selhání infrastruktury, součinnost při projektu, práva k dílu atd. atd. Máte moc dobrý pocit, jak vám to pěkně jde a jak si rozumíte, že? Nebojte, ono to přejde. A to přesně v okamžiku, kdy si povíte a dohodnete už opravdu všechno a najednou se dostanete k otázce ceny. A dojde k oboustrannému překvapení a <strong>zjištění, že se asi nedohodnete </strong>– i kdybyste snížili marži na minimum, stejně přesahujete cenu, co je zákazník nejen ochoten, ale i schopen zaplatit. Jak z toho ven?</p><p> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Project-Manager-PHA.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img alt="C-IT-recruitment_PM.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/vyjednavani2/C-IT-recruitment_PM.png" /></a> </p><p>Pokud máte se zákazníkem otevřený vztah, může být výhodné již od začátku s ním <strong>jednat o všech parametrech včetně ceny</strong> (nebo spíše obecněji o všech aspektech, které jsou s přáními spojené – pokud musíte udělat ústupek proti původnímu návrhu, dejte mu svou cenu a tu v nějaké formě chtějte). A nebuďte při tom nenasytní, i zákazník má jistě svoji BATNU (plán B) v podobě alternativního řešení. Takže představíme zákazníkovi celé řešení včetně záruky, servisu, podmínek, práv a ceny. A pak nasloucháme. Je to drahé? STOP! Nikdy se neptejte, zda je vaše řešení drahé (cena přeci odpovídá kvalitě a rozsahu, který nabízíte), ptejme se na soulad s možnostmi zákazníka. Takže: pojďme hledat řešení, jak můžeme cenu přizpůsobit vašemu rozpočtu. Tj. pokud snížíme požadavky na dostupnost, můžeme snížit cenu za HW, pokud posílíte tým o 2 testery, můžeme….; jestliže odložíme některé funkční požadavky, když dostaneme ještě jinou zakázku, když změníme platební kalendář, když snížíme záruky, když budeme mít 5letou servisní smlouvu a když... Tj. při jednání si testujeme různé varianty včetně možných ústupků, ale nesnažíme se prostor pro jednání zužovat. <strong>Jako bychom se pohybovali ve válci poznání dopředu</strong>, ale pořád kolem nás zůstává široký a rozmanitý svět.</p><p> <img alt="valec_.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/vyjednavani2/valec_.jpg" /> </p><p>A jsou situace, kdy je výhodné věci průběžně uzavírat (tj. styl trychtýř)? Ano, a obvykle jsou přesně v protikladu s taktikou jednání druhé strany. Např. protistrana přijde se seznamem připomínek, které chce do návrhu zpracovat. Pak může být výhodné se některých nadobro zbavit - elegantně to jde hlavně u těch, která druhá strana označí sama za méně podstatné. Postupně seznam proškrtáváte za skoro neznatelných drobných ústupků druhé strany, abyste vydestilovali to, co skutečně potřebujete udělat.</p><p>Zkrátka kouzlo vyjednávání není v tom, že se budeme přetlačovat v posledním nebohém parametru, který nám zbyl (a že to je ze zkušenosti vždy cena, nemusím asi zdůrazňovat). Naopak, formujeme postupně řešení tak, aby co nejvíce vyhovovalo oběma stranám. Všimněte si, že použité formulace jsou vždy podmíněné a nic neuzavírají. Spíše ukazují možnosti a podle reakce na ně postupujeme dál. A že na konci nějaký ústupek v ceně a marži stejně uděláte? Jistě, to je život, ale musí to být jen třešnička na dortu, poslední malý krůček k získání dohody.</p><p>Tak to byl scénář slunného dne. Co však uděláme, když je zákazník velmi uzavřený, vypsal formální tendr, ve kterém se zdají být všechny podmínky již určené, a bavíme se jen o ceně? Ujišťuji Vás, že cena nikdy nebude víc než 2/3 hodnocení. Další bude <strong>rychlost dodávky, záruka, SLA, servisní náklady, reference a jiné</strong>. Snažte se zjistit co nejvíce, ušijte nabídku podle toho a dejte případně varianty. V dalším kole bude jistě už prostor pro osobní jednání a vyladění nabídky – a tam zazáříte.<br>Moje osobní zkušenost s nákupním procesem z některých velkých organizací je bohužel od popsaných zásad odlišná a řekl bych, že ke škodě všech. Nákupní oddělení zúží rozsah své práce na „zprocesování“ objednávek a smluv (díky za to) a za dohodnutí ceny (protože zbytku nemohou tak dobře rozumět, jako zlaťákům). Takže pak organizace zaplatí mnohem víc, než by musela, ačkoliv od dodavatele získá 20% slevu (KPI nákupního oddělení se podařilo splnit J). Jenom proto, že proces už neumožní sáhnout do obsahu dodávky, dodat 80% požadovaného za polovic a přitom naplnit obchodní potřeby firmy (spokojenost klientů a zisk).</p><p>A ještě jedna věc – spolu s Miloslavem Šimkem si řekněte: „<strong>nechci slevu zadarmo</strong>“. Protože máme zájem udržet dobrý vztah a reputaci u zákazníka, děláme <strong>podmínečné ústupky</strong>, které působí daleko seriózněji, než když z ničeho nic dokážete totéž prodat za půlku a nic mimo ceny se nezmění. A to je dobrá zpráva, souhlasíte?</p><p> <em>Vladimír Knop</em> </p>odborné;#vzdělávání;#
Význam dat sociálních sítí pro firemní sféru http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Data-ze-socmedii.aspxVýznam dat sociálních sítí pro firemní sféru <p>Používáte sociální sítě? Většina čtenářů jistě odpoví: ano. Jaké sítě používáte? Většina odpoví: Facebook. A víte, kolik sociálních sítí existuje? Tady asi většina odpoví: 3 až 5. Ve skutečnosti jsou sociálních sítí stovky. Je to díky obrovskému nárůstu popularity sociálních sítí v posledních letech. S tímto nárůstem se významně zvyšuje množství dat zde uložených a to implikuje vzrůstající zájem firem tato data využít.</p><p> <img alt="image1.jpeg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Data-ze-socmedii/image1.jpeg" /> </p><p>Zdroj: <a href="https://conversationprism.com/">https://conversationprism.com/</a> </p><p>V tomto článku vysvětlím, jakým způsobem se mohou firmy dostat k datům uživatelů sociálních sítí, tedy každého z vás. Představím princip získání a analýzy těchto dat. Ačkoliv článek není o bezpečnosti, jistě si na jeho základě uvědomíte nutnost nepodceňovat zabezpečení svých dat.</p><h2>Sociálních sítí je mnoho</h2><p>Ještě před deseti lety si pod pojmem sociální síť většina lidí představila pavučinu vztahů z oblasti psychologických studií. A dnešní pojetí sociálních sítí z tohoto obrazu v podstatě vychází – jedná se o technologickou nadstavbu pro osobní kontakty jednotlivých osob, platformu, která umožňuje komunikaci ve virtuálním světě. V českém prostředí je nejpoužívanější sociální sítí Facebook, daleko za ním Instagram a Twitter či LinkedIn. Jednotlivé sítě se liší ve způsobu komunikace či obsahu sdílení, jedno mají společné: v centru sociální sítě stojí jedinec, člověk, vy - a obsahem vašeho kanálu je to, co produkují vaše kontakty; jejich množství a „kvalita“ ovlivňuje váš zážitek ze sociální sítě.</p><p>Proti tomu stojí webová diskuzní fóra – ta jsou spíše než kolem osob vystavěna kolem jednotlivých témat. Výhodou je jejich velmi dlouhá historie, rozumějte objem dat rozložený v čase. Pro mnohé uživatele je psaní do diskuze naprostou samozřejmostí, zatímco od sociálních sítí si drží odstup. Jako příklad uvedu diskuzi <a href="http://www.emimino.cz/diskuse/">http://www.emimino.cz/diskuse/</a>, která je jednou z nejobsáhlejších v ČR. Proto je využívána i pro vytěžování dat firmami. Vedle původního „mateřského“ zaměření se v těchto diskuzích dozvíte např. čím krmit psa, jaký zvolit účet u banky, co darovat prarodičům k vánocům apod. </p><p> <img alt="image2.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Data-ze-socmedii/image2.png" /> </p><p>V některých zemích existují lokální sociální sítě, nejčastěji se jedná o klon Facebooku, Twitteru a YouTube. Vytváření lokálních sítí je způsobeno nejrůznějšími důvody, např. ideologickými či kulturními rozdíly (např. čínské Renren a Sina Weibo, ruský VKontakte) nebo zkrátka lokálním komerčním úspěchem.</p><h2>Proč je to zajímavé pro firmy?</h2><p>Představte si pro jednoduchost firmu produkující výrobky pro koncové uživatele. Pokaždé, když tato firma chce zjistit reakci uživatelů na své produkty, zaúkoluje partu brigádníků a vyšle je do ulic dotazovat se lidí. Takový průzkum bude jistě značně zkreslen schopnostmi dotazovatelů, lokalitou, počasím apod.</p><p>S rostoucím pronikáním sociálních sítí do běžného života se přibližuje velikost množiny uživatelů sociálních sítí k velikosti cílové zákaznické skupiny, nebo je to alespoň již dostatečně vypovídající báze. Uživatelé se na sítích často nebojí vyjádřit svůj názor na různá témata. V případě využití sociálních sítí pro dotazování respondentů lze poměrně snadno a rychle získat odezvu, aniž by to znamenalo fyzické vysílání agentů do terénu.</p><p>Formulace otázek a zpracování dat je společné téma pro všechny zvolené metody dotazování a tudíž je z našeho pohledu nebudeme rozebírat.</p><h2>Jak se dostat k vašim datům</h2><p>Nyní si položme otázku, jak se může firma dozvědět názor lidí na firemní produkty? Může jim poslat dotazník, ale respondentů bude mít jen tolik, kolik jich umí namotivovat. Anebo použije existující data, která jsou na sociálních sítích běžně dostupná: technické detaily zatím necháme v pozadí. Firma musí tedy tato data stáhnout a potom data nějakým způsobem filtrovat a zpracovat. Jen se nejprve potřebuje k těmto datům dostat. U veřejných sítí typu diskuzní fórum je řešení přímočaré – stačí specializovaným nástrojem projít strom diskuzí, stáhnout příspěvky a „rozparsovat“ HTML struktury.</p><p>Složitější situace je u plnohodnotných sítí. Ukážeme si to na příkladu Facebooku. Na Facebooku si založíte účet, k němu profil a pod touto identitou můžete číst veřejná data ostatních uživatelů. Takto byste ale stahovali data všech uživatelů. Je vhodnější se zaměřit jen na omezenou skupinu relevantních uživatelů. V případě soukromého či firemního profilu (např. Komerční banka) je řešení nasnadě – stahujete data uživatelů, kteří mají k vašemu profilu nějaký vztah, např. jsou přispěvateli, oblíbili si váš profil nebo jsou odběratelé vašeho obsahu. Abyste měli co nejvíce takových uživatelů, musí váš profil být takzvaně živý, tj. nabízet aktuální informace, mít líbivý design, oslovovat uživatele nebo být ve spojení s klasickou marketingovou kampaní (např. soutěže na obalu jogurtu). To jsou příklady přímých postupů, kdy se uživatelé dobrovolně a vědomě hlásí k vašemu profilu.</p><p>Opačným případem je využívání nepřímých postupů a zdánlivě nenápadných triků. Na internetu jste oslovováni k odpovědím na průzkumy („Jaké auto se k Vám hodí?“). Uživatelé naivně odpovídají a tím vytvářejí marketingovou databázi k pozdějšímu využití. Naštěstí ochrana osobních údajů značně pokročila, takže z vašeho profilu, pokud nechcete, toho nelze moc vyčíst:</p><p style="text-align:center;"> <img alt="image3.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Data-ze-socmedii/image3.jpg" style="width:300px;height:180px;" /> </p><p>K tomuto se často využívají externí aplikace registrované na Facebooku, které po vás požadují schválení přístupu k některým vašim údajům – může to být jen váš veřejný profil (viz. obrázek), ale také to může být např. seznam vašich přátel, fotografie, příspěvky apod. Taková aplikace pak může číst všechna vámi schválená data.</p><h2>Zákazník vs. uživatel sítě</h2><p>V předchozích případech se vždy jednalo o čtení dat uživatele sociální sítě, který je v podstatě anonymní – znáte nanejvýš jméno a příjmení, možná adresu. Firmy často potřebují znát identitu skutečných nebo potenciálních zákazníků, tj. spojit anonymní identitu s reálným zákazníkem. Cílem je doplnit klasické přihlašovací údaje (např. na produktovém portálu) o identitu uživatele na sociální síti. Jakmile se toto provede, může firma kromě klasického marketingu zapojit datovou analýzu, což je výrazně levnější a rychlejší. Jsou produkty, u kterých se uživatelé aktivně registrují, např. nákup automobilu. U jiných produktů je nutné uživatele motivovat, např. spotřební zboží či sladkosti. Další možností je využívat dlouhodobou analýzu a podle nejrůznějších kritérií a nastalých událostí postupně párovat uživatele se zákazníky – je to zdlouhavá mravenčí práce. A proto se můžete často setkat s marketingovou slevovou akcí, která má jediný cíl – získat vaši skutečnou identitu a tu spojit s vaším profilem sociální sítě.</p><h2>Technické rozhraní</h2><p>Vlastníci sociálních sítí jsou si vědomi obrovské informační hodnoty ukryté v datech. Proto neradi tyto informace poskytují. Pokud ale chtějí vydělávat peníze na firemním marketingu, musí část dat poskytovat. Výsledkem je tudíž to, že sociální sítě nabízí technické rozhraní pro externí přístup k datům. Většinou se jedná o REST služby a JSON formát. Sociální sítě jsou relativně nový obor, proto stále hledají vhodný datový model a příliš si nelámou hlavu s kontinuitou svých rozhraní, které čas od času změní bez předchozího upozornění.</p><h2>Jak na to</h2><p>Ukážeme si čtení dat z Facebooku pomocí tzv. Graph API. Začněte na stránce <a href="https://developers.facebook.com/">https://developers.facebook.com/</a>. Založte si účet. Pak si vytvořte novou aplikaci <img alt="image4.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Data-ze-socmedii/image4.png" style="width:160px;height:45px;" />a zvolte „advanced setup“. Dostanete se na Dashboard, kde vidíte App ID a App Secret – tyto údaje byste použili pro přístup z externího programu. Dále zde najdete statistiky vašeho volání, odkaz na dokumentaci a především Tools&Support. V nástrojích je skryta vývojářská konzole „Graph API Explorer“. Po spuštění konzole se zobrazí ladicí okno, kde můžete zadávat příkazy z množiny pokynů Graph API. Všechny dotazy jsou prováděny pod vaší Facebook identitou, pomocí technického rozhraní tedy dostáváte stejná data, jako vidíte přes webový prohlížeč. Tímto způsobem si můžete např. zjistit, co vše vidíte o sobě, své příspěvky nebo informace o svých přátelích. Nejprve musíte pomocí tlačítka GetToken získat přístup ke své identitě a zvolit, jaká oprávnění aplikace bude potřebovat. Poté se vás Facebook standardním způsobem zeptá, zda své aplikaci daná oprávnění udělíte. Následně zadáváte dotazy do adresního řádku.</p><h2>Ukázky dotazů: </h2><table width="100%" class="ms-rteTable-default" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:50%;">​​ GET /2.5/me?fields=id,name</td><td class="ms-rteTable-default" style="width:50%;">​Informace z vašeho profilu</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​​​ GET /2.5/me/posts</td><td class="ms-rteTable-default">​Vaše příspěvky</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​ GET /2.5/me/friends </td><td class="ms-rteTable-default">​Vaši přátelé</td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​ GET /2.5/komercni.banka?<br>fields=name,about,category,description,emails</td><td class="ms-rteTable-default">​Informace o z profilu Komerční banky</td></tr></tbody></table><p> <br> <img alt="image5.png" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Data-ze-socmedii/image5.png" /> <br> <br>Doporučuji vám vyzkoušet si různé dotazy s pomocí nápovědy k Graph API a uvidíte, jakým způsobem Facebook pracuje s daty a jak jsou data organizována.</p><h2>Co dál?</h2><p>Ukázali jsme si, jak data ze sociálních sítí získat. Tím práce zdaleka nekončí, spíš naopak. Data potřebujete uložit a následně zpracovat vhodným analytickým nástrojem. Celý postup je třeba co nejvíce automatizovat. Analýza dat neprobíhá jednorázově, je to iterativní proces, neustálé zpřesňování dotazů a hledání zřejmých i skrytých významů dat. V praxi bývá projektový tým složený z vývojářů technického rozhraní, datových analytiků a business uživatelů, kteří společně hledají významově podstatné informace v datech. V Cleverlance využíváme interní nástroj <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/produkty-a-sluzby/Stranky/analyza_dat.aspx">SMART </a>na stahování dat sociálních sítí a IBM Watson Analytics na obsahovou analýzu. </p><p> <em></em><em></em><span id="ms-rterangepaste-end"><em>Tomáš Koutný</em></span></p><p> <span> <em> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Datov%c3%bd-Analytik---Al-Program%c3%a1tor---Big-Data-Guru.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img alt="big data gurut.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Data-ze-socmedii/big%20data%20gurut.jpg" /></a></em></span> </p><p> <span> <em></em></span> </p>odborné;#
Co se děje ve světě ICT security?http://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Konference-Security.aspxCo se děje ve světě ICT security?<p>​Na tuto komplexní otázku nejsme pochopitelně schopni odpovědět jedním článkem. Místo toho si vás dovolíme pozvat na setkání odborníků na počítačovou bezpečnost. Jedná se o tradiční odbornou konferenci, kde vystoupí řada zahraničních odborníků z oblasti IT bezpečnosti i čeští a slovenští specialisté. Svojí velikostí patří mezi největší security akce na našem území. Celkem se představí na 30 vystupujících a očekává více se než čtyři sta posluchačů. </p><p> <a href="http://www.konferencesecurity.cz/"><span style="font-size:16pt;">SECURITY 2016 se koná ve středu 17. února v Clarion Congress Hotel Praha</span></a><span style="font-size:16pt;">.</span></p><p>Konference je rozdělena na manažerskou a technickou sekci. Přednášky v jednotlivých sálech probíhají zcela synchronně, účastníci mohou mezi sály volně přecházet a sestavit si tak vlastní program, který plně vyhovuje jejich zájmům. </p><p> <a href="https://youtu.be/QDIeq-CzQ7c" target="_blank"> <img alt="konference-video.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Konference-Security/konference-video.jpg" /></a> <em>Podívejte se na sestřih z loňské konference.</em></p><p>Prezentace v technickém sále se zaměří na aktuální útoky a jejich detekci, upozorní na nové bezpečnostní principy a představí stále aktuálnější problematiky Internetu věcí (Internet of Things). Mluvčí v manažerském sále se budou věnovat tématu Security Operation Center (SOC), aktuálním hrozbám a principům bezpečnosti, bezpečnosti dat v cloudu a sociálních sítí. </p><h2>Capture the Flag 2016</h2><p>Jedním z mnoha doplňkových programů je oblíbená testovací laboratoř, ve které si účastníci mohou sami vyzkoušet hackerské techniky a ověřit si své znalosti formou soutěže. Přijďte se zúčastnit a vyhrát některou z hodnotných cen!</p><p> <img alt="ctf.JPG" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Konference-Security/ctf.JPG" /> </p><h2>CERTIFIKACE</h2><p>​Držitelé certifikací CGEIT, CISA, CISM, CRISC si mohou za účast započítat CPE hodiny.</p><p>Více informací o konferenci včetně podrobného programu a možnosti on-line registrace najdete na webu <a href="http://konferencesecurity.cz/">http://konferencesecurity.cz</a>. Zde také naleznete archív minulých ročníků včetně fotogalerií, reportáží a dalších užitečných informací.</p><p> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Penetration-Tester.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img alt="hackert.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Konference-Security/hackert.jpg" /></a> </p>odborné;#
Něco si přejtehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/vyjednavani1.aspxNěco si přejte<h3>​​Máte občas pocit, že byste mohli v práci, při nákupech nebo obecně v každodenním životě vyjednat lepší podmínky? Někdo je přirozený talent od přírody, ostatním pomůže pár tipů, které Vláďa Knop sepsal v krátkém seriálu o vyjednávání.</h3><p> <em>Jak dosáhnout při vyjednávání co nejlepších výsledků? Jak se na vyjednávání připravit, co při něm chtít, jak zahrnout čas, jak poznat, že už je ten správný okamžik dohodu uzavřít a co vše si můžete přát?</em></p><p>Vyjednávání není dohodnutí ceny. Tomu se říká handlování a možná je to poslední krůček při vyjednávání. Vyjednávání spočívá v tom, že nalezneme dohodu a přitom získáme věci důležité pro nás, ustoupíme v těch nepodstatných a druhá strana odchází se stejným pocitem. Zkrátka: <strong>dejte jim, co chtějí, ale za Vašich podmínek</strong>.</p><p>Jak se na vyjednávání připravit? Jednoduše se to poradí, někdy hůř udělá, protože často neznáme to podstatné o druhé straně. Tak si alespoň položme otázky:</p><ul><li> <strong>Co chci a proč?</strong></li><li>Jaké jsou pro mě <strong>alternativy</strong>, které by mi při jednání přinesly podobný efekt (jen beran přeci buší do zavřené brány)?</li><li>Jaké jsou <strong>další parametry jednání</strong>? Které jsou důležité a které nikoliv, čeho v nich chci dosáhnout a kde jsem připraven se vzdát?</li></ul><p>Snažte se co nejvíce si zjistit o druhé straně, abyste si co možná nejlépe odpověděli na totéž, ale <span style="text-decoration:underline;">z jejich pohledu</span>.</p><p>Tak jsme dali dohromady informace, ale můžeme jít ještě dál – něco si přejte. To proto, že při jednání určitě dojde k potřebě ústupků a pokud máte po ruce drobnost, která druhou stranu skoro nic nestojí, ale pro Vás je velmi příjemná, je vhodné ji koncem jednání vytáhnout. Třeba, že pro Vás bude dělat šéf každé ráno kafe, protože jste mu kývli na posun schválené dovolené.</p><p>A ještě něco můžeme aktivně udělat. Vybudovat si <strong>BATNA </strong>(best alternative to negotiated agreement). Je to takový <strong>plán B</strong>, alternativa, když se nedohodneme. Je už pak jen na Vaší taktice, zda o tom plánu B budete při jednání mluvit (např. pokud mohu nabídnout naše lidi na bodyshop jinému klientovi, nebudu se hnát do slev a o zájmu dalších se vhodně zmíním). Prostě musíte mít extra důvod, aby jednání skončilo hůř než BATNA. Proto ji nemusíme vnímat jako záchrannou síť, ale mnohem víc jako prostředek k dosažení lepší dohody s preferovaným partnerem.</p><p>Dost teoretického povídání, dáme si malý příklad:</p><p>Jdu si koupit kolo, už jsem si našel, které chci. Prodavači řeknu, jestli by nebyla slevička. Dopadne to dobře? Spíš ne - nebo ano, ale jen pro prodavače, slevička bude symbolická. <em>Věděli jste, že v 80% takových případů, kdy necháme protistranu něco nabídnout (NĚJAKOU slevu, NĚJAKÉ řešení), dostáváme prý horší výsledek, než když přijdeme s nabídkou sami? Výjimka je řešení stížností – tam naopak bývá lepší se pozeptat, co by si tedy stěžovatel přál. Někdy mu stačí jen to sdělit, někdy má konkrétní představu, tak proč si ji neposlechnout.</em> Zpět k bikům: takže stop a jinak.</p><p> <img alt="kolo.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/vyjednavani1/kolo.jpg" /> </p><p>Příprava (samozřejmě v tomhle případě jen ve Vaší hlavě, sotva si to budete psát na papír a pak to tam před prodavačem žmoulat v ruce):</p><ul><li>Co chci já: lehké 29palcové kolo s předním odpružením a karbonovým rámem mé velikosti, a to s významnou slevou.</li><li>Co nepotřebuji: poslední model, speciální barvy, konkrétní značku.</li><li>Co asi chce protistrana: dobrou marži, velké objemy, zbavit se starých zásob, mít stálého zákazníka.</li><li>Co si malého přeji: první servis zdarma, účast na akci pro jejich zákazníky.</li><li>Co si může přát protistrana: platba v hotovosti, získání dalších zákazníků.</li><li>Další parametry vedle ceny k jednání: čas dodávky, způsob a stav doručení, servis, sleva pro další nákup atd… Je toho hodně. Je to vše? Nikdy to není vše. Třeba způsob platby.</li></ul><p>A jak na to? Komunikujte – <strong>poslouchejte, sledujte signály, ptejte se </strong>- zjistěte, co nejlepší Vám protistrana může nabídnout. </p><p> <span>Pravděpodobně <span style="text-decoration:underline;">povede k dobré dohodě</span>: </span>Jaká dobrá 29palcová kola mi můžete nabídnout s větší slevou? Proč bych si měl koupit kolo právě u Vás? Možná byste mi mohli říci více o tom, proč nabízíte takové slevy? A co když bych ta kola koupil rovnou dvě? Banální otázky, ale moment a způsob položení je zásadní – buďte flexibilní a řiďte se citem. A po položené otázce si počkejte na odpověď.</p><p> <span style="text-decoration:underline;">Asi neproduktivní</span>: Chci tohle kolo, dáte mi slevu? Potřebuji dvě kola, dejte mi rovnou Vaši nejlepší nabídku. Koupím tohle kolo dnes, chodím kolem výlohy týden a už se na něj moc těším.</p><p>To bylo pár příkladů pro inspiraci. A když si hezky povídáte a hlavně posloucháte, např. zjistíte, že pro prodavače je důležité prodat určité kolo do konce měsíce, že Vám to kolo zcela vyhovuje, že musí platit 2% při přijímání Vaší platební karty (proč si nezajít do bankomatu a nepodělit se). Úspěch vyjednávání se bude odvíjet od Vašeho nastavení i od toho, co a kdy použijete. Třeba když postupně roste objem obchodu, máte šanci získat víc, než když vše vyklopíte na začátku – pokud chcete 2 kola, vyjednávejte jakoby o jednom a až později požadavek rozšiřte: „a jak by se cena změnila, kdybych od Vás odebral 2 taková kola?“ </p><p>Takže místo s tím vyhlídnutým kolem nakonec odfičíte s kolem možná dražším, ale o 2 třídy lepším a s 50% slevou proti původní ceně, servisem na 2 roky zdarma, 10% sleva na další nákupy. A navíc jste se dohodli, že pokud si i Váš kámoš z práce koupí podobné kolo (a už jste mu předjednali podobnou příznivou cenu), jste oba zváni zdarma na závod s večerní grilovačkou pro jejich největší zákazníky (nic to pro bike shop neznamená a Vám to jistě udělá radost, protože to je významná událost ve městě, kde vedle upocených bikerů potkáte i fešné bikerky – nebo třeba i naopak, jak libo).</p><p>Zní to jako pohádka? Možná trochu je, ale v příštích pokračováních se podíváme na některé metody, které nás k tomu mohou přiblížit.</p><p>A ještě něco na závěr – bylo by škoda vidět za vyjednáváním agresivní, chladnokrevné matematické uvažování a nesmiřitelný střet – naopak, jednání může být plné <strong>pozitivních emocí</strong>. Pomůže nejen najít super řešení, ale také <strong>posílit vztah</strong>. I ten má přeci svou hodnotu!</p><p> <em>Vladimír Knop</em></p><p> <span style="font-size:9pt;">Titulní obrázek využit s licencí </span><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/"><span style="font-size:9pt;">Creative Commons</span></a><span style="font-size:9pt;">, </span><a href="https://flic.kr/p/a8m8Z3"><span style="font-size:9pt;">Haifeez </span></a></p><p> <span style="font-size:9pt;"></span> </p><p> <span style="font-size:9pt;"> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Project-Manager-PHA.aspx?utm_source=blog&utm_medium=banner&utm_campaign=Recruitment" target="_blank"> <img alt="projektak.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/vyjednavani1/projektak.jpg" /></a> </span></p>odborné;#vzdělávání;#
10 věcí, které byste měli v Google Analytics nastavithttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Jak-na-Google-Analytics.aspx10 věcí, které byste měli v Google Analytics nastavit<p> <em>Koho by dnes nezajímala návštěvnost vlastního webu? Většina klientů si již do svých požadavků na vytvoření webové aplikace přidává položku nastavení Google Analytics. Po jeho nasazení to však většinou končí tak, že se správce webových stránek nebo samotný klient podívá jednou za měsíc na návštěvnost. </em></p><p>Google Analytics už dávno neslouží jen pro měření návštěvnosti na webových stránkách, ale lze ho používat také například na měření v eshopech (objednávky) nebo v mobilních aplikacích. Návštěvnost je dnes základ, ale řekl bych, že také často maximum, na co se většina lidí zvládne podívat. Ukažme si deset věcí, které Google Analytics ještě umí a měli by jste je používat.</p><h2>1. Více výběrů dat</h2><p>Dříve, než si začnete hrát s různým nastavováním, je dobré si vytvořit další dva výběry dat. Jeden, ve kterém budete mít všechna data, bez filtru a bez cílů, tzv. surová data. Prostě ho vytvoříte a už na něj nesáhnete. Ten slouží ke sběru všech surových dat a vrátíte se k němu jen v případě, že si znehodnotíte jiné výběry dat. </p><center><img alt="filtrovany profil.jpeg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Jak-na-Google-Analytics/filtrovany%20profil.jpeg" style="margin:5px;width:300px;height:179px;" /></center><p>Druhý profil si uděláte jako testovací. Na něm si můžete zkoušet nastavení před tím, než ho aplikujete na ostrý profil. </p><p>Třetí profil si pojmenujte třeba ostrý, produkční nebo filtrovaný. Prostě tak, aby Vám to dávalo smysl. Zde budete finálně nastavovat všechny cíle, události a další měření, která jsou popsána níže v článku. Nový výběr dat si můžete vytvořit pod záložkou „Správce“ ve třetím sloupci.</p><p>Téměř všechna nastavení, které si zde vytvoříte se neprojeví zpětně, ale až s novými naměřenými daty. Nepočítejte tak, že když si nastavíte například cíle nebo seskupení obsahu, nebo aplikujete filtry, že hned uvidíte nějaké výsledky. To až po naměření nových dat, nejdříve za pár hodin.</p><h2>2. Filtrování obsahu (Traffic Filters)</h2><p>Častým problémem většiny profilů je, že měří nefiltrovanou návštěvnost. Přitom i víc než polovina může být z firemní sítě a tedy vlastní zaměstnanci. Takové číslo nemá moc velkou vypovídající hodnotu. Proto je dobré používat filtry.    </p><center> <img alt="filtr.jpeg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Jak-na-Google-Analytics/filtr.jpeg" style="margin:5px;width:300px;" /> <p> </p></center><p>Filtry jsou založené na definování několika pravidel. Pro odfiltrování firemního provozu stačí nastavit jeden z předdefinovaných filtrů a to vyloučit provoz z IP adres. Je tedy nutné znát veřejnou IP adresu společnosti, nebo její rozsah. Nastavení najdete ve Správci a pod výběrem dat s názvem Filtry.</p><p>Pokud máte IP adres více, nastavení filtrů různě kombinovat. </p><h2>3. Cíle (Goals)</h2><p>Nejčastěji používaným ukazatelem je Cíl. Cíl je dokončená konkrétní činnost, která má pro vás nějaký význam a přispívá k úspěchu společnosti. Obvyklým názvem pro dokončení této činnosti je také konverze. Mezi nejčastější cíle patří například registrace k newsletteru, vytvoření objednávky nebo třeba stažení katalogu.</p><p> <img alt="tabulka.JPG" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Jak-na-Google-Analytics/tabulka.JPG" /> <br>Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že cíle se dělí do čtyř typů. Každý z nich znamená jinou akci uživatele. Nejčastěji se však používá jako cíl načtení konkrétní stránky, tedy typ „Cíl“. Takovým typickým příkladem pro tento typ je děkovací stránka. Například po vytvoření objednávky se vždy objevuje děkovací stránka, která má svou specifickou URL adresu. Díky cílům je možné sledovat logické souvislosti s provedenou akcí. Třeba odkud lidé přicházejí předtím, než provedou danou akci, jaké používají zařízení a nebo hodnoty cíle (například při reklamních kampaních). </p><p>Hodnota cíle by měla vyjadřovat, jakou má pro nás daná stránka hodnotu. Nebo také může znamenat návratnost investic vynaložených na splnění daných cílů. </p><p>Nastavení cíle opět probíhá pod Správcem nad výběrem dat. Maximální počet cílů na jeden výběr dat je dvacet. Cíle jsou pro přehlednost ještě rozděleny do skupin po pěti do takzvaných sad.</p><h2>4. Události (Events)</h2><p>O události již byla krátká zmínka v předchozí tabulce. Ale co to vlastně je? Události se dají popsat jako interaktivní chování návštěvníka na webové stránce. Není to tedy měření mezi jednotlivými stránkami. Mezi nejčastější události patří právě stažení souboru nebo kliknutí na odkaz, který směřuje mimo naše stránky. Další příklady mohou být spuštění videa nebo otevření obrázku do nového okna. Díky tomu můžete sledovat chování návštěvníka a následně provádět optimalizace na stránkách pro zjednodušení těchto událostí.</p><p>Nastavení měření události je komplikovanější. Na prvek (HTML element), u kterého chcete měřit akci se musí nastavit javascriptová událost onclick. </p><p>Příklad takové události:</p><h3>ga('send', 'event', 'button', 'click', 'nav buttons', 4);</h3><p>Parametry:</p><ul><li>send – informace pro GA, že něco odesíláte k měření</li><li>event – informace pro GA, že to co posíláte, je událost</li><li>button – název kategorie, hodnota dle vlastní volby, povinný parametr</li><li>click – název akce, která se stala – kliknutí, hodnota dle vlastní volby, povinný parametr</li><li>nav buttons – popisek, hodnota dle vlastní volby, nepovinný parametr</li><li>4 – hodnota, musí být kladné číslo, například počet kliknutí</li></ul><p>Často se tento kousek kódu vkládá na odkazy (HTML element „a“) do atributu onClick nebo případně do vlastního kódu s použitím nějakého javascriptového frameworku s listenerem na onclick událost. </p><p> <strong>Důležité upozornění:</strong> Někdy se stane, že se některé události nestihnout změřit. Je to proto, že po kliknutí dojde k přesměrování na jinou stránku a událost se tak nestihne na pozadí odeslat do Google Analytics. V takovém případě je vhodné použít jiné řešení. Například odesílat kód až na další stránce (pokud je unikátní a nelze se na ni jinak dostat, nebo odfiltrovat odeslání pomocí parametru), případně zajistit nějaké drobné zpoždění před přesměrováním. Pokud se jedná o stránky, které míří z vašeho webu pryč, nebo nějaké dokumenty či jiné typy souborů, je vždy dobré otevírat tyto odkazy do nového okna. Zajistíte tím, že se událost korektně změří a zároveň uživatel zbytečně neopustí váš web.</p><h2>5. Měření kampaní (Campaigns)</h2><p>Jak můžete měřit vlastní zdroje návštěv? Představte si, že jste rozeslali newsletter oznamující nějakou akci. V newsletteru máte odkaz na vaše stránky. Otázkou je, kolik lidí přišlo na stránky právě díky tomuto odkazu? Pro tyto účely nám slouží v Google Analytics kampaně. </p><p>Pokud chcete měřit přístupy na stránky přes námi umístěné odkazy, je nutné do odkazů vkládat tři základní parametry:</p><h3>utm_source=newsletter</h3><p>- „utm_source“ je parametr, který označuje zdroj. Z příkladu výše by to byl „newsletter“.</p><h3>utm_medium=email</h3><p>- „utm_medium“ je parametr označující médium. Typické příklady jsou email, banner, link, text nebo jiné. Z příkladu výše by to byl „email“</p><h3>utm_campaign=job-offer-october</h3><p>- „utm_campaign“ je parametr, kterým si označíte vlastní kampaň. Například nabídka práce na září. Z příkladu výše by to byl „job-offer-october“.</p><p>Naměřené hodnoty lze sledovat v přehledu Akvizice / Kampaně / Všechny kampaně. Abyste si práci ušetřili, můžete si taky vygooglit nástroj na tvoření těchto odkazů. Stačí zadat „nástroj pro tvorbu adres url“ a první odkaz z nápovědy Analytics Google vás přivede na zmiňovaný nástroj.</p><h2>6. Měření eshopu (E-commerce tracking)</h2><p>Pro eshop určitě doporučuji e-commerce měření. Díky němu můžete sledovat spoustu užitečných dat, jako jsou příjmy, transakce, průměrná hodnota objednávky, prodaná množství, průměrná množství, průměrné ceny a spousta dalších ukazatelů. Většina eshopu to dnes již podporuje a tak často stačí v nastavení eshopu vložit měřící kód (například OpenCart, Prestashop). Pro ty eshopy, které to ještě neumí je nutné požádat nějakého vývojáře o nastavení. </p><p> <em>Pozn.: Popisovat toto nastavení by bylo na samostatný článek a proto ho zde nebudu ani uvádět. Ve zkratce jen uvedu, že se jedná o odesílání informací o provedené objednávce z děkovací stránky, podobně jako je to u události. Parametry jsou však jiné a je jich více.</em></p><h2>7. Seskupení obsahu (Content grouping)</h2><p>A je tady další pěkná vychytávka. Často se používá u eshopů, ale lze s tím pracovat i jinde. Krásný příklad je na produktových stránkách. Místo abyste sledovali počet návštěv jednotlivých produktových stránek, můžete také analyzovat obecně návštěvy těchto stránek. A to právě prostřednictvím seskupení stránek do skupiny. </p><p>Seskupení je možné udělat nad výběrem dat. Vytvořené seskupení je pak primární dimenze a lze na základě nich zobrazovat logické souvislosti. Seskupení je možné udělat na základě tří různých metod. </p><p>První metoda je pomocí měřícího kódu (události). Viz kapitola události. Druhá metoda je pomoci extrakce. Tzn. nějaké pravidlo v URL adrese. Pokud víme, že URL adresa stránky produktu začíná vždy .../produkt/... můžeme si nastavit sjednocení těchto stránek do jedné skupiny. Nebo se to dá použít například na stránkách s referencemi, pokud víme, že URL adresa začíná nebo končí něčím specifickým právě pro reference. Třetí metoda je pomocí sady pravidel. Například pravidla:</p><ul><li>stránka se jmenuje, </li><li>stránka obsahuje, </li><li>zobrazované jméno, </li></ul><p>včetně možnosti kombinace těchto pravidel (a zároveň, nebo).</p><h2>8. Anotace (Annotations)</h2><p>Udělali jste nějakou změnu na webu? Nezapomeňte na ni a zapište si ji přímo do Google Analytics. Na to jsou zde anotace neboli poznámky. Ty se projevují malou ikonkou přímo na časové ose. Těsně pod časovou osou je malý zobáček dolů. Po kliknutí na něj můžete přidat poznámku. </p><p>Poznámky jsou sdílené nebo soukromé. Sdílené vidí všichni, kteří mají přístup (sdílí) výběr dat nebo celou službu. Soukromé pak jen pro účet, který poznámku vytvořil.</p><p> <img alt="anotace.jpeg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Jak-na-Google-Analytics/anotace.jpeg" /> </p><p>Na časové ose je vidět malá bublina a po klinutí na zobáček je vidět celá poznámka a detaily.</p><h2>9. Vyhledávání na stránkách (Site search)</h2><p>Používáte vyhledávání na stránce a rádi by jste věděli, co uživatelé hledají ? Způsobů je několik. Pokud se vám hledané slovo nebo věta zobrazuje v URL adrese, můžete pro to použít nastavení v Google Anayltics. Příkladem takového hledání může být web Cleverlance. Pokud na stránkách Cleverlance zkusíte něco vyhledat, například „CleverBus“, uvidíte, že se vám změní URL adresa na <a href="http://www.cleverlance.com/cz/Stranky/Vyhledat.aspx?k=Cleverbus">http://www.cleverlance.com/cz/Stranky/Vyhledat.aspx?<span style="color:#bf0071;">k=Cleverbus</span></a>.</p><p>Pro vás je důležitá ta zvýrazněná část. V červeně vyznačené je také „k=“, je to tzv. parametr a v tomto případě obsahuje vyhledávané slovo „CleverBus“. Ve správci a nastavení výběru dat je sekce Sledování vyhledávání na webu – funkci zapnete a stačí do zobrazeného pole vložit zmiňovaný parametr. Data z vyhledávání pak budete mít dostupná v přehledu pod Chování / Vyhledávání na webu / Přehled.</p><h2>10. Propojení na Search Console <br>(kdysi Google Webmasters Tools)</h2><p>Podle mě je snad již nedílnou součástí pro kvalitní měření na webu je také Search Console. V minulosti se to jmenovalo Google Webmasters Tools. Je to samostatný nástroj, který lze propojit s účtem Google Analytics. Další možnosti propojení jsou k dispozici po přihlášení ke službě Search Console. V Google Analytics lze zapnout opět ve Správci, ale tentokrát na úrovni Služba / Nastavení služby. Na konci stránky je Upravit Search Console. Po upravení budete mít možnost se prostřednictvím odkazu „upravit“ přihlásit do Search Console. Nově pak můžete vidět v přehledu a to konkrétně v Akvizici / Optimalizace pro vyhledávače:</p><ul><li>Dotazy</li><li>Vstupní stránky</li><li>Geografický přehled</li></ul><p>Nejdůležitější částí jsou hlavně dotazy. Ty vám napoví, přes jaká klíčová slova se lidé dostávají na váš web.</p><h2>TIP: Měřící kódy</h2><p>V Google Analytics se můžete setkat se dvěma druhy měřícího kódu. První je pojmenovaný classic, který se používal v minulosti a měl omezené možnosti měření. Nový je pojmenovaný universal a ten toho umí měřit mnohem víc. Například výše zmíněné e-commerce měření. Může se stát, že na to někdy narazíte. </p><p>Starý způsob nasazování měřících kódů - vložením přímo do kódu webové stránky - už také není jediný. Nově se pro nasazování prakticky jakýchkoli měřících kódů používá Google Tag Manager (http://www.google.com/tagmanager/). Google Tag Manager má vlastní kód, který je nutné vložit do stránek. Ale stačí jen tento. Zbylé kódy, jako je Google Analytics, Remarketingové kódy a nebo dokonce kódy pro měření události, již můžete nasazovat přes rozhraní v Google Tag Manager. Není tak nutný zásah do zdrojového kódu aplikace pokaždé, ale jen jednou a to pro nasazení Google Tag Manageru.</p><p> <img alt="nejlepsi zdroje.JPG" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Jak-na-Google-Analytics/nejlepsi%20zdroje.JPG" /> </p><h2>Kam dál?</h2><p>Velmi často používané analytické nástroje sledující chování návštěvníků na webu jsou taky: </p><p>Scrollmapy – kam až návštěvník zascrolluje? Dostane se vůbec na konec vaší stránky?</p><p>Heatmapy – kam návštěvníci nejčastěji klikají myší? </p><p>Obojí umí měřící nástroj yandex metrica (metrica.yandex.com, zdarma) a nebo také Crazy Egg (crazyegg.com, zpoplatněno). Ale o tom třeba někdy příště.</p><p> <em>Ondřej Liška</em><br></p>odborné;#
Rozhovor s Alexandrem Mikšovicemhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/A-Miksovic.aspxRozhovor s Alexandrem Mikšovicem<p>​Alexander Mikšovic, emeritní šéfbarman Bebop Baru hotelu Alcron a zakladatel <em>Barmanské </em> <em>školy Rudolfa Slavíka pro všechny </em>se 28. května poprvé postavil za improvizovanou katedru Cleverlance Spirit University. Oč víc toho tehdy řekl o whisky, o to méně prozradil o sobě. Když se takhle držel zpátky i při druhém semináři, kdy 14. července byla řeč o rumu, došla nám trpělivost a jednoduše jsme se zeptali…</p><p> <img alt="AM1.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/A-Miksovic/AM1.jpg" /> </p><h3>Kdy jste se rozhodl stát barmanem a proč?</h3><p>Tak to vím náhodou docela přesně. Bylo to 24. června 1967 v Jizerských horách, v takové velmi obyčejné restauraci u přehrady na Souši, kde jsem si přivydělával jako student o prázdninách. Den předtím jsem si z náhlého popudu koupil v turnovském železářství zeleně eloxovaný šejkr. Výrobce k němu přibalil receptář, který se měl v budoucnosti stát základem mé odborné knihovny. Šéf podniku mi tehdy vyšel vstříc a dal mi k dispozici tvořítko na patnáct kostiček ledu. Ještě pořád to ale nemuselo nic znamenat. Jenže dvacet minut cesty odtud mělo Filmové studio Barrandov rekreační středisko. Rekreanti k nám chodili někdy na večeři, někdy jen na kávu a panáka, tak proč to nezkusit s koktejlem, řekl jsem si. No jo, jenže já jim nabídnul Vermut Flip, což byl přesně ten titul, s nímž jsem to z hlediska studené teorie nemohl vyhrát. Vermut, cukr, žloutek! Na porci jsem spotřeboval tři kostičky. Dnes bych potřeboval nějakých třicet, možná čtyřicet deka tvrdého přemrzlého ledu…Jenže pro většinu z nich měl kouzlo nepoznaného a bar i s deseti deky ledu na pět porcí flipu se chytil.</p><h3>Co jste dělal předtím?</h3><p>Už před promocí na fakultě sociálních věd a publicistiky jsem pracoval jako redaktor kulturní rubriky Večerní Prahy. Současné generaci IT ten titul sotva něco řekne. Byl to první večerník, který začal vycházet na apríla 1955. V osmašedesátém se dostavila ve stádu T34 internacionální pomoc z východu. V redakci jsme do toho mydlili, jak to šlo, takže po nástupu Gustáva Husáka jsem byl třetí v pořadí, koho z Večerní Prahy vyhodili a ještě mi k tomu přičetli, že jsem v letech 1965 až 1967 byl studentským redaktorem čtrnáctideníku Universita Karlova, který ty tanky obsadili ještě dřív než Večerní Prahu. Vypadalo to zlověstně, ale díky zkušenosti z Jizerských hor jsem si kolikrát říkal, že budu dělat novináře nebo barmana, na pořadí nezáleží. Když spadla klec s novinářem, stáhl jsem se do předem připravených pozic a zůstal jsem na nich do roku 2002, kdy jsem dostal penzi a nechal jsem si svou v té době již plně kvetoucí živnost. Když to spočítám, tak jsem barmanské řemeslo dělal čtyřicet let a vlastně díky těm tankům. Kdyby nepřijely, bylo by všechno jinak, mj. bych nepřednášel na Cleverlance Spirit University.</p><p> <img alt="AM0.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/A-Miksovic/AM0.jpg" /> </p><h3>Jste zakladatelem barmanské školy Rudolfa Slavíka. Kdo to byl?</h3><p>Musím to upřesnit. Jsem spoluzakladatelem, ale v současnosti jediným aktivním členem původní dvojice. Ale k otázce. Rudolf Slavík byl nejznámější a nejúspěšnější český barman všech dob, přestože v životě v Československu nenamíchal ani jeden koktejl. Narodil se roku 1900 v Klášteře u Mnichova Hradiště. Sotva osmnáctiletý odešel do 1. světové války, kde se naučil rusky, francouzsky a německy. Po návratu to ještě chvíli zkoušel ve své vlasti, ale v roce 1926 odjel do Paříže. Týden natíral Eiffelovu věž, než mu někdo mu řekl, že bude lepší pracovat v hotelnictví. Sebral se, odjel na západ Francie, do mondénních lázní Deauville. Tam začal jako pomocný barman. Vedl si tak dobře, že již v roce 1932 byl v Paříži šéfbarmanem hotelu George V. Zůstal v něm osmatřicet let! V šedesátém roce dostal stužku rytíře Čestné legie za účast ve francouzském odboji. Ministerský předseda Michel Debré mu ji připjal na té Eiffelově věži, kterou kdysi natíral. Slavík byl představitelem konceptu barmana, jenž je hostitelem, byť za hostovy peníze.</p><h3>Kde všude jste pracoval?</h3><p>Já jsem z přesvědčení ne-fluktuant. Začínal jsem jako číšník v restauraci Moskva na Příkopech. Můj kolega se bohužel upil k smrti - v Radotíně ho přejel vlak - a já jsem postoupil na jeho místo. Po dvou měsících mi moje maminka přivezla z Německa kalkulačkua díky ní a pěti větám německy jsem byl povýšen na barmana, protože barmaid odešla na mateřskou. Pak už jsem bílé sako nikdy nesvlékl. <br>Půl roku před maturitou na dálkovém studiu hotelové školy jsem dostal lano do Inter.Ccontinentalu, což byla drsná škola, kde se s týpky mého druhu nemazlili. Naštěstí mi zavolal Vojtěch Přidal, designovaný generální ředitel hotelu Panorama Praha: „Soudruhu, slyšel jsem, že nejste spokojený v hotelu Inter.Continental.“ A já na to: „Soudruhu, to tedy nejsem.“ A on hned: „Soudruhu, přijďte si pro papíry, nastupujete u mě jako druhý barman.“</p><p>Dodnes nevím, jak na mě Vojtěch přišel, a to přesto, že mi byl časem na svatbě za svědka. Byl jsem v Aperitiv baru šest let, poté v hotelu Forum - dnes se to jmenuje Corinthia Towers, myslím - devět let, to už jako šéfbarman koktejlového baru. Pak taková povedená partička zašantročila hotel jiné povedené partičce, všechny na vyšších pozicích vyházeli a já usoudil, že už to stačilo. Dopsal jsem v té době knížku Bar, provoz & produkt a rozhodl se skončit. Takhle si sedím na terase, makám na korektuře knížky a slyším telefon. Generální ředitel hotelu Radisson SAS hledal šéfbarmana do hotelu Alcron, který v té době nákladně renovovali. Tak jsem se vyštaficíroval a vyrazil do objektu, kde byly místo dveří fošny, všude kromě mramorových schodů jen hlína, protože všechno ostatní z hotelu lidi rozkradli. Dovedli mě opatrně - nezbylo ani zábradlí - do třetího patra. Monsieur Pellaud v jogging dressu se distinguovaně usmál mému oblečku a kývl hlavou, ať se posadím. A hodinu a půl jsme rozprávěli. Líčil mj., jak dělal barmana na Bali a podobně. Po chvíli říkám: „Pane Pellaude, nemáte pocit, že jsem na tu funkci poněkud starý?“ A on na mě pohlédl: „Celou dobu vám tady vyprávím, že jsem na Bali dělal s třiasedmdesátiletým kolegou a jak nám to šlapalo! Alespoň budete umět řešit složité situace.“ To jsem začal tušit, že to je nejspíš pohovor a místo dostanu, i když jsem o ně v té době. A tak jsem se dostal do Alcronu. </p><h3>Co je podle vás pro barmana nejdůležitější vlastnost?</h3><p>Možná, že nejdůležitější je umět poslouchat, co host říká a opravdu slyšet, co říká. Protože hosti někdy tuší, co by chtěli, ale neumějí to říct, takže nevíte, jak to vlastně myslí a barman z nich musí dostat jejich představu, aby mohl naplnit jejich očekávání. Ale nesmí to být dlouhý rozhovor, nemůžete ho vyšetřovat deset minut, když chce jednoho panáka. </p><h3>Chodí lidi do baru za pitím nebo za barmanem?</h3><p>To je skvělá otázka. Tady v Čechách je jen určitá skupina lidí, která chodí za barmanem, protože naplňuje jejich očekávání svým chováním, koktejly, erudicí, vším. Pro ostatní je důležité prostředí, ve kterém se pohybují, aby se pobavili. Ti jdou spíš za barem. Jinými slovy: Za barmanem chodí ti poučenější, kteří zjistili, že milieu sice je důležité, ale pilířem baru je barman. A ve světě je to podobně. </p><h3>Co je na práci barmana nejkrásnější?</h3><p>Bezprostřední zpětná vazba od hosta. Protože já vás mám od sebe metr a půl, postavím koktejl před vás a periferním viděním podvědomě kontroluji, jestli vám chutná. Hned víte, jak to dopadlo. Trefil jsem se do chuti? Udělal jsem dobrý drink? Má radost ze setkání? Nepřehnal jsem něco? Informace přichází hned. Bezvadný pocit!</p><h3>Co je na práci barmana nejtěžší? </h3><p>Jednat s hostem, kterého jsem si opil sám, a on to následně nezvládl. Nejhorší je říct takovému hostovi ne. A ono mi nic jiného nezbývá. Vím, že bych ho zničil, nebo už jsem ho zničil, což je vůbec nejhorší. </p><p>Vždycky jsem byl přesvědčen, že barman je odpovědný přímo a osobně za společenskou úroveň baru. A kdykoliv tam vznikl nějaký problém, mohl jsem za to poděkovat jen sám sobě. Prostě jsem neodhadl člověka, nalil mu o panáka víc, než jsem měl, a on v tom lítal. Nikdo mě nezavřel, nikdy jsem neměl problémy s úřady, ale já vím, že jsem párkrát měl říct ne a nedokázal jsem to, nevšiml jsem si, nebyl jsem dost pozorný. </p><h3>Jaký nejdražší nápoj jste ochutnal?</h3><p>K 60. výročí vlády Alžběty II. firma Johnnie Walker pustila do světa symbolicky 60 lahví míchané whisky Johnnie Walker Diamond Jubilee. Přišla v přepočtu na koruny na 4 200 000 za lahev. Abych byl fér. Nebyla to cena prodejní, nýbrž charitativní s tím, že výnos zamíří na Fond Královny matky pro seniory. Panáka mi nalil do sklenice na šampaňské Erik Lörincz, šéfbarman American Baru v londýnském hotelu Savoy. </p><p>Měl jsem v puse jamajský Appleton, o kterém v roce 1964 rozhodl tehdejší Master Blender, že se nalahvuje až k padesátému výročí nezávislosti Jamajky. Měl jsem potěšení ochutnat ho v Brně, což je jediné místo v republice, kde je k dispozici, panák tam prodávají za 20 000.</p><p>A Richard Paterson od The Dalmore mi nalil čtyřiašedesátiletouletou The Dalmore. A to byla asi nejdražší obchodovaná whisky, kterou jsem měl v ústech.</p><p>Abych se ale nevytahoval, ani za jednoho panáka jsem neplatil. </p><p> <img alt="AM2.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/A-Miksovic/AM2.jpg" /> </p><h3>Jaké jsou teď trendy v míchaných nápojích, okoukalo se už Mojito?</h3><p>Mojito je zjevně na ústupu. Posledních deset, patnáct let barmani vymýšlejí složité koktejly. Gin ochutit výluhem z rozmarýnu, střihnout kombinaci rozmašírovanými kopřivami a přidat třeba máslo. Říkají jim signatory cocktails. Proti gustu žádný dišputát, ale nevzpomínám si na jediný takový koktejl, který bych si s chutí objednal podruhé. Naopak hosté, kteří měli zkušenost s těmito nápoji a setkali se s jednoduchou, řekl bych superkonzervativní klasikou, byli jí často uchváceni. V Londýně, který je jedním z pólů koktejlové zeměkoule, se k tomuto stylu do určité míry vrací taky a bary těch nejzvučnějších jmen prezentují klasiku. Byť tvůrčím způsobem deformovanou.</p><h3>Doporučíte nám svůj oblíbený podnik v Praze?</h3><p>Zůstaly mi v Praze jen dva bary, kam můžu jít, aniž bych se naštval: jednoznačně Bugsy’s v Kostečné, kde 31. března 1995 začala v Čechách nová doba koktejlová, a pak Parlour v Krakovské 15, kde prezentují klasiku, ale pozměněnou, říkáme žargonem twistovanou nebo taky upgradovanou. Cokoliv si tam dám, mám chuť dát si podruhé. A to je to moje již zmíněné měřítko.</p><h3>A jaké míchané nápoje byste nám teď na podzim doporučil na osvěžení? </h3><p>Tak předně. Pro koktejly neexistuje sezóna. A zadruhé nevěřte tomu, že alkoholický nápoj je občerstvující, protože i po džintoniku se zmatláte, když budete mít čtyři ode mne, za to asi můžu ručit. Ale když jinak nedáte, tak si nechte namíchat Whisky Sour:</p><p>4 cl jakékoli whisky, já se rozhoduji mezi Bourbonem a skotskou</p><p>2 cl citronové šťávy</p><p>1,5 cl cukrového sirupu</p><p>Protřepat, případně i s ledem nalít do sklenky a ozdobit koktejlovou třešničkou.</p><h3>​​​Takže protřepat, nemíchat.</h3><p>Vám musel někdo poradit, jak mě dostat! Vesper není vodka a martini, protřepat, nemíchat, Vesper je v originálu 3 cl Gordon’s ginu, 1 cl vodky na bázi lihu z brambor a 0,5 cl Lilletu, což je specialita z Bordeaux. Protřepat, nalít do šampaňského poháru a vložit velký řez citronové kůry. Zajímavé je, že James v žádném dalším příběhu – a Fleming jich napsal ještě 13 – to takhle nepije. Od druhého dílu si už Smirnoff zaplatil product placement a Vesper zkorodovala na Vodka Martini.</p><p>Kousek pod křižovatkou londýnské Saint James Street s Picadilly je malá ulička, kterou se dostanete k hotelu Duke´s. Je v něm bar, kam na začátku padesátých let chodil Ian Fleming. Měli tam vždycky italské šéfbarmany, v té době to byl Gilberto Pretti. Fleming tam od něj tenhle koktejl odkoukal a udělal ho slavným. Když míchají dnes v Duke´s Vesper, prodají hostovi pouze dvě porce a víc nic, protože říkají, že po třetím drinku by se jeho chování změnilo</p><h3>Napsal jste spoustu knih, kterou byste nám doporučil přečíst jako laikům?</h3><p>Existuje jedna, jmenuje se Bar do kapsy, vyšla v Mladé frontě a ta je míněná pro hosty barů. </p><p>A kdo chce podrobný návod, sáhne po knize <a href="http://www.databazeknih.cz/knihy/bar-mixologie-historie-management-199617">Bar - mixologie, historie, management</a>. Zažil jsem s ní jednu příhodu, která mě velice potěšila. V Londýně je hotel Langham a v něm nyní již světově proslulý Arthesian Bar. Jméno je odvozeno od z artézské studny, z níž se kdysi brala voda. Přišel jsem tam odpoledne, nikde nikdo, jen slečna za barem. Chvíli jsme se bavili anglicky, ale brzy nám bylo jasné, že ani jeden nejsme rodilí mluvčí, tak jsme se domluvili a přešli na českoslovenštinu. Povídáme si, povídáme, já švenkuji očima po prezentovaných láhvích a pod nimi příruční knihovna, deset patnáct svazků. Mezi nimi tahle moje červená. Tak jsem to na slečnu zkusil: „Poslyšte, co to tam je za knížku Bar?“ On, samozřejmě netuše, kdo jsem: „Můžete si ji prohlédnout, ale nezlobte se, víte, ona je strašně špinavá, protože my ji skoro každý den bereme do ruky. Když totiž něco nevíme, tak to tam najdeme.“ Pak mi ji podala, já ji otevřel a nevím, co mě to napadlo, vzal jsem tužku a začal jsem do ní psát. Ona se vyděsila: „Počkejte, to nemůžete!“ a já na to: „Ale můžu, já ji napsal!“ </p><h3>Poslední otázka. Jak vlastně vznikla Cleverlance Spirit University?</h3><p>Pokud si to alespoň trochu pamatuji, tak někdy v únoru nebo březnu jsem zavedl řeč na pití s Petrem Štrosem, o jehož funkci jsem tehdy neměl představu. Není divu. Poprvé jsem s ním komunikoval, když byl za Mikuláše. Patrně ho to zaujalo, protože uplynulo pár dní a řekl mi, že organizací pověřil Veroniku Novákovou. První seminář se uskutečnil jako Cleverlance Whisky University a při tom mělo zůstat. Jenže pak Veronika přišla s tím, že zejména dámy by chtěly slyšet o rumu. Tak jsme se domluvili a cyklus přejmenovali.</p><p> <img alt="AM3.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/A-Miksovic/AM3.jpg" /> </p><h2>Z CLEVERLANCE SPIRIT UNIVERSITY:</h2> <p>„Kdo vyrábí dobrý rum, má hodně kamarádů.“</p><p>„Jak řekl jeden expert od Hennessy: My víme, jak je ustrojené lidské tělo, ale nikdy se nedozvíme, jak je ustrojený koňak.“<br> </p>hobby;#
Brno v poklusuhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Brno-v-poklusu.aspxBrno v poklusu<p>V dubnu jsme se zúčastnili závodu na Masarykově okruhu - byla to pro nás zábava. Přihlásili jsme se z legrace a zejména v cíli jsme se utvrdili v tom, že nemáme v úmyslu z podobných věcí dělat tradici. Jenže báječná atmosféra a zejména úžasná týmová pohoda naše rozhodnutí brzo změnily.</p><p> <strong>6. června </strong>jsme si na svá bedra vzali obrovský oříšek. Přihlásili jsme se na známý Spartan Race (<a href="http://www.spartan-race.cz/">www.spartan-race.cz</a>). Přešli jsme z fáze „mluvíme o tom, že to jednou absolvujeme“ do fáze „finisher“. Překážkový závod, ve kterém nevíte jak dlouhá trať a kolik překážek vás vlastně čeká, používá slogan „Pochopíš až v cíli“. A s tím se dá souhlasit. Všem, kteří se ještě nachází v první fázi, však můžeme s jistotou sdělit, že to vůbec nebylo tak náročné, jak jsme očekávali.</p><p> <img alt="spartan-race.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Brno-v-poklusu/spartan-race.jpg" style="margin:5px;" /> </p><p>24. června jsme se společně s celou republikou postavili na start Olympijského běhu (<a href="http://www.olympijskybeh.cz/">www.olympijskybeh.cz</a>). Závodu s podtitulem „různí běžci, různá místa, jedna myšlenka“ se ve stejný čas na mnoha místech ČR zúčastnilo 25 000 běžců. Brněnská trať začínala téměř u naší firmy a vedla přes Palackého vrch, kam chodíme pravidelně trénovat, takže bylo téměř povinností se zúčastnit. Po absolvování více než sedmi kilometrů se nám udělala ta pravá žízeň na večerní zhodnocení našich olympijských výkonů. Všichni z nás ochotně navýšili své startovné o částku určenou na podporu charitativní činnosti Olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.</p><p> <strong>22. srpna</strong> jsme vyběhli na brněnskou trať RunTour (<a href="http://www.run-tour.cz/">www.run-tour.cz</a>). I když jsme tento závod pojali vyloženě odpočinkově a vítězní Keňani nás porazili rozdílem několika tříd, všichni jsme si v areálu Výstaviště zaběhli pomyslné osobáky na 10 km.  Z každého našeho startovného odešlo 50 Kč na obecně prospěšnou společnost Světýlko.</p><p> <img alt="run-tour.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Brno-v-poklusu/run-tour.jpg" /> </p><p> <strong>19. září</strong> jsme pak zavítali do atraktivní, ale kopcovité, lokality brněnské ZOO na Běh zoologickou zahradou (rungo.idnes.cz) okořeněný motivací běžců v podobě možného vypuštění medvědů na konci běžeckého pelotonu :). Na trať o délce 7,3 kilometru vyběhla i řada kulturních a sportovních celebrit.</p><p> <img alt="zoo-02.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Brno-v-poklusu/zoo-02.jpg" /> </p><p>Běžeckou sezónu jsme zakončili <strong>27. září </strong>naprostou šíleností – memoriálem Vlado Plulíka (<a href="http://www.ozvladaplulika.sk/">www.ozvladaplulika.sk</a>), během do vrchu z horské chaty Srdiečko po černé sjezdovce až na vrchol Chopku, druhé nejvyšší hory Nízkých Tater. Nevím, proč se to tedy oficiálně jmenuje běh, když většinu cesty jdete (ploužíte se). S průměrnou rychlostí jsme se nedostali ani přes 6 km/h. Navíc v den závodu se opravdu spiklo počasí. Teplota těsně nad nulou, prudký vítr, déšť, rozbahněná cesta. A za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, nebyl vidět rybníček Brčálník, nebylo vidět totiž zhola nic. Když se na trati někdo vzdálil o víc jak 10 metrů, už jste rázem běželi zcela sami. A cíl jsme spatřili až ze vzdálenosti zhruba 15 metrů, takže o nějakém plánovaném finiši nemohla být ani řeč. </p><p> <img alt="chopok.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/Brno-v-poklusu/chopok.jpg" /> </p><p>Již nyní víme, že sezónu 2016 otevřeme<strong> 19. března </strong>na nejstarším běžeckém závodu na jižní Moravě, na 71. ročníku Běhu Lužánkami (<a href="http://www.behluzankami.cz/">www.behluzankami.cz/</a>). Budeme rádi, když se k nám připojíte.</p><p> <em>Igor Čech</em></p>hobby;#
Sedm rad jak motivovat externí prodejce sjednávat on-linehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/externi-prodeje.aspxSedm rad jak motivovat externí prodejce sjednávat on-line<p>Poslední dobou je zřetelná snaha finančních institucí digitalizovat prodejní kanál externích sítí. Protože prakticky všechny tyto snahy opomíjejí mnoho podstatných skutečností, pojďme si je projít. Vše uvedené jsou zkušenosti z různých organizací. Pokud jsou procesy nebo další detaily u vás jinak, dejte mi prosím vědět, velmi mě to zajímá! Kontakt najdete v patičce článku. Děkuji.</p><h2>Kdo je kdo</h2><p>Aby nedošlo k omylu, pokusím se sjednotit pro účely tohoto textu terminologii. Když říkám <span style="color:#7900bf;">finanční instituce</span>, mám na mysli banky, pojišťovny, leasingové firmy a podobně. Po diskuzi s kolegy lze obecně říci, že následující slova mnohdy platí i pro jiné segmenty, například telekomunikace nebo energetika.</p><p> <span style="color:#7900bf;">Externí partner </span>je firma, která má s finanční institucí dohodu o prodeji jejích produktů. Externí partner někdy pracuje výhradně pro jednu finanční instituci. Většinou však funguje pro několik finančních institucí zároveň a vybírá pro klienta nejvhodnější produkt. Pracovníkovi, který prodává v rámci externího partnera tyto produkty, budeme říkat prodejce externího partnera. Externí partneři mohou být velcí hráči se stovkami prodejců, nebo na druhou stranu také jen obyčejní živnostníci. Všichni externí partneři a prodejci externích partnerů ve vztahu k finanční instituci tvoří <span style="color:#7900bf;">externí síť</span>. Externí síť řídí oddělení ve finanční instituci, říkejme mu <span style="color:#7900bf;">řízení externího prodeje</span>.</p><h2>Jak to funguje nyní</h2><p>V zásadě velmi jednoduše. Externí prodejce identifikuje potenciálního klienta a sjedná si s ním schůzku. Na této schůzce provádí kalkulace nabízených produktů, typicky půjček, hypoték, pojištění a tak dále. Některé finanční instituce poskytují externím prodejcům metodiku kalkulace, většina však pravidelně aktualizuje pro externí partnery Excel nebo PDF, které jednoduché kalkulace počítají. Takže když budeme chtít hypotéku, odpovíme na otázky potřebné pro kalkulaci (kolik chci půjčit, na jak dlouho/kolik jsem ochoten měsíčně splácet, věk atd.). Výsledkem jsou indikativní hodnoty, přičemž tato kalkulace je nezávazná. Proces samozřejmě pokračuje, pro nás je více důležité, jakým způsobem. Ačkoliv externí prodejce fakticky komunikuje s finanční institucí mailem či telefonicky, nakonec přinese na pobočku papírovou žádost podepsanou klientem. Excel nebo PDF tedy vytiskne a finanční instituce si je zase přepíše do systémů.</p><h2>V čem spočívá digitalizace?</h2><p>To je dobrá otázka. Většina bank a pojišťoven již na svých webových stránkách má kanál, prostřednictvím kterého umožňuje koncovým klientům sjednávat služby a produkty online. Proč totéž neposkytnout trochu upravené externím partnerům, když už nám dělají nemalou část produkce? Ideálním výsledkem takové digitalizace prodejního kanálu externí sítě je portál, nabízející formou samoobsluhy minimálně produktovou kalkulaci, žádost o produkt včetně sledování stavu a obousměrnou komunikaci mezi externím prodejcem a finanční institucí. </p><p>Cílem digitalizace z pohledu banky nebo pojišťovny bývá obvykle eliminace spotřeby papíru, ušetření práce s přepisem klientských a smluvních údajů a lepší možnosti řízení externí sítě. Jakkoliv se jedná o dobré cíle, jsou zajímavé pouze pro finanční instituci a ignorují motivaci externích partnerů a jejich prodejců. Bez motivace budoucích uživatelů se ovšem vytváří solidní základ pro neúspěch projektu.</p><h2>Jak motivovat externí prodejce</h2><p>Tento článek vznikl, protože velmi často dochází při digitalizačních projektech externích sítí k mnoha zbytečným opomenutím již v počátku. Je to logické. Takový projekt realizuje finanční instituce většinou poprvé a její reálné zkušenosti jsou tak omezené nebo žádné. Čili se dostáváme k podstatě a trochu se zde rozepíši.</p><h4> <strong>1. Vytvářejte prodejní kanál pro prodejce</strong></h4><p> <span style="color:#78d74b;"><strong>Správně: </strong></span>Jak již bylo naznačeno, počátkem potíží může být vlastní definice cíle digitalizace. Co může být důležité pro banku, nemusí být zajímavé pro externí prodejce. Je třeba zvážit základní otázku – proč by měl externí prodejce portál používat? Co mu tím přinášíme? Mějme na paměti, že bez externích prodejců je portál k ničemu. Motivace externích prodejců používat digitální kanál je tedy velice důležitá - a to zvlášť, pokud má úplně nahradit papírovou formu. <span style="color:#78d74b;"> <strong>Vytvářejme </strong> <strong>prodejní kanál tak, aby motivoval prodejce jej používat</strong></span><strong>.</strong> Nejjednodušší formou motivace je zvýšení provize při použití digitálního kanálu místo papíru. Je to logický krok. Banka ušetří práci a náklady i na své straně.</p><p> <span style="color:#b71234;"><strong>Špatně: </strong></span>Setkal jsem se s přístupem – Uděláme to podle sebe, však ty externí prodejce nějak donutíme to používat. Nakonec provizi chtějí, nebo ne? Jak myslíte, že to dopadlo? Ano, externí prodejci provizi chtějí. A také ji dostanou. Jen možná od někoho jiného.</p><h4> <strong>2. Nepodceňujte papír</strong></h4><p> <span style="color:#78d74b;"><strong>Správně:</strong></span> Hodně lidí zapomíná na to, jak je běžný papír skvělý. Poměrně značná část externích prodejců jezdí za klienty. A pro takové má papír spoustu výhod. Je FullHD, nebál bych se tvrdit, že dosahuje i rozlišení 4K. Má ohebný displej, je dotykový a stylus stojí pár korun (propiska). Má úžasně nízkou hmotnost, funguje i bez Wi-fi a 3G signálu a o nekonečné výdrži baterie nemluvě. Oproti tomu notebook váží minimálně 2 kg i s nabíječkou, a pokud by chtěl pro klienta vytisknout formulář, musí si externí prodejce přihodit na záda i tiskárnu. Jinými slovy je důležité znát, jakým způsobem pracují naši externí prodejci. Nepodceňujme tedy papír. <span style="color:#78d74b;"> <strong>Náhrada papíru je možná, ale není triviální a je možné ji realizovat až po dostatečném zkušebním provozu digitálního kanálu.</strong></span><br>Špatně: Snaha nahradit papírové formuláře okamžitě není nejšťastnější. Mimo jiné nutíme ke změně často tisíce lidí zvyklých na papírové formuláře. Jejich rezistenci není vhodné podceňovat. A to i navzdory tomu, že leckdy manažeři externích partnerů tvrdí opak. Taková tvrzení je vhodné brát s rezervou.</p><h4> <strong>3. Zajímejte se, jak externí prodejci opravdu fungují</strong></h4><p> <strong style="color:#78d74b;"><span style="color:#78d74b;">Správně: </span></strong>Jeden externí partner například funguje způsobem, že jeho prodejci jezdí po klientech. Jakmile se prodejce vrátí do kanceláře, všechny formuláře položí na stůl asistentce. Klienty ostatních prodejců nesmí vidět z důvodu zabránění přebírání klientů. Asistentka má na starosti několik prodejců. S finančními institucemi pak spolupracuje právě ona. Dokud finanční instituce pracuje papírovou formou, většinu procesů na straně externích partnerů nemusí znát. S papírem se totiž dá dělat prakticky cokoliv. Při digitalizaci je však znalost procesů kritická. <span style="color:#78d74b;"> <strong>Jestliže portál pro externí partnery nebude podporovat potřebné procesy, těžko lze po nich požadovat, aby jej užívali.</strong></span></p><p> <span style="color:#78d74b;"><strong><img alt="schema.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/externi-prodeje/schema.jpg" /></strong></span> </p><p> <strong style="color:#b71234;">Špatně:</strong> Pokud finanční instituce neví, jak fungují její externí partneři, digitalizace externího prodejního kanálu neproběhne správně. Portál nepokryje běžné životní situace externích prodejců, které s papírovým formulářem finanční instituce řešit nemusela.</p><h4>4. Podporujte procesy externích prodejců, ale nezapomeňte na své vlastní</h4><p> <strong style="color:#78d74b;"><span style="color:#78d74b;">Správně: </span></strong>Na vzorovém případě je jasné, že portál musí podporovat proces zástupnosti. Nelze pouze přidat do systému uživatele asistentka. Ve výsledku by se provize počítaly na tuto uživatelku a to je špatně. Takových procesních požadavků je značné množství. Příkladem mohou být procesy interního charakteru externího partnera, jako je možnost předání kmene při ukončení poměru externího prodejce s externím partnerem, nebo naopak procesy propojené s finanční institucí, například využití objemových slev u větších partnerů.</p><p>Když už byly zmíněny provize: některé banky fungují tak, že externí prodejci nosí žádosti o půjčky a hypotéky na pobočku. Provize se dělí mezí externího prodejce (partnera) a pracovníka pobočky, který žádost zpracovával za banku. V těchto případech bývá obvyklé, že pracovník pobočky má nižší základní plat kompenzovaný právě provizemi. Na druhou stranu při digitalizaci prodejního kanálu externí sítě se běžně zpracování žádosti centralizuje do oddělení řízení externího prodeje finanční instituce a pracovníkům poboček se provize snižují nebo zcela odjímají. Mění se tím obchodní model poboček i struktura zaměstnanců a na to je potřeba dávat pozor. <strong style="color:#78d74b;"> <span style="color:#78d74b;">Mějme tedy na paměti, že správně provedená digitalizace není pouze IT projekt překlopení papírového formuláře do aplikace „kalkulačky“, ale jedná se o projekt s dopady do mnoha úrovní strategie banky či pojišťovny.</span></strong></p><p> <strong style="color:#b71234;">Špatně:</strong> Jestliže nedojde k podpoře digitálního prodejního kanálu i uvnitř finanční instituce, ať již strategicky, personálně nebo například finančně, obvykle tato aktivita skončí na půli cesty. Protože se nedostaví okamžitě takové výsledky, jaké byly očekávány, je digitální kanál ze strany managementu vnímán neúspěšně a jeho podpora se snižuje. Po roce nebo dvou je projekt prohlášen za neúspěšný.</p><h4> <strong>5. Garantujte externímu prodejci vyřízení žádosti</strong></h4><p> <strong style="color:#78d74b;"><span style="color:#78d74b;">Správně:</span></strong> Finanční instituce při podání žádosti garantuje externímu prodejci termíny na vyřízení žádosti. Pro tento termín použijeme výraz SLA (Service-Level Agreement). Například: V pracovní době od 8:00 až 17:00 bude do 4 hodin od podání žádosti o produkt XY bude ze strany finanční instituce potvrzena formální správnost žádosti. To je jasně definované SLA. Velmi opomíjená je však potřeba alespoň dvou typů SLA. Interní a externí. Interní jsou pro zaměstnance. V našem příkladu potvrzení formální správnosti bychom použili hodnotu 2 hodin. Externí jsou pro externí prodejce. Tím pádem máme k dispozici 2 hodiny na nápravu. Pakliže vyskočí červený vykřičník, že požadavek nebyl zpracován interním pracovníkem v termínu, odpovědný manažer má možnost reagovat a stále v termínu dodat výsledek. Pokud bude portál podporovat pouze jedno SLA – v podstatě stejné interní i externí, první korektivní reakce přichází až v situaci, kdy už je pozdě. <strong style="color:#78d74b;"> <span style="color:#78d74b;">Dejte externímu prodejci přidanou hodnotu, proč právě přes vás má sjednat s klientem produkt! Navíc získáte skvělou možnost řízení sítě i vlastních lidí.</span></strong></p><p> <strong style="color:#b71234;">Špatně: </strong>Ruku na srdce, mnoho lidí preferuje osobní kontakt. Není to žádná věda, je to v lidské přirozenosti. A pokud prodejce spěchá, lépe se mu vyvíjí tlak na pracovníka pobočky než na portálovou aplikaci. Vytvoření čistě technického procesu bez ujištění prodejce o maximálních lhůtách vyřízení žádostí a požadavků postaví mezi finanční instituci a externího prodejce psychologickou překážku v podobě nejistoty. Důsledkem je pak demotivace prodejce nabízet služby finanční instituce, pokud není schopen garantovat svým klientům termíny.</p><h4> <strong>6. Zapojte externí partnery do projektu digitalizace</strong></h4><p> <span style="color:#696158;"><strong style="color:#78d74b;"><span style="color:#78d74b;">Správně: </span></strong>Portál pro externí partnery budou používat mimo finanční instituci ideálně i externí partneři. Je tak více než žádoucí je do projektu zapojit již při definici projektu. Velmi se zapomíná na tolik podstatného účastníka projektu, přitom zásadního pro úspěch. Není nic horšího, než v pilotním provozu zjistit, že portál externím partnerům nevyhovuje. Finanční instituce si musí vytipovat strukturu svých externích partnerů dle různých charakteristik, například velikosti, stupně jejich digitalizace a podobně. Z každé skupiny partnerů vybrat alespoň jednoho zástupce. Nejlépe někoho, s kým má dobrý vztah. Při dobrém řízení projektu dojde k zaangažování externích partnerů a ti přijmou portál za svůj. Usnadní se tím i proces zahájení provozu a následné podpory externích prodejců. Každý angažovaný externí partner bude mít minimálně jednu osobu znalou problematiky z projektu digitalizace prodejního kanálu. Tento „guru“ poskytuje rady uvnitř organizace externího partnera a přirozenou cestou snižuje zátěž podpory uživatelů ze strany finanční instituce. <strong style="color:#78d74b;"> <span style="color:#78d74b;">Externí partneři do projektu vnesou unikátní praktické znalosti ze života, které finanční instituce sama nikdy nedomyslí.</span></strong></span></p><p> <span style="color:#696158;"><strong style="color:#b71234;">Špatně:</strong> Vytváření externího prodejního kanálu bez spolupráce se zástupci koncových uživatelů vnáší do projektu pouze jednostranný pohled ze strany finanční instituce. Akademické předpoklady nebývají naplněny a byly případy, kdy projekt po prvním představení externím sítím nedošel ani do stavu go-live.</span></p><h4> <strong>7. Vylaďte právní záležitosti mezi externím prodejcem a finanční institucí</strong></h4><p> <span style="color:#696158;"><span style="color:#78d74b;"><strong>Správně: </strong></span>Poslední, ale neméně důležitý bod, jsou právní problémy. Klasický problém se souhlasem se zpracováním osobních údajů. Ten vzniká tak, že finanční instituce provozuje vlastní IT systém – portál pro externí partnery, kam externí prodejci zadávají k žádostem i osobní údaje potenciálních klientů. Tyto údaje jsou uloženy na infrastruktuře provozované finanční institucí už v okamžiku, kdy externí prodejce ještě nedoručil podepsaný papírový souhlas se zpracováním osobních údajů. To může být problematické ve vztahu k ÚOOÚ. Po celou dobu života by portál měl podporovat možnost zpracovat odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany klienta. V praxi odvolání souhlasu nebývá časté. Stačí to řešit například technickým zásahem ze strany dodavatele nebo supportu IT. <strong style="color:#78d74b;"> <span style="color:#78d74b;">Dejte externím partnerům jistotu, že máte procesy právně podchycené.</span></strong></span></p><p> <span style="color:#696158;"><strong style="color:#b71234;">Špatně: </strong>Podcenění právních aspektů digitalizace externích sítí může skončit nejen výtkou ÚOOÚ nebo jiné oprávněné instituce, ale také veřejným odsouzením v televizních zprávách. Takovou formu reklamy nechce ani finanční instituce, ani externí partner. Proto je vhodné při digitalizaci externích sítí mít na paměti nutnost validace procesů po právní stránce.</span></p><h2>Závěrem: Není to jen IT projekt</h2><p>Z výše uvedeného vyplývá, že na projekty digitalizace externích sítí se nelze dívat optikou, že jde pouze o „naprogramování formuláře“ pro externí partnery. Do projektu mnohdy vstupují změny na straně businessu, leckdy spojené s mírnou úpravou strategie finanční instituce. Banky a pojišťovny tento typ projektu dělají poprvé. Trpí provozní slepotou a opomíjí podstatné skutečnosti ovlivňující úspěch projektu. Doporučení je jednoznačné. Identifikovat uvnitř finanční instituce osobu, která podobný projekt realizovala. Pokud takovou osobu nemáme k dispozici, tak již při iniciaci projektu se spojit s konzultační firmou nebo pro dodávku portálu vybrat IT dodavatele se silným business zázemím.</p><p>Jiří Kobelka</p><p> <a href="mailto:jiri.kobelka@cleverlance.com"><span style="color:#7900bf;font-size:9pt;">jiri.kobelka@cleverlance.com</span></a></p>odborné;#
Ze zápisníku HR: Jak začala Java akademiehttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/java-akademie.aspxZe zápisníku HR: Jak začala Java akademie<p>​Do Cleverlance se hlásí spousta praxe chtivých studentů, kteří chtějí získat zkušenosti už při škole. A my o ně máme zájem. Docela dlouho jsme ale naráželi na fakt, že když student řeší projekt na škole, ta mu zároveň nasimuluje ideální podmínky. Střet s praxí, která hraje i s proměnnými "budget" (malý), "personální obsazení" (lidí je málo, práce moc) nebo "termín dodání" (včera), byl zdrojem mnoha drobných, ale častých kolizí. </p><p>Suma sumárum, když firma přijímá studenta nebo absolventa, je zároveň potřeba uvolnit pro něj mentora, který ho provede začátky. Což je neefektivní. A drahé. A pak nás to napadlo: stejně organizujeme odborná školení - tak co kdybychom to spojili s přijímacím řízením a základním zaučením? Když jsme se rozhlíželi, jak ho udělat nejlíp, zjistili jsme, že hlavní problém je obvykle délka: dva nebo i tři měsíce je prostě hrozně moc (kdo někdy navštěvoval jazykovku, zná: tu se to nehodí, tam zrovna nelze, a na konci je účastníků o hezkých 20 % míň a polovina ze zbytku má 30% neúčast, protože přesně tolik bylo zapotřebí k úspěšnému dokončení kurzu).</p><p> </p><p>A o několik litrů kávy později... vznikla myšlenka akademií. Čtrnáctidenní intenzivní workshop je tak akorát dlouhý, aby si jeho absolvent "osahal", čemu se chce věnovat - jestli si vystačí s Java SE nebo ho víc láká Java EE, automatizované testy... - pod trvalým dohledem mentorů, kteří díky svojí běžné práci vědí, jak to celé funguje. Je dost času ho seznámit s pravidly testování, záludnostmi a fičurami frameworků, nechat ho přičichnout k Liferay nebo Wicketu, zkusí si analýzu i návrh architektury. Nám to dává možnost vybrat si z lidí, kteří mají opravdový zájem - a jim zase možnost vyzkoušet si, jak to chodí na skutečných projektech. A když jsou zvlášť dobří, dostanou od nás přímo pracovní nabídku (s tím, že support ze strany mentorů probíhá i nadále).</p><p> <img alt="akademie.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/java-akademie/akademie.jpg" /> </p><p>Teď už za sebou máme 4. akademii. Kromě Java akademií probíhají třeba i týdenní akademie testingu - pro nás ohromná příležitost najít "hotové" absolventy, pro ně výborná možnost vyzkoušet si, jak se hledají bugy i jinde než ve hrách. (K našemu více než 200člennému týmu testerů při letošních Testing akademiích přibylo hned 24 testerů a test analytiků).</p><p>Zkušenosti asi nejlíp popsal náš Java Competence Leader Tomáš Koutný: "<em>Musíme počítat s tím, že na Java akademii se hlásí lidi, kterým zbývá třeba půl roku, rok do konce studia. Prioritou je pro ně dodělat školu. Na druhou stranu je to skvělý předvýběr. Když po pohovorech do akademie nabereme 10-12 lidí, ve finále jich přijímáme vždycky 8-10, ta "úmrtnost" je opravdu malá. Po zkušenostech můžu říct, že se to rozhodně osvědčilo. Chodí k nám zajímaví lidi, hodně dobří, a my máme možnost si ověřit nejenom jejich technologické schopnosti, ale taky jestli jsou schopní fungovat v týmu a přemýšlet nad tím, co dělají a k čemu ta práce slouží. A oni zas mají možnost si otestovat, jestli je to bude bavit, proti škole je to rozdíl. Čekají, že se dostanou k něčemu jiném než jenom k teorii, což je pravda, ale taky někdy předpokládají, že se tu budou zabývat strašně složitými úkoly - jenže ta náročnost spočívá spíš v tom, že firma hledá způsob, jak vyvážit rozpočet a požadavky zákazníka - takže ideální řešení použít nemůžeme a musíme hledat to nejlepší možné</em>."</p><p> <img alt="akademie2.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/java-akademie/akademie2.jpg" /> </p><p>Zkrátka, funguje to, a navíc oboustranně, jak říkají naše interní zdroje – absolvent naší letní akademie - citujeme: "<em>Na Java akademii jsem šel, když jsem dálkově studoval na FELu - vlastně proto, že jsem chtěl vidět, jak se to dělá v praxi, jak to dělá firma, která se specializuje na komerční projekty. Co mě nejvíc překvapilo, bylo jednak to, že jsme si sáhli na opravdu reálné programování, ale hlavně ten uvolněný styl, v jakém se to celé odehrávalo. Přijdeš, nepřijdeš, tvůj byznys. Když se chceš naučit, máš možnost. Očekávání to určitě splnilo - vzhledem k tomu, že jsem Java akademii vyhrál a nabídli mi práci, tak i předčilo</em>." </p><p>Java akademie v číslech:</p><ul><li>v tomto roce se přihlásilo do Java akademií 44 lidí</li><li>z toho 19 lidí bylo z ČVUT (jednoznačně vedl FIT – 12 lidí), po 5 lidech z VŠE a Karlovy univerzity, ale přihlásili se i zájemci z Ostravy, Brna, Plzně, dokonce i 2 ze Žiliny</li><li>akademii absolvovalo 19 lidí, z toho se aktuálně na projektech uplatnilo 13 nových kandidátů</li></ul><p> <a href="http://www.cleverlance.cz/cz/kariera/Stranky/Junior-Java-Developer.aspx" target="_blank"> <img alt="java-clever-akademie-cerven-2016-v3_Stránka_1.jpg" src="/Blog/PublishingImages/Stranky/java-akademie/java-clever-akademie-cerven-2016-v3_Stránka_1.jpg" /></a> </p> <br>Viera Bohoňková<p> </p>vzdělávání;#
Proč hodně IT projektů nikdy nekončíhttp://www.create-it.cz/Blog/Stranky/Proc-hodne-IT-projektu-nikdy-nekonci.aspxProč hodně IT projektů nikdy nekončí<p>​Nevím, jestli je dobře odpovědět hned v úvodu, ale já to udělám. <strong>Je to proto, že toho chceme vždy udělat zbytečně moc. </strong></p><p>Vezměme si takový menší projekt: Aplikace, která Vám řekne, kolik máte ještě zbývající dovolené. Co všechno by taková věc měla umět?</p><ul><li>Mělo by umět zobrazit vyčerpanou i nevyčerpanou dovolenou.</li><li>Mělo by to být napojené na mzdové účetnictví.</li><li>Mělo by to hlídat zákonné limity.</li><li>Mělo by to mít plánovač dovolené.</li><li>Systém na schvalování, rušení a přesouvání. </li></ul><p>...</p><p> <strong>... Jo a musí to být hezké, bezpečné, žluté a také mobilní.</strong></p><p>Vidíte to? Už tady je zárodek neúspěchu. </p><p>Pojďme, ale dál. Zadání máme zanalyzované začíná vývoj.</p><ul><li>Jak to bylo myšleno s tím přesouváním?</li><li>Ještě bychom tam měli přidat reporty</li><li>Musíme myslet na všechna budoucí rozšíření. </li></ul><p>...</p><p>Každý si chce přidat něco a my to akceptujeme, jednou, protože to chtěl pan ředitel, jednou kolega, jednou si přidáme něco sami, abychom vypadali také „kreativně“. Tohle myslím všichni znáte, to ale není ten hlavní problém. Ten přichází až teď. </p><p>Právě jsme totiž vyčerpali rozpočet na celý projekt a jsme měsíc po termínu. Co uděláme? Začneme lidi honit, rušíme dovolenou a seškrtáme spoustu dalších „zbytných“ aktivit v projektu (tedy ještě i ty co tam zbyly po škrtání na začátku).</p><p>Pak to vypadá nějak takhle: </p><ul><li>Testování, to je třeba, ale máte na to maximálně 3 dny.</li><li>Zavedení a zprovoznění pro všechny? … To snad ani nemusíme plánovat, vždyť už to funguje.</li><li>Komunikace všem lidem, že máme novou aplikaci? … Lidi si to řeknou, třeba teď to říkám Vám.</li><li>Učení? Že bychom to měli lidi naučit používat? … Nesmysl, nejsou blbí.</li><li>Kontrolovat jestli to používají, no dáme to manažerům za úkol. Oni tomu možná také nerozumí, ale od toho jsou manažeři.</li></ul><p> <strong>A výsledek? </strong></p><p>Většina lidi o novém systému neví, ti co o něm vědí, ho neumějí používat, a ti co umí, ho nepoužívají, protože úplně nefunguje, a ten zbytek využívá jeho malou část se zatnutými zuby a nadává. K tomu všemu se ozve určitě pár zhrzených lidi, kteří nenašli v aplikaci „svůj butonek“, který několikrát doporučovali přidat.</p><p> <strong>Vzpomínáte ještě k čemu to všechno mělo být? </strong></p><p>Měla to být aplikace, která ukáže, kolik Vám zbývá dovolené. Mohlo to být jedno jediné číslo, které je napsané u vašeho jména. Bylo by dost času na všechno, co už jsme nestihli. Žádné chyby, lidé by věděli, co TO číslo u jejich jména znamená, učit by se toho moc nemuseli a věřte tomu, že by si lidi dovolenou brali častěji, a tak byli odpočatější a firmě by se nehromadila nevyčerpaná dovolená.<br>Co říci na závěr: nechtějme toho zbytečně moc a mysleme na konec (jak už ostatně řekl pan Covey). Když si uvědomíme, že projekt nekončí naprogramováním, ale tím že lidé systém používají. A používat ho nebudou bez toho, abychom jim o něm řekli a naučili je s ním pracovat. Teprve pak nebudeme vymýšlet „nesmysly“ a nevyčerpáme celý čas již v úvodu.</p><p>Martin Paták<br></p>odborné;#vzdělávání;#projekty;#