Case Study - Škoda Auto - TNT/MPD
31. 10. 2017
Case Study - Škoda Auto - TNT/MPD
​​​Všichni víme, že ŠKODA AUTO a.s. (dále ŠA), je největší český výrobce automobilů a jeho výrobky se prodávají na trzích celého světa. Pro monitoring a podporu rozvoje své celosvětové distribuční sítě využívá informační systém TNT a jeho mobilní verzi MPD. Informační systém nachází uplatnění v business oblastech, jako Prodej, Trénink, Servis, kde dochází ke komunikaci jednotlivých odborných útvarů ŠA​ s importéry ve všech zemích, kde ŠA působí. Jedním z cílů informačního systému TNT je podpora přehledné komunikace s ohledem na potřeby rozvoje distribuční sítě.

Důležitá je přitom podpora a monitoring minulého, současného i budoucího stavu pomocí komunikace s využitím unifikovaných workflows, automatických reportů či individualizovaných přehledů. V roce 2016 ŠA vypsala výběrové řízení na dodavatele služeb pro rozvoj a podporu informačního systému TNT a MPD. Tohoto výběrového řízení jsme se úspěšně zúčastnili a již v listopadu 2016 započala spolupráce mezi ŠA a Cleverlance.

Od počátku spolupráce bylo pro naplnění cílů ŠA zapotřebí efektivně převzít informační systém od původního dodavatele a plynule navázat na implementaci rozvojových požadavků. Proto jsme jako nový dodavatel museli definovat, naplánovat a řídit přechod informačního systému mezi předchozím dodavatelem a námi jako novým dodavatelem. Následně jsme provedli hloubkový audit stavu informačního systému a stav jsme popsali. Bylo nutné doplnit chybějící dokumentaci. To vše souběžně s převzetím podpory informačního systému a s analýzou nových požadavků a jejich implementací ještě před samotným dokončením převzetí informačního systému.


Cesta k řešení

Abychom se dostali k úspěšnému cíli, bylo třeba ve správném pořadí učinit řadu kroků, synchronizovat mnoho osob a procesů a to vše tak, aby nikdo z uživatelů aplikací nezaznamenal žádné problémy. Přečtěte si, co všechno taková zdánlivě jednoduchá věc obnáší:

​Nezbytné kroky pro zahájení spolupráce

 • ​​Proběhlo úvodní setkání všech zúčastněných stran a jejich lidí klíčových pro převzetí informačního systému, kde jsme představili rámcový harmonogram postupu prací.
 • Vydefinovali jsme komunikační matici, zodpovědnosti, způsoby komunikace a cesty, jak upozornit na nedostatky a jak je řešit bez prodlení.
 • Naplánovali jsme celé převzetí projektu, vydefinovali jsme milníky a termíny pravidelných schůzek pro reportování stavu celé situace na klíčové osoby. 
 • Zahájili jsme schůzky, podle právě dohodnutého harmonogramu.​ 

Průběžné převzetí díla
 • Dle plánu jsme realizovali workshopy podle oblastí týkající se testování, analýzy, vývoje, projektového řízení a ekonomiky. Workshopy proběhly za účasti klíčových osob zákazníka. Z naší strany byla zajištěna účast potřebných lidí podle jejich rolí v projektu. Některé role se na schůzkách překrývaly pro urychlení postupu prací. Například analytik se zúčastnil společně s testery workshopu pro předání testů a zároveň vývojáři přišli na některé analytické schůzky.
 • Provedli jsme audit přebraného kódu, dokumentace a grafických podkladů. Pro zákazníka jsme rovnou veškeré auditované materiály ukládaly do wiki, aby zákazník měl aktuální dokumentaci a mohl sledovat postup přebírání.
 • Vydefinovali jsme obsah tranzice a zahájili jsme analýzy nových požadavků.
 • Průběžně jsme poskytovali podporu na úrovni vývoje, analýz, testů a architektury a rovnou jsme navrhovali zlepšení:
 • příkladem je využití verzovacího systému GIT; 
 • ​definování nového procesu předávání kódu a přímá realizace už při přebírání.
 • ​Začal vývoj nových požadavků ještě před samotným ukončením tranzice, aby se dodržela kontinuita vývoje a provozu informačního systému.
 • Převzali jsme dokumentaci, kód informačního systému, grafické podklady a příručky.
 • První ostrá ​verze je na sv​ětě!

 • V průběhu přebírání jsme vydefinovali strategii, jak postupovat s dalším technologickým rozvojem a navrhli plán implementace.
 • Vývojový tým se začal podílet na opravách chyb a implementaci nových požadavků.
 • Již druhý týden po převzetí informačního systému jsme realizovali první novou verzi, kterou jsme vyvíjeli během doby přebírání na základě požadavků zákazníka.
 • Zahájili jsme poskytování supportních služeb pro běžný provoz.
 • Přetestovali jsme informační systém.
 • Společně s ŠA jsme nastavili pravidla spolupráce.
 • Proškolili jsme celý dodavatelský tým.
 • ​​Přidaná hodnota​

  ​​Proces přebírání informačního systému a následné spuštění do ostrého provozu jsme zvládli. Díky zkušenému týmu jsme v dohodnutém čase i v dohodnutém rozsahu vydali první vlastní verzi již po 2 týdnech od převzetí. Kromě toho jsme v rámci řízení tranzice poskytli další přidanou hodnotu, a to konkrétně:

 • Navrhli jsme společně formu přebírání tak, abychom při této práci rovnou aktualizovali zákazníkovi data v jeho vlastním prostředí WIKI​.
 • Při přebírání jsme doporučili technologická zlepšení, jako jsou například: přechod na GIT, využití automatického buildování, spouštění testů po procesu kompilace kódu. Veškeré tyto nástroje zároveň přímo vkládáme do prostředí zákazníka.
 • Provedli jsme audit kódu, který ukázal na nedostatky a ty jsme rovnou začali opravovat. Příkladem jsou kritické chyby v kódu, které ukazuje námi doporučený analytický nástroj.
 • Provedli jsme audit stavu dokumentace analýz, ale zároveň i testů. K výstupu jsme rovnou doporučili nové formy zpracování, které se dodnes používají a stále se hledají cesty ke zlepšení.
 • Ujali jsme se a úspěšně zvládli řízení celého procesu přechodu informačního systému z jednoho dodavatele na druhého.
 • Díky veškerým aktivitám výše jsme zákazníkovi řekli, v jaké stavu celé dílo je a jak je možné jej posouvat.
 • Klient je spokojen, máme radost!

  ​​​​„Je nám potěšením konstatovat, že dosavadní již skoro roční spolupr​​áce probíhá na velmi vysoké úrovni. Ve firmě Cleverlance jsme našli spolehlivého a technologicky zdatného partnera, který je schopen plnit naše přání a požadavky a dokonce často přichází s vlastními inspirativními nápady a vstupy. Za to všem ​jejím zaměstnancům podílejícím se na projektu TNT patří velký dík a těšíme se na úspěšné pokračování naší spolupráce i do budoucna.“ napsal nám Pavel Knespl, projektový koordinátor VBO-Network development and Corporate design. 

  Závěr ​

  "Podařilo se nám projekt převzít od předchozího dodavatele, zároveň úspěšně projít celou „tranzicí“ a zvýšit tempo rozvoje informačního systému TNT a MPD. Je příjemné se na projektu potkat se zákazníkem, který má jasnou představu o prioritách a motivovaný projektový tým," chválí si spolupráci projektový manažer za Cleverlance, Petr Kořenek.

  • Walter Pavliš řeší záhady a vrhá se do výzev

   V Cleverlance máme tendenci zaměstnávat výrazné osobnosti, které do světa IT přinášejí neotřelé pohledy a jedinečné zkušenosti. Nejinak je tomu i u...
  • Krev, pot a testy

   Je to vždycky smutná situace: vaše kdysi oblíbená aplikace už rok nedostala pořádný update s novými užitečnými funkcemi, ačkoliv dříve bývala...
  • Do práce na rekole!

   Každý rok se Cleverlance připojuje do květnové výzvy Do práce na kole. Každý rok se chci, jako nadšený cyklista, do této výzvy zapojit taky. Zatím...
  • Slovníček pro začínající testery

   Ono se řekne, otestovat software. Ať už jste začínající tester, nebo stojíte na straně firmy, která si svou aplikaci chce nechat testovat, zjistíte,...
  • 5 nejlepších nootropik na zvýšení produktivity.

   Znáte to - někdy se potřebujete soustředit, ale zrovna to nejde. Káva už nepomáhá. Existují ale i jiné legální možnosti, jak svůj mozek podpořit. ...
  • Va? Neva? Java.

   A je to tu zase – máme tu další Java Clever akademii. Letos půjde již o 7. ročník této akce.  Ideální start pro ty, kteří vědí, co chtějí –...
  • Analytika musí být součástí design procesu

   Moderní firmy, které řeší svou webovou či mobilní aplikaci, už dávno nesledují jen funkční stránku. Že aplikace dělá, co má, by mělo být...
  • Jak začít s ferratami

   Teplejší počasí je už za rohem a s ním se samozřejmě rozjíždí i skalní sezóna nám, lezcům. Pokud za pěkného počasí poběžíte nebo pojedete na kole či...
  • 6 způsobů, jak si připravit dobrou kávu

   Možná máte rádi espresso z kvalitního pákového přístroje. Ale je tolik dalších způsobů přípravy kávy. Jaký z nich je nejvhodnější pro kávového gurmeta...