5 žádaných webových frameworků pro rok 2021
30.12.2020
5 žádaných webových frameworků pro rok 2021

Na trhu je hodně webových frameworků a volba toho správného může být obtížná. V tomto článku se podíváme na ty nejžádanější backendové i frontendové frameworky, které si momentálně drží nejlepší pozice na trhu a budou proto dobrou volbou i pro rok 2021.


Express

Podle nedávného dotazníku pro nejpopulárnější jazyky na Stack Overflow (odkaz na výsledky) se na prvním místě umístil JavaScript. Na backendu nemá JavaScript takové zastoupení, což se ale pomalu mění díky Node.js runtime. Pro Node existuje rychlý a minimalistický framework Express.

Express je velmi flexibilní, MVC (Model-View-Controller) framework s podporou pro routing a šablony. Existuje od roku 2010 a za tu dobu dospěl - je stabilní a vysoce výkonný. Má velice přehlednou dokumentaci a je to nástroj, na kterém je postaveno mnoho dalších Node.js knihoven.

Je unopinionated, tzn. že se nesnaží nutit vývojáře do použití nějakých zažitých postupů, ale nechává čistě na něm, jaké postupy a komponenty budou nejvhodnější.

Podle Stack Overflow dotazníku se umístil na 5. místě mezi webovými frameworky.


React

Facebook vyvinul React jako jednoduchou javascriptovou knihovnu a vydal ji v roce 2013. React je frontendový framework a má na starosti zobrazovací vrstvu UI. Jeho hlavní výhodou je jeho dynamičnost - překresluje pouze ty prvky, které se změnily. React stojí na tzv. component-based architektuře, a umožňuje vývojářům vytvářet malé, skládatelné a znovupoužitelné komponenty. To je kongruentní s řešením zásadních problémů, umožňuje totiž rozložení velkých problémů na menší podproblémy. Po vyřešení podproblémů vzniká celkové řešení. React podporuje tento styl přemýšlení.

Vývojáři mají rádi React hlavně kvůli jeho jednoduchosti, čitelnosti a rychlosti psaní. Lze v něm používat HTML tagy přímo v kódu a JSX umožňuje vytvářet HTML šablony, které používají podmíněné​ renderování (rozhodování, kdy se má co zobrazit).

React používá tzn. one-way data flow. Data tečou jedním směrem z komponenty do komponenty a tyto jsou překresleny na základě nového stavu.

Oproti Angularu má React větší počet knihoven a podle Stack Overflow dotazníku se umístil na 2. místě.

Podle Google Trends zůstává ReactJS nejpopulárnějším frameworkem, ale všechny zde recenzované mají víceméně stejnou trajektorii.

unnamed-3.png

Google Trends za posledních 12 měsíců, celosvětově, kategorie Programování


Angular

Angular je MVW (Model-View-Whatever) frontendový framework. Používá jazyk TypeScript, který značně zpopularizoval. Za posledních 5 let neprošel tento framework žádnými značnými změnami a je velice stabilní. Mezi jeho přednosti patří snadná správa závislostí, jeho robustnost a široká škála vlastností, jako např. data binding, filtry nebo validace formulářů. Obsahuje mnoho nástrojů, ale to znamená, že začátečníkům zabere delší dobu se s nimi naučit správně pracovat. Angular appka se dělí na moduly a podmoduly, díky čemuž je snadno testovatelná a manažovatelná.

Velkou výhodou Angularu je tzv. two-way binding - jakékoliv datové změny v modelu se okamžitě propagují do odpovídajících view, a jakékoliv změny ve view jsou ihned reflektovány zpět do modelu. Tedy pokud se změní data, tak se změní i UI, a naopak.

Angular používá stejně jako React TypeScript. V dotazníku se umístil na 3. místě.


Vue

Vue je MVVM (Model-View-View-Model) framework vyvinutý Evanem You v roce 2014. Úspěšně kombinuje nejlepší části Angularu a Reactu. Vue podporuje mnoho problémů, kterým může vývojář čelit - od routování, přes management stavu aplikace až po unit testing. Je velice výkonný a v některých ohledech předčí i další javascriptové frameworky. I naprostý začátečník, který umí pouze HTML se dokáže do Vue dostat - tak snadné je s ním začít. Technologičtí giganti jako Facebook, Alibaba, Xiaomi nebo Grammarly ho používají.

Mezi jeho dovednosti patří defaultní ochrana proti XSS, rychlé přepínání mezi URL s možností přechodových efektů a možnost psaní stylů přímo v SCSS bez nutnosti se starat o kompilaci. Má obrovskou komunitu, takže je velice snadné najít řešení naprosté​ většiny problémů.

Nejžádanější je v Číně a v dotazníku SO se umístil na 7. místě.

Django

Jako poslední se podíváme na backendový framework Django, tentokrát pro jazyk Python.

Vytvořili ho dva mladí inženýři, Adrian Holovaty a Simon Willison v roce 2005. Podporuje MTV (Model-Template-View) a RAD (Rapid Application Development). Je vytvořen pro pokročilejší webové vývojáře, kteří chtějí stavět rozsáhlejší, rychlé a bezpečné projekty. Jeho hlavní předností je vysoká škálovatelnost a tzv. “batteries included", což znamená, že už při prvním spuštění projektu máte dopředu nastavené všechny důležité funkcionality. Má podporu pro téměř vše (např. ORM, Cachování, zabezpečení..) co je potřeba pro RAD. Django bezchybně zapadá do ekosystému jazyka Python, který je jedním z největších na trhu. Podle dotazníku SO je jedním z nejmilovanějších webových frameworků a na umístil se na 10. pozici nejžádanějších.

Při výběru frameworku nejvhodnějšího pro vás berte v potaz, zda hodláte pracovat pro větší firmu nebo jako freelancer, a zda chcete dělat spíše na backendu nebo frontendu. Také neváhejte kouknout na výsledky dotazníku ze Stack Overflow uvedeného na začátku, určitě z něj získáte další cenné vhledy pro volbu ideální životní cesty webového vývojáře.

Jan Jileček

​